A31 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Haak om Leeuwarden)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLA031.svg
NLN031.svg
NL A31 map.png
A31, N31
Begin Zurich
Einde Drachten
Lengte 64,577[1] km
Lijst van Nederlandse autosnelwegen
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

NLN031.svg

Knooppuntsymbool.svg Zurich NLA007.svg → Amsterdam / Sneek

Afslagsymbool.svg 15 Zurich

Afslagsymbool.svg 16 Kimswerd

Afslagsymbool.svg 18 Harlingen

Tunnel.svg Aquaduct Van Harinxmakanaal


NLA031.svg

Afslagsymbool.svg 19 Harlingen-Havens NLN390.svg

Afslagsymbool.svg 20 Franeker NLN384.svg

Afslagsymbool.svg 21 Dronryp

Afslagsymbool.svg 22 Marsum NLN383.svg → Leeuwarden


NLN031.svg

Afslagsymbool.svg 23 Leeuwarden-Noord

Tunnel.svg Richard Hageman Akwadukt

Afslagsymbool.svg 24 Leeuwarden NLN359.svg

Knooppuntsymbool.svg Werpsterhoek NLA032.svg → Heerenveen

Afslagsymbool.svg 25 Leeuwarden-Zuid

Afslagsymbool.svg 26 Leeuwarden-Oost

Tunnel.svg Aquaduct Langdeel

Brug.svg Fonejachtbrug

Afslagsymbool.svg 27 Garyp NLN913.svg

Afslagsymbool.svg 28 Nijega NLN356.svg

Afslagsymbool.svg 29 Drachten-Noord NLN369.svg

Afslagsymbool.svg 30 Drachten

Afslagsymbool.svg Drachten/Oosterwolde NLA007.svg → Amsterdam / Groningen

NLN381.svg → Emmen

De Rijksweg 31, bestaande uit de A31 en N31, is een autosnelweg en autoweg in Nederland. De weg verloopt vanaf het knooppunt Zurich naar de A7 bij het klaverblad Drachten. De totale route is 65 kilometer lang, waarvan het gedeelte tussen Harlingen en Leeuwarden van 19 km als autosnelweg is uitgevoerd en de rest als een autoweg met 2x2 rijstroken.

Routebeschrijving

De N31 ten zuiden van Harlingen. Links is nog net de Waddenzee zichtbaar.

De provincie Friesland/Fryslân heeft de van Leeuwarden uitstralende autowegen namen gegeven. De A31/N31 heeft twee van die namen. Het wegvak tussen Leeuwarden en Harlingen/Zurich heet de Waddenzeeweg/Waadseewei. Het gedeelte tussen Leeuwarden en Drachten heet Wâldwei (Woudweg).

De N31 begint aan het knooppunt Zurich, net na de Afsluitdijk, waar de A7 richting Amsterdam en Sneek loopt. De N31 loopt met 2x2 rijstroken naar het noorden als ongelijkvloerse autoweg. De weg loopt hier strak langs de Waddenzeedijk. De passage door Harlingen ligt verdiept, met het Aquaduct Van Harinxmakanaal. Noordelijk van Harlingen begint de autosnelweg. De A31 buigt naar het oosten af en bedient voornamelijk het stadje Franeker. De A31 eindigt bij de aansluiting Marsum, waarna de N31 een autoweg is met 2x2 rijstroken en ongelijkvloerse aansluitingen langs de west- en zuidkant van Leeuwarden. Dit deel staat bekend als de zogenaamde 'Haak om Leeuwarden'.

Vanaf het knooppunt Werpsterhoek met de N32 ten zuiden van Leeuwarden loopt de N31 naar het oosten als 2x2 autoweg. De weg gaat door het Aquaduct Langdeel en over de Fônejachtbrug bij Garyp. De weg loopt door rustig plattelandsgebied en uiteindelijk ten noorden van Drachten langs, waar deze bij het klaverblad met de A7 overgaat in de N381 richting Emmen.

Geschiedenis

De A31/N31 is een samenvoeging van verschillende routes. Het westelijk deel Afsluitdijk - Leeuwarden maakte vroeger deel uit van rijksweg 9. Het gedeelte tussen Leeuwarden en Drachten was een uitvloeisel van het provinciaal plan voor de aanleg van een weg tussen de Friese hoofdstad en de Friese wouden, de Wâldwei (Woudweg). De nieuwste delen zijn de in december 2014 geopende Haak om Leeuwarden en de in november 2017 opengestelde traverse van Harlingen.

