G109 (China)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
China G109.svg
China G109 map.png
G109
Begin Beijing
Einde Lhasa
Lengte 3.901 km
Route

Centrum.svg Beijing China G108.svg

Centrum.svg Yuxian

Centrum.svg Yuangyuan

Centrum.svg Datong China G208.svg

Centrum.svg Zuoyun

Centrum.svg Youyu

Centrum.svg Qingshuihe China G209.svg

Centrum.svg Junggar

Centrum.svg Dongsheng China G210.svg

Centrum.svg Hanggin

Centrum.svg Huinong

Centrum.svg Pingluo

Centrum.svg Yinchuan China G211.svg

Centrum.svg Yongning

Centrum.svg Qingtongxia

Centrum.svg Zhongning

Centrum.svg Pingchuan

Centrum.svg Baiyin

Centrum.svg Gaolan

Centrum.svg Lanzhou China G309.svgChina G312.svg

Centrum.svg Minhe

Centrum.svg Ledu

Centrum.svg Haidong

Centrum.svg Xining China G214.svgChina G227.svg

Centrum.svg Huangyuan China G214.svg

Centrum.svg Dulan

Centrum.svg Golmud China G215.svg

Centrum.svg Nagqu China G317.svg

Centrum.svg Lhasa China G318.svg

De G109 is een China National Highway. De weg is één van de radialen van Beijing en loopt naar Lhasa. De weg verloopt via de grotere steden Datong, Yinchuan, Lanzhou en Xining, en dwars over het Tibetaans Hoogland. De weg voert door de provincies Hebei, Shanxi, Gansu en Qinghai en door de autonome regio's Inner Mongolia, Ningxia en Tibet. De G109 is 3.901 kilometer lang.

Routebeschrijving

Beijing

De G109 begint aan de westzijde van het centrum van Beijing en loopt via Fucheng Road westwaarts de stad uit. Westelijk van de 4th Ring Road loopt Fucheng Road op viaducten en is praktisch een autosnelweg. Direct ten westen van de stad Beijing ligt een bebost gebergte, waar de G109 een kronkelige route door dunbevolkt gebied vormt. Er liggen slechts enkele dorpen ten westen van Beijing binnen de stadsprovincie.

Hebei

Net als de zuidelijker verlopende G108 passeert de G109 kortstondig door de provincie Hebei. De weg loopt hier ten noorden van de hoogste bergruggen en volgt een aantal brede valleien naar het westen en noorden. Op de route in Hebei liggen geen noemenswaardige steden.

Shanxi

De G109 passeert dan door het uiterste noorden van de provincie Shanxi, voornamelijk door zeer brede valleien die vrij droog en steppe-achtig zijn. De weg voert via de grote stad Datong in het noorden van Shanxi. Het wegennet van Datong is een grid met een stadsring, plus snelwegen rond de stad. Hoe de G109 exact door Datong loopt is niet duidelijk. Westelijk van Datong stijgt de G109 naar een op 1.500 meter hoogte gelegen plateau.

Inner Mongolia

Vervolgens voert de G109 door het zuiden van de autonome regio Inner Mongolia. Het oostelijk deel is licht bergachtig, waarbij de hoogteverschillen relatief beperkt zijn tot 1.300 tot 1.600 meter. Nabij de stad Junggar steekt men de rivier de Huang He (Yellow River) over, die in een kloof ligt. Westelijk van Junggar voert de G18 door vlakkere steppe, en passeert ten noorden van de grote planstad Ordos langs. De Rongwu Expressway (G18) loopt parallel aan de G109. De weg voert meer dan 400 kilometer door dunbevolkt steppegebied, waarna men de vallei van de Huang He weer bereikt. De grote steden van Inner Mongolia liggen aan de Huang He, die noordelijker door de regio stroomt.

Ningxia

De G109 voert daarna door de kleine autonome regio Ningxia, waarbij de weg de agrarische vallei van de Huang He volgt, via de grotere stad Yinchuan. Het is vanaf Ningxia dat de Jingzang Expressway (G6) parallel aan de G109 loopt. De agrarische vallei van de Huang He in Ningxia is dichtbevolkt met talloze dorpen. Buiten de vallei bestaat het landschap uit steppe of woestijn. De G109 en Jingzang Expressway lopen op korte afstand van elkaar, zuidelijk van Zhongning over de dunbevolkte en kale steppe. De hoogteverschillen zijn hier klein.

Gansu

Daarna passeert men door de grote provincie Gansu. Het kale steppe-landschap kent in dit deel van Gansu veel reliëf, maar zonder duidelijke rivierdalen, en valt onder het immense Lössplateau. Ten westen van Baiyin voert de G109 over een bochtige maar niet erg steile bergpas van 2.000 meter hoogte. De bergen rondom zijn nauwelijks hoger. Daarna daalt men af naar de grote industriestad Lanzhou, gelegen in een diep dal op 1.500 meter hoogte.

