Hollandse Brug

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Hollandse Brug
NLA006.svg
Hollandsebrug december 2015.jpg
Overspant Gooimeer
Rijstroken 3+4+2
Totale lengte 354 meter
Hoofdoverspanning 7 x 50,5 meter
Hoogte brugdek 13,1 meter
Openstelling 04-06-1969
Verkeersintensiteit 131.800 mvt/etmaal
Locatie kaart

De Hollandse Brug is een liggerbrug in Nederland, gelegen in de autosnelweg A6. De brug steekt het Gooimeer over en verbindt Almere met Muiden. Het is de oudste en drukste brug naar de Flevopolder.

Kenmerken

De Hollandse Brug overspant een kanaal tussen het Gooimeer aan de oostzijde en het IJmeer aan de westzijde. De brug ligt tevens op de provinciegrens van Flevoland en Noord-Holland. De oeververbinding is uitgevoerd als meerdere naast elkaar gelegen liggerbruggen. De brug is in totaal 354 meter lang en heeft voerspanningen van 51 meter. Het totale bruggencomplex is 95 meter breed. De Hollandse Brug is niet beweegbaar.

De meest westelijke brug is een tweesporige spoorbrug. Daarnaast ligt een brug met een erftoegangsweg en de rijbaan richting knooppunt Muiderberg met 4 rijstroken en een vluchtstrook. De oostelijke brug is een brug met in totaal 6 rijstroken, namelijk 2 wisselstroken en een vluchtstrook en vier rijstroken en een vluchtstrook richting Lelystad. Deze rijbaan splitst zich kort na de brug in de parallelstructuur van de A6 door Almere.

Net zoals de Stichtse Brug overspant de Hollandse Brug niet de volledige breedte van het meer, dat 2 kilometer breed is. Aan beide zijden zijn taluds een eind het meer in gebouwd om de kosten van de brugoverspanning te reduceren.

Geschiedenis

De oorspronkelijke Hollandse Brug voor verbreding.

Na het droogleggen van de Flevopolder in 1968 werd de stad Almere ontwikkeld. Hiervoor was een hoogwaardige oeververbinding nodig, die direct werd aangelegd. Op 4 juni 1969 opende de Hollandse Brug voor het verkeer.[1] Dit is het eerste deel van de A6 dat opengesteld is, pas in 1977 sloot deze aan op de A1 bij het knooppunt Muiderberg. De groei van Almere was turbulent, met als gevolg dat de brug reeds in de jaren 80 overbelast raakte, en de brug in 1993 richting zuiden en in 1999 in noordelijke richting is verbreed naar 3 rijstroken. Tussen 2007 en 2009 is de brug gerenoveerd. In 2011 is in noordelijke richting een spitsstrook opengesteld, zodat 4 rijstroken in de spits beschikbaar waren. Dit sloot aan op de dubbele wisselstrook op de A1, zodat vanuit Amsterdam meer afvoercapaciteit ontstond.

Verbreding

Doorsnede Hollandse Brug.
Een render van de in 2015 uitgebreide Hollandse Brug.

Veel belangrijker was het project Schiphol-Amsterdam-Almere. Hierbij is de A6 drastisch aangepast met een parallelstructuur vanaf het knooppunt Muiderberg tot aan Almere-Buiten-Oost. De Hollandse Brug is hierbij grootschalig aangepast. De oorspronkelijke brug bleef bestaan en is ingericht met 4 rijstroken richting Muiderberg, een erftoegangsweg en een dubbele busbaan. Ten oosten van de bestaande brug is een tweede brug gebouwd met een tweestrooks wisselbaan en 4 rijstroken richting Almere. De capaciteit is daarbij vergroot naar 10 rijstroken voor de autosnelweg (6 in de spitsrichting), een tweestrooks erftoegangsweg en een tweestrooks busbaan. Opgeteld liggen in totaal 14 rijstroken op de brug. Op 21 maart 2011 is het tracébesluit getekend door Minister Schultz en op 4 januari 2012 werd dit tracébesluit onherroepelijk.

De bouw van de tweede brug begon op 2 juni 2014.[2] Op 28 november 2015 is de tweede brug in gebruik genomen[3] waarna de bestaande brug is gereconstrueerd. De nieuwe Hollandse brug is 354 meter lang en 33 meter breed.

Verkeersintensiteiten

In 1990 maakten dagelijks 59.000 voertuigen van de Hollandse Brug gebruik.[4] In 2001 was dit gestegen naar 95.000 voertuigen en 100.000 voertuigen in 2006.[5][6] In 2013 passeerden 103.400 voertuigen de brug[7] en in 2019 reden dagelijks 131.800 voertuigen over de brug.[8] De verwachte intensiteit voor 2030 is 204.700 voertuigen per dag.[9]

Referenties

Bruggen, dammen en tunnels in Flevoland

Hollandse BrugHoutribdijkKetelbrugRamspolbrugStichtse BrugAquaduct Veluwemeer