GVVP

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De afkorting GVVP staat voor Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, een beleidsdocument waarin het verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente uiteen wordt gezet. De Planwet Verkeer en Vervoer geeft het provinciebestuur de mogelijkheid om in samenspraak met die gemeenten, deze te verplichten een dergelijk plan op te stellen. De naam GVVP is overigens slechts een niet bij wet vastgestelde (maar wel veel gebezigde) term voor wat in de Planwet Verkeer en Vervoer het gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid wordt genoemd.

Indien wordt besloten tot verplichting van het opstellen van gemeentelijke verkeers- en vervoersplannen, dienen deze plannen volgens de Planwet Verkeer en Vervoer in samenspraak met de provincie, de naastgelegen gemeenten en in uitzonderingssituaties tevens het Rijk. In Noord en Zuid-Holland en Zeeland dienen dan ook de waterschappen te worden betrokken in de planvorming, omdat het waterschap in die provincies tevens wegbeheerder is.