Handboek Wegontwerp

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Handboek Wegontwerp is geen procesdocument, maar vooral een "gereedschapskist" voor de wegontwerper.


Geschiedenis

Voorafgaande aan de totstandkoming van het Handboek Wegontwerp in 2002 waren de Richtlijnen voor het Ontwerp van Niet-Autosnelwegen (RONA) van toepassing. Bij de totstandkoming van het Duurzaam-Veilig programma werden nieuwe richtlijnen ontwikkeld. Deze eerste richtlijnen hebben inmiddels een update gehad. Onderdeel van de oorspronkelijke uitgangspunten van Duurzaam Veilig was het "Handboek categorisering wegen op duurzaam veilige basis" (CROW P116). Deze is in 2012 vervangen door "Basiskenmerken Wegontwerp". Het eerste Handboek Wegontwerp (HWO 2002) is in 2013 vervangen door de vigerende versie.

Het HWO 2002 bestond uit de volgende delen:

  • Basiscriteria (BC; CROW P164a)
  • Stroomwegen (ROS; CROW P164b)
  • Gebiedsontsluitingswegen (ROG; CROW P164c)
  • Erftoegangswegen (ROE; CROW P164d)

Handboek Wegontwerp 2013

Het Handboek Wegontwerp 2013 bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Basiskenmerken Wegontwerp (CROW P315, 25 juni 2012)
  • Basiscriteria (CROW P328)
  • Stroomwegen (CROW P331)
  • Gebiedsontsluitingswegen (CROW P330)
  • Erftoegangswegen (CROW P329)

CROW richtlijnen zijn inmiddels slechts vigerend in de digitale versie. Er zijn na het uitbrengen van de papieren boekwerken aanpassingen gedaan die vigerend zijn. Deze aanpassingen kunnen worden gevonden in de Online Kennisbank van het CROW.

Naslag

Referenties

https://kennisbank.crow.nl


Richtlijnen wegontwerp

Autosnelwegen: Richtlijnen voor het Ontwerpen van Autosnelwegen (ROA)Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen (NOA)

Niet-autosnelwegen: Richtlijnen voor het Ontwerpen van Niet-Autosnelwegen (RONA)Handboek WegontwerpAanbevelingen Stedelijke Verkeersvoorzieningen (ASVV)Richtlijn Essentiële Herkenbaarheidkenmerken van weginfrastructuur (Richtlijn EHK)Richtlijnen voor bebakening en markering van wegen