A31 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Haak om Leeuwarden)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLA031.svg
NLN031.svg
NL A31 map.png
A31, N31
Begin Zurich
Einde Drachten
Lengte 64,577[1] km
Lijst van Nederlandse autosnelwegen
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

NLN031.svg

Knooppuntsymbool.svg Zurich NLA007.svg → Amsterdam / Sneek

Afslagsymbool.svg 15 Zurich

Afslagsymbool.svg 16 Kimswerd

Afslagsymbool.svg 18 Harlingen

Tunnel.svg Aquaduct Van Harinxmakanaal


NLA031.svg

Afslagsymbool.svg 19 Harlingen-Havens NLN390.svg

Afslagsymbool.svg 20 Franeker NLN384.svg

Afslagsymbool.svg 21 Dronryp

Afslagsymbool.svg 22 Marsum NLN383.svg → Leeuwarden


NLN031.svg

Afslagsymbool.svg 23 Leeuwarden-Noord

Tunnel.svg Richard Hageman Akwadukt

Afslagsymbool.svg 24 Leeuwarden NLN359.svg

Knooppuntsymbool.svg Werpsterhoek NLA032.svg → Heerenveen

Afslagsymbool.svg 25 Leeuwarden-Zuid

Afslagsymbool.svg 26 Leeuwarden-Oost

Tunnel.svg Aquaduct Langdeel

Brug.svg Fonejachtbrug

Afslagsymbool.svg 27 Garyp NLN913.svg

Afslagsymbool.svg 28 Nijega NLN356.svg

Afslagsymbool.svg 29 Drachten-Noord NLN369.svg

Afslagsymbool.svg 30 Drachten

Knooppuntsymbool.svg Drachten NLA007.svg → Amsterdam / Groningen

NLN381.svg → Emmen

De Rijksweg 31, bestaande uit de A31 en N31, is een autosnelweg en autoweg in Nederland. De weg verloopt vanaf het knooppunt Zurich naar de A7 bij het klaverblad Drachten. De totale route is 65 kilometer lang, waarvan het gedeelte tussen Harlingen en Leeuwarden van 19 km als autosnelweg is uitgevoerd en de rest als een autoweg met 2x2 rijstroken.

Routebeschrijving

De N31 ten zuiden van Harlingen. Links is nog net de Waddenzee zichtbaar.

De provincie Friesland/Fryslân heeft de van Leeuwarden uitstralende autowegen namen gegeven. De A31/N31 heeft twee van die namen. Het wegvak tussen Leeuwarden en Harlingen/Zurich heet de Waddenzeeweg/Waadseewei. Het gedeelte tussen Leeuwarden en Drachten heet Wâldwei (Woudweg).

De N31 begint aan het knooppunt Zurich, net na de Afsluitdijk, waar de A7 richting Amsterdam en Sneek loopt. De N31 loopt met 2x2 rijstroken naar het noorden als ongelijkvloerse autoweg. De weg loopt hier strak langs de Waddenzeedijk. De passage door Harlingen ligt verdiept, met het Aquaduct Van Harinxmakanaal. Noordelijk van Harlingen begint de autosnelweg. De A31 buigt naar het oosten af en bedient voornamelijk het stadje Franeker. De A31 eindigt bij de aansluiting Marsum, waarna de N31 een autoweg is met 2x2 rijstroken en ongelijkvloerse aansluitingen langs de west- en zuidkant van Leeuwarden. Dit deel staat bekend als de zogenaamde 'Haak om Leeuwarden'.

Vanaf het knooppunt Werpsterhoek met de N32 ten zuiden van Leeuwarden loopt de N31 naar het oosten als 2x2 autoweg. De weg gaat door het Aquaduct Langdeel en over de Fônejachtbrug bij Garyp. De weg loopt door rustig plattelandsgebied en uiteindelijk ten noorden van Drachten langs, waar deze bij het knooppunt Drachten met de A7 overgaat in de N381 richting Emmen.

Geschiedenis

De A31/N31 is een samenvoeging van verschillende routes. Het westelijk deel Afsluitdijk - Leeuwarden maakte vroeger deel uit van rijksweg 9. Het gedeelte tussen Leeuwarden en Drachten was een uitvloeisel van het provinciaal plan voor de aanleg van een weg tussen de Friese hoofdstad en de Friese wouden, de Wâldwei (Woudweg). De nieuwste delen zijn de in december 2014 geopende Haak om Leeuwarden en de in november 2017 opengestelde traverse van Harlingen.

