Heinenoordtunnel

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Heinenoordtunnel
NLA029.svg
Heinenoordtunnel map.png
A29 Heinenoordtunnel.jpg
Kruist Oude Maas
Lengte 614 meter
Openstelling 22-07-1969
Intensiteit 111.000 mvt/dag
Tunnelcategorie D
Locatie kaart
De Heinenoordtunnel in de jaren '80 met langzaam-verkeerstrook.

De Heinenoordtunnel is een tunnel in Nederland, gelegen in de autosnelweg A29 bij Barendrecht in de regio Rotterdam. De tunnel telt 2x3 rijstroken en heeft een gesloten gedeelte van 614 meter en gaat onder de Oude Maas door.

Kenmerken

De Heinenoordtunnel ligt ten zuiden van Barendrecht, een voorstad van Rotterdam, en bestaat uit twee buizen met elk drie rijstroken. De tunnel uit zijn in beide richtingen 4 rijstroken beschikbaar, maar in de tunnel zelf liggen 2x3 rijstroken. De tunnel ligt in landelijk gebied en vormt de toegangspoort van Rotterdam vanuit het zuiden. De A29 is vooral een forenzensnelweg, en de Heinenoordtunnel is hierbij een belangrijke schakel vanwege het gebrek aan alternatieve verbindingen, het is de enige verbinding vanuit de Hoekse Waard naar Rotterdam. Met name Oud-Beijerland is sterk van de Heinenoordtunnel afhankelijk. De tunnel loopt onder de Oude Maas door, een korte rivier vanaf Dordrecht naar Spijkenisse.

Geschiedenis

Oorspronkelijk was het gebied ten zuiden van Rotterdam erg geïsoleerd, er waren enkel veerdiensten de Hoekse Waard uit. De enige vaste verbinding was de in 1888 gebouwde Barendrechtse brug, een draaibrug. De Heinenoordtunnel was de eerste vaste, niet-beweegbare oeververbinding in dit gebied, en de tweede snelwegtunnel in de regio Rotterdam. In 1967 werd de Beneluxtunnel opengesteld, en alhoewel het destijds gepland was om de A4 verder zuidwaarts te verlengen naar Klaaswaal, werd de Heinenoordtunnel toch als van belang gezien. De tunnel werd 1 kilometer ten westen van de Barendrechtse hefbrug gebouwd. Voor de bouw van de Heinenoordtunnel is het bouwdok in Barendrecht gebouwd, waar later diverse Nederlandse tunnelsegmenten gebouwd zijn. De tunnelsegmenten zijn 8,8 meter hoog, 30,70 meter breed en 115 meter lang, met 2x2 rijstroken en een rijstrook voor langzaam verkeer in beide richtingen, gescheiden door een geleiderail. Op 22 juli 1969 is de Heinenoordtunnel voor het verkeer geopend.[1][2][3][4]

In 1977 werd de Hoekse Waard verder ontsloten richting Dordrecht door de bouw van de Kiltunnel. De Heinenoordtunnel en Kiltunnel dienen als alternatieve route als er incidenten zijn in de Drechttunnel. De Kiltunnel is in dat geval tolvrij. Het verkeer in de Heinenoordtunnel nam gedurende de jaren 70 en 80 gestaag toe, mede doordat het noordoosten van Zeeland beter ontsloten werd en er een forensenpendel vanuit die regio en de Hoekse Waard naar Rotterdam op gang kwam. Diverse dorpen in de regio breidden uit, met name Oud-Beijerland, waardoor er steeds meer forenzenverkeer kwam.

De oorspronkelijke tunnel had twee buizen met elk twee rijstroken en een strook voor langzaam verkeer. Het verkeer nam echter zodanig toe dat de 2 rijstroken per richting onvoldoende bleken. Al in de jaren '70 werden varianten onderzocht voor een capaciteitsuitbreiding, waarbij ook de aanleg van een wisselstrook is overwogen. Uiteindelijk is gekozen voor de bouw van een tweede Heinenoordtunnel voor langzaam verkeer. In 1991 werd de strook voor langzaam verkeer in de oostelijke tunnelbuis opgeofferd als 3e rijstrook. Een solide oplossing kwam een aantal jaren later, toen er een tweede geboorde Heinenoordtunnel voor langzaam verkeer is aangelegd. Dit was de eerste geboorde tunnel in Nederland. Op 16 september 1999 is deze tunnel opengesteld voor het langzaam verkeer, waarna de langzaam verkeerstrook in de westelijke tunnelbuis ook werd omgebouwd tot derde rijstrook, waarna de A29 over 2x3 rijstroken beschikte.

