Rijtijden

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Hours of Service)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Rijtijden omvat een bepaalde tijd dat een chauffeur wettelijk gezien mag rijden.

Europese unie

Flag of Europe.svg

In de EU heet deze wet de Drivers' working hours waarin de rust- en rijtijden gereguleerd worden. De wet werd op 11 april 2007 van kracht binnen de gehele Europese Unie.[1][2] In Nederland is dit overgenomen in artikel 2.5:3 van de Arbeidstijdenwet.[3]

Regels

Een chauffeur mag dagelijks niet meer dan 9 uur in totaal rijden.[4] Tweemaal per week mag dit opgerekt worden tot 10 uur. Een chauffeur mag niet meer dan 4,5 uur onafgebroken rijden. Na die 4,5 uur dient de chauffeur een pauze van minimaal 45 minuten te nemen. Deze pauze mag opgesplitst worden in twee pauzes; één van 15 minuten en één van 30 minuten.

Daarnaast mag een chauffeur niet meer dan 56 uur per week rijden. Dit is berekend op basis van 2 dagen van 10 uur en 4 dagen van 9 uur. Een chauffeur mag in twee weken niet meer dan 90 uur rijden. Wanneer een chauffeur de eerste week al 56 uur heeft gereden mag de week erna nog maar 34 uur gereden worden.

Dagelijks moet een chauffeur minimaal 11 uur onafgebroken rusten. Dit mag 3 keer per week ingekort worden tot 9 uur. In een gehele week moet een chauffeur minimaal 45 uur onafgebroken rusten. Deze rusttijd mag niet in de cabine doorgebracht worden. Nederland handhaaft dit sinds 2018.[5]

Gevolgen

De Europese regulering is vrij streng, en kan door middel van de digitale tachograaf tot op de minuut gehandhaafd worden, zelfs nog weken na een eventuele overtreding. Een chauffeur kan hierdoor zelden meer dan 700 kilometer per dag rijden, wat afhankelijk is van de maximumsnelheden, vertragingen en laad- en lostijden.

Tachograaf

Handhaving op de rijtijden vindt plaats via de tachograaf. De handhaving wordt uitgevoerd door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT).[6]

Een tachograaf combineert de functies van een klok en een snelheidsmeter. Hij bestaat uit 4 verschillende onderdelen:

1. Een op de aandrijflijn van de vrachtwagen gemonteerde bewegingssensor.

2. De bewegingssensor geeft het signaal aan de tachograaf door.

3. Het scherm op het dashboard van de vrachtwagen.

4. De chauffeurskaart.

Sinds 2017 blijkt dat de manipulatie van tachografen steeds moeilijker te detecteren is. De ILT vraagt zich af of de tachograaf nog wel een betrouwbaar handhavingsinstrument is.[7]

Verenigde Staten

Flag of the United States.svg

In de Verenigde Staten heet dit de "Hours of Service" (HOS) en is van toepassing op alle voertuigcombinaties van meer dan 4,5 ton, of voor personenvervoer vanaf 8 personen inclusief de chauffeur. De bedoeling van de HOS is om het aantal ongevallen door moeheid (drivers fatigue) terug te dringen. Onderzoek wijst uit dat vanaf 10 uur rijden het aantal ongevallen door moeheid sterk toeneemt. De eerste wet ging in 1938 van kracht en de laatste wijziging was op 29 september 2020.[8]

Regels

In de Verenigde Staten mag een chauffeur maximaal 14 uur per dag werken, waarvan maximaal 11 uur gereden mag worden. Daarna moet er minimaal 10 uur rust gehouden worden. Dit mag opgesplitst worden, maar er moet minimaal 8 uur ononderbroken gerust worden. In de praktijk nemen de meeste chauffeurs hun rusttijd in de volledige 10 uur. Een chauffeur mag maximaal 70 uur per week rijden, waarna 34 uur onafgebroken gerust moet worden, en dit rustmoment moet minimaal twee achtereenvolgende periodes van 01.00 tot 05.00 uur omvatten (2 nachten). Hierna wordt het weer gereset, en mag de chauffeur opnieuw 70 uur rijden.

De handhaving hierop is sterk afwijkend van Europa. De tachograaf, ook de digitale, wordt gebruikt, maar was voor 2018 niet verplicht. Chauffeurs moesten minimaal een logboek bijhouden. De chauffeur moest minimaal de logboeken van de afgelopen 7 dagen bewaren. Lange-afstandschauffeurs worden vaak betaald per mijl, waardoor het interessant is om de rijtijden te overschrijden om meer geld te verdienen. De chauffeurs worden niet betaald naar de kilometerstand, maar de afstand wordt berekend met een computerprogramma. Omrijden loont dus niet.

