Hernummering van snelwegen in Zuid-Korea

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In Zuid-Korea zijn op 25 augustus 2001 een groot aantal expressways hernummerd. Daarnaast zijn op latere data opnieuw snelwegen hernummerd. De eerste grote hernummering heeft plaatsgevonden omdat het snelwegennet van Zuid-Korea in de jaren 90 snel in lengte toenam, en de nummering niet logisch meer was door het grote aantal nieuwe verbindingen. Het oorspronkelijk radiale systeem vanuit Seoul is toen omgenummerd naar een gridsysteem naar Amerikaans model. Het nieuwe nummeringssysteem is op 24 mei 2001 vastgelegd en werd op 25 augustus dat jaar van kracht. Er is een uitzondering gemaakt voor de expressway 1, de oudste, langste en belangrijkste snelweg van Zuid-Korea. Deze heeft zijn nummer uit 1970 behouden. Tijdens de omnummering had Zuid-Korea zo'n 2.500 kilometer snelweg, wat 10 jaar later al gegroeid was naar 4.000 kilometer.

Systeem

In het nieuwe systeem, dat sterk op de nummering van de Amerikaanse Interstate Highways is gebaseerd, vormen even nummers oost-westroutes en oneven nummers noord-zuidroutes. De belangrijke assen verlopen in sprongen van 10, de belangrijke noord-zuidverbindingen zijn dan de Expressway 15, 25, 35, 45, 55 en 65, van west naar oost. Dit geldt ook voor de oost-westassen, die de nummers 10, 20, 30, 40, 50 en 60 hebben, van zuid naar noord oplopend. Het systeem heeft ruimte voor een eventuele toekomstige uitbreiding tot in Noord-Korea. Er zijn - afgezien van de Expressway 1 - geen nummers beneden 10. Andere 2-cijferige snelwegen zijn veelal korte snelwegen met een regionaal belang. 3-cijferige snelwegen hebben een beperkt belang, en zijn vaak ringwegen, bypasses of verbindingen naar voorsteden. Er zijn hier een aantal uitzonderingen op, met name de Expressways 151 en 253. Een significant verschil met het Amerikaanse systeem is dat van 3-cijferige snelwegen de eerste 2 cijfers gebaseerd zijn op de hoofdroute, zo is de Expressway 253 een aftakking van de Expressway 25, in tegenstelling tot het Amerikaanse systeem waar het juist om de laatste twee cijfers gaat. (bijvoorbeeld de I-710 is een aftakking van de I-10).

Hernummering van 2001

oud nummer nieuw nummer
Expressway 1 Expressway 1
Expressway 2 Expressway 120
Expressway 3 Expressway 25, Expressway 251
Expressway 3-2 Expressway 14
Expressway 4 Expressway 50
Expressway 5 Expressway 65
Expressway 6 Expressway 10
Expressway 6-2 Expressway 104
Expressway 6-3 Expressway 102
Expressway 7 Expressway 45, Expressway 451
Expressway 8 Expressway 16
Expressway 9 Expressway 12
Expressway 10 Expressway 35
Expressway 10-2 Expressway 37
Expressway 101 Expressway 100
Expressway 11 Expressway 15, Expressway 50, Expressway 110
Expressway 12 Expressway 50
Expressway 13 Expressway 300
Expressway 14 Expressway 55
Expressway 15 Expressway 110
Expressway 16 Expressway 15
Expressway 17 Expressway 35
Expressway 18 Expressway 45
Expressway 19 Expressway 55
Expressway 19-2 Expressway 551
Expressway 20 Expressway 130
Expressway 21 Expressway 25
Expressway 22 Expressway 30
Expressway 23 Expressway 30
Expressway 24 Expressway 40
Expressway 25 Expressway 17
Expressway 26 Expressway 20
Expressway 27 Expressway 20, Expressway 22
Expressway 27-2 Expressway 20
Expressway 28 Expressway 65

Latere hernummeringen

Na 2001 zijn nog een aantal snelwegen hernummerd uit het systeem van 2001. Daarnaast zijn een aantal nieuwe routes toegevoegd, die nog niet allemaal aangelegd zijn. Tevens hebben een aantal snelwegen een nieuwe naam gekregen, maar zijn niet van nummer veranderd. Deze zijn hier niet weergegeven.

oud nummer nieuw nummer opmerkingen
Expressway 1 - deel in Seoul overgedragen aan de stad in december 2002
- Expressway 27 nieuw nummer gecreëerd in december 2002
- Expressway 60 nieuw nummer gecreëerd in december 2002
- Expressway 202 nieuw nummer gecreëerd in december 2002
- Expressway 141 nieuw nummer gecreëerd in november 2004
- Expressway 400 nieuw nummer gecreëerd in november 2004
- Expressway 411 nieuw nummer gecreëerd in november 2004
Expressway 14 Expressway 253 hernummerd in januari 2008
Expressway 17 Expressway 17 hernummerd in januari 2008
Expressway 22 Expressway 301 hernummerd in januari 2008
Expressway 141 Expressway 171 hernummerd in januari 2008
Expressway 411 Expressway 17 hernummerd in januari 2008
Expressway 411 Expressway 171 hernummerd in januari 2008
- Expressway 17 nieuw nummer gecreëerd in januari 2008
- Expressway 52 nieuw nummer gecreëerd in januari 2008
- Expressway 153 nieuw nummer gecreëerd in januari 2008
Expressway 10 Expressway 102 hernummerd in november 2008
Expressway 102 Expressway 10 hernummerd in november 2008
- Expressway 19 nieuw nummer gecreëerd in november 2008
- Expressway 105 nieuw nummer gecreëerd in november 2008
- Expressway 600 nieuw nummer gecreëerd in december 2010
Expressway 19 Expressway 29 hernummerd in oktober 2016

Referenties