Het stedelijk gebied van Lanzhou is erg uitgerekt in de oost-westrichting en meet meer dan 30 kilometer. De stad ligt in het dal van de Huang He en is een belangrijk knooppunt van wegen en spoorlijnen, en toegangspoort naar het uitgestrekte westen van China. Door het westen van Lanzhou loopt een stadssnelweg met 2x3 rijstroken, onduidelijk is of de G109 hier overheen loopt. Westelijk van Lanzhou volgt de G109 een zijrivier van de Huang He.

Qinghai

De G109 voert daarna door de provincie Qinghai, en volgt daarbij een betrekkelijk dichtbevolkt dal tot aan de stad Xining. De vallei is breed en wordt geflankeerd door bergen met toppen tot meer dan 4.000 meter. Het landschap is hier wat groener dan in Gansu. De Jingzang Expressway (G6) volgt de G109 hier overal op korte afstand. Xining is de laatste grote stad voor het desolate Tibetaans Hoogland en ligt op 2.200 meter hoogte. Westelijk van Xining voert de G109 door een canyon en stijgt naar een 3.400 meter hoge bergpas.

De G109 voert daarna over de zuidoever van het grote Qinghai Lake, een immens meer van meer dan 100 kilometer lengte. De omgeving van het meer is echter dunbevolkt, vanwege de relatief hoge liggen van 3.200 meter. De weg buigt dan af naar het zuiden en voert over een 3.800 meter hoge bergpas, waarna men ten zuiden van het meer in een droger gebied komt, dat bestaat uit rotsen en kale bergen. De weg voert hier door zeer desolaat gebied, met kale valleien, gelegen op een plateau van 2.800 tot 3.500 meter hoogte, dat doorbroken wordt door enkele besneeuwde bergketens. De hoogste bergen in dit gebied zijn tot 5.000 meter hoog. De 500 kilometer van het Qinghai Lake tot de stad Golmud is eenzaam en voert maar door enkele dorpen. Golmud is één van de grootste steden op het hoogland en de laatste noemenswaardige plaats voordat men Tibet bereikt.

De afstand van Golmud naar Lhasa bedraagt meer dan 1.000 kilometer en de G109 voert door zeer desolaat en afgelegen gebied. Het grootste deel voert door het relatief vlakke Tibetaans Hoogland, dat op veelal 4.500 tot 5.000 meter hoogte ligt. De weg voert over diverse bergpassen, die echter veelal niet veel hoger zijn dan het omliggende land. Ten zuiden van Golmud liggen een aantal hogere bergketens met besneeuwde toppen tot ruim 6.000 meter. De G109 legt nog meer dan 500 kilometer door Qinghai af ten zuiden van Golmud voordat men de eigenlijke grens met Tibet bereikt. De grens ligt op de 5.231 meter hoge Tanggula Pass.

Tibet

De eenzame route voert zuidwaarts over het Tibetaans Hoogland. De weinige dorpen liggen ver uit elkaar, de grootste plaats tussen Golmud en Lhasa is het kleine stadje Nagqu. Ten zuiden van Nagqu wordt het landschap nog wat spectaculairder, met hoge bergketens met eeuwige sneeuw, met toppen tussen 6.000 en 6.500 meter. Het laatste deel tot Lhasa kent de grootste hoogteverschillen in het landschap, de weg voert door een smal dal en daalt daarbij betrekkelijk geleidelijk van 4.200 naar 3.600 meter hoogte in Lhasa. De G109 benadert Lhasa vanuit het noordwesten en eindigt in de stad op de G318.

Geschiedenis

De G109 is van oudsher de voornaamste verbinding van en naar Tibet. Toen in 1951 Tibet onder Chinees bestuur kwam te staan is het deel van Golmud naar Lhasa in hoog tempo aangelegd en opende in 1954 voor het verkeer. De weg was destijds grotendeels een gravelweg, men had niet de technieken en mogelijkheden om in dermate afgelegen gebied een 1.000 kilometer lange asfaltweg aan te leggen. De weg is in de jaren '80 geasfalteerd, wat in 1985 voltooid was. De weg is grotendeels over permafrost aangelegd. Bijna al het vrachtvervoer van en naar Tibet verliep via de G109, vanaf 2006 opende parallel aan de G109 de Qinghai–Tibet Railway.

De Jingzang Expressway (G6) moet uiteindelijk de hoofdverbinding tussen Beijing en Lhasa gaan vormen, maar ontbreekt in Tibet nog. Vooralsnog eindigt de G6 in Golmud. In Inner Mongolia voert de G6 ook een stuk noordelijker dan de G109. De G6 volgt de vallei van de Huang He, omdat hier de grote steden van Inner Mongolia zijn gelegen, terwijl de G109 een stuk afsnijdt over de dunbevolkte steppe in het zuiden van Inner Mongolia. De Rongwu Expressway (G18) loopt hier parallel aan de G109.

In de stad Lanzhou is op 30 juni 2015 een stadssnelweg opengesteld, die geen onderdeel is van het landelijke of provinciale snelwegennet. Mogelijk loopt de G109 hier overheen.

Referenties


China National Highways

radialen van Beijing:

101102103104105106107108109110111112

noord-zuidroutes:

201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248

oost-westroutes:

301302303304305306307308309310311312314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361