Greensboro/Winston-Salem

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Downtown Winston-Salem.

Greensboro en Winston-Salem vormen een conurbatie in de staat North Carolina, in de Verenigde Staten. Greensboro telt 298.000 inwoners en Winston-Salem telt 250.000 inwoners. De agglomeratie heet de "Piedmont Triad" en telt in totaal 1.460.000 inwoners (2021).

Inleiding

De agglomeratie ligt in het midden van het noorden van de staat North Carolina en is gecentreerd rond de westelijke stad Winston-Salem en de oostelijke stad Greensboro. In het zuiden ligt nog de wat minder grotere stad High Point. Het voorstedelijk gebied is hier aan elkaar gegroeid maar kent verder geen plaatsen met meer dan 20.000 inwoners. De agglomeratie ligt 110 kilometer ten noordoosten van Charlotte en 110 kilometer ten westen van Raleigh. Bij Greensboro is het belangrijke Piedmont Triad International Airport gelegen. De agglomeratie ligt niet aan een grote rivier en is gelegen in overwegend bebost gebied, dat redelijk vlak is. De agglomeratie is onderdeel van een verstedelijkte corridor vanaf Charlotte naar Raleigh.

Vanwege de groei van het stedelijk gebied en het naar elkaar groeien van kleine regiostadjes in de periferie is de definitie van de agglomeratie meermaals gewijzigd. In totaal worden tien counties tot de agglomeratie Piedmont Triad gerekend, waarbij Guilford County en Forsyth County de twee belangrijkste counties zijn. Kleinere subcentra daarbuiten zijn Burlington en Lexington, die echter geen onderdeel zijn van het continu bebouwde gebied. De stedelijke gebieden van Greensboro en Winston-Salem zijn in zichzelf ook niet niet volledig verweven met elkaar, ertussen ligt nog semi-agrarisch gebied met een lagere bebouwingsdichtheid. Het exurbaan gebied is uitgestrekt maar grotendeels dermate dun bebouwd dat het geen echt verstedelijkte regio is.

Wegennet

Het wegennet van Greensboro.
Het wegennet van Winston-Salem.

De agglomeratie ligt aan een snelwegennet van vooral oost-westsnelwegen, zoals I-40 en I-85. I-73 vormt een verbinding naar het zuiden. I-840 vormt het noordelijk deel van de ringweg van Greensboro. In de regio staan nog meer Interstate Highways op het programma, voornamelijk door het ombouwen en hernummeren van bestaande US Highways die nu soms al een autosnelweg zijn. De US 421 vormt een belangrijke oost-westverbinding en de US 52 een noord-zuid door Winston-Salem. Daarnaast loopt de US 311 vanaf High Point naar Winston-Salem. Daarnaast zijn er trajecten als Business Route van bestaande Interstate Highways bewegwijzerd, zoals de BR I-40 en BR I-85. De US 52 moet in de toekomst omgebouwd worden naar I-74 en I-285. De US 29 moet omgebouwd worden naar I-785. I-274 moet de westelijke helft van de ringweg om Winston-Salem worden.

Geschiedenis

Winston en Salem waren twee aangrenzende dorpen die in 1913 samengingen tot Winston-Salem. In 1920 was dit de grootste stad in North Carolina met bijna 50.000 inwoners. Het oostelijker gelegen Greensboro, vroeger Greensborough genaamd, was toen nog de helft kleiner, maar Greensboro groeide sneller, vanaf 1960 was Greensboro groter dan Winston-Salem.

Begin 20e eeuw waren zowel Winston-Salem als Greensboro een knooppunt van state highways in North Carolina. Dit was ook het geval toen in 1926 de US Highways werden geïntroduceerd en beide steden knooppunten in dit netwerk waren. De US Highways verliepen allemaal dwars door de centra van beide steden. Greensboro lag echter meer op een hoofdroute, de US 70 die westelijk van Greensboro niet via Winston-Salem verliep, maar zuidelijker via High Point en Lexington. In de jaren '30 vonden hernummeringen plaats en kwamen beide steden aan hoofdroutes te liggen, de US 29 werd geïntroduceerd door Greensboro en de US 52 door Winston-Salem.

De eerste hoogwaardige weg van de regio was de US 29. In 1949 opende de bypass van Lexington en in 1952 het deel tussen Lexington en Thomasville. In 1955 was ook het deel tussen Thomasville, High Point en Greensboro gereed. Dit was de eerste moderne dubbelbaans weg in North Carolina. In de tweede helft van de jaren '50 werd gebouwd aan de oost-west autosnelweg door Winston-Salem, bestaande uit de US 421 en wat later I-40 zou worden. De route door Winston-Salem is aangelegd als de Downtown Expressway en was één van de eerste autosnelwegen in North Carolina. Op 6 januari 1958 opende het eerste deel, een 2,6 kilometer lang traject tussen Cloverdale Avenue en Main Street in het centrum van Winston-Salem. Dit was bewegwijzerd als de US 158. In 1959 werd dit een onderdeel van Interstate 40. In 1960 opende een 4,6 kilometer lange verlenging oostwaarts tot Reidsville Road, waarmee de bypass van het centrum voltooid was. In 1962 opende de westwaartse verlenging over 5,6 kilometer tot aan US 421. Niet lang daarna opende het ruimer aangelegde deel langs Kernersville en was I-40 door de regio Winston-Salem gereed.