Afsluitdijk - Leeuwarden

De oorspronkelijke verbinding tussen Leeuwarden en Harlingen was een weg met lange rechte stukken die zijn ontstaan als een historische tolweg uit midden 19e eeuw. In 1900 werd er een tramlijn over deze weg aangelegd. De tram werd in 1939 opgeheven. Tussen de Afsluitdijk en Harlingen ontstond een wegverbinding die de dijken van de Waddenzee en Zuiderzee volgde, na de aanleg van de Afsluitdijk werd het onderdeel van de rijksweg 9 die van Haarlem naar Leeuwarden verliep.

Voor de aanleg van de Afsluitdijk, in de 19e eeuw, liep de Groote Weg (van tweede klasse) onder het Rijkswegennet 1821 vanaf Harlingen naar het oosten. De 19e eeuwse rijksstraatweg loopt grotendeels even ten zuiden van de moderne A31. Tussen Dronrijp en Marssum is de A31 op het tracé van de Rijksstraatweg neergelegd. Deze straatweg werd in 1842 verhard.[2]

De eerste moderne upgrade van de rijksweg 9 in Friesland was de zuidelijke rondweg van Marssum, die op 15 november 1938 werd opengesteld.[3] Voor de Tweede Wereldoorlog werd ook al een plan gemaakt voor een rondweg bij Harlingen, maar deze werd vanwege de oorlog vertraagd. Op 19 mei 1959 opende de rondweg van Harlingen voor het verkeer.[4] Als laatste grote aanpassing van de oude rijksweg is de rondweg van Franeker aangelegd, deze werd met olifanten geopend op 16 september 1969.[5][6]

In 1968 werd een tracébesluit genomen om een autosnelweg aan te leggen tussen Leeuwarden en Harlingen. Op 2 juni 1975 was de rijbaanverdubbeling tussen Leeuwarden en Dronrijp gereed.[7] Bij Dronrijp zijn op dat moment al de zandlichamen aangelegd voor de bouw van de ongelijkvloerse aansluiting, maar het was op dat moment al de verwachting dat dit nog jaren op zich zou laten wachten.[8] In 1974 werd al wel het tracé van de A31 tussen Dronrijp en Harlingen vastgesteld, dat voortkwam uit een ruilverkaveling.[9] De aanleg van de snelweg tussen Dronrijp en Harlingen sleepte aan, omdat deze op tegenstand stuitte.[10] Pas nadat de Raad van State in 1980 het groene licht had gegeven[11] ging de aanleg van start.[12] Het wegvak werd op 28 juni 1983 als autosnelweg in gebruik genomen.[13]

Op 15 december 1962 opende een nieuw tracé van de rijksweg 9 tussen de Afsluitdijk en Harlingen. Deze weg was een paar honderd meter ten oosten van de historische weg aangelegd en sloot aan op de rondweg van Harlingen.[14][15] In 1974 werd een tracébesluit genomen om tussen Zurich en Midlum een autosnelweg aan te leggen, maar dit is nooit uitgevoerd. Op 31 mei 1976 opende wel het knooppunt Zurich voor het verkeer, waaronder een paar honderd meter van de rijksweg 9 op snelwegprofiel.[16]

De nog enkelbaans N31 tussen Zurich en Harlingen was notoir vanwege de vele dodelijke ongevallen.[17] Op 11 november 2005 is het tracébesluit vastgesteld voor de verdubbeling van de N31.[18] Op 25 oktober 2006 werden de bezwaren tegen het tracébesluit ongegrond verklaard.[19] Tussen 2007 en 2009 is dit deel verdubbeld naar 2x2 rijstroken. Ook werd de weg ongelijkvloers gemaakt. De verbreding werd op 9 februari 2009 opengesteld.[20]

Openstellingsgeschiedenis A31

Van Naar Lengte Opening[21]
Dronrijp Leeuwarden 8 km 02-07-1975
Knooppuntsymbool.svg Zurich Zurich 1 km 31-05-1976
Midlum Dronrijp 13 km 28-06-1983

Haak om Leeuwarden

De Haak om Leeuwarden.

Oorspronkelijk moest het doorgaande verkeer over de stadsring van Leeuwarden. Vanaf het westen eindigde de rijksweg op het Europaplein, waarna doorgaand verkeer richting het oosten via de noordring van Leeuwarden reed, richting wat thans de N355 naar Hardegarijp en Groningen is. Met de openstelling van de autoweg tussen Leeuwarden en Drachten in 1972 ging dit verkeer via de zuidring en een verkeersplein via wat thans de Drachtsterweg is. Vanaf 1980 ging het verkeer via de N32 de stad uit.

