Hartford

Uit Wegenwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Downtown Hartford.

Hartford is de hoofdstad van de staat Connecticut, in de Verenigde Staten. De stad telt 123.000 inwoners maar is onderdeel van het verstedelijkte midden en westen van de staat en heeft een agglomeratie van 1.210.000 inwoners (2017).

Inleiding

Hartford is gelegen aan de rivier de Connecticut en is zelf niet zo groot met slechts 123.000 inwoners. Om Hartford liggen diverse grotere voorsteden en een groot verstedelijkt platteland daaromheen. De stad is onderdeel van een verstedelijkte corridor richting New York City, maar wordt daar doorgaans niet toe gerekend. De stad ligt net ten zuiden van de grens met Massachusetts en ligt 155 kilometer ten noordoosten van New York, 40 kilometer ten zuiden van Springfield en 150 kilometer ten zuidwesten van Boston. De stad heeft als bijnaam de "verzekeringshoofdstad van de wereld", aangezien veel grote verzekeringsmaatschappijen en financiële instellingen hier hun hoofdkantoor hebben. De stad heeft sinds een piek van 177.000 inwoners in 1950 een langzame krimp gezien van het bevolkingsaantal. De stad zelf is één van de armste steden van de Verenigde Staten, maar de agglomeratie behoort juist weer tot de meest welvarende. De staat Connecticut is de rijkste staat van het land. De agglomeratie Hartford is één van de dunstbebouwde van de Verenigde Staten, met over het algemeen minder dan 1.000 inwoners per km².

Wegennet

Hartford wordt ook wel de hoofdstad van de incomplete snelwegen genoemd, wat komt door een groot aantal afgeblazen projecten tijdens de Freeway Revolts. In de jaren 60 was een groot snelwegennet gepland, omdat Hartford als overloopgebied van New York werd gezien. Grote delen van deze projecten zijn afgeblazen, wat te zien is in een groot aantal half afgebouwde of half in gebruik zijnde knooppunten en aansluitingen. De I-84 en I-91 zijn de belangrijkste doorgaande snelwegen van de agglomeratie. De I-291 vormt een deel van een ooit geplande driekwartsring, momenteel vormt de snelweg alleen de noordoostelijke bypass. De I-384 vormt de oostelijke invalsweg vanaf de suburb Manchester en was ooit onderdeel van de geplande I-84 naar Providence. De I-691 vormt een zuidelijke verbindingsweg tussen de I-84 en I-91. De SR-2 vormt een zuidoostelijke snelweg, evenals de SR-9 naar de kust van Connecticut. De SR-3 vormt een korte snelweg, ooit onderdeel van de zuidoostelijke ring. De SR-72 vormt een verbindingssnelweg tussen de I-84 en SR-9 in New Britain. De Wilbur Cross Parkway vormt een parallelle snelweg van de I-95/I-91 om New Haven.

Geschiedenis

Hartford heeft één van de oudste stedelijke snelwegennetten van de Verenigde Staten. Bijna alle snelwegen zijn voor 1970 opengesteld. De eerste snelweg was tijdens de tweede wereldoorlog aangelegd. In 1940 begon de aanleg van een snelweg langs de Connecticut River bij het centrum van Hartford. De aanleg werd in 1942 gestaakt vanwege tekort aan materiaal, maar werd later hervat. Op 3 oktober 1945 is deze 2 kilometer lange snelweg opengesteld als eerste snelweg van Hartford.

In 1944 werd een freeway plan voor Hartford opgesteld. Direct na de tweede wereldoorlog werd begonnen aan de Wilbur Cross Parkway. In 1949 opende deze vanaf East Hartford tot de grens met Massachusetts. Dit was de eerste langere snelweg in het noorden van Connecticut. Een jaar later opende het tweede deel van de I-91 ten noorden van Downtown Hartford. In de jaren '50 is begonnen met de aanleg van diverse snelwegen van Hartford naar andere steden. In 1951 opende de State Route 9 in Middletown. In 1952 opende het eerste deel van de State Route 2. In 1959 opende de brug van de State Route 3 over de Connecticut River.

De creatie van het Interstate Highway systeem in 1956 versnelde de aanleg van de I-84 en I-91 in de regio Hartford. In 1965-1966 werd de I-91 tussen New Haven en Hartford voltooid. In diezelfde tijd werd de I-84 door Hartford aangelegd. In 1971 opende de I-384 rond Manchester, net ten oosten van Hartford. De State Route 72 in New Britain werd in 1979 voltooid.

Na de jaren '80 zijn er nog twee nieuwe freeways aangelegd. In 1988 opende de I-691 ten westen van Meriden. In 1994 werd de I-291 ten noorden van Hartford voltooid. In de jaren '80 en '90 zijn de meeste freeways gemoderniseerd, met name de I-91.

Sinds het voltooien van de snelwegen in de regio Hartford heeft de regio twee gezichten. Aan de ene kant zijn er moderne snelwegen met vele flyovers, parallelwegen en verbindingswegen, aan de andere kant zijn er ook veel snelwegen met een krap ontwerp, onvolledige en substandaard knooppunten en ontbrekende vluchtstroken. De regio Hartford heeft een dicht snelwegennet, maar een goede ringstructuur ontbreekt. De ruime regio rond Hartford is verstedelijkt, maar het ontbreekt aan goede verbindingen die niet via het centrum van Hartford verlopen, met name ten noordwesten en zuidoosten van Hartford.

Congestie

Het snelwegennet van Hartford is sterk verouderd en kent een aantal grote bottlenecks en ingewikkelde knooppunten. Hierdoor komen er veel files voor in het stedelijk gebied, met name rond het centrum. De voorstedelijke bevolking is namelijk 10 keer zo groot als dat van de stad zelf, wat voor een grote forenzenstroom zorgt. Met name op de I-84 staan veel files.

Referenties


Expressways in Hartford

Interstate 84Interstate 91Interstate 291Interstate 384Interstate 691

SR-2SR-3SR-9SR-72Connecticut Highway 15.svg