Geluidszone

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een geluidszone is vastgesteld in artikel 74 van de Wet geluidhinder. Binnen deze zone is het verplicht een akoestisch onderzoek uit te voeren bij het vaststellen of wijzigen van een bestemmingsplan voor geluidsgevoelige bestemmingen. De geluidszone geldt aan weerszijden van de wegas.

Stedelijk gebied

Het stedelijk gebied wordt vastgesteld in de vorm van de bebouwde kom.

  • Een weg met één of twee rijstroken: 200 meter
  • Een weg met drie of meer rijstroken: 350 meter

Buitenstedelijk gebied

Situaties in buitenstedelijk gebied bevinden zich buiten de bebouwde kom, inclusief autosnelwegen.

  • Een weg met één of twee rijstroken: 250 meter
  • Een weg met drie of vier rijstroken: 400 meter
  • Een weg met vijf of meer rijstroken: 600 meter

Geen zone

Wegen die zijn aangeduid als een woonerf, evenals wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur, beschikken volgens de Wet geluidhinder niet over een geluidszone.

Dit betekent echter niet dat er geen akoestisch onderzoek nodig is, steeds vaker worden de meest relevante wegen zonder zone bij het plangebied onderzocht voor een goede ruimtelijke onderbouwing om aan te tonen of er sprake is van een acceptabel akoestisch klimaat. Wat dit acceptabele akoestische klimaat exact is, is open ter interpretatie. De Wet geluidhinder verbindt er geen conclusies aan.