HARS

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

HARS (2006 - 2011) is het acroniem voor Het Alkmaars RegelSysteem. Het was een verkeersafhankelijk regelsysteem op de Ring Alkmaar dat aansturing van de VRI’s regelde en daarnaast het verkeer stuurde mbv van DRIP’s en PRIS.

Geschiedenis

Het is in de regio Alkmaar in de afgelopen decennia steeds drukker geworden op de weg, mede door de toegenomen woningbouw in de HAL-regio (Heerhugowaard - Alkmaar - Langedijk), de uitbreiding van bedrijventerreinen en het toegenomen autobezit. Dit werd al ingezet in de jaren 70 van de 20e eeuw, door het toekennen van Alkmaar als zogenaamde groeikern door het Rijk. Uit die tijd stammen dan ook de meeste wegen, zoals de N9 en de N245.

De ontwikkelingen hebben niet stilgestaan en ook in de afgelopen jaren is het autobezit en autogebruik toegenomen. Dit heeft effecten op de I/C-verhouding van de beschikbare wegen. De binnenring van Alkmaar (rond het centrum) heeft zijn capaciteit al bereikt en net als vele andere wegen in de regio treedt hier congestie op in de spitsperioden. De wegen met een grotere capaciteit dan de stadswegen, zijn vrijwel allen uitgevoerd als wegen met twee rijbanen en 2 rijstroken per richting met verkeerslichten geregeld.

Wegbeheerders:

  • De N9 is in beheer bij Rijkswaterstaat, deze vormt de Ring Alkmaar West
  • De N242 is in beheer bij de provincie Noord-Holland en vormt de Ring Alkmaar Oost
  • De N508 is in beheer bij de provincie Noord-Holland en vormt de Ring Alkmaar Noord
  • De Huiswaarderweg is in beheer bij de gemeente Alkmaar en vormt de Ring Alkmaar Noord (op de borden aangeduid als N245)
  • De Schagerweg is de N245 en is in beheer bij de provincie Noord-Holland (ten noorden van de Ring Alkmaar Noord)

De belasting van deze wegen is erg toegenomen en vooral tijdens de spits ontstaat er geregeld congestie. De gezamenlijke wegbeheerders waren het er in de jaren 2000 over eens dat hier iets aan moest gebeuren. Heerhugowaard mocht van de provincie intussen de Stad van de Zon bouwen, een woonwijk van 3000 woningen in Heerhugowaard en Alkmaar bouwde de woonwijk Vroonermeer-Zuid en Langedijk de woonwijk Mayersloot-West. In afwachting van grote ombouw van de provinciale wegen (N242 is stroomweg geworden en N245 is uitgebreid) hebben de gezamenlijke wegbeheerders de handen ineen geslagen en met hoofden dezelfde kant op is toen HARS ontwikkeld. Het systeem wilde men snel geactiveerd hebben en dat ging zo snel dat het nu al draait terwijl bij wijze van spreken de handtekeningen nog niet eens gezet waren.

Het ontstaan van HARS

Voordat HARS actief werd, heeft de provincie Noord-Holland een prijsvraag uitgeschreven. In deze voorselectie konden marktpartijen zich inschrijven en de marktpartij dat ervoor zorgde dat de verliestijden het meeste dalen, dat realistisch is, en binnen het budget pastte zouden doorgaan. Na beoordeling van de oplossingen zijn 4 partijen doorgegaan. Op de prijsvraag hebben 9 partijen zich ingeschreven.

Na de beoordelingsfase dienden de 4 winnende partijen een technische beschrijving op te stellen waarna een beoordeling van deze partijen plaats heeft gevonden. De partijen hebben hun plannen mogen presenteren en daaruit is de winnaar GoudappelCoffeng gekomen in samenwerking met Trinité Automatisering.

Het begin

Het systeem is maart 2006 in werking getreden. Uit evaluaties blijkt dat door activering van HARS de voertuigverliesuren met 20% zijn gedaald tussen september 2007 en december 2007. Bovendien is tijdens de ombouw van de N242 8% meer verkeer over de westring gereden terwijl de voertuigverliesuren in diezelfde periode met meer dan 15% zijn gedaald. HARS kan daarmee een succes genoemd worden. Uitbreiding naar de N242 langs Heerhugowaard behoort daarmee tot de mogelijkheden.

Werking

Het systeem werkt als volgt. Elke VRI op de Ring Alkmaar staat in verbinding met een centrale server. Deze VRI's leveren continue intensiteitsgegevens. Met een verkeersmodel wordt op basis van de intensiteitsgegevens uitgerekend wat de totale verwachte verliestijden zijn voor alle voertuigen in het netwerk. HARS past vervolgens de groen-/roodtijden in de VRI's aan (door een ander programma te kiezen) die zorgen voor de laagste totale verliestijden in het netwerk en communiceert dit vervolgens naar de verschillende DRIPs op en rond de Ring Alkmaar. De weggebruiker kan vervolgens een keuze maken uit een snelle route of een minder snelle route, waarbij het uiteraard voor de hand ligt dat de snelle route wordt gekozen (NB. Niet elke weggebruiker volgt het advies op, dat is ook gebleken bij andere projecten).

Ook wanneer een brugopening benodigd is berekent HARS weer de optimale reistijd, en geeft weer het beste advies aan. Er verschijnt dan een melding "Brug open" op de desbetreffende DRIPs.

HARS draait vanuit de verkeerscentrale Wijde Blik in Velsen-Zuid, maar omdat het systeem zichzelf regelt wordt er weinig naar omgekeken.

Aanvullende maatregelen

Voor een soepele doorstroming zijn er verder afspraken gemaakt over de brugopeningstijden. Deze worden zoveel mogelijk beperkt in de spits. Maar zodra een brugopening uitgevoerd wordt in de spits of daarbuiten krijgt de scheepvaart een zogenaamde "blauwe golf" zodat deze bij elke brug door kan varen.

Incident management behoort ook tot de aanvullende maatregelen van HARS. Er staan voertuigen standby voor hulp, en wanneer er een incident voorkomt zoals een ongeluk dan staan deze hulptroepen er vrij snel die het incident zo snel mogelijk op kunnen lossen. Dit heeft een merkbaar positief effect op de afhandeling van incidenten, en daarmee dus ook op de voertuigverliesuren.

Als laatste maatregel wordt een parkeerroute-informatiesysteem toegepast rondom Alkmaar. Wanneer een parkeerlocatie bezet is, wordt verkeer naar andere parkeerlocaties gestuurd om het verkeer rijdend te houden en de parkeerlocaties optimaal te benutten.

Het einde

In verband met de hoge beheerskosten van met name de DRIP's heeft de provincie Noord-Holland besloten het project te beëindigen. Op 21 februari 2011 zijn de verkeerslichten ontkoppeld van het online verkeersmodel en wordt het halfstarre programma in de VRI's sinds die tijd gekozen op basis van klokperioden in plaats van op het verkeersmodel. De Ring West zal nog wel volledig een groene golf behouden.

Bronnen

  • Evaluatie HARS juni 2007 - december 2007, Goudappel Coffeng
  • Provincie Noord-Holland. Diverse presentaties HARS

Externe links

Brochure Provincie Noord-Holland: Tussentijdse evaluatie DVM Alkmaar