Afsluitdijk - Leeuwarden

Ter verbetering van de doorstroming op de oude rijksweg tussen Leeuwarden en de Afsluitdijk werd eind jaren '50 van de 20e eeuw gewerkt aan een rondweg langs Harlingen. Deze werd in 1962 opengesteld. In 1968 werd een tracébesluit genomen om een autosnelweg aan te leggen tussen Leeuwarden en Harlingen. In 1975 was de rijbaanverdubbeling tussen Leeuwarden en Dronrijp gereed. De aanleg van de snelweg tussen Dronrijp en Harlingen sleepte aan, omdat deze op tegenstand stuitte. Pas nadat de Raad van State in 1980 het groene licht had gegeven ging de aanleg van start. Het wegvak werd in 1983 als autosnelweg in gebruik genomen. In hetzelfde jaar werd eveneens het gedeelte Boksum - Marsum opengesteld als autoweg.

In 1974 werd een tracébesluit genomen om tussen Zurich en Midlum een autosnelweg aan te leggen, maar dit is nooit uitgevoerd. Door de vele ongevallen op de N31 werd in 2005 het besluit genomen om het wegvak tussen Zurich en Harlingen-Zuid om te bouwen tot een ongelijkvloerse autoweg met 2x2 rijstroken. Deze werkzaamheden vingen in 2007 aan en werden in 2009 voltooid. De officiële openstelling van de 2x2 rijstroken tussen het knooppunt Zurich en Harlingen-Zuid volgde op 9 februari 2009.

Openstellingsgeschiedenis A31

Van Naar Lengte Opening[2]
Dronrijp Leeuwarden 8 km 01-07-1975
Knooppuntsymbool.svg Zurich Zurich 1 km 01-07-1975
Midlum Dronrijp 13 km 28-06-1983

Haak om Leeuwarden

De Haak om Leeuwarden.

Op 27 februari 2010 heeft toenmalig demissionair minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat het tracébesluit ondertekend dat de omlegging bij Leeuwarden, genaamd de Haak om Leeuwarden, mogelijk maakt. Het betreft hier een 2x2 ongelijkvloerse autoweg die de A31 met de N31 naar Drachten verbindt.

In 2002 werd de startnotitie gepresenteerd, waarna in 2006 de MER volgde. In het najaar van 2008 is het ontwerp-tracébesluit gepubliceerd en in het voorjaar van 2009 is het tracébesluit genomen, dat in 2010 aangepast is. Op 17 november 2010 werd het tracébesluit onherroepelijk. De uitvoering is eind 2010 begonnen, alhoewel zichtbare werkzaamheden vooral vanaf begin 2012 zijn uitgevoerd. Op 16 september 2014 opende het eerste verdubbelde deel van de N31 rond Leeuwarden, een 2,5 kilometer lang deel tussen het knooppunt Werpsterhoek en de Drachtsterweg.[3] De Haak om Leeuwarden is uiteindelijk op 18 december 2014 opengesteld voor het verkeer.[4][5] De aanleg van de Haak om Leeuwarden kostte € 257,2 miljoen.[6]

Leeuwarden - Drachten

In 1965 besluiten Gedeputeerde Staten van Friesland tot de aanleg van de autoweg Leeuwarden - Drachten. De aanleg gaat vlot van start en in de periode van 1968 tot 1978 worden successievelijk de wegvakken enkelbaans in dienst gesteld. In 1980 wordt de weg in westelijke richting verlengd naar Werpsterhoek en in 1987 neemt Rijkswaterstaat het beheer van dit stuk N31 van de provincie over. In 1990 wordt het besluit genomen om de weg te verdubbelen. De uitvoering laat op zich wachten totdat in 1996 het principebesluit is genomen om het Langdeel middels een aquaduct te kruisen. In 2004 starten de werkzaamheden en in 2007 wordt de rijbaanverdubbeling opgeleverd. Het project is uitgevoerd als een DBFM-contract met een looptijd tot 2022. In 2016 is afritnummering op dit deel van de N31 ingevoerd.

Traverse Harlingen

De N31 in Harlingen, kort na oplevering van het project.
De brug bij Harlingen over het Van Harinxmakanaal is vervangen door een vierstrooks aquaduct.

