Indiana

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Flag of Indiana.png
Indiana.png
Hoofdstad Indianapolis
Grootste stad Indianapolis
Oppervlakte 94.321 km²
Inwonertal 6.692.000
Lengte snelwegennet 1.679 km
Eerste snelweg 1952[1]
Afkorting IN

Indiana is een staat in de Verenigde Staten. De staat ligt in het midwesten van het land, en de hoofdstad is Indianapolis. De staat heeft een oppervlakte van 94.321 vierkante kilometer, en is ruim 2 maal zo groot als Nederland. De staat telt 6.692.000 inwoners (2018).

Inleiding

Geografie

Indiana is gelegen in het Midwesten van de Verenigde Staten, aan het Lake Michigan. De staat grenst kloksgewijs aan Michigan, Ohio, Kentucky en Illinois. Indiana meet maximaal 440 kilometer van noord naar zuid en 240 kilometer van west naar oost. Grote delen van Indiana zijn vrij vlak en bestaan uit gecultiveerde prairies. De zuidelijke helft van de staat kent wat meer bebossing en lage heuvels. De belangrijkste rivier van Indiana is de Ohio River, die de zuidgrens vormt. Andere rivieren zijn klein, alleen de Wabash River in het zuidwesten heeft nog enige omvang. De 383 meter hoge Hoosier Hill is het hoogste punt van Indiana. De staat heeft een vochtig landklimaat met koude winters en warme zomers. De gemiddelde maximumtemperatuur in Indianapolis bedraagt 2°C in de winter en 29°C in de zomer.

Economie

Indiana is een belangrijke staat in de maakindustrie en landbouw. In het noordwesten van Indiana bevindt zich veel zware industrie, met name rond Gary. Indiana is echter minder getroffen door de teruggang van de zware industrie dan andere staten, zodat het minder het karakter heeft van een 'Rust Belt' staat als de buurstaten. Wel zijn enkele plaatsen rond Gary erg armoedig. Indiana heeft een aantrekkelijker investeringsklimaat dan de meeste buurstaten. De elektriciteit wordt voornamelijk geproduceerd met kolencentrales, waaronder de grootste kolencentrale van de Verenigde Staten.

Demografie

Stad Inwonertal
Indianapolis 863.000
Fort Wayne 266.000
Evansville 119.000
South Bend 102.000
Gary 76.000

Indiana groeide begin 19e eeuw snel toen het land ontwikkeld werd als productief agrarisch land. Tussen 1810 en 1850 groeide het inwonertal van 24.000 naar 988.000 inwoners. De groei van de staat in de 20e eeuw was echter minder sterk dan sommige andere staten, met een piek in de jaren '40 en '50. De staat groeit veelal wat onder het Amerikaans gemiddelde. Sinds 1990 is de groei van de staat met name geconcentreerd rond de hoofdstad Indianapolis.

De grootste stad is de hoofdstad Indianapolis, die een aantal grotere suburbs heeft. De regio rond Gary in het noordwesten van de staat zijn feitelijk voorsteden van Chicago. In het noorden van de staat liggen verder South Bend en Fort Wayne, in het zuiden Evansville en enkele voorsteden van Louisville, Kentucky. Daarnaast heeft Indiana een betrekkelijk dichtbevolkt platteland, de dorpen liggen nooit op grote afstand van elkaar. Er zijn tal van kleine regiostadjes verspreid door de staat.

Geschiedenis

De eerste Europeanen in Indiana waren Fransen vanuit Canada in de 17e eeuw. Vanaf 1787 behoorde het gebied tot het Northwest Territory, Indiana was toen echter nog nauwelijks ontgonnen gebied. In 1800 werd Ohio apart van het Northwest Territory geplaatst, en werd de rest het Indiana Territory genoemd, dat ook Michigan, Illinois, Wisconsin en het noordoosten van Minnesota omvatte. Vincennes was de hoofdstad van het Indiana Territory. In 1816 werd Indiana de 19e staat van de Verenigde Staten. Sinds 1825 is Indianapolis de hoofdstad.

