Gebiedsontsluitingsweg

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Gebiedsontsluitingsweg (DV))
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een typische gebiedsontsluitingsweg, met een dubbele asstreep en bermverharding.
Een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom, zonder kantstreep bij stoepranden.
Een gebiedsontsluitingsweg waar inhalen is toegestaan.

Een gebiedsontsluitingsweg is een weg die is ontworpen of aangewezen om een gebied aan te sluiten op wegen van hogere orde. Op de wegvakken vindt alleen stromen plaats, op de kruispunten uitwisseling. Het is de middelste van de drie wegcategorieën die onderscheiden worden binnen Duurzaam Veilig. De hoogste categorie is de stroomweg (SW), de laagste de erftoegangsweg (ETW). De gebiedsontsluitingsweg (GOW) verbindt deze twee. Gebiedsontsluitingswegen komen zowel voor binnen als buiten de bebouwde kom[1].

Bubeko

Buiten de bebouwde kom worden twee typen gebiedsontsluitingswegen onderscheiden waarbij het dwarsprofiel het onderscheid maakt. GOW type I bestaat uit 2 rijbanen met ieder 2 rijstroken. Bij uitzondering komen meer dan 2 rijstroken voor. GOW type II is meest voorkomend en bestaat uit één rijbaan met daarop voor beide rijrichtingen één rijstrook. De snelheidslimiet is 80 kilometer per uur.

Type I Type II
Snelheidslimiet 80 km/uur 80 km/uur
Dwarsprofiel 2*2 rijstroken 1*2 rijstroken
Verhardingsbreedte 2x 920 cm 750 cm
Kruispunten Gelijkvloers met voorrang Gelijkvloers met voorrang
Asmarkering Ja, enkele deelstreep tussen rijstroken Ja, dubbele deelstreep tussen rijrichtingen
Kantmarkering Ja, onderbroken Ja, onderbroken
Landbouwverkeer In principe geen In principe geen
Langzaam verkeer Geen; parallelweg, fietspad of eigen route Geen; parallelweg, fietspad of eigen route
Erfaansluitingen In principe geen In principe geen

Bibeko

Binnen de bebouwde kom worden geen typen onderscheiden, maar wordt gesproken over een GOW met een snelheidslimiet van 50 of van 70 km/u. Tussen de verschillende publicaties van het CROW is enige discrepantie over de soorten dwarsprofielen. In onderstaande tabel wordt uitgegaan van wat is vermeld in de EHK-publicatie, waarin wegen met een 2*2-profiel niet genoemd worden.

50 km/u 70 km/u
Snelheidslimiet 50 km/uur 70 km/uur
Dwarsprofiel 1*2 rijstroken 2*1 rijstroken
Verhardingsbreedte 588-788 cm 2x 375-400 cm
Kruispunten Gelijkvloers met voorrang Gelijkvloers met voorrang
Asmarkering Ja, dubbele deelstreep tussen rijrichtingen Geen
Kantmarkering Ja; geen indien trottoirbanden Ja
Langzaam verkeer Fietspad of eigen route Fietspad of eigen route
Erfaansluitingen Uitrit Geen

Kruispunten

De principeoplossing voor kruispunten in gebiedsontsluitingswegen is gelijkvloers, waarbij de voorrang altijd met verkeerstekens moet zijn geregeld. Buiten de bebouwde kom is een rotonde de voorgeschreven kruispuntvorm, omdat dit de meest verkeersveilige is. Bij hogere intensiteiten kan deze rotonde worden uitgevoerd als een turborotonde. Een gebruikelijker oplossing is een standaard kruispunt, vaak voorzien van verkeerslichten. Ook bibeko is een rotonde de voorkeursoplossing, maar dat is niet altijd haalbaar door ruimtegebrek. Het alternatief is ook hier een (VRI-)kruispunt.

Een ETW wordt buiten de kom op een GOW aangesloten door middel van een rotonde of een voorrangskruispunt, die laatste eventueel voorzien van verkeerslichten. Binnen de kom wordt een uitrit toegepast wanneer een ETW aansluit op een GOW.

Gebiedsontsluitingswegen zouden een stroomweg ongelijkvloers moeten kruisen. Dit is echter een zeer kostbare oplossing zodat in de meeste gevallen wordt gekozen voor een (turbo)rotonde of een VRI-kruispunt.

Kanttekening

De invoering van Duurzaam Veilig bleek niet overal volledig haalbaar. Sommige wegen pasten niet goed in een van de drie vastgestelde categorieën. Dat heeft er toe geleid dat sommige wegen bijvoorbeeld zijn aangewezen als gebiedsontsluitingsweg, maar dat er geen ruimte was voor een fietspad. Soms zijn er dan fietsstroken aangelegd en soms is ook de asmarkering achterwege gelaten. Deze wegen zien er dan uit als een erftoegangsweg. Wegen waar de inrichting, gebruik en categorie onvoldoende met elkaar overeenkomen worden aangeduid als grijze wegen.

In andere talen

  • Engels (English): Distributor road (Sustainable Safety), arterial

Referenties

  1. Richtlijn Essentiële Herkenbaarheidkenmerken van weginfrastructuur, publicatie 230. CROW, Ede, 2004.