Voorgeschiedenis

Reeds in de jaren '70 en '80 van de 20e eeuw zijn studies uitgevoerd om de N31 tussen Leeuwarden en de Afsluitdijk te verdubbelen naar 2x2 rijstroken. Hiervoor is destijds ook een tracébesluit genomen. Hierna is de A31 tussen Leeuwarden en Harlingen aangelegd, maar er ontstond discussie over de prioritering. Via welke route moest Leeuwarden het eerste op het hoogwaardige wegennet worden aangesloten? Dit kon via de A31, de A32 of de N31 richting Drachten. Uiteindelijk is eerst gekozen voor de A32 naar Heerenveen en Zwolle. Later is de N31 tussen Leeuwarden en Drachten verdubbeld naar 2x2 rijstroken en uiteindelijk ook de N31 tussen Harlingen en het knooppunt Zurich. Daarna restte nog de traverse Harlingen.

Procedures

In de Crisis- en Herstelwet is de uitbouw van de traverse door Harlingen opgenomen. In januari 2011 hebben de gemeente Harlingen, de provincie Fryslân en Rijkswaterstaat bekendgemaakt dat de N31-traverse door Harlingen verdiept zou worden aangelegd. Daarmee verdween een bottleneck voor het verkeer. Het gedeelte dwars door Harlingen vertraagde immers het verkeer tussen de Afsluitdijk en Leeuwarden vice versa. Een belangrijk pluspunt voor Harlingen is dat de N31 gevoelsmatig de stad niet meer doormidden snijdt.

Op 20 december 2011 is het ontwerp-tracébesluit ondertekend,[7] waarna het definitieve tracébesluit op 20 augustus 2012 is genomen, dat op 30 augustus 2012 ter inzage is gelegd. De bezwaren tegen het tracébesluit zijn op 6 februari 2013 ongegrond verklaard.[8]. Het project kostte € 149 miljoen dat hoofdzakelijk door de regio gefinancierd is.[9][10]

Ontwerp

De N31 is over 3,5 kilometer verbreed van 1x2 naar 2x2 rijstroken. Over 1,8 kilometer is de N31 verdiept aangelegd in een open bak. De weg ligt op maximaal -4,65 m NAP. De doorgangshoogte is overal minimaal 4,6 meter. Alle voormalige toe- en afritten van en naar de N31 zijn gebundeld op één locatie, ter hoogte van de Stationsweg, net ten noorden van de spoorlijn Harlingen - Leeuwarden. De aansluiting is een ovatonde die bovenop de N31 kwam te liggen. Het nieuwe aquaduct Van Harinxmakanaal is net ten zuidoosten van de brug over het kanaal aangelegd. De bestaande Koningsbrug over het kanaal bleef gehandhaafd voor langzaam en lokaal verkeer. Het aquaduct ligt 10 meter beneden maaiveld. De verdiepte N31 is niet van vluchtstroken voorzien, maar wel van pechhavens, 3 in elke richting.

Aanleg

De aanleg van de verdubbelde N31 door Harlingen startte formeel op 10 december 2014.[11] Bij de werkzaamheden is de N31 op enkele punten verlegd over een tijdelijke weg. Op 30 november 2016 werd het diepste punt bereikt op -14 meter.[12] Bij de bouw is gewerkt met een foliepolder tegen het grondwater. Op 7 november 2017 werd de verdiepte ligging provisorisch met twee rijstroken in gebruik genomen.[13][14] Vanaf 19 december 2017 waren de 2x2 rijstroken volledig beschikbaar en is het project formeel opgeleverd.[15]

Maximumsnelheid

Van Naar Vmax Opmerkingen
Knooppuntsymbool.svg Zurich Midlum 100 km.svg autoweg (N31)
Midlum Marsum 130 km.svg 120 km.svg tpv Midlum en Marsum
Marsum Drachten (A7) 100 km.svg autoweg (N31)

Verkeersintensiteiten

Actuele verkeersgegevens

Onderstaande intensiteiten zijn jaargemiddelde werkdagintensiteiten. Onderstaande intensiteiten zijn ten oosten van de genoemde aansluiting.