Vanaf begin 20e eeuw begon Indiana te industrialiseren, met name in het noorden van de staat. Tussen 1906 en 1908 werd de Gary Works gebouwd, lange tijd 's werelds grootste staalfabriek. De zware industrie begon te krimpen vanaf de jaren '70. Na de Tweede Wereldoorlog begon de maakindustrie groot te worden. De deindustrialisatie begon vanaf de jaren '80 te keren, waardoor Indiana één van de meer succesvolle staten in de Rust Belt is.

Wegennet

Indiana is een belangrijke doorvoersstaat, voor met name oost-westverkeer. Diverse grote Interstate Highways lopen door de staat, waarvan veel in Indianapolis samenkomen. Indianapolis wordt ook wel de 'Crossroads of America' genoemd.

Wegbeheer

De wegbeheerder van de staat is het Indiana Department of Transportation, afgekort INDOT.[2] INDOT beheert circa 17.700 kilometer weg en bijna 6.000 bruggen. INDOT heeft zijn oorsprong in de Indiana State Highway Commission dat in 1919 werd opgericht. Dit werd later het Indiana Department of Highways, en ging in 1989 op in het Indiana Department of Transportation. De Indiana Toll Road is in eigendom van de staat, maar is onder concessie gebracht. Tussen 2005 en 2015 is het 'Major Moves' programma uitgevoerd, waarbij het wegennet voor $ 2,8 miljard significant verbeterd is, met 87 nieuwe wegen en 772 kilometer nieuwe weg, plus 60 nieuwe of aangepaste aansluitingen. Ook zijn 25% van alle bruggen vervangen tussen 2006 en 2016.[3]

Bijzonder is de plaats Carmel, een grote suburb ten noorden van Indianapolis. Hier is in korte tijd een grote concentratie aan rotondes aangelegd. In 2016 had Carmel 94 rotondes.[4]

Interstate Highways

I-69 in Bloomington.

Diverse Interstate Highways doorkruisen Indiana, veel komen in Indianapolis samen. De Interstate 64 is de oost-westroute door het zuiden van de staat, terwijl de Interstate 65 de noord-zuidroute van de staat vormt, en de grote steden Louisville, Indianapolis en Chicago met elkaar verbindt. Dit is een cruciale transportcorridor. De Interstate 69 vormt een nog incomplete diagonale route door het zuidwesten, midden en noordoosten van de staat. Dit is de voornaamste route naar Michigan en Canada. De Interstate 70 voert oost-west door het midden van de staat. De Interstate 74 doet dat ook, maar loopt wat meer diagonaal en is onder andere de verbinding tussen Indianapolis en Cincinnati. De Interstate 80 en Interstate 90 lopen grotendeels samen en vormen de Indiana Toll Road als oost-westroute door het noorden van de staat, vanaf de regio Chicago via South Bend richting Ohio. De Interstate 94 loopt rond het Lake Michigan en is onderdeel van de verbinding tussen Chicago en Detroit.

Daarnaast zijn er een aantal auxiliary routes van de Interstate Highways. De Interstate 265 vormt het noordelijk deel van de ringweg van Louisville, Kentucky. De Interstate 275 loopt een klein stukje door Indiana en is onderdeel van de ringweg van Cincinnati, Ohio. De Interstate 465 vormt de ringweg van Indianapolis en de Interstate 469 vormt de bypass van de noordoostelijke stad Fort Wayne. Tot slot vormt de Interstate 865 een korte verbinding in het noordwesten van Indianapolis.

Indianapolis heeft een stedelijk snelwegennet van redelijke capaciteit, de meeste snelwegen in de stedelijke kern tellen 2x3 rijstroken, maar de I-465 rond de stad is overwegend breder, met 2x4 tot 2x6 rijstroken. Alleen I-65 en I-70 komen samen in het centrum, I-69 en I-74 worden buiten Indianapolis omgeleid, over I-465.

US Highways

Verder is het onderliggend wegennet van Indiana goed uitgebouwd. Diverse US Highways zijn een 2x2 divided highway over langere afstanden:

  • US 24 Logansport - Fort Wayne 110 km
  • US 30 Dyer - Fort Wayne 245 km
  • US 31 Columbus - Indianapolis - South Bend 300 km
  • US 40 Terre Haute - Indianapolis - Richmond 200 km
  • US 41 Evansville - Hammond 525 km
  • US 52 Fowler - Lebanon 120 km

Het netwerk van 2x2 divided highways is in Indiana groter dan in de buurstaten Illinois en Kentucky. De US 31 is deels een freeway en wordt wel eens gesuggereerd als kandidaat voor een Interstate Highway, waarbij I-67 het meest voor de hand ligt.

