Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Infrastructuur en Milieu)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) was een Nederlands ministerie dat tussen 2010 en 2017 bestond en een samenvoeging was van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). De enige minister was Melanie Schultz van Haegen. De staatssecretarissen waren Joop Atsma (2010-2012), Wilma Mansveld (2012-2015) en Sharon Dijksma (2015-2017).

Geschiedenis

Het ministerie ontstond tijdens het kabinet Rutte-I waarbij V&W en VROM zijn samengevoegd, omdat beide ministeries veel raakvlak hadden en er op deze manier een efficiencywinst gemaakt kon worden. Voor de wegenbouw was één van de grootste voordelen dat een tracébesluit nog maar door één enkele minister ondertekend hoeft te worden in plaats van twee, van mogelijk verschillende politieke partijen. Hiermee werd de besluitvorming vereenvoudigd. Na de verkiezingen van 2017 werd een kabinet met vier partijen noodzakelijk. Ook was de wens om het onderdeel klimaat een aparte minister te geven. Daarom is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in het kabinet Rutte-III opgesplitst, waarbij het infrastructurele deel verder ging als het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Ministerie

Het ministerie had de volgende doelstellingen;

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Milieu.

Onderdelen van het ministerie waren onder andere Rijkswaterstaat, het KNMI en de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT). Een zelfstandig instituut binnen het ministerie is het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), dat onafhankelijk onderzoek doet naar mobiliteit en waarvan de mening van het KiM niet per se de mening van de minister hoeft te verkondigen.

Lijst van ministers

  • 2010 - 2017: Melanie Schultz van Haegen (VVD)[1]

Melanie Schultz van Haegen was de enige minister op dit ministerie. Zij was tot dan toe de langstzittende minister op dit beleidsterrein sinds de Tweede Wereldoorlog, enkele dagen langer dan Neelie Kroes (VVD) die tussen 1982 en 1989 minister van Verkeer en Waterstaat was.

Begroting

Zie ook Infrastructuurfonds#Begroting.

Behalve de reguliere begroting had IenM nog de aparte begroting van het infrastructuurfonds, waaruit de aanleg en onderhoud van de rijkswegen, spoor en vaarwegen werd betaald. Bij het infrastructuurfonds behoorde het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Jaarlijks werd tijdens Prinsjesdag een nieuw MIRT-projectenboek gepresenteerd.

In de rijksbegroting van 2011 waren Verkeer en Waterstaat en VROM nog als aparte hoofdstukken opgenomen. Vanaf 2012 zijn deze samengevoegd tot Infrastructuur en Milieu.

In 2011 was de begroting voor Verkeer en Waterstaat € 9 miljard. Het grootste deel hiervan, € 8,3 miljard, gaat naar de bijdrage aan het Infrastructuurfonds en de Brede doeluitkering (BDU).[2] VROM had een begroting van ruim € 1 miljard.[3] In 2011 was van de € 8,3 miljard van het infrastructuurfonds € 1 miljard voor watersystemen gereserveerd, € 3 miljard voor het hoofdwegennet, € 2,4 miljard voor spoorwegen en € 1 miljard voor het hoofdvaarwegennet. Nog eens € 650 miljoen gaat naar megaprojecten die niet gerelateerd zijn aan verkeer en vervoer.[4]

Zie ook

Externe links

Referenties

Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat • (voormalig: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

RijkswaterstaatRijkswegInfrastructuurfondsMobiliteitsfondsMeerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en TransportBrede doeluitkeringTracéwetSpoedwet wegverbredingStructuurvisie Infrastructuur en RuimteNota Mobiliteit