De eerste aanzet naar een rondweg buiten de bebouwde kom van Leeuwarden volgde met de bouw van de rijksweg tussen Marssum en Deinum aan de westkant van Leeuwarden, met een brug over het Van Harinxmakanaal. Dit deel is op 15 juni 1983 opengesteld,[22][23] maar sloot in eerste instantie alleen aan op de N359 richting Bolsward. Uiteindelijk is de zogenoemde zuidtangent (Hendrik Algrawei) tussen de N31 bij Deinum en de N32 bij Goutum pas op 31 oktober 1986 geopend,[24] waarmee doorgaand verkeer niet meer door de bebouwde kom van Leeuwarden hoefde. De weg was echter al snel overbelast omdat het een eenvoudige tweestrooks weg was. De weg had wel twee ongelijkvloerse spoorkruisingen. Doorgaand verkeer had te maken met vier tot vijf verkeerslichten en een rotonde om van de N31 of A32 naar de A31 richting westen te reizen.

Op 27 februari 2010 heeft toenmalig demissionair minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat het tracébesluit ondertekend dat de omlegging bij Leeuwarden, genaamd de Haak om Leeuwarden, mogelijk maakt. Het betreft hier een 2x2 ongelijkvloerse autoweg die de A31 met de N31 naar Drachten verbindt.

In 2002 werd de startnotitie gepresenteerd, waarna in 2006 de MER volgde. In het najaar van 2008 is het ontwerp-tracébesluit gepubliceerd en in het voorjaar van 2009 is het tracébesluit genomen, dat in 2010 aangepast is. Op 17 november 2010 werd het tracébesluit onherroepelijk. De uitvoering is eind 2010 begonnen, alhoewel zichtbare werkzaamheden vooral vanaf begin 2012 zijn uitgevoerd. Op 16 september 2014 opende het eerste verdubbelde deel van de N31 rond Leeuwarden, een 2,5 kilometer lang deel tussen het knooppunt Werpsterhoek en de Drachtsterweg.[25] De Haak om Leeuwarden is uiteindelijk op 18 december 2014 opengesteld voor het verkeer.[26][27] De aanleg van de Haak om Leeuwarden kostte € 257,2 miljoen.[28]

Leeuwarden - Drachten

Aanleg als autoweg

Een directe route van Leeuwarden naar Drachten bestond oorspronkelijk niet. Er was wel een aftakking van de rijksweg 43 naar Drachten, de rijksweg 43a vanaf Quatrebras via Burgum tot Drachten. Er waren geen moderne wegen in de regio tussen Leeuwarden en Drachten, maar de Fonejachtbrug bestond al wel in die periode. Ter hoogte van Drachten lag voor de bouw van de N31 al een oostelijke rondweg die in 1957 werd geopend.[29]

In 1965 werd door de Gedeputeerde Staten besloten tot de aanleg van drie autowegen, waaronder een geheel nieuwe wegverbinding tussen Leeuwarden en Drachten, met een nieuw te bouwen Fonejachtbrug.[30] Het tracé werd eind 1965 vastgesteld en de bouw begon in 1966.[31] De bouw werd in eerste instantie gefinancierd door de provincie Friesland, daarna betaalde het ministerie van Economische Zaken 50 procent van de aanlegkosten.

Het eerste deel dat opende was een kort stuk ten oosten van de toen nog oude Fonejachtbrug, een segment van 1 kilometer N31 tot Garijp. Op 18 november 1968 opende het tweede segment, een 6 kilometer lang deel van Garijp naar Nijega.[32] Het westelijk deel van de N31 is in meerdere fases aangelegd. De weg werd vanaf de Fonejachtbrug westwaarts al eind jaren '60 aangelegd en kwam in juni 1969 gereed tussen Wargastervaart en de Fonejachtbrug, maar dit kon pas worden geopend toen ook het deel langs de zuidzijde van Leeuwarden werd geopend.[33] De Fonejachtbrug is bij Stertil in Kootstertille gebouwd en op 23 september 1969 over het kanaal naar de definitieve locatie gevaren.[34] Dit deel is uiteindelijk pas 3 jaar later opengesteld met de opening van het gehele traject vanaf Hemriksein bij Leeuwarden tot de Fonejachtbrug op 18 december 1972.[35] Op dat moment werd ook de nieuwe Fonejachtbrug zelf geopend.

