Wegenwiki:Info

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Help:Bijdragen)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Wegenwiki is opgezet als een makkelijk te beheren en aanpasbare databank over verkeerstechniek en verkeerskunde, artikelen over (snel)wegen op de hele wereld met daarbij behorende projectbeschrijvingen, rijstrookconfiguraties en verkeersintensiteiten, zonder daarbij afhankelijk te willen zijn van de beperkingen en richtlijnen van Wikipedia op het gebied van jargon, (geografische) taalkunde, wetenschappelijke verhandelingen en original research. De Wegenwiki heeft als doel dieper op zaken in te gaan dan op Wikipedia, en is gericht op de meer professionele gebruiker en geïnteresseerde. De Wegenwiki is geen kopie van Wikipedia; de artikelen op de Wegenwiki gaan uitsluitend over het wegverkeer. Bijdragen worden geleverd door zowel professionals als door frequente gebruikers van het Wegenforum.

Het dagelijks beheer van de Wegenwiki is in handen van twee verkeerskundige professionals werkzaam bij Nederlandse wegbeheerders, en voor de software bij twee ICT-professionals, die deze werkzaamheden vanuit interesse verrichten, zonder daarvoor betaald te worden. Zij, en een aantal personen vanuit het Wegenforum, controleren regelmatig de inhoudelijke wijzigingen die gemaakt worden en verwijderen zo nodig inhoud waarvan het niet zeker is of deze wel (volledig) juist is, dit om de waarde voor professioneel gebruik zo hoog mogelijk te maken. Hoewel het streven is om de Wegenwiki zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de activiteiten van de leden van het Wegenforum, is de Wegenwiki een aparte entiteit, die niet direct onder de verenigingsstructuur van het Wegenforum valt.

Scope

De Wegenwiki is breed van opzet, en gaat op veel interessegebieden in binnen de verkeerskunde en het wegennet. Via de hoofdpagina kan men in de diverse themagebieden komen. Uiteraard kan ook de zoekfunctie gebruikt worden, of van interne links op artikelpagina's gebruik gemaakt worden.

Het grootste deel van de Wegenwiki is op te delen in artikelen over individuele snelwegen en verkeerskundige zaken. De wegenwiki is sinds oprichting in december 2007 gegroeid tot wellicht de grootste database van wegen over de gehele wereld, zeker in de Nederlandse taal. Van vrijwel elke autosnelweg, waar ook ter wereld, is informatie te vinden. Via de landenartikelen op de hoofdpagina kan men verder navigeren naar het wegennet. De gebruikers van de Wegenwiki proberen deze artikelen zo up-to-date mogelijk te houden, met name voor wat betreft de Nederlandse en Europese artikelen. De Wegenwiki is meer dan alleen artikelen met een lijst van afritten. Zo wordt de geschiedenis van de wegen, per individuele snelweg, stedelijke agglomeratie, staat of provincie of van een heel land zo uitvoerig mogelijk behandeld. Zoveel mogelijk openstellingsdata zijn achterhaald uit tal van bronnen. Daarnaast is veel informatie te vinden omtrent actuele projecten en de verkeersintensiteiten. Van een groeiend aantal landen is ook informatie te vinden over het onderliggend wegennet. Van elke dag van het jaar is te zien wat er op die dag in welk jaar heeft plaatsgevonden. Voor wat betreft Nederlandse artikelen biedt Wegenwiki ook veel informatie over bruggen, tunnels, knooppunten en aansluitingen. Dit wordt nog steeds uitgebreid.

Structuur

De wegenwiki is enigszins hiërarchisch opgebouwd. De meest uitgebreide Wegenwikiprojecten hebben een landenbeschrijving met algemene informatie, een beschrijving per staat of provincie, eventueel aangevuld met een beschrijving per stedelijk gebied of wegennet. Via sjablonen kan genavigeerd worden tussen de artikelen, evenals via de interne links of eventueel de zoekfunctie. De meest diepgaande projecten hebben tot zes lagen, artikelen over continent via land, staat, stedelijk gebied en snelweg tot eventueel subpagina's van snelwegartikelen. Dit geldt met name voor artikelen die betrekking hebben op Europa of Noord-Amerika.

Een voorbeeld: Noord-Amerika > Verenigde Staten > California > Los Angeles > Interstate 5 in California > Santa Ana Freeway.

