Maximale ontheffingswaarde

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Hogere grenswaarde)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De maximale ontheffingswaarde wordt in artikel 83 van de Wet geluidhinder behandeld. Er wordt onderscheid gemaakt naar binnen- en buitenstedelijke situaties. Wanneer de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegen en 55 dB voor spoor wordt overschreden, dan kan een hogere waarde worden vastgesteld door het college van B&W van de betreffende gemeente.

Wegverkeerslawaai

Binnenstedelijke situaties

De maximale ontheffingswaarde voor binnenstedelijke situaties voor wegverkeerslawaai is 63 dB. Voor vervangende nieuwbouw geldt een maximale ontheffingswaarde van 68 dB, mits de vervangende nieuwbouw niet tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedebouwkundige structuur en functie zal leiden, en dat de toename van het aantal geluidgehinderden maximaal 100 woningen bedraagt. Voor vervangende nieuwbouw in de zone van een autoweg of autosnelweg geldt een maximale ontheffingswaarde van 63 dB.

Buitenstedelijke situaties

De maximale ontheffingswaarde voor buitenstedelijke situaties voor wegverkeerslawaai is 53 dB. Voor woningen die nodig zijn voor het uitvoeren van een agrarisch bedrijf geldt een maximale ontheffingswaarde van 58 dB. Voor vervangende nieuwbouw in buitenstedelijke situaties geldt een maximale ontheffingswaarden van 58 dB, mits de vervangende nieuwbouw niet tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedebouwkundige structuur en functie zal leiden, en dat de toename van het aantal geluidgehinderden maximaal 100 woningen bedraagt.

Spoorweglawaai