Bij Nijega was het viaduct over de oude rijksweg 43a eerder gereed dan het aansluitende wegvak richting Drachten en is op 6 juni 1974 in gebruik genomen als tijdelijke verkeerscirculatie rond de aansluiting Nijega, die oorspronkelijk een halfklaverblad was.[36][37] Op 22 december 1975 opende het wegvak tussen Nijega en Drachten-Noord.[38] Het verkeer hoefde hiermee niet meer door de bebouwde kommen van Nijega en Opeinde.[39] Als laatste werd de rondweg van Drachten aangelegd, dat aansloot op het knooppunt 'Ureterpvallaat' met de A7. Dit deel is op 31 mei 1978 in gebruik genomen, waarmee de nieuwe autoweg Leeuwarden - Drachten voltooid was.[40]

Het westelijkste deel van de N31 is echter pas wat later aangelegd, dit betrof het 3 kilometer lange deel tussen de N32 en Hemriksein aan de zuidkant van Leeuwarden. Deze schakel had minder belang omdat indertijd de zuidelijke rondweg van Leeuwarden nog niet aangelegd was en doorgaand oost-westverkeer via de stadsring van Leeuwarden moest en dus automatisch bij Hemriksein pas de N31 op kwam. De aansluiting vanaf de N32 was vooral relevant voor verkeer van en naar Heerenveen, dit was echter een beperkte verkeersstroom omdat de A7 een veel kortere verbinding tussen Heerenveen en Drachten vormde. De werkzaamheden aan dit wegvak zijn in december 1977 aanbesteed.[41] Deb bouw duurde echter langer dan verwacht, de opening werd uiteindelijk opgeschoven van eind 1978[42] naar 11 juni 1980.[43]

Van de oorspronkelijke N31 tussen Leeuwarden en Drachten is alleen een kort stuk ter hoogte van het knooppunt Ureterpvallaat met 2x2 rijstroken in gebruik genomen, vanwege de nabijgelegen aansluiting naar Drachten. Indertijd was dit geen volledig klaverblad, maar een gespiegeld halfklaverblad.[44] De reden was de ligging van het Afvoerkanaal langs de A7, een volledig klaverblad werd in die tijd te kostbaar geacht. De rest van de autoweg was een ongelijkvloerse maar enkelbaans weg met tegenverkeer.

traject lengte lengte datum
Fonejachtbrug Garijp 1,0 km 00-00-1968
Garijp Nijega 6,0 km 18-11-1968
Leeuwarden (Hemriksein) Fonejachtbrug 7,0 km 18-12-1972
Nijega Drachten-Noord 4,4 km 22-12-1975
Drachten-Oost Ureterpvallaat (A7) 1,0 km 04-01-1976
Drachten-Noord Drachten-Oost 3,5 km 31-05-1978
Werpsterhoek (N32) Leeuwarden (Hemriksein) 2,9 km 11-06-1980

Verdubbeling naar 2x2 rijstroken

Per 1 april 1987 nam Rijkswaterstaat het beheer van de weg over van de provincie Friesland.[45] In die periode werd al nagedacht over een verdubbeling naar 2x2 rijstroken,[46] minder dan 10 jaar na de voltooiing van de oorspronkelijke autoweg. De oorspronkelijke autoweg was al ontworpen op de bouw van een tweede rijbaan. De weg is echter wel relatief smal aangelegd met een rijbaanbreedte van 7 meter en minimale redresseerstroken. Tussen Garijp en Drachten-Oost was de aarden baan voor de tweede rijbaan reeds aangelegd. De kruisende kunstwerken waren al voorbereid op een tweede rijbaan, de kunstwerken van de N31 zelf moesten wel verdubbeld worden. Ook zou de bestaande rijbaan na verdubbeling verbreed moeten worden van 7 naar 10,5 meter. De weg werd als onveilig beschouwd en prognoses uit de jaren '80 lieten zien dat de maximale capaciteit eind jaren '90 bereikt zou worden.[47]

In 1990 wordt het besluit genomen om de weg te verdubbelen en in 1991 ging de provinciale staten van Friesland akkoord met een bijdrage van 18 miljoen gulden.[48] In 1992 verhoogde de provincie Friesland de motorrijtuigenbelasting om haar deel van de verdubbeling te financieren.[49] De uitvoering laat op zich wachten totdat in 1996 het principebesluit is genomen om het Langdeel middels een aquaduct te kruisen. Een ander aandachtspunt was de Fonejachtbrug. Er werd in 1988 een kostenraming gemaakt van 45 miljoen gulden voor de bouw voor een aquaduct. Uiteindelijk werd besloten om de Fonejachtbrug te verdubbelen[50] maar dat het meeste scheepvaartverkeer zou omvaren via het Aquaduct Langdeel.[51] In 1997 werd het ontwerp-tracébesluit vastgesteld.[52]

