G108 (China)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
China G108.svg
China G108 map.png
G108
Begin Beijing
Einde Kunming
Lengte 3.331 km
Route

Centrum.svg Beijing China G107.svgChina G109.svg

Centrum.svg Laiyuan China G207.svg

Centrum.svg Fanshi

Centrum.svg Daixian

Centrum.svg Yuanping China G208.svg

Centrum.svg Xinzhou

Centrum.svg Yangqu

Centrum.svg Taiyuan China G307.svg

Centrum.svg Jinzhong

Centrum.svg Taigu

Centrum.svg Qixian

Centrum.svg Pingyao

Centrum.svg Jiexu

Centrum.svg Lingshi

Centrum.svg Huozhou

Centrum.svg Hongtong China G309.svg

Centrum.svg Linfen

Centrum.svg Xiangfen

Centrum.svg Quwo

Centrum.svg Houma

Centrum.svg Xinjiang

Centrum.svg Jishan

Centrum.svg Hejin China G209.svg

Centrum.svg Hancheng

Centrum.svg Heyang

Centrum.svg Dali

Centrum.svg Weinan China G310.svg

Centrum.svg Lintong

Centrum.svg Xi'an China G210.svgChina G312.svg

Centrum.svg Zhouzhi China G310.svg

Centrum.svg Foping

Centrum.svg Yangxian

Centrum.svg Chenggu China G316.svg

Centrum.svg Hanzhong China G316.svg

Centrum.svg Mianxian

Centrum.svg Ningqiang

Centrum.svg Chaotian

Centrum.svg Guangyuan China G212.svg

Centrum.svg Zitong

Centrum.svg Mianyang

Centrum.svg Luojiang

Centrum.svg Deyang

Centrum.svg Guanghan

Centrum.svg Xindu

Centrum.svg Chengdu China G213.svgChina G317.svgChina G321.svg

Centrum.svg Shuangliu

Centrum.svg Xinjin

Centrum.svg Qionglai China G318.svg

Centrum.svg Mingshan

Centrum.svg Ya'an

Centrum.svg Yingjing

Centrum.svg Shimian

Centrum.svg Mianning

Centrum.svg Liangshan

Centrum.svg Dechang

Centrum.svg Huili

Centrum.svg Yongren

Centrum.svg Yuanmou

Centrum.svg Luquan

Centrum.svg Fumin

Centrum.svg Kunming China G320.svgChina G324.svg

De G108 is een China National Highway. De weg is een radiaal van Beijing en loopt naar Kunming. De weg verloopt via de grote steden Taiyuan, Xi'an en Chengdu, door de provincies Hebei, Shanxi, Shaanxi, Sichuan en Yunnan. De weg voert in het zuidwesten door zeer bergachtig terrein. De G108 is 3.331 kilometer lang.

Routebeschrijving

Beijing

G108 verloopt via Fuxin Road de stad Beijing uit richting het westen. Parallel aan Fuxin Road loopt een stadsautoweg. Fuxin Road en later Shijingshan Road is een stadsweg met veelal zes rijstroken. De G108 kruist de diverse ringwegen van Beijing en vormt ten westen van de 5th Ring Road een ongelijkvloerse autoweg tot de buitenwijken van Beijing. Direct ten westen van Beijing wordt het terrein erg bergachtig en kent de weg een korte tunnel, waarna de G108 een kronkelige route door de bergen in het westen van de stadsprovincie Beijing vormt. Dit gebied is maar beperkt bebouwd, er lopen ook geen expressways.

Hebei

Vervolgens doorkruist de G108 een stuk van de provincie Hebei, dat ook bestaat uit bergachtig gebied. De enige stad op de route is Laiyuan, de Rongwu Expressway (G18) loopt vanaf hier een stuk parallel aan de G108.