Voordat de Tweede Heinenoordtunnel werd aangelegd was er in Nederland geen ervaring en weinig kennis van boortunnels. Ervaringen uit het buitenland leerden echter dat boren in vergelijkbare ondergrond mogelijk was. Er werden twee projecten aangewezen als proefproject voor boortunnels, de Tweede Heinenoordtunnel en de Botlekspoortunnel. Zodoende kon er ervaring worden opgedaan met boortunnels. De Tweede Heinenoordtunnel had bovendien weinig risico's met de uitvoering, vanwege het feit dat er geen grond aangekocht hoefde te worden en er geen bebouwing in de buurt stond. Ook is de Tweede Heinenoordtunnel relatief klein met een diameter van 8,3 meter. Het project diende om ervaring op te doen voor de geplande Noord-Zuidlijn in Amsterdam.

De bouw van de tunnel is gegund aan het consortium Tunnelcombinatie Heinenoord (TCH), dat bestond uit Ballast-Nedam, Van Hattum en Blankevoort, Hollandsche Beton & Waterbouw en Wayss & Freytag AG. Men zag dit als een kans voor de toekomst, omdat Nederland reeds veel civiel-technische expertise had met het bouwen in slappe ondergrond. Dit werd gezien als een mogelijk exportproduct, aangezien een groot deel van de wereldbevolking in laaggelegen gebieden met een zachte bodem woont. De Tweede Heinenoordtunnel is aangelegd volgens de slurry shield-methode.

Toekomst

Vanaf medio 2023 moet de tunnel gerenoveerd worden.[5] De tunnel verkeert constructief nog in goede conditie maar heeft een opknapbeurt nodig. Zo moeten alle tunneltechnische systemen worden vervangen, wordt een middentunnelkanaal gerealiseerd en wordt het wegdek vervangen. De renovatie zal grote verkeershinder met zich meebrengen omdat er geen goede alternatieven zijn.

Overig

Vanaf de bouw in 1966 waren er lekproblemen in de dilatatievoegen van de westelijke tunnelbuis. Deze zorgden onder meer voor lekwater op de rijbaan van de tunnelbuis en roestende wapening. In de loop van de tijd zijn er verschillende oplossingen geprobeerd om het lek te dichten. In de praktijk voldeed geen enkele oplossing en het blijkt ook lastig te achterhalen te zijn waar het lek precies zit. Omdat de lekkage vrij groot is, circa 4 tot 5 kubieke meter water per uur, is besloten met name maatregelen te nemen voor de snelle en zorgvuldige afvoer van het lekwater. Hiertoe is in 2007 een buis aangelegd welke het lekwater afvoert naar het riool aan de middenzijde van de tunnel.[6]

Verkeersintensiteiten

De Heinenoordtunnel kende een gestage groei van het verkeer in de jaren '80, die daarna accelereerde. In 1990 maakten dagelijks 56.000 voertuigen van de tunnel gebruik.[7] Dit groeide naar 83.000 voertuigen in 2001 en ligt sindsdien redelijk stabiel.[8] In 2010 reden dagelijks 85.000 voertuigen door de Heinenoordtunnel.[9] In 2015 maakten dagelijks 92.100 voertuigen van de tunnel gebruik.[10] In 2019 was dit gestegen naar 111.000 voertuigen per dag.

Referenties

Bruggen en tunnels in de regio Rotterdam & Drechtsteden

Bruggen: AlgerabrugBotlekbrugBrug over de NoordCalandbrugDintelhavenbrugErasmusbrugHarmsenbrugHartelbrugMerwedebrug (Papendrecht)SpijkenisserbrugStadsbrug Zwijndrecht

SuurhoffbrugVan BrienenoordbrugWantijbrugWillemsbrug

Tunnels: Hollandtunnel (Aalkeettunnel) • Maasdeltatunnel (Blankenburgtunnel) • KetheltunnelTunnel Lage Bergse Bos

BeneluxtunnelBotlektunnelDrechttunnelHeinenoordtunnelKiltunnelMaastunnelNoordtunnelThomassentunnel