Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Infrastructuur en Milieu)
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is een Nederlands ministerie dat sinds 2010 bestaat en een samenvoeging is van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). De huidige minister is Melanie Schultz van Haegen. De staatssecretaris is Sharon Dijksma.

Geschiedenis

Het ministerie is ontstaan tijdens het kabinet Rutte-I waarbij V&W en VROM zijn samengevoegd, omdat beide ministeries veel raakvlak hebben en er op deze manier een efficiencywinst gemaakt kon worden. Voor de wegenbouw is één van de grootste voordelen dat een tracébesluit nog maar door één enkele minister ondertekend hoeft te worden in plaats van twee, van mogelijk verschillende politieke partijen. Hiermee wordt de besluitvorming vereenvoudigd.

Ministerie

Het ministerie heeft de volgende doelstellingen;

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Milieu.

Onderdelen van het ministerie zijn onder andere Rijkswaterstaat, het KNMI en de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT). Een zelfstandig instituut binnen het ministerie is het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), dat onafhankelijk onderzoek doet naar mobiliteit en waarvan de mening van het KiM niet per se de mening van de minister hoeft te verkondigen.

Lijst van ministers

  • 2010 - heden: Melanie Schultz van Haegen (VVD)

Begroting

Zie ook Infrastructuurfonds#Begroting.

Behalve de reguliere begroting heeft IenM nog de aparte begroting van het infrastructuurfonds, waaruit de aanleg en onderhoud van de rijkswegen, spoor en vaarwegen wordt betaald. Bij het infrastructuurfonds behoort het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Jaarlijks wordt tijdens Prinsjesdag een nieuw MIRT-projectenboek gepresenteerd.

In de rijksbegroting van 2011 waren Verkeer en Waterstaat en VROM nog als aparte hoofdstukken opgenomen. Vanaf 2012 zijn deze samengevoegd tot Infrastructuur en Milieu.

In 2011 was de begroting voor Verkeer en Waterstaat € 9 miljard. Het grootste deel hiervan, € 8,3 miljard, gaat naar de bijdrage aan het Infrastructuurfonds en de Brede doeluitkering (BDU).[1] VROM had een begroting van ruim € 1 miljard.[2] In 2011 was van de € 8,3 miljard van het infrastructuurfonds € 1 miljard voor watersystemen gereserveerd, € 3 miljard voor het hoofdwegennet, € 2,4 miljard voor spoorwegen en € 1 miljard voor het hoofdvaarwegennet. Nog eens € 650 miljoen gaat naar megaprojecten die niet gerelateerd zijn aan verkeer en vervoer.[3]

Externe links

Referenties

  1. XII Verkeer en Waterstaat | rijksbegroting.nl
  2. XI Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer | rijksbegroting.nl
  3. begroting Infrastructuurfonds
Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu • (voormalig: Ministerie van Verkeer en Waterstaat)

RijkswaterstaatRijkswegInfrastructuurfondsMeerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en TransportBrede doeluitkeringTracéwetSpoedwet wegverbredingStructuurvisie Infrastructuur en RuimteNota Mobiliteit