High Occupancy Toll

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een voorbeeld van vrijliggende HOT lanes in de middenberm.

Een HOT lane betekent een High Occupancy Toll Lane, en is een alternatief van de HOV lane. Het verschil met HOV-lanes is dat de HOT-lane een tolstrook is waar alle personenauto's gebruik van mogen maken, maar hij tegelijkertijd tolvrij blijft voor carpoolers (2+ of 3+) en in sommige staten voor hybride voertuigen. Sinds 2010 wordt de term express lane of managed lane populairder.

Het systeem kan ook toegepast worden met variabele toltarieven om al naar gelang van de mate van congestie de toltarieven te verhogen of te verlagen zodat men gegarandeerd een filevrije route heeft. Als er bijvoorbeeld teveel voertuigen van een HOT-lane gebruik dreigen te maken, gaat het toltarief (fors) omhoog om een filevrije doortocht te garanderen. Op deze manier kan men zich langs een file "kopen". HOT lanes worden in recente jaren massaal toegepast in de Verenigde Staten omdat de traditionele inkomsten uit accijns te laag is om meer dan minimaal onderhoud uit te voeren. Veel wegverbredingen worden gefinancierd met HOT-lanes. HOT-lanes op volledig nieuwe snelwegen zijn niet gangbaar, meestal wordt dan voor een reguliere tolweg gekozen.

Express lanes

HOT lanes vallen min of meer samen met express lanes, maar voor express lanes moeten carpoolers vaak ook betalen, al dan niet een gereduceerd tarief. Dit systeem wordt in recente jaren frequent toegepast bij wegverbredingen in grote steden. Men spreekt tegenwoordig nog maar zelden van HOT lanes. Dit komt ook omdat sinds 2010 meer tolstroken worden aangelegd waarbij carpoolers niet meer tolvrij mogen rijden, maar een gereduceerd tarief krijgen. Op sommige express lanes gelden de gereduceerde tarieven alleen in de dalperiodes en moeten carpoolers ook in de spits de volledige tolprijs betalen.

Voor & nadelen

In de Verenigde Staten is de belasting op autobezit- en gebruik erg laag. Er wordt alleen een btw over de aankoop van personenauto's geheven, die vaak niet meer dan 10 tot 15 procent is. Daarnaast is er brandstofaccijns, die echter erg laag is, gemiddeld $ 0,47 per gallon. De inkomsten uit accijnzen zijn de afgelopen decennia feitelijk gedaald aangezien deze zelden zijn aangepast aan de inflatie. Hierdoor is er te weinig inkomsten om nieuwe wegen aan te leggen en bestaande wegen uit te breiden. Zelfs regulier onderhoud is in de Verenigde Staten al lastig te bekostigen.

Om weguitbreidingen toch mogelijk te maken wordt steeds vaker gekozen voor tol. Dit zijn vaak volledig nieuwe turnpikes, maar voor wegverbredingen wordt vaak voor HOT of ETL gekozen, met name HOT is populair omdat HOV politiek correct wordt beschouwd. HOT wordt voornamelijk in de snelgroeiende zuidelijke staten toegepast. Het voordeel van HOT is dat wegverbredingen niet meer afhankelijk zijn van mogelijke federale financiering of een staatsfinanciering, waardoor deze aanzienlijk versneld uitgevoerd kunnen worden.

Een voordeel is dat HOT-lanes vrijwel altijd volledig elektronisch zijn, hierdoor hoeven geen ruimtevretende tolpleinen aangelegd worden, en is er sprake van een significante reistijdwinst, zeker als de reguliere stroken filegevoelig zijn.

Een nadeel is dat niet alle gebruikers tol betalen, bij hoog HOV-gebruik betekent dit dat de tolkosten hoger moeten liggen om de verbreding te kunnen financieren. Een ander nadeel is dat automobilisten uit de lagere inkomensklassen de tol niet kunnen opbrengen en in de file moeten staan. Een ander nadeel is dat een HOT-lane feitelijk alleen effectief is als er sprake van structurele congestie op de tolvrije stroken, waardoor het fileprobleem zelf dus niet opgelost wordt. Variabele tolprijzen kunnen tevens resulteren is buitenproportionele tolbedragen, wat op kan lopen tot tegen 10 dollar voor minder dan 20 kilometer.