Shanxi

Daarna komt de G108 in de provincie Shanxi en voert westwaarts door een brede vallei tot aan Daixian, waarna de G108 naar het zuiden afbuigt en een vrij lange dubbelnummering met de G208 kent tot aan de grote stad Taiyuan. De Erguang Expressway (G55) loopt hier parallel aan de G108. De G108 vormt de oostelijke ringweg van Xinzhou, waarna de weg door het grid van Taiyan loopt. Het is vanaf Taiyuan dat de Jingkun Expressway (G5) parallel aan de G108 begint te lopen, dit is het geval tot aan het eindpunt in Kunming.

De G108 volgt een serie zeer brede valleien door het midden en zuiden van de provincie Shanxi en passeert daarbij door of langs tal van kleine tot middelgrote steden, de belangrijkste is Linfen. Zowel naar het westen als oosten liggen berggebieden. Rond Linfen ligt een ringweg. Vanaf Houma buigt de G108 weer naar het westen af en kruist op de grens met Shaanxi de rivier de Huang He (Yellow River).

Shaanxi

Na Shanxi komt men in de grotere provincie Shaanxi, waarbij de G108 in zuidwestelijke richting loopt. De weg voert door vrij vlak terrein, dat bezaaid ligt met talloze dorpen. De G108 loopt hier wat zuidelijker dan de Jingkun Expressway (G5) en verloopt vanaf Weinan tot Xi'an parallel aan de Lianhuo Expressway (G30). Tussen Lintong en Xi'an is de G108 een brede stadsweg met 2x3 rijstroken.

De G108 loopt dan door de metropool Xi'an, één van de grotere steden in China. Xi'an heeft een ringstructuur met een grid, onduidelijk is hoe de G108 exact door de stad verloopt. Voor doorgaand verkeer is er de ringweg. Westelijk van Xi'an is de G108 een stukje met de G310 dubbelgenummerd tot aan Zhouzhi, waarna de G108 weer naar het zuiden afslaat.

Vervolgens loopt de G108 door een berggebied dat het midden van het traditioneel geïsoleerde zuiden van Shaanxi scheidt. De weg volgt een kronkelige route door de steile en beboste dalen, met nauwelijks dorpen. Via een tunnel op circa 1.750 meter hoogte gaat men onder de oude bergpas door. Via een smal dal daalt men dan af naar de grote vallei van zuidelijk Shaanxi. Hierbij buigt de G108 weer naar het westen af en passeert langs de regiostad Hanzhong. De G108 loopt rond Hanzhong tussen de Jingkun Expressway (G5) en Shitian Expressway (G7011) in.

Sichuan

Uiteindelijk komt de G108 in de grote provincie Sichuan. De G108 en G5 lopen dan zuidwestwaarts door een vallei geflankeerd met steile bergen en passeert hierbij door een relatief dunbevolkt gebied, via de kleinere steden Guangyuan en Mianyang. Het gebied tussen deze steden is een plateau dat doorsneden wordt door steile maar betrekkelijk ondiepe valleien, waarbij de G108 veel kleine hoogteverschillen kent. De Jingkun Expressway loopt hier verder naar het westen. In Mianyang steekt men de rivier de Fu over.

Via Deyang loopt de G108 parallel aan de G5 naar de grote metropool Chengdu, de grootste stad van Sichuan. De G108 loopt hier meer dan 70 kilometer door verstedelijkt gebied. Chengdu heeft een ringstructuur met 3 stadsringen en 2 snelwegringen. Hoe de G108 exact door Chengdu loopt is niet duidelijk, een route via één van de stadsringen lijkt het meest logisch te zijn. De omgeving van Chengdu is vlak. Het vlakke gebied houdt nog ruim 100 kilometer ten zuidwesten van Chengdu aan, tot aan Ya'an. Daarna komt men op het meest bergachtige deel van de route.