In 1999 werd de N31 aangemerkt als een logische toepassing van PPS. Er is besloten om de verdubbeling te gunnen in de vorm van een DBFM-contract met een looptijd van 20 jaar. Het project is op 10 december 2003 gegund aan de bouwcombinatie Wâldwei.com, een consortium van Ballast Nedam, BAM en Dura Vermeer. Het project omvatte de verdubbeling van de N31 tussen Hemriksein en de A7 bij Drachten, maar niet het westelijkste deel tussen Werpsterhoek en Hemriksein. De werkzaamheden begonnen in maart 2004. In juni 2005 werd het eerste deel met 2x2 rijstroken geopend tussen Garijp en Nijega. In 2005 is ook het klaverblad Ureterpvallaat met de A7 volledig gemaakt. De verdubbeling van de gehele weg werd op 31 oktober 2007 in gebruik genomen.[53] De officiële inauguratie door de minister volgde op 24 januari 2008.[54][55] In 2016 is afritnummering op dit deel van de N31 ingevoerd. Op 13 december 2022 werd het beheer van de N31 weer overgedragen aan Rijkswaterstaat.[56]

Het westelijkste deel tot aan het knooppunt Werpsterhoek is als onderdeel van de Haak om Leeuwarden verdubbeld naar 2x2 rijstroken en op 16 september 2014 opengesteld.

Traverse Harlingen

De N31 in Harlingen, kort na oplevering van het project.
De brug bij Harlingen over het Van Harinxmakanaal is vervangen door een vierstrooks aquaduct.

Voorgeschiedenis

Reeds in de jaren '70 en '80 van de 20e eeuw zijn studies uitgevoerd om de N31 tussen Leeuwarden en de Afsluitdijk te verdubbelen naar 2x2 rijstroken. Hiervoor is destijds ook een tracébesluit genomen. Hierna is de A31 tussen Leeuwarden en Harlingen aangelegd, maar er ontstond discussie over de prioritering. Via welke route moest Leeuwarden het eerste op het hoogwaardige wegennet worden aangesloten? Dit kon via de A31, de A32 of de N31 richting Drachten. Uiteindelijk is eerst gekozen voor de A32 naar Heerenveen en Zwolle. Later is de N31 tussen Leeuwarden en Drachten verdubbeld naar 2x2 rijstroken en uiteindelijk ook de N31 tussen Harlingen en het knooppunt Zurich. Daarna restte nog de traverse Harlingen.

Procedures

In de Crisis- en Herstelwet is de uitbouw van de traverse door Harlingen opgenomen. In januari 2011 hebben de gemeente Harlingen, de provincie Fryslân en Rijkswaterstaat bekendgemaakt dat de N31-traverse door Harlingen verdiept zou worden aangelegd. Daarmee verdween een bottleneck voor het verkeer. Het gedeelte dwars door Harlingen vertraagde immers het verkeer tussen de Afsluitdijk en Leeuwarden vice versa. Een belangrijk pluspunt voor Harlingen is dat de N31 gevoelsmatig de stad niet meer doormidden snijdt.

Op 20 december 2011 is het ontwerp-tracébesluit ondertekend,[57] waarna het definitieve tracébesluit op 20 augustus 2012 is genomen, dat op 30 augustus 2012 ter inzage is gelegd. De bezwaren tegen het tracébesluit zijn op 6 februari 2013 ongegrond verklaard.[58]. Het project kostte € 149 miljoen dat hoofdzakelijk door de regio gefinancierd is.[59][60]

Ontwerp

De N31 is over 3,5 kilometer verbreed van 1x2 naar 2x2 rijstroken. Over 1,8 kilometer is de N31 verdiept aangelegd in een open bak. De weg ligt op maximaal -4,65 m NAP. De doorgangshoogte is overal minimaal 4,6 meter. Alle voormalige toe- en afritten van en naar de N31 zijn gebundeld op één locatie, ter hoogte van de Stationsweg, net ten noorden van de spoorlijn Harlingen - Leeuwarden. De aansluiting is een ovatonde die bovenop de N31 kwam te liggen. Het nieuwe aquaduct Van Harinxmakanaal is net ten zuidoosten van de brug over het kanaal aangelegd. De bestaande Koningsbrug over het kanaal bleef gehandhaafd voor langzaam en lokaal verkeer. Het aquaduct ligt 10 meter beneden maaiveld. De verdiepte N31 is niet van vluchtstroken voorzien, maar wel van pechhavens, 3 in elke richting.

Aanleg

De aanleg van de verdubbelde N31 door Harlingen startte formeel op 10 december 2014.[61] Bij de werkzaamheden is de N31 op enkele punten verlegd over een tijdelijke weg. Op 30 november 2016 werd het diepste punt bereikt op -14 meter.[62] Bij de bouw is gewerkt met een foliepolder tegen het grondwater. Op 7 november 2017 werd de verdiepte ligging provisorisch met twee rijstroken in gebruik genomen.[63][64] Vanaf 19 december 2017 waren de 2x2 rijstroken volledig beschikbaar en is het project formeel opgeleverd.[65]

Maximumsnelheid

Van Naar Vmax Opmerkingen
Knooppuntsymbool.svg Zurich Midlum 100 km.svg autoweg (N31)
Midlum Marsum 130 km.svg 120 km.svg tpv Midlum en Marsum
Marsum Drachten (A7) 100 km.svg autoweg (N31)

Verkeersintensiteiten

Actuele verkeersgegevens

Onderstaande intensiteiten zijn jaargemiddelde werkdagintensiteiten. Onderstaande intensiteiten zijn ten oosten van de genoemde aansluiting.

Telpunt 2006[66] 2011[67] 2013[68] 2014 2016 2017 2018 2019 2020
Knooppuntsymbool.svg Zurich 12.000 13.200 13.400 15.700 16.200 16.500 16.800 16.100 14.400
Kimswerd 12.000 14.500 14.200 14.600 17.000 14.800 15.200 13.500 13.300
Harlingen-West 12.000 11.200 8.700 - - - - - -
Harlingen 18.000 20.300 19.500 20.300 21.400 21.700 20.700 21.300 20200
Midlum 16.000 16.200 15.400 16.600 18.800 18.200 20.700 19.900 18.900
Franeker 19.000 20.000 18.300 19.600 21.700 22.200 25.300 24.600 22.300
Dronrijp 23.000 23.600 22.000 23.500 25.600 28.300 31.200 29.400 26.200
Marsum 15.000 15.800 14.700 16.000 37.000 42.000 41.300 43.200 35.900
Leeuwarden-Noord 28.500 29.000 35.100 36.200 30.400
Leeuwarden 22.100 22.800 39.200 38.600 32.900
Werpsterhoek (N32) 17.000 18.100 15.400 15.300 34.400 33.900 38.000 44.900 41.100
Leeuwarden-Zuid 27.000 27.100 31.500 37.200 32.200
Leeuwarden-Oost 17.000 24.400 24.800 24.600 30.600 31.100 34.600 34.900 29.400
Garyp 18.000 22.800 22.700 22.400 26.800 26.100 27.300 30.100 23.600
Nijega 26.000 34.800 32.900 31.600 37.500 41.700 42.600 47.500 41.100
Drachten-Noord 27.000 34.400 30.500 34.400 32.700 37.400 43.600 46.000 39.500
Drachten 27.000 45.300 30.500 35.700 37.000 40.100 44.200 47.600 39.100
Drachten (A7) 19.900 22.200 22.700 25.700 27.300 23.700

Historische verkeersgegevens

Onderstaande intensiteiten zijn jaargemiddelde werkdagintensiteiten van de voormalige N31, voor de Haak om Leeuwarden gereed was. Onderstaande intensiteiten zijn ten oosten van de genoemde aansluiting.

Telpunt 2006[69] 2011[70] 2013[71] 2014
N359 17.000 18.300 19.100 17.900
Leeuwarden-West 36.000 45.500 34.400 32.100

Rijstrookconfiguratie

Van Naar rijstroken opmerkingen lengte rijstrookkilometers
Knooppuntsymbool.svg Zurich Harlingen-Havens 2x2 autoweg 100 km/h 12 km 44
Harlingen-Havens Marsum 2x2 autosnelweg 130 km/h 19 km 76
Marsum Knooppuntsymbool.svg Drachten 2x2 autoweg 100 km/h 33 km 132

Rijstrookkilometers

Uitsluitend autosnelwegtraject.

rijstrookkilometers
Regulier 76 km

Overzichten

Verzorgingsplaatsen langs de A/N31

Richting Drachten: De MiedenStienkamp

Richting Zurich: De Kreilen't Strand


Aansluitingen in de A/N31

151618192021222324252627282930

Knooppunten: ZurichWerpsterhoek


Externe links

Foto's en Video's

Referenties

 1. actuele wegenlijst december 2014 | rijkswaterstaat
 2. Harlingen in jaartallen.
 3. De Rijksweg Leeuwarden - Marssum (01-11-1938) | Friesch Dagblad
 4. Doorgaand verkeer kan nu om Harlingen heen (20-05-1959) | Leeuwarder Courant
 5. Olifanten maken in Franeker de rondweg vrij (27-08-1969) | Leeuwarder Courant
 6. Doorgaand verkeer kan nu om Franeker heen (17-09-1969) | Friese Koerier
 7. Dubbelbaans bij Marssum (03-07-1975) | Leeuwarder Courant
 8. Zand ligt al klaar voor in 1984 te bouwen viaduct (16-02-1976) | Leeuwarder Courant
 9. Friese deel rijksweg 43 volgend jaar klaar (17-09-1974) | Leeuwarder Courant
 10. "Het zal mijn tijd wel duren" over snelweg bij Dronrijp (27-02-1978) | Leeuwarder Courant
 11. Raad van State: geen schorsing aanleg rijksweg 9 (11-03-1980) | Leeuwarder Courant
 12. Eerste asfalt gelegd voor nieuwe rijksweg Dronrijp - Midlum (09-05-1981) | Leeuwarder Courant
 13. A31 van Midlum naar Dronrijp open voor verkeer (29-06-1983) | Leeuwarder Coruant
 14. Nieuwe Rijksweg no.9 Harlingen - Afsluitdijk nog voor de kerst open (01-12-1962) | Leeuwarder Courant
 15. Nieuwe wegen spoedig open (30-11-1962) | Friese Koerier
 16. "Knooppunt" op Kop Afsluitdijk officieel open (31-05-1976) | Leeuwarder Courant
 17. `Dodenweg' bij Harlingen pas over tien jaar breder (23-07-1999) | nrc.nl
 18. tracébesluit N31 Zurich - Harlingen | officielebekendmakingen.nl
 19. Uitspraak 200600495/1 | raadvanstate.nl
 20. opening n31 zurich-harlingen door minister eurlings op maandag 9 februari | nieuwsbank.nl
 21. A31 op autosnelwegen.nl
 22. Weg Boksum - Marssum mogelijk eind april in gebruik (10-03-1983) | Leeuwarder Courant
 23. Westergoawei kostbaar door vele kunstwerken (16-06-1983) | Leeuwarder Courant
 24. Nieuwe weg pas open, nu al druk (05-11-1986) | Leeuwarder Courant
 25. Verdubbeld deel N31 opengesteld | vrij-baan.nl
 26. Vrij-Baan op de Haak en Westelijke invalsweg | vrij-baan.nl
 27. Vrij baan op de Haak en Westelijke invalsweg | rws.nl
 28. De Haak om Leeuwarden | vrij-baan.nl
 29. Rondweg om Drachten binnenkort open (27-03-1957) | Trouw
 30. Drie nieuwe provinciale wegen dwars door Friesland (16-01-1965) | Leeuwarder Courant
 31. Volgend jaar begin met autoweg naar Drachten (30-11-1965) | Leeuwarder Courant
 32. Weer stuk klaar van provinciale weg Leeuwarden-Drachten (31-10-1968) | Leeuwarder Courant
 33. Nieuw stuk provinciale weg gisteren opgeleverd (08-07-1969) | Friese Koerier
 34. Stertil bouwde grote brug voor Fonejacht (23-09-1969) | Leeuwarder Courant
 35. Minister Langman hakt knoop door van weg Drachten naar Leeuwarden (19-12-1972) | Nieuwsblad van het Noorden
 36. Viaduct Nijega open voor verkeer uit Drachten (06-06-1974) | Leeuwarder Courant
 37. Viaduct Nijega bracht uitkomst (25-02-1974) | Leeuwarder Courant
 38. Weggedeelte Nijega - Nijtap maandag open (20-12-1975) | Leeuwarder Courant
 39. Provinciale weg klaar tot Nijtap (23-12-1975) | Leeuwarder Courant
 40. Wâldwei belangrijk voor noodzakelijke ontsluiting regio (01-06-1978) | Leeuwarder Courant
 41. Aardebaan nieuwe weg Werpsterhoek aanbesteed (23-12-1977) | Leeuwarder Courant
 42. Verbinding Hemriksein en Werpsterhoek eind 1978 vermoedelijk klaar (07-02-1977) | Leeuwarder Courant
 43. Weg Leeuwarden - Drachten woensdag helemaal klaar (11-06-1980) | Leeuwarder Courant
 44. Waarom die omweg? (04-08-1976) | Leeuwarder Courant
 45. Rijkswaterstaat wil beplanting en borden langs de Wâldwei (28-01-1988) | Leeuwarder Courant
 46. Verdubbeling Wâldwei naar achtergrond (26-04-1988) | Leeuwarder Courant
 47. De Wâldwei nader bekeken : een verkenning van de wenselijkheid en de mogelijkheden voor de uitbouw van RW 31, gedeelte Leeuwarden(Werpsterhoek)-Drachten, tot autosnelweg (1988) | overheid.nl
 48. Staten akkoord met verdubbeling Wâldwei (25-09-1991) | Leeuwarder Courant
 49. Autobezitter betaalt verdubbeling Wâldwei (11-09-1991) | Leeuwarder Courant
 50. Nieuwe brug Fonejacht (1995) | overheid.nl
 51. Trajectnota/MER : Rijksweg 31 Leeuwarden-Drachten | overheid.nl
 52. Ontwerp-tracébesluit Rijksweg 31, gedeelte Leeuwarden-Nijega en voltooiing knooppunt Ureterpvallaat : toelichting | overheid.nl
 53. N31 Wâldwei open voor verkeer | bam.com
 54. Officiële opening van de verdubbeling van de N31 Wâldwei | bam.com
 55. Wâldwei (N31) officieel geopend | waldnet.nl
 56. Aannemerscombinatie draagt beheer en onderhoud Wâldwei na 19 jaar over aan Rijkswaterstaat | rijkswaterstaat.nl
 57. Betere bereikbaarheid Noord-Nederland via weg en water | www.rijksoverheid.nl
 58. uitspraak Raad van State | raadvanstate.nl
 59. www.n31harlingen.nl
 60. N31 Harlingen, traverse | mirtoverzicht.nl
 61. Officiële start aanleg nieuwe N31-Harlingen | rws.nl
 62. Bouwer bereikt diepste punt nieuwe N31 | lc.nl
 63. N31 Harlingen afgesloten | n31harlingen.nl
 64. Verkeer rijdt over de nieuwe N31 door Harlingen | rijkswaterstaat.nl
 65. N31Harlingen officieel geopend | rijkswaterstaat.nl
 66. INWEVA 2006
 67. MTR+
 68. INWEVA 2013
 69. INWEVA 2006
 70. MTR+
 71. INWEVA 2013
Flag of the Netherlands.svg Autosnelwegen van Nederland Flag of the Netherlands.svg