Interstates en US Highways in de staat Indiana

Interstate 64Interstate 65I-69.svgInterstate 70Interstate 74Interstate 80Interstate 90Interstate 94Interstate 164Interstate 265Interstate 275Interstate 465Interstate 469Interstate 865

US 6US 12.svgUS 20US 24US 27US 30US 31US 33US 35US 36US 40US 41US 50US 52US 136US 150US 224US 231US 421

IndianapolisChicagoLouisvilleCincinnati


State Roads

De staat heeft een dicht netwerk van state routes of state roads. De wegen zijn op dezelfde manier genummerd als de US Highways, waarbij oneven nummers met één of twee cijfers noord-zuid lopen en richting het westen in nummering oplopen, en even nummers met één of twee cijfers oost-westroutes vormen, die vanaf het noorden naar het zuiden oplopen. De driecijferige nummers zijn gerelateerd aan de één- en tweecijferige state routes of US Highways. De routes zijn genummerd van 1 t/m 999, maar van de hogere nummers worden veel nummers overgeslagen. Als er een US Highway door de staat loopt zal een state route niet dat nummer krijgen.

Een klein aantal state roads zijn freeways;

Tolwegen

De voornaamste tolweg van de staat is de Indiana Toll Road die oost-west door het noorden van de staat loopt. I-80 en I-90 lopen over de Indiana Toll Road. De Chicago Skyway ligt ook deels in Indiana. De State Route 912 in East Chicago moet ook een tolweg worden. Indiana is aangesloten bij de E-ZPass-groep.

Geschiedenis

Indianapolis in 1965. De stad was één van de eerste die een grote ringweg had.
I-70 in Richmond.

Het land van Indiana is grotendeels in een grid opgedeeld, waarbij er elke mijl een kruisende weg is. In de 19e eeuw waren dit nauwelijks onderhouden zandwegen. De wegenbouw was een taak van de counties en steden. In 1919 werd de Indiana State Highway Commission opgericht, die ten taak had een wegennet in de staat te ontwikkelen. Indiana was betrekkelijk laat met het nemen van de regie voor de wegenbouw, in veel andere staten gebeurde dit 10 tot 15 jaar eerder. In die tijd had Indiana slechts een paar routes aangewezen die ontwikkeld moesten worden. Dit was een noord-zuidroute vanaf Louisville via Indianapolis tot South Bend, die grotendeels samenviel met de latere US 31, een oost-westroute door het noorden vanaf Dyer via Valparaiso en South Bend naar Fort Wayne, die samenviel met de US 30, US 20, US 33 en US 30, een oost-westroute door het midden van de staat, die samenviel met de latere US 40, en een oost-westroute door het zuiden van de staat met een aftakking, die samenviel met de latere US 50 en een zijtak naar Evansville.

In 1923 was er maar één lange geasfalteerde weg in Indiana, de oost-westroute door het midden van de staat, die later de US 40 zou worden. Ook toen was al te zien dat Indianapolis een belangrijke stad voor doorgaand verkeer was. Elders waren alleen wat stukken geasfalteerde weg rond Fort Wayne en South Bend, evenals meerdere invalswegen van Indianapolis. Gedurende de jaren '20 zijn veel hoofdwegen geasfalteerd, met name door de introductie van de US Highways in 1926 werd duidelijk welke routes prioriteit hadden om geasfalteerd te worden. In 1929 kon verkeer vanuit Indianapolis al 13 richtingen op via geasfalteerde wegen. Het netwerk van geasfalteerde wegen was in het noorden van Indiana duidelijk meer uitgebreid dan in het zuiden van de staat. In de jaren '30 is in het zuiden van de staat een inhaalslag gemaakt.