Zuidelijk van Ya'an volgt de G108 voornamelijk de riviervalleien, maar gaat ook over enkele bergpassen. Naar het westen liggen de uitlopers van de Himalaya, met toppen tot ruim 6.000 meter. De weg loopt hier over een circa 2.300 meter hoge bergpas met enkele haarspeldbochten. De G108 is over het algemeen zeer bochtig en tijdrovend om te rijden. De G108 loopt hier langs een deel van het grote stuwmeer van de Pubugou Dam.

Het stuwmeer ligt op 800 meter hoogte, ten zuiden daarvan stijgt de G108 continu. De parallel verlopende Jingkun Expressway (G5) volgt tal van viaducten kent zelfs twee volledige loops om het hoogteverschil te overwinnen. De G5 en G108 lopen hier over het algemeen op korte afstand van elkaar. Ten noorden van Mianning loopt de weg over een circa 2.200 meter hoge bergpas, die echter een schakel is tussen twee valleien en niet over een traditionele bergrug gaat. Zuidelijk daalt de G108 weer naar zo'n 1.400 meter bij Dechang. Dit deel is minder steil en volgt een redelijk brede en langgerekte vallei. In het uiterste zuiden van Sichuan lopen de G5 en G108 wat verder uit elkaar. Met name van Huili tot Yongren volgt de G108 een zeer bochtige route die over een 2.200 meter hoge bergpas gaat. Bijzonder is ook de passage van het 1 kilometer diepe dal van de rivier de Jingsha. Men daalt hier eerst meer dan 1.000 meter af, om daarna weer meer dan 1.000 meter te stijgen.

Yunnan

Men komt de provincie Yunnan op 2.000 meter hoogte binnen, waarna de G108 naar het zuiden toe geleidelijk daalt tot 1.000 meter hoogte. Dit deel kent brede valleien tot aan Yuanmou, waar de G108 naar het oosten afslaat en over een ruim 2.500 meter hoge bergpas met haarspeldbochten gaat, het hoogste punt van G108. De G108 en G5 lopen hier ook weer op grotere afstand. Vanaf Luquan buigt de G108 voor de laatste keer weer naar het zuiden af. Over een aantal plateaus en valleien volgt de G108 zijn route naar het zuiden, variërend in hoogte van 1.600 tot 2.000 meter, waarna men de grote stad Kunming bereikt, het eindpunt van zowel de G108 als de Jingkun Expressway (G5).

Geschiedenis

De G108 is van oudsher de route tussen Beijing, Taiyuan, Xi'an, Chengdu en Kunming, maar het bergachtige karakter van diverse lange trajecten maakte het altijd tot een tijdrovende route. De weg voert in Sichuan en Yunnan over diverse bergpassen van meer dan 2.000 meter hoogte. Globaal gezien is de Jingkun Expressway (G5) parallel aan de G108 aangelegd, echter loopt deze vanuit Beijing eerst naar het zuiden en pas later naar het westen, zodat beide routes eigenlijk pas vanaf Taiyuan in de provincie Shanxi parallel aan elkaar lopen. Westelijk van Beijing is vooralsnog geen expressway parallel aan de G108 aangelegd, mede doordat de G108 hier door een dunbevolkt berggebied loopt. Tussen Xi'an en Hanzhong had de G108 nog betrekkelijk lang een belang voor doorgaand verkeer, de snelweg opende hier pas in 2007, wat ook te zien is in het feit dat de G108 wat beter is uitgebouwd met een tunnel onder de bergpas tussen het midden en zuiden van de provincie Shaanxi. De Jingkun Expressway is met name tussen Chengdu en Kunming spectaculair aangelegd, waarbij men vanaf de G108 vaak de enorme viaducten van de snelweg kan zien. Grote delen van de G5 zijn hier pas na 2010 opengesteld, het duurde nog tot 2013 voordat de G108 nergens nog een belang had voor doorgaand verkeer tussen Chengdu en Kunming.

Referenties


China National Highways

radialen van Beijing:

101102103104105106107108109110111112

noord-zuidroutes:

201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248

oost-westroutes:

301302303304305306307308309310311312314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361