Fietsstrook

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Definitie

Door een deelstreep afgescheiden gedeelte van de rijbaan, waarop fietssymbolen zijn aangebracht en dat bestemd is voor (brom-)fietsers.


Toelichting

Een fietsstrook is een gemarkeerd gedeelte van de rijbaan specifiek bedoeld voor fietsers. Het is daarmee wat anders dan een fietspad dat buiten de rijbaan ligt.

Een fietsstrook is herkenbaar aan een doorgetrokken of onderbroken markering, de toepassing van fietssymbolen op de strook en veelal een rode kleur verharding. Gemotoriseerd verkeer en bromfietsers zijn niet toegestaan op fietsstroken, met uitzondering van kortstondig gebruik bij onderbroken markering als de verkeerssituatie dat vereist. Volgens de Ontwerpwijzer fietsverkeer (CROW-publicatie 230) dienen fietsstroken een rode kleur te hebben om ze zo veel mogelijk te onderscheiden van fietssuggestiestroken.

Fietsstroken mogen in principe uitsluitend worden toegepast wanneer de resterende breedte op de rijloper voldoende is om een file met de ontwerpsnelheid rijdende motorvoertuigen in beide rijrichtingen kan worden afgewikkeld zonder dat deze file noodzakelijkerwijs van de fietsstrook gebruik hoeft te maken. Hier wordt overigens op ETW's regelmatig tegen gezondigd.

Veelal wordt een fietssuggestiestrook ten onrechte aangeduid als een fietsstrook. Echter de fietssuggestiestrook heeft geen fietssymbool en daarmee geen juridische status. De fietssuggestiestrook mag worden bereden door gemotoriseerd verkeer en er mag ook geparkeerd of stilgestaan worden (laden en lossen) op de suggestiestrook.

Over fietssuggestiestroken bestaat wat onduidelijkheid in het DV-concept. Vaak wordt verondersteld dat de fietssuggestiestrook een mogelijke maatregel is op de erftoegangsweg (ETW), met name buiten de bebouwde kom. Evenzo worden de twee typen bubeko-ETW's soms ten onrechte aangeduid als het type met en het type zonder fietsstrook. Echter, de ETW type I is de uitvoering met markering en type II zonder[1]. Daarbij kan de markering van type I uitgevoerd worden als fietsstrook of als uitwijkstrook. En die uitwijkstrook wordt onjuist beschouwd als fietssuggestiestrook. Het is de bedoeling dat ook fietsers links van die markering rijden en zich naar rechts verplaatsen (uitwijken) als dat noodzakelijk is voor het laten passeren van een voertuigen. Ook voertuigen kunnen indien nodig van de uitwijkstrook gebruikmaken. Afhankelijk van de beschikbare ruimte in het dwarsprofiel en de intensiteiten van het (fiets)verkeer wordt een keuze gemaakt tussen uitwijkstroken of fietsstroken. De ETW type II wordt alleen bij zeer lage intensiteiten toegepast en is dus niet voorzien van markering.

Referenties

  1. Richtlijn Essentiële Herkenbaarheidkenmerken van weginfrastructuur, publicatie 230. CROW, Ede, 2004.

In andere talen

  • Duits (Deutsch): Radspur
  • Engels (English): cycle lane