Grand Rapids

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het centrum van Grand Rapids en de rivier de Grand.

Grand Rapids is een stad in de Verenigde Staten, gelegen in de staat Michigan. Grand Rapids telt 197.000 inwoners, met een stedelijke agglomeratie van 1.092.000 inwoners (2021).

Inleiding

Grand Rapids is gelegen in het zuidwesten van Michigan, ongeveer 40 kilometer landinwaarts van het Lake Michigan en 120 kilometer ten noorden van de grens met Indiana. Grand Rapids ligt 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Lansing en 225 kilometer ten noordwesten van Detroit. De stad zelf is niet zo heel groot, maar er zijn wel meerdere voorsteden, met name ten zuiden van Grand Rapids, waardoor het stedelijk gebied circa 1 miljoen inwoners telt. Het is de tweede stad van Michigan. De stad is gelegen aan de rivier de Grand, waar hij naar vernoemd is. "Rapids" zijn stroomversnellingen. Grand Rapids heeft een centrum met enige hoogbouw en een redelijk grote luchthaven.

Grand Rapids heeft een redelijk diverse economie. Veruit de grootste werkgever is Spectrum Health, een groot medisch centrum. De zorg, financiële instellingen, interieur- en meubelbouw en overheid zijn belangrijke pijlers van de economie van Grand Rapids. De bijnaam van Grand Rapids is "Furniture City". Grand Rapids heeft sinds de jaren '70 een stagnerend inwonertal, dat soms licht daalt en soms licht groeit. Het is gelegen in Kent County, dat nog groeit, maar de groei is sinds 2000 wel afgevlakt.

Wegennet

Grand Rapids heeft een redelijk uitgebreid snelwegennet. De stad is gelegen aan de Interstate 96, die de noordelijke en oostelijke bypass vormt en buiten het centrum blijft. Het verbindt Grand Rapids met de hoofdstad Lansing en Detroit. De Interstate 196 begint bij Benton Harbor en verloopt via Holland naar Grand Rapids. Het is de voornaamste oost-westroute voor stedelijk verkeer binnen Grand Rapids. De US 131 vormt de primaire noord-zuidroute van Grand Rapids en is feitelijk de belangrijkste snelweg van de stad. De I-196 en US 131 kruisen elkaar nabij het centrum. De State Route 6 of "M-6" vormt de zuidelijke randweg van Grand Rapids.

Bijzonder is het knooppunt tussen de I-196 en US 131 bij het centrum van Grand Rapids. Het verkeer op de US 131 rijdt hier korte tijd links om een knooppunt in beperkte ruimte mogelijk te maken. Verkeer op zowel de US 131 als I-196 moet links uitvoegen. De regio Grand Rapids heeft een aantal bijzonder vormgegeven aansluitingen.

Geschiedenis

De oudste snelweg van Grand Rapids is de US 131, waarvan het eerste deel in 1957 in het zuiden van de stad werd opengesteld. De I-96, I-196 en US 131 zijn voornamelijk in het begin van de jaren '60 opengesteld. In 1961 opende de I-96 als noordelijke randweg van Grand Rapids. In 1962 opende de US 131 door het centrum, gevolgd door de I-196 in 1964. Hiermee werd het snelwegennet van Grand Rapids feitelijk in 3 jaar tijd opengesteld.

Er was echter een uitzondering, namelijk de zuidelijke randweg, de State Route 6. Ook deze snelweg was in de jaren '50 al gepland, maar kwam maar niet van de grond. Deze snelweg is 40 jaar later gereedgekomen dan de overige snelwegen in Grand Rapids, namelijk in de periode 2002-2004.

Begin 2000 is de US 131 langs downtown verbreed en circa 2011 is een klein stukje van de I-196 ten oosten van downtown Grand Rapids verbreed.

Toekomst

Er zijn geen nieuwe snelwegen in Grand Rapids gepland. De verkeersdruk in Grand Rapids is relatief gering. In de wegenstructuur van Grand Rapids is een westelijke randweg de meest opvallende ontbrekende verbinding.

Congestie

In Grand Rapids is sprake van lichte congestie, met name de US 131 wil wel eens vastlopen rond het centrum. Daarbuiten is nauwelijks congestie.

Verkeersintensiteiten

In Grand Rapids is de US 131 duidelijk de drukste corridor, met maximaal 114.000 voertuigen bij het centrum. De US 131 door Grand Rapids telt grotendeels tussen 80.000 en 100.000 voertuigen per etmaal op 2x3 rijstroken. De I-196 is rond het centrum met circa 70.000 voertuigen belast, daarbuiten veelal rond of onder de 50.000 voertuigen. De I-96 verwerkt grotendeels tussen 40.000 en 50.000 voertuigen. De State Route 6 langs de zuidkant van Grand Rapids is met 28.000 tot 53.000 voertuigen de rustigste snelweg.

Referenties


Freeways in Grand Rapids

I-96.svg I-196.svg US 131.svg M-6.svg