In Greensboro is I-85 oorspronkelijk langs het centrum aangelegd als onderdeel van de US 29/70 dat al eind jaren '50 dubbelbaans was, maar onduidelijk is of dit destijds al aan Interstate Highway ontwerpeisen voldeed. Het grootste wegenproject van de jaren '60 was de North-South Expressway (US 52) door Winston-Salem, die met en erg krap klaverblad op de toenmalige I-40 bij Downtown Winston-Salem werd aangesloten. In de jaren '60 werd ook gebouwd aan de O'Henry Boulevard in Greensboro, een onderdeel van de US 29 als oostelijke bypass van het centrum van de stad. Dit was onderdeel van een project om een dubbelbaans weg tussen Greensboro en Danville in Virginia aan te leggen, maar dit traject is niet helemaal ongelijkvloers aangelegd.

In de jaren '70 zijn vrijwel geen nieuwe autosnelwegen in de regio aangelegd. Het enige wegenproject van betekenis in de regio gedurende de jaren '80 was de nieuwbouw van I-85 tussen Lexington en Greensboro, daarvoor bestond er de 'Temporary I-85' over de US 29, die niet meer geschikt was voor doorgaand verkeer. Het nieuwe tracé van I-85 is in fases tussen 1980 en 1984 gereed gekomen, maar dit ligt grotendeels buiten het eigenlijke stedelijk gebied van Greensboro. Daardoor waren er tussen 1970 en 1990 bijna geen grote wegenprojecten in Winston-Salem en Greensboro.

Echter in de jaren '80 werd wel duidelijk dat de oude expressways langs de centra van beide steden ongeschikt waren voor het toenemende doorgaande verkeer, North Carolina groeide in die periode zeer snel en het vrachtverkeer en forenzenverkeer nam enorm toe. Daardoor is begonnen met de bouw van twee grote omleggingen, I-40 werd over een nieuw tracé ten zuiden van Winston-Salem aangelegd en I-85 werd over een nieuw tracé ten zuiden van Greensboro aangelegd, dit was de eerste aanzet naar de Greensboro Urban Loop. I-40 kwam in 1992 gereed en I-85 in 2004. Beide autosnelwegen zijn vanwege de snelle bevolkingsgroei van North Carolina meteen zeer ruim gedimensioneerd.

Na 2000 zijn twee nieuwe Interstate Highways geïntroduceerd in de regio, I-73 en I-74. Deze werden deels over bestaande routes geleid, maar deels over nieuw aangelegde autosnelwegen. De eerste daarvan was de Greensboro Urban Loop, de in 2004 geopende bypass van I-85 vormde daar het zuidelijk deel van, tot en met 2023 is vervolgens de rest van de ringweg aangelegd die vooral als I-840 werd genummerd, maar I-73 verloopt over de westkant ervan. Bij Winston-Salem werd de Northern Beltway aangelegd, waarvan in 2020-2023 het noordoostelijk deel als eerste werd aangelegd, waar I-74 ook over geleid werd. Beide ringwegen zijn direct met 2x3 rijstroken aangelegd met een ruimtereservering voor nog een extra rijstrook.

Tussen 2017 en 2020 is de US 421 (destijds I-40 Business) door Winston-Salem volledig gesloopt en herbouwd vanwege de leeftijd en slechte staat van de bruggen. Vanwege de investeringen van de staat North Carolina in het accommoderen van de groei zijn Winston-Salem en Greensboro één van de minst filegevoelige agglomeraties met meer dan 1 miljoen inwoners in de Verenigde Staten. Vaak is tijdens de spits het hele netwerk free-flow, omdat het ontworpen is op een grotere groei van het verkeer, de verkeersintensiteiten zijn nog niet erg hoog ten opzichte van de beschikbare capaciteit.

Lijst van freeways

# lengte* eerste opening laatste opening max AADT
I-40.svg 80 km 1961 1992 118.000
I-73.svg 40 km 1987 2018 57.000
I-74.svg 70 km 2010 2022 42.000
I-85.svg 50 km 1960 2004 105.000
Business Loop 85.svg 70 km 1973 1973 39.000
I-285.svg 37 km 1980 1995 66.000
I-785.svg 10 km 2002 2017 23.000
I-840.svg 27 km 2002 2023 16.000
US 52.svg 20 km 1964 1964 81.000
US 421.svg 40 km 1958 1962 -

* lengte binnen de stedelijke regio

Congestie

Greensboro had in 2018 de minste congestie van alle steden ter wereld.[1] De nieuwe snelwegen en de dubbelnummeringen hebben over het algemeen een ruime capaciteit, niet zelden 2x4 rijstroken. Vooral in Winston-Salem is op de US Highways wat minder capaciteit beschikbaar, vaak 2x2 rijstroken. Congestie is voor een stedelijk gebied van deze omvang zeer beperkt.

Referenties

Freeways in de agglomeratie Greensboro / Winston-Salem

Interstate 40Interstate 73I-74.svgInterstate 85Business Loop 85.svgInterstate 85I-785.svgInterstate 840US 52US 311US 421Bryan Boulevard