Gevolgen

Amerikaanse chauffeurs kunnen door de hogere maximumsnelheden en rijtijden zo'n 1.000 tot 1.100 kilometer per dag rijden, wanneer er geen sprake is van vertragingen. Files gelden dan als rijtijden, behalve wanneer men 2 uur onafgebroken stilstaat, maar dit zal in de praktijk zelden voorkomen.

Er zijn een aantal uitzonderingen waardoor langer mag worden gereden of gewerkt;

  • Chauffeurs mogen de rijtijden overtreden wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden waardoor amper gereden kan worden, bijvoorbeeld tijdens sneeuwstormen.
  • Chauffeurs die minder dan 150 mijl van hun thuisbasis komen, hoeven geen logboek bij te houden, mits het bedrijf dat wel bijhoudt. De rijtijden zijn echter wel van toepassing.
  • Chauffeurs die minstens 5 dagen achter elkaar op dezelfde plaats beginnen en eindigen mogen 16 uur per dag werken, maar het maximum van 11 rijuren blijft wel gehandhaafd. In de praktijk komt dit vooral neer op distributiechauffeurs.
  • Chauffeurs in de olieindustrie, bouw en infrastructuur mogen hun 70 uur al na 24 uur resetten. Men hoeft dan maar één etmaal te rusten voordat ze weer 70 uur mogen rijden.
  • Distributiechauffeurs die winkels op minder dan 100 mijl afstand bevoorraden mogen tussen 10 en 25 december de rijtijden overschrijden om de kerstdrukte te verwerken.
  • Chauffeurs in Alaska mogen 20 uur werken, waarvan 15 uur rijden vanwege de grote afstanden en weinige voorzieningen.
  • Chauffeurs in Hawaii hoeven geen logboek bij te houden, mits het bedrijf dat wel doet.
  • Chauffeurs voor de filmindustrie die minder dan 100 mijl afstand rijden mogen 8 uur rusten en dan 15 uur werken.

Verschillen tussen Europa en de Verenigde Staten

De verschillen uiten zich vooral in het aantal rijuren per dag, en de verdeling van de rusttijden. Een Europese chauffeur mag nooit meer dan 4,5 uur achter elkaar rijden met een maximum van 9 uur per dag. Een Amerikaanse chauffeur mag maximaal 11 uur rijden, en hoeft korter te rusten. Op de lange termijn is vooral het verschil merkbaar in bijvoorbeeld 2 weken. Een Europese chauffeur mag in 2 weken maximaal 90 uur rijden, een Amerikaanse chauffeur 140 uur. Zolang een Amerikaanse chauffeur maar 34 uur gerust heeft mag er weer 70 uur gereden worden in de week erna. In Europa is het aantal rijuren in de tweede week sterk beperkt.

Doordat de Verenigde Staten over het algemeen hogere maximumsnelheden voor vrachtwagens kennen, kan een Amerikaanse chauffeur wel twee keer zoveel kilometers maken als een Europese chauffeur.

Tachograaf

Lange tijd was in de Verenigde Staten geen tachograaf verplicht. Chauffeurs moesten een logboek bijhouden met de rij- en rusttijden, evenals de locatie daarvan. Dit was een eenvoudig te manipuleren methode. Daar staat tegenover dat handhaving op de transportsector in de Verenigde Staten aanzienlijk uitgebreider is dan in Europa. Ter hoogte van state lines zijn op belangrijke routes een weigh station, waar het department of transportation de handhaving van gewicht en eventueel rij- en rusttijden uitvoert.

In 2017 is een Electronic Logging Device (ELD, ook wel E-log) verplicht gesteld. Dit is een digitale tachograaf. Tussen 18 december 2017 en 16 december 2019 volgde een gefaseerde invoering van ELDs.[9] De verplichting van een ELD geldt landelijk en is door de Federal Motor Carrier Safety Administration ingevoerd.

Canada

Flag of Canada.svg

De wet heet in Canada de Commercial Vehicle Drivers Hours of Service Regulations.[10]

Er wordt onderscheid gemaakt tussen rijtijden zuidelijk van 60°N en ten noorden daarvan. In de praktijk valt deze grens samen tussen de zuidelijke provincies en de noordelijke territoria van Yukon, Northwest Territories en Nunavut. Een deel van Québec valt ook ten noorden van 60°N, maar hier zijn geen wegen.

In Canada is nog geen tachograaf verplicht. Momenteel is een papieren logboek voldoende, en was een tachograaf alleen optioneel. Chauffeurs die dagelijks niet verder dan 160 kilometer van de standplaats komen hoeven geen logboek of tachograaf te hebben. Sinds 12 juni 2021 is een digitale tachograaf verplicht,[11] vergelijkbaar met de Verenigde Staten.[12]

Zuidelijk van 60°N

Zuidelijk van 60°N omvat alle provincies; Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Québec en Saskatchewan.