Doel van de Wegenwiki

Het doel van de Wegenwiki is om naast de bestaande naslagwerken een online databank te creëren op het gebied van informatie over weginfrastructuur, wegverkeer, en het deel van de verkeerskunde en verkeerstechniek dat zich met deze onderwerpen bezig houdt.

Daarbij moet de informatie zowel voor de professional als de geïnteresseerde leek goed toegankelijk zijn.

Weggerelateerd

De Wegenwiki is beperkt tot wegverkeer en weginfrastructuur. Openbaar vervoer is expliciet geen onderdeel van de Wegenwiki.

Artikelen worden door gebruikers opgesteld

Net als bij Wikipedia worden de artikelen door de gebruikers van de wiki opgesteld. Maar het is niet de bedoeling dat de Wegenwiki een dubbeling wordt van Wikipedia. Ga dus niet zomaar artikelen die je op Wikipedia vindt naar de Wegenwiki kopiëren. Andersom is het ook niet netjes om artikelen van de Wegenwiki naar Wikipedia te kopiëren. Bedenk ook dat de content op de Wegenwiki niet altijd op zijn plaats is op Wikipedia. Bedenk ook dat er een verschil is in de auteursrechten tussen Wegenwiki en Wikipedia, dat het ook niet toestaan om artikelen zomaar tussen beide wiki's te kopiëren.

Zelf bijdragen?

Denk je dat je een zinvolle bijdrage kunt leveren aan de Wegenwiki? Dan kun je zelf een artikel schrijven. Kijk voor je gaat schrijven wel eerst in de richtlijnen voor het opstellen van artikelen.

Wil je bijdragen of wijzigen aan de Wegenwiki, dan moet je als gebruiker zijn ingelogd. Om fraude en vandalisme te voorkomen is het niet mogelijk anoniem bewerkingen toe te voegen.

Afbeeldingen

Om het ongelimiteerd toevoegen van afbeeldingen te beperken, kunnen afbeeldingen alleen door een klein aantal bewerkers van de Wiki worden toegevoegd. Wie bij een artikel een mooie afbeelding heeft die vrij is van auteursrechten, kan voor plaatsing deze afbeelding opsturen naar contact [at] autosnelwegen [punt] nl. Wil je graag zelf afbeeldingen kunnen toevoegen dan zul je in ieder geval op het wegenforum bekend moeten zijn om rechten te krijgen voor het plaatsen van afbeeldingen.

Denk daarbij ook aan de volgende eisen voor afbeeldingen:

  • de afbeelding is absoluut vrij van auteursrechten
  • de afbeelding sluit aan bij, of illustreert, een specifiek deel van de artikeltekst
  • de afbeelding is gesneden op het onderwerp (een weg 4+4 rijstroken in beeld om alleen een bord in de berm te laten zien gaat te ver, maar een beetje context kan natuurlijk geen kwaad)

Het auteursrecht behoort bij alle afbeeldingen verantwoord te zijn, of het eigen afbeeldingen betreffen of die van derden die auteursrechtenvrij zijn, of waar bronvermelding gewenst is.

Wat is de wegenwiki niet?

De Wegenwiki is geen kopie van Wikipedia, artikelen kopiëren is dan ook niet gewenst.

De Wegenwiki is geen onderdeel van Wikipedia, Rijkswaterstaat of welke overheidsinstantie dan ook.

Tevens is de Wegenwiki niet commercieel.

Geschiedenis

De Wegenwiki is op 23 december 2007 gelanceerd. Op 27 oktober 2012 werd het 10.000e artikel geschreven. Sinds 2012 wordt de database sterk uitgebreid met artikelen over kunstwerken zoals tunnels en bruggen in de hele wereld. Op 11 april 2018 werd het 20.000e artikel geschreven.

Tot 2020 werd de hosting (net als die van het Wegenforum)gesponsord door het bedrijf TNX. Sinds oktober 2020 wordt de Wegenwiki als betaalde service gehost op de server van de Vereniging Wegenforum.

Beheer

Eigenaar (domeinnaamhouder) van de Wegenwiki is René Walhout

Inhoudelijk hoofdbeheerder van de Wegenwiki is het Wegenforumlid Chris

Technisch beheerders van de Wegenwiki zijn de Wegenforumleden Mark en Captain007, die ook technisch beheerders zijn van het Wegenforum zelf.

Zie ook