De eerste snelweg van Indiana is begin jaren '50 aangelegd, en was de Borman Expressway (destijds State Road 420) bij de grens met Illinois en opende in 1952 voor het verkeer. Later werd dit de I-80/94. Kort daarna begon de ontwikkeling van een serie tolwegen tussen New York City en Chicago. In Indiana werd daartoe de Indiana Toll Road aangelegd, die in zeer hoog tempo door het noorden van de staat is aangelegd en in fases tussen augustus en november 1956 is opengesteld voor het verkeer. Hiermee had Indiana in één klap al meer dan 250 kilometer snelweg. I-80/90 zijn later over de Indiana Toll Road geleid.

In 1956 werd het systeem van Interstate Highways gecreëerd, waarmee Indiana zijn netwerk van freeways kon aanleggen. De prioriteit hadden I-65 en I-70 als primaire noord-zuid en oost-westroutes door Indiana. Met name I-70 was belangrijk, de US 40 was toen al grotendeels naar 2x2 rijstroken verbreed, en I-70 zou daar parallel aan lopen. Het laatste deel van beide snelwegen was het gezamenlijke deel bij het centrum van Indianapolis dat in 1976 werd opengesteld. Dit was echter niet de eerste voltooide Interstate Highway, in 1967 opende het laatste deel van I-74, de eerste voltooide snelweg van Indiana. In 1970 was I-465 als ringweg van Indianapolis voltooid. Niet lang daarna, in 1971, was I-69 voltooid tussen Indianapolis en de grens met Michigan.

Na 1976 zijn nog weinig nieuwe snelwegen aangelegd, maar zijn wel delen van de US 31 tussen Indianapolis en South Bend omgevormd tot freeway. De St. Joseph Valley Parkway rond South Bend is al vrij oud, het deel van US 31 was in 1970 al voltooid. Recenter zijn delen van US 31 verder omgebouwd tot freeway, rond Kokomo in 2013, tussen Plymouth en South Bend in 2014 en in de noordelijke suburbs van Indianapolis in 2015. Een andere focus was de aanleg van I-69 tussen Evansville en Indianapolis. Dit was geen onderdeel van het oorspronkelijke plan van Interstate Highways, maar I-69 werd ontwikkeld als lange-afstandsroute vanaf de grens met Mexico tot de grens met Canada. In 2012 opende een 108 kilometer lang deel van I-69 in het zuidwesten van de staat, één van de grootste wegopeningen in de Verenigde Staten in een halve eeuw. I-69 absorbeerde ook de voormalige I-164 rond Evansville. I-69 is nog niet voltooid.

Agglomeraties

Indiana kent 3 agglomeraties binnen zijn grenzen, waarvan er één volledig in Indiana ligt, namelijk Indianapolis. De agglomeraties Chicago en Louisville liggen gedeeltelijk in Indiana.

Freeways in Indianapolis

Interstate 65Interstate 69Interstate 70Interstate 74Interstate 465Interstate 865US 31.svg

Expressways in Chicago

Interstate Highways: I-55.svg Stevenson ExpresswayI-57.svg Interstate 57I-65.svg Interstate 65I-80.svg Kingery ExpresswayI-80.svg Borman ExpresswayI-88.svg Interstate 88I-90.svg Chicago SkywayI-90.svgI-94.svg Kennedy ExpresswayI-90.svgI-94.svg Dan Ryan ExpresswayI-90.svg Indiana Toll RoadI-94.svg Edens ExpresswayI-190.svg Interstate 190I-290.svg Eisenhower ExpresswayI-294.svg Interstate 294I-355.svg Interstate 355I-490.svg Interstate 490


Overige snelwegen: Illinois 53.svg SR-53Illinois 390.svg Elgin 'O Hare ExpresswayIllinois 394.svg SR-394Indiana 912.svg SR-912Illiana ExpresswayUS 41.svg Lake Shore Drive

Freeways in Louisville

I-64.svg Interstate 64 (KY)I-64.svg Interstate 64 (IN)I-65.svg Interstate 65 (KY)I-65.svg Interstate 65 (IN)I-71.svg Interstate 71I-264.svg Interstate 264I-265.svg Interstate 265 (KY)I-265.svg Interstate 265 (IN)


Referenties

Flag of the United States.svg Verenigde Staten

AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming