Lekbrug Hagestein

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Hagesteinsebrug)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Hagesteinsebrug
Overspant Lek
Rijstroken 2+3
Totale lengte 740 meter
Hoofdoverspanning ~160 meter
Hoogte brugdek 15,8 meter
Openstelling 24-06-1981
Verkeersintensiteit 124.800 mvt/etmaal
Locatie kaart

De Lekbrug bij Hagestein, ook wel de Hagesteinsebrug, is een liggerbrug in Nederland, gelegen in de autosnelweg A27 en overspant de rivier de Lek. De brug heeft een overspanning van in totaal 740 meter.

Kenmerken

De Lekbrug is een stalen liggerbrug met een totale lengte van 740 meter en een hoofdoverspanning van 160 meter. De brug overspant de gehele rivier, er zijn geen pijlers in de Lek. Aan de zuidzijde overspant de brug ook de uiterwaarden, aan de noordzijde sluit de brug bijna direct aan op de dijk. Het brugdek is circa 31 meter breed. Feitelijk gaat het om twee dekken van 14 meter breed, waarbij de spleet tussen beide bruggen is gesloten, waardoor het als één brug oogt.

De Lekbrug is één van twee bruggen over de Lek in dit gebied, de andere is de Lekbrug Vianen. Iets noordelijker ligt ook nog de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. De Lekbrug telt in principe 2x2 rijstroken, met een plusstrook in zuidelijke richting en een spitsstrook in noordelijke richting. De overspanning van de Lekbrug Hagestein is wat groter dan die van de Lekbrug Vianen vanwege de aanwezigheid van bredere uiterwaarden. Ten zuiden van de brug ligt de aansluiting Hagestein, ten noorden ervan de aansluiting Nieuwegein met de verzorgingsplaatsen De Knoest en De Kroon.

Geschiedenis

De aanleg van de brug in 1977.
De hoofdoverspanning in aanleg in 1978.

De Lekbrug bij Hagestein is relatief laat opengesteld. Voor de jaren 80 was de Lekbrug Vianen de enige vaste oeververbinding over een stuk rivier van ruim 80 kilometer. De aanleg van de Hagesteinse brug begon in 1975, en op 24 juni 1981 werd de brug opengesteld voor het verkeer, samen met de A27 tussen Lexmond en het knooppunt Lunetten.[1] In 1999 is de plusstrook richting zuiden opengesteld, in 2011 de spitsstrook richting noorden.

Toekomst

De vervanging van de Hagesteinsebrug volgens het tracébesluit van 20 december 2018.
Een tweede Hagesteinsebrug volgens het ontwerp-tracébesluit van 30 mei 2016. In 2017 is besloten dit project niet als zodanig uit te voeren.

Als onderdeel van het project om de A27 tussen het knooppunt Hooipolder en Houten te verbreden zal ook de Hagesteinsebrug vervangen worden. Oorspronkelijk was het gepland om een tweede overspanning aan de westzijde naast de bestaande Hagesteinsebrug te bouwen, waarna de bestaande brug ingericht zou worden voor verkeer richting noorden. In februari 2017 is echter gekozen om de Hagesteinsebrug volledig te vervangen.[2]

Op 30 mei 2016 is het ontwerp-tracébesluit vastgesteld. Hierbij zou een nieuwe brug over de Lek bij Hagestein worden aangelegd, aan de westzijde van de bestaande brug. Deze brug zou aangelegd worden met twee rijstroken en een weefstrook. De bestaande brug zou in gebruik blijven zoals het was, met 2 rijstroken richting zuiden en 2 rijstroken en een spitsstrook richting noorden. Daardoor zou een onevenwichtige capaciteit van 4 rijstroken richting zuiden en 2 rijstroken en een spitsstrook richting noorden ontstaan.

Eind 2016 werd de Merwedebrug acuut afgesloten voor vrachtverkeer in verband met haarscheurtjes in de liggers. Dit zijn tekenen van vermoeiing. Naar aanleiding hiervan is het voorgenomen ontwerp heroverwogen, aangezien de Hagesteinsebrug ook een stalen brug is, die op termijn te maken zal krijgen met vermoeiingsverschijnselen. Op 20 februari 2017 is daarom gekozen om het plan aan te passen en de brug volledig te vervangen. Dit is uitgewerkt in een definitief tracébesluit dat op 20 december 2018 is vastgesteld en op 26 augustus 2020 onherroepelijk werd.

Het plan is om de Hagesteinsebrug te vervangen door twee parallel gelegen betonnen bruggen. De westelijke brug krijgt 4 rijstroken, een weefstrook en een vluchtstrook. De oostelijke brug krijgt 2 rijstroken en een vluchtstrook, met een ruimtereservering voor 3 rijstroken, een weefstrook en een vluchtstrook.

Bij de vervanging zal eerst een nieuwe brug aan de westzijde van de bestaande brug worden gebouwd, waarna al het verkeer wordt overgezet op deze nieuwe brug. Vervolgens wordt de oude brug gesloopt en wordt op die plaats een nieuwe brug gebouwd. De bouwtijd van het project wordt geschat op 5 jaar. In verband met de geplande uitbreiding van de Ring Utrecht is het van belang dat de eerste nieuwe overspanning uiterlijk eind 2026 gereed komt.

Verkeersintensiteiten

In 1990, slechts 9 jaar na opening, reden er reeds 65.000 voertuigen per etmaal over de Lekbrug.[3] In 2001 was dit gestegen naar 89.000 voertuigen en 112.000 voertuigen in 2006.[4][5] Sindsdien is de verkeersgroei beperkt, in 2015 maakten dagelijks 113.000 voertuigen van de brug gebruik.[6] In 2019 was dit verder gestegen naar 124.800 voertuigen per dag. De Lekbrug heeft zich hierbij ontwikkeld tot één van de meest overbelaste bruggen van Nederland. Files op de A27 slaan hierdoor terug op de A2 vanuit 's-Hertogenbosch.

Referenties

Bruggen en tunnels in de regio Utrecht

Bak van AmelisweerdGalecopperbrugHoutensebrugHogeweidebrugJan BlankenbrugLeidsche RijntunnelLekbrug HagesteinMeernbrugStadsbaantunnelZuilensebrug

Bruggen over de rivieren Nederrijn & Lek

Andrej Sacharovbrug (Arnhem)Jan BlankenbrugJohn Frostbrug (Arnhem)Lekbrug HagesteinLekbrug VianenNelson Mandelabrug (Arnhem)Rijnbrug HeterenRijnbrug Rhenen