Toekomst

Sinds de jaren '90 is het budget voor de verbreding en aanleg van snelwegen in de Verenigde Staten flink teruggelopen. De HOT lane lijkt dan ook een fair compromis tussen het handhaven van het huidige (te lage) belastingniveau, en de mogelijkheid om de files te omzeilen via de HOT lanes voor de mensen die dat kunnen en willen betalen. De vraag is echter hoe dit zich gaat ontwikkelen op de lange termijn. Momenteel kunnen op de meeste locaties de files omzeild worden door een redelijk acceptabel tolniveau van veelal enkele dollars. Amerikaanse metropolen groeien echter over het algemeen vrij snel, waardoor de verkeersintensiteiten ook snel stijgen. Op termijn betekent dit dat de tolvrije rijstroken steeds slechter zullen doorstromen, en de tol op de HOT lanes hoger moet komen te liggen om deze tolvrij te houden. Het variabel beprijzen kan bij kleine toenames van het verkeersaanbod nog zorgen dat de HOT lanes betaalbaar en tolvrij blijven, maar als het verkeersaanbod sterk zal stijgen zullen de toltarieven zeer hoog moeten komen te liggen om de HOT lanes filevrij te houden als de wegcapaciteit niet vergroot wordt. In groeigebieden lijken HOT lanes dan ook geen definitieve lange-termijnsoplossing voor het file- en belastingprobleem.

Systeem

Vrijwel alle HOT-faciliteiten hebben uitsluitend elektronische tol. Dit werkt vaak met een transponder, maar in sommige gebieden wordt ook met kentekenregistratie gewerkt, men kan dan kiezen hun kenteken aan een account te koppelen en zodoende de tol af te schrijven, of door een rekening plus administratieve toeslag thuisgestuurd te krijgen. De laatste optie is interessant voor incidentele gebruikers. Dit systeem bestaat bijvoorbeeld in Noorwegen, Canada en Texas.

In de meeste gevallen wordt echter voor on-board transponders gekozen die met portalen over de tolstroken communiceren. Een nadeel is dat HOV-gebruikers die tolvrij willen reizen van te voren geregistreerd moeten zijn in het systeem en de transponder op HOV moeten schakelen. Dit vereist zowel oplettendheid van de bestuurder als handhaving van de politie.

Voordat men de tolstroken op kan wordt met elektronische borden boven de weg de toltarieven vermeld. Men betaald altijd deze tarieven, mochten de tarieven omhoog gaan omdat het verkeersaanbod toe neemt, dan betaald men altijd het tarief dat men gezien heeft bij het oprijden van de tolstroken.

HOT-lanes zijn meestal met 1 of 2 rijstroken per richting uitgevoerd. Middels omklapbare paaltjes worden ze vaak van de tolvrije stroken gescheiden, maar er zijn ook situaties waar de tolstroken geheel vrijliggend zijn. Deze optie neemt veel ruimte in en wordt daarom niet altijd toegepast. Aanliggende tolstroken vereisen niet meer ruimte dan een gewone verbreding. HOT-lanes maken financiering van serieuze verbredingen mogelijk, daarom worden snelwegen vaak meteen met 2 HOT-lanes uitgerust.

Een ander systeem is een wisselbaan. Deze tellen 1 of 2, soms 3 rijstroken en werken slechts in de spitsrichting. Dit systeem is vaak wat duurder om aan te leggen en vereist meer ruimte in de middenberm. Dit soort systemen worden daarom vaak alleen bij bestaande wisselbanen toegepast of op snelwegen waar ruimte is vrijgehouden voor zo'n systeem. Dit wordt vrijwel nooit toegepast bij reguliere verbredingen vanwege het grotere ruimtebeslag en de hoge kosten.

Lijst van HOT-lanes in de Verenigde Staten

California

Een uitgebreid netwerk van HOT-lanes is gepland rond San Francisco

Colorado

Florida

Georgia

Minnesota

Texas

Utah

Virginia

Washington

Toekomstige locaties

California

Florida

Maryland

New Jersey

North Carolina

Pennsylvania

South Carolina

Texas

Virginia

Washington

HOT lanes in andere landen

Canada

In 2016 is op de Queen Elizabeth Way in Ontario de eerste HOT lane van Canada in gebruik genomen.[1] Dit was de tweede HOT lane buiten de Verenigde Staten.

Israël

In 2011 is op de Highway 1 richting Tel Aviv in Israël de eerste HOT/express lane buiten de Verenigde Staten opengesteld.

Externe links

Referenties