Indirecte verwijzing

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Met de term indirecte verwijzing wordt gedoeld op verwijzingen naar een wegnummer waar men zich op de plaats van de wegwijzer in kwestie nog niet op bevindt en die ook niet direct afslaat op de kruising in kwestie. Het gaat met andere woorden om het aangeven van een wegnummer dat pas op een toekomstig moment komt.

In het verlengde hiervan kan ook naar doelen indirect worden verwezen, namelijk door op de een of andere manier aan te geven dat dit doel gelegen is aan een in de toekomst nog kruisende route.

Bewegwijzering

Indirecte verwijzingen kunnen zich op een aantal manieren uiten in de bewegwijzering. De meest voorkomende manieren zijn de volgende:

"Afscheiden" van indirecte wegnummer en doelen

Deze methode komt onder meer voor in Duitsland. Indirect aangegeven wegnummers en bijbehorende doelen worden op afstandenborden onder een horizontale streep geplaatst, onder op het bord. Het wegnummer verschijnt in een regulier schildje, d.w.z. niet afwijkend van een schildje van de weg waarop men zich bevindt.

Indirecte verwijzingen tussen haken

Indirecte wegnummers en doelen worden in dit systeem tussen haakjes geplaatst en verder tussen de reguliere doelen neergezet. Deze methode komt met name voor in systemen die in meer of mindere mate zijn geïnsprieerd op de Britse bewegwijzering van wegnummers, zoals Australië, Zuid-Afrika en Groot-Brittannië zelf. In dit systeem worden wegnummers in platte tekst (al dan niet in afwijkende kleur of lettertype) op de borden gezet, zodat het ook relatief eenvoudig is om hier haken omheen te plaatsen. Anderzijds zijn in dit systeem ook vreemde combinaties mogelijk. In Engeland ziet men wel teksten op de borden als "A1 (A2)". Deze wil zoveel zeggen als "dit is de A1, die naar de A2 leidt".

Platte tekst

In onder meer Nederland verschijnen indirect aangegeven wegnummers niet in hun reguliere schildje op de borden, maar in platte tekst. Wanneer men kenbaar wil maken dat een bepaald doel aan een kruisende weg is gelegen, wordt hiervoor het nummer van die kruisende weg tussen haken achter het doel in kwestie geplaatst.

Afwijkend schildje

In Scandinavische landen is het gebruikelijk dat naar indirecte wegnummers wordt verwezen door het kader van het nummerschildje op een aantal plaatsen te onderbreken. In plaats van een reguliere rand heeft zo'n indirecte rand dus een stippellijn als rand. Ook op Franse autosnelwegen komt deze variant tegenwoordig terug. Een indirect verwezen nummer vanaf de ene autosnelweg naar een andere wordt niet met het reguliere rode schildje aangegeven, maar tegen de reguliere blauwe achtergrond van het bord. Wel behoudt het schildje haar witte rand (voor alle andere Franse indirecte verwijzingen wordt overigens het "platte tekst"-systeem gebruikt).

Voorzetsel

Onder andere in de Verenigde Staten wordt doodsimpel het woord "to" vóór het indirect verwezen wegnummer gezet, oftewel deze weg leidt naar de "zus-of-zo". In Argentinië verschijnt de tekst "A Ruta" voor het schildje (soms alleen het woord "Ruta") om aan te geven dat het wegnummer in kwestie een doel is, en niet de weg waar men al op zit. Op sommige plaatsen in Duitsland ziet men wel een routeschildje, met daarvoor de tekst "zur".

Geen onderscheid

Bij dit alles dient bedacht te worden dat er veel landen zijn, waar niet uit de borden kan worden afgeleid of sprake is van een directe of indirecte verwijzing. In onder meer Italië ziet men een regulier schildje en geen afwijkende positie voor een wegnummer dat pas op een later moment kruist. Men moet maar uit de context afleiden dat het om een indirecte verwijzing gaat - vaak overigens een lastige opgave.