Highway Trust Fund

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Highway Trust Fund (HTF) een federaal transportfonds in de Verenigde Staten. Het Highway Trust Fund is in 1956 gecreëerd om de bouw van de Interstate Highways te financieren. Later werd het ook gebruikt om andere doelen te financieren.

Geschiedenis

De Federal Aid Highway Act of 1956 van president Eisenhower autoriseerde de bouw van de Interstate Highways in de Verenigde Staten, het grootste infrastructuurprogramma in de Amerikaanse geschiedenis. Om dit te financieren werd het Highway Trust Fund opgericht, dat 90% van de kosten van het programma financierde. 10% van de kosten moesten door de staten of lokale overheden worden gematcht. Het Highway Trust Fund werd gefinancierd door de federale brandstofaccijns (gas tax). De federale brandstofaccijns was daarmee een doelbelasting, om de bouw van de Interstate Highways te financieren. De Interstate Highways zijn daardoor door de gebruikers zelf gefinancierd, er waren geen algemene middelen of schulden voor nodig.

In 1982 werd door president Reagan het Mass Transit Account toegevoegd, in combinatie met een verhoging van de federale brandstofaccijns werd hiermee het openbaar vervoer gedeeltelijk bekostigd. Het Highway Trust Fund werd toen opgesplitst in twee delen, het Highway Account en het kleinere Mass Transit Account. In 1993 werd de federale brandstofaccijns door president Clinton verhoogd, deze opbrengsten kwamen echter in eerste instantie niet terecht in het Highway Trust Fund, maar om het begrotingstekort te verkleinen. Sinds 1997 vloeit deze verhoging wel naar het Highway Trust Fund.

Inkomsten & uitgaven

Sinds de jaren '70 is de scope van het Highway Trust Fund geleidelijk vergroot van alleen de Interstate Highways naar andere wegen, openbaar vervoer en lokale projecten zoals de aanleg van stoepen en fietspaden. De opbrengsten van de brandstofaccijns waren voldoende om het oorspronkelijke programma van de Interstate Highways te financieren, maar met het uitbreiden van de scope naar andere doelen en het ontbreken van een indexatie van de federale brandstofaccijns zorgt ervoor dat het Highway Trust Fund sinds de jaren '90 een steeds groter tekort had dat moest worden aangevuld met federale middelen. Tussen 2007 en 2020 werd het Highway Trust Fund aangevuld met $ 157 miljard uit algemene middelen.[1][2]

In 2019 bedroegen de inkomsten van de federale brandstofaccijns ongeveer $ 36 miljard. De uitgaven bedroegen dat jaar echter $ 49 miljard.[3] Omdat de federale brandstofaccijns sinds 1993 niet meer verhoogd of geïndexeerd was, zijn de inkomsten daarvan tussen 1993 en 2019 met 43% afgenomen vanwege inflatie.[4]

Federale financiering

Vanuit het Highway Trust Fund worden in hoofdzaak kapitale investeringen gefinancierd en niet beheer en onderhoud. De federale regering beheert zelf geen wegen, deze zijn in het beheer van de staten en lagere overheden. De federale financiering is daardoor in de vorm van allocaties en leningen (zoals TIFIA) om staten te ondersteunen. De federale financiering is daardoor feitelijk niet meer dan een herverdeling van geld.

De federale overheid financiert een relatief klein deel van de totale uitgaven aan transport in de Verenigde Staten, circa een kwart. In 2019 bedroegen de federale uitgaven aan wegen $ 46 miljard. Dit is wat minder vergeleken met Nederland, omgerekend naar het Nederlandse inwonertal zou dit neerkomen op ongeveer € 2 miljard, wat minder dan via het Infrastructuurfonds in Nederland aan rijkswegen wordt uitgegeven.

Zie ook

Referenties