Telpunt 2006[16] 2011[17] 2013[18] 2014 2016 2017 2018 2019
Knooppuntsymbool.svg Zurich 12.000 13.200 13.400 15.700 16.200 16.500 16.800 16.100
Kimswerd 12.000 14.500 14.200 14.600 17.000 14.800 15.200 13.500
Harlingen-West 12.000 11.200 8.700 - - - -
Harlingen 18.000 20.300 19.500 20.300 21.400 21.700 20.700 21.300
Midlum 16.000 16.200 15.400 16.600 18.800 18.200 20.700 19.900
Franeker 19.000 20.000 18.300 19.600 21.700 22.200 25.300 24.600
Dronrijp 23.000 23.600 22.000 23.500 25.600 28.300 31.200 29.400
Marsum 15.000 15.800 14.700 16.000 37.000 42.000 41.300 43.200
Leeuwarden-Noord 28.500 29.000 35.100 36.200
Leeuwarden 22.100 22.800 39.200 38.600
Werpsterhoek (N32) 17.000 18.100 15.400 15.300 34.400 33.900 38.000 44.900
Leeuwarden-Zuid 27.000 27.100 31.500 37.200
Leeuwarden-Oost 17.000 24.400 24.800 24.600 30.600 31.100 34.600 34.900
Garyp 18.000 22.800 22.700 22.400 26.800 26.100 27.300 30.100
Nijega 26.000 34.800 32.900 31.600 37.500 41.700 42.600 47.500
Drachten-Noord 27.000 34.400 30.500 34.400 32.700 37.400 43.600 46.000
Drachten 27.000 45.300 30.500 35.700 37.000 40.100 44.200 47.600
Drachten (A7) 19.900 22.200 22.700 25.700 27.300

Historische verkeersgegevens

Onderstaande intensiteiten zijn jaargemiddelde werkdagintensiteiten van de voormalige N31, voor de Haak om Leeuwarden gereed was. Onderstaande intensiteiten zijn ten oosten van de genoemde aansluiting.

Telpunt 2006[19] 2011[20] 2013[21] 2014
N359 17.000 18.300 19.100 17.900
Leeuwarden-West 36.000 45.500 34.400 32.100

Rijstrookconfiguratie

Van Naar rijstroken opmerkingen lengte rijstrookkilometers
Knooppuntsymbool.svg Zurich Harlingen-Havens 2x2 autoweg 100 km/h 12 km 44
Harlingen-Havens Marsum 2x2 autosnelweg 130 km/h 19 km 76
Marsum Knooppuntsymbool.svg Drachten 2x2 autoweg 100 km/h 33 km 132

Rijstrookkilometers

Uitsluitend autosnelwegtraject.

rijstrookkilometers
Regulier 76 km

Overzichten

Verzorgingsplaatsen langs de A/N31

Richting Drachten: De MiedenStienkamp

Richting Zurich: De Kreilen't Strand


Aansluitingen in de A/N31

151618192021222324252627282930

Knooppunten: ZurichWerpsterhoek


Externe links

Foto's en Video's

Referenties

Flag of the Netherlands.svg Autosnelwegen van Nederland Flag of the Netherlands.svg

NLA001.svg NLA002.svg NLA003.svg NLA004.svg NLA005.svg NLA006.svg NLA007.svg NLA008.svg NLA009.svg

NLA010.svg NLA012.svg NLA013.svg NLA015.svg NLA016.svg NLA017.svg NLA018.svg NLA020.svg NLA022.svg NLA024.svg NLA027.svg NLA028.svg NLA029.svg NLA030.svg NLA031.svg NLA032.svg NLA035.svg NLA037.svg NLA038.svg NLA044.svg NLA050.svg NLA058.svg NLA059.svg NLA065.svg NLA067.svg NLA073.svg NLA074.svg NLA076.svg NLA077.svg NLA079.svg NLA080.svg

NLA200.svg NLA205.svg NLA208.svg NLA256.svg NLA261.svg NLA270.svg NLA325.svg NLA326.svg NLA348.svg

Autowegen in Nederland

NLN002.svg NLN003.svg NLN007.svg NLN008.svg NLN009.svg NLN011.svg NLN015.svg NLN018.svg NLN031.svg NLN032.svg NLN033.svg NLN034.svg NLN035.svg NLN036.svg NLN046.svg NLN048.svg NLN050.svg NLN057.svg NLN059.svg NLN061.svg NLN062.svg NLN099.svg

Genummerde wegen in de provincie Fryslân (Friesland)

Autosnelwegen: A6A7A31A32

Niet-autosnelwegen: N7N31N32N351N353N354N355N356N357N358N359N361N369N380N381N383N384N390N392N393N398

N712N910N913N917N918N919N924N927N928N979N981