Een vrachtwagenchauffeur mag dagelijks 13 uur rijden en maximaal 14 uur werken per dag. De rij- en werktijden worden weer gereset na minimaal 8 uur ononderbroken rusttijd. Daarnaast moet minimaal 10 uur per dag niet gewerkt worden. Een uitzondering van de rusttijd bestaat wanneer een chauffeur minimaal 5 uur onderweg is op een veerdienst. Dan hoeft niet 8 uur gerust te worden. Deze regel is vooral relevant voor routes naar Newfoundland.

Dagelijks moet 10 uur gerust worden, waarvan 8 uur aaneengesloten. De resterende 2 uur mag verdeeld worden over de dag, over blokken van minimaal 30 minuten. Er is echter tijdens de 13 uur rijden geen verplichte pauze, theoretisch mag een chauffeur 13 uur zonder pauze rijden, nog 1 uur werken en vervolgens 10 uur rusten. Hierin wordt de Canadese chauffeur vrijgelaten in het kiezen van de pauzes, wat voornamelijk komt omdat de afstanden tussen parkeerplaatsen met faciliteiten erg groot zijn.

Er zijn twee cyclussen die gevolgd mogen worden, in cyclus 1 mag in 7 dagen tijd maximaal 70 uur worden gereden, waarna minimaal 36 uur onafgebroken gerust moet worden. In cyclus 2 mag in 14 dagen maximaal 120 uur worden gereden, waarna minimaal 72 uur onafgebroken gerust moet worden. Na de verplichte rust wordt de cyclus weer gereset.

Noordelijk van 60°N

Noordelijk van 60°N omvat alle territoria; Northwest Territories, Nunavut & Yukon.

Noordelijk van 60°N mag maximaal 15 uur per dag worden gereden en 18 uur per dag worden gewerkt. Hierna moet minimaal 8 uur onafgebroken gerust worden. Voor noordelijk van 60°N worden uitzonderingen gemaakt vanwege de zeer grote afstanden en geringe hoeveelheid faciliteiten langs de wegen.

Er zijn ook noordelijk van 60°N twee cyclussen die gevolgd worden, in cyclus 1 mag in 7 dagen maximaal 80 uur gereden worden, waarna minimaal 24 uur onafgebroken gerust moet worden. In cyclus 2 mag in 14 dagen maximaal 120 uur gereden worden, waarna minimaal 72 uur onafgebroken gerust dient te worden. Noordelijk van 60°N worden dus vooral de maximale rijtijden op korte termijn opgerekt, op langere termijn gelden dezelfde regels als zuidelijk van 60°N.

Uitzonderingen

Bij slechte weersomstandigheden zoals blizzards mag de maximale rijtijd met 2 uur per dag opgerekt worden als het vanwege slechte omstandigheden niet mogelijk is de trip zoals gebruikelijk af te leggen. Zuidelijk van 60°N mag dan maximaal 15 uur per dag gereden worden en noordelijk van 60°N 17 uur. Desondanks is nog steeds de volledige rustperiode van ononderbroken 8 uur verplicht.

Een andere uitzondering bestaat op het berijden van winter roads in Manitoba. Met een vergunning hoeft men zich niet te houden aan de rij- en rusttijden, maar het is verboden om met vermoeidheid te rijden. Wel moet het logboek bijgehouden worden.[13] Op de winter roads ligt de gemiddelde snelheid laag (vaak rond 30-40 km/h) en zijn de afstanden zeer groot en zijn er geen voorzieningen om te rusten onderweg.

Australië

Flag of Australia.svg

In Australië heet de wet de Driving Hours Regulations van 2006[14] en is van toepassing in alle staten en territoria van Australië.

De meeste bedrijven en owner/operators kiezen voor de zogenaamde standard hours. Hierin mag maximaal 5 uur en een kwartier achter elkaar gereden worden, waarna 15 minuten gerust moet worden. In een periode van 8 uur rijden moet minimaal 2 keer een blok van 15 minuten gerust worden. In een periode van 24 uur mag maximaal 12 uur gereden worden, waarin minimaal 4 blokken van 15 minuten gerust moet worden, gevolgd door 7 uur onafgebroken rust. Na 7 dagen moet minimaal 24 uur onafgebroken gerust worden en in een periode van 14 dagen werken moet minimaal 2 maal 24 uur achter elkaar gerust worden, waaronder twee nachten achter elkaar.[15]

Referenties