NLA001.svg NLA002.svg NLA003.svg NLA004.svg NLA005.svg NLA006.svg NLA007.svg NLA008.svg NLA009.svg

NLA010.svg NLA012.svg NLA013.svg NLA015.svg NLA016.svg NLA017.svg NLA018.svg NLA020.svg NLA022.svg NLA024.svg NLA027.svg NLA028.svg NLA029.svg NLA030.svg NLA031.svg NLA032.svg NLA035.svg NLA037.svg NLA038.svg NLA044.svg NLA050.svg NLA058.svg NLA059.svg NLA065.svg NLA067.svg NLA073.svg NLA074.svg NLA076.svg NLA077.svg NLA079.svg NLA080.svg

NLA200.svg NLA205.svg NLA208.svg NLA256.svg NLA261.svg NLA270.svg NLA325.svg NLA326.svg NLA348.svg

Autowegen in Nederland

NLN002.svg NLN003.svg NLN007.svg NLN008.svg NLN009.svg NLN011.svg NLN015.svg NLN018.svg NLN031.svg NLN032.svg NLN033.svg NLN034.svg NLN035.svg NLN036.svg NLN046.svg NLN048.svg NLN050.svg NLN057.svg NLN059.svg NLN061.svg NLN062.svg NLN099.svg

Genummerde wegen in de provincie Fryslân (Friesland)

Autosnelwegen: A6A7A31A32

Niet-autosnelwegen: N7N31N32N351N353N354N355N356N357N358N359N361N369N380N381N383N384N390N392N393N398

N712N910N913N917N918N919N924N927N928N979N981