Grensovergang Zwartemeer

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Grensovergang Zwartemeer
NLA037.svg
B402.svg
Blank.png
Tankstation niet aanwezig
Capaciteit vrachtwagens geen
Verkeersintensiteit 12.900 mvt/etmaal
Openstelling 1974

De Grensovergang Zwartemeer is een grensovergang ten oosten van het dorp Zwartemeer in de provincie Drenthe. Hier gaat de Nederlandse A37 over in de Duitse Bundesstraße B402. In Duitsland heet deze grensovergang Grenzübergang Hebelermeer. In de volksmond wordt de aanduiding Grenzübergang Schöninghsdorf gebruikt. De provincie Drenthe grenst aan de deelstaat Niedersachsen (Nedersaksen).

Naamgeving

De Nederlandse benaming van de grensovergang is afkomstig van het westelijker gelegen dorp Zwartemeer dat tot de gemeente Emmen behoort. Het ten oosten gelegen Duitse Schöninghsdorf en Hebelermeer zijn beide woonkernen van de gemeente Twist.

Kenmerken

De grensovergang zelf bestaat alleen uit de aanduiding met de gebruikelijke bebording met snelheden en het EU-grensbord. Voorzieningen zoals parkeergelegenheden ontbreken. Je rijdt als het ware ongemerkt het andere land binnen. De A37 is autosnelweg met 2x2 rijstroken en vluchtstroken. De B402 is tussen de grens en de A31 een autobahnähnliche Bundesstraße.

Geschiedenis

De grensovergang in de jaren '80.

Halverwege de jaren '60 ontstonden plannen om de P16 vanaf Holsloot door te trekken naar de Duitse grens. Werd het tracé eerst nog gericht op de grensovergang bij Nieuw-Schoonebeek (zie de pagina over de N863), niet veel later bleek dat de Duitsers ter hoogte van Zwartemeer een nieuwe weg aan het aanleggen waren. Deze weg van Meppen naar de Nederlandse grens zou zo worden aangelegd dat uitbreiding in een later stadium goed mogelijk was.

Hier werden de Nederlandse plannen op aangepast. Er werden twee mogelijke tracés bepaald. Eén ten noorden van de Verlengde Hoogeveense Vaart en één ten zuiden ervan. Het zuidelijke tracé werd uiteindelijk geschrapt, omdat deze diverse dorpen aan de Verlengde Hoogeveense Vaart en het tuinbouwgebied bij Erica zou doorsnijden. Tevens zou er in Klazienaveen een doorbraak nodig zijn om een goede verbinding tussen Emmen en deze autoweg tot stand te brengen. Aldus werd in 1969 gekozen voor de aanleg van het noordelijke tracé van de inmiddels S13 geheten autowegverbinding. De S13 tussen Schoonebeek en de grensovergang werd op 30 augustus 1974 opengesteld, destijds nog enkelbaans.

Op 1 januari 1985 kwam de autoweg in het beheer van het Rijk en kreeg de weg het nummer N37. Ter hoogte van de grensovergang lag een gelijkvloerse kruising met de Eemslandweg[1]. Het is onduidelijk wanneer deze kruising is verdwenen. Dit is in ieder geval enkele jaren voor de ombouw van de N37 naar snelweg, vermoedelijk eind jaren 90. Aan Duitse zijde lag een kleine parkeergelegenheid met een kleine douanepost. Met de ombouw van de toenmalige N37 naar snelweg was destijds al rekening gehouden. Er lag een ruimtereservering voor de tweede rijbaan aan de noordzijde van de weg.

De ombouw van de N37 tussen Knooppunt Holsloot en de Duitse grens werd voltooid in 2007 net zoals de ombouw van de huidige B402. Het nummer B402 lag voor 2007 noordelijker en sloot aan op de N366. Na de verlegging van de B402 naar de huidige route vanaf de aansluiting de Meppen-Nord met de A31 werd de oude route omgenummerd naar B408. In 2008 volgde de officiële openstelling van de A37 en de verdubbelde B402.

De grensposten zijn op 1 januari 1993 vervallen toen het Verdrag van Schengen in werking trad en de grenscontroles werden afgeschaft. Onder bepaalde voorwaarden kunnen er nog wel grenscontroles worden gehouden. Bij de grensovergangen tussen Nederland, België en Duitsland zijn de slagbomen en de meeste douaneposten verwijderd. Zo ook bij de grensovergang Zwartemeer. De parkeergelegenheid is blijven bestaan tot de verdubbeling van de huidige B402.

Verkeersintensiteit

De grensovergang Zwartemeer heeft zich na de ombouw van de N37 tot A37 ontwikkeld tot de belangrijkste in Noord-Nederland. Rond 2010 waren Zwartemeer en de grensovergang Bad Nieuweschans nog ongeveer even druk, met beiden rond 10.000 voertuigen per dag. Tussen 2011 en 2014 nam het verkeer bij Zwartemeer bijna 50% toe naar 16.300 voertuigen en was op dat moment duidelijk de drukste van Noord-Nederland. Daarna is de hoeveelheid verkeer echter weer teruggezakt tot 12.900 voertuigen per dag in 2019.

Referenties