Interstate 20 in Alabama

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
I-20.svg
I-20 AL map.png
I-20
Begin Cuba
Einde Lebanon
Lengte 215 mi
Lengte 346 km
Route

Mississippi I-20.svg

Afslagsymbool.svg1 Cuba US 80.svg

Afslagsymbool.svg8 York

Afslagsymbool.svg17 Livingston

Afslagsymbool.svg23 Epes

Afslagsymbool.svg32 Boligee

Afslagsymbool.svg40 Eutaw

Afslagsymbool.svg45 Union

Afslagsymbool.svg52 US 11.svgUS 43.svg

Afslagsymbool.svg62 Fosters

Afslagsymbool.svg68-73: Tuscaloosa

Afslagsymbool.svg68 Joe Mallisham Parkway

Knooppuntsymbool.svg71 I-359.svg → Tuscaloosa

Afslagsymbool.svg73 McFarland Boulevard

Afslagsymbool.svg76 Cottondale US 11.svg

Afslagsymbool.svg77 Cottondale

Afslagsymbool.svg79 US 11.svg

Afslagsymbool.svg86 Brookwood

Afslagsymbool.svg90 Mercedes-Benz Plant

Afslagsymbool.svg97 US 11.svg

Afslagsymbool.svg100 Lake View

Afslagsymbool.svg104 McAshan Drive

Knooppuntsymbool.svg106 I-459.svg → Birmingham Bypass

Afslagsymbool.svg108-113: Bessemer

Afslagsymbool.svg108 US 11.svg

Afslagsymbool.svg110 Visionland Parkway

Afslagsymbool.svg112 Downtown Bessemer

Afslagsymbool.svg113 18th Avenue

Afslagsymbool.svg115-132: Birmingham

Afslagsymbool.svg115 Valley Road

Afslagsymbool.svg118 Valley Road

Afslagsymbool.svg119 Fairfield

Afslagsymbool.svg120 20th Street

Afslagsymbool.svg121 Bush Boulevard

Afslagsymbool.svg123 Arkadelphia Road

Knooppuntsymbool.svg124 I-65.svg → Montgomery / Huntsville

Afslagsymbool.svg125 Downtown Birmingham

Knooppuntsymbool.svg125B US 31.svgUS 280.svg

Afslagsymbool.svg126 31st Street

Afslagsymbool.svg128 Tallapoosa Street

Afslagsymbool.svg129 Messer Airport Highway

Knooppuntsymbool.svg130A I-59.svg → Gadsden / Chattanooga

Afslagsymbool.svg130B US 11.svg

Afslagsymbool.svg132A Oporto-Madrid Boulevard

Afslagsymbool.svg132 US 78.svg

Afslagsymbool.svg133 Irondale

Afslagsymbool.svg135 Old Leeds ROad

Knooppuntsymbool.svg136 I-459.svg → Birmingham Bypass

Afslagsymbool.svg140 US 78.svg Leeds

Afslagsymbool.svg144 US 411.svg Leeds

Afslagsymbool.svg147 Kelly Creek Road

Afslagsymbool.svg152 Cook Springs Road

Afslagsymbool.svg153 US 78.svg

Afslagsymbool.svg156 Pell City

Afslagsymbool.svg158 Pell City US 231.svg

Afslagsymbool.svg162 Riverside US 78.svg

Afslagsymbool.svg165 West Lincoln

Afslagsymbool.svg168 Lincoln

Afslagsymbool.svg173 Eastaboga

Afslagsymbool.svg179 West Oxford

Afslagsymbool.svg185 Oxford/Anniston US 431.svg

Afslagsymbool.svg188 East Oxford

Afslagsymbool.svg191 US 431.svg

Afslagsymbool.svg199 Heflin

Afslagsymbool.svg205 SR-46

Afslagsymbool.svg210 County Road 49

Georgia I-20.svg

De Interstate 20 of I-20 is een Interstate Highway in de Amerikaanse staat Alabama. De snelweg verloopt oost-west door de staat, en loopt vanaf Cuba aan de grens met Mississippi via Birmingham naar de grens met Georgia bij Lebanon. De weg is tussen de grens met Mississippi en Birmingham dubbelgenummerd met de Interstate 59 over 209 kilometer lengte. De totale lengte van de I-20 is 346 kilometer.

Routebeschrijving

I-20 Alabama state line.jpg

Western Alabama

Bij het gehucht Cuba komt de Interstate 20 in Mississippi Alabama binnen. Er zijn 2x2 rijstroken, en men passeert door dichtbebost gebied. Parallel aan de I-20/I-59 loopt de US 11. Er zijn niet veel afslagen, omdat dit deel van Alabama vrij dun bebouwd is. Het gebied is vrij vlak. Vanaf het dorp Eutaw loopt ook de US 43 samen met de US 11 parallel aan de snelweg. Even voor de stad Tuscaloosa kruist men de rivier de Black Warrior. Tuscaloosa is een middelgrote stad met 83.000 inwoners, en de belangrijkste stad in het westen van Alabama. Via een klaverblad kruist men de Interstate 359, die naar het centrum van Tuscaloosa leidt. Tevens kruist men hier de US 43, die naar Florence in het noorden van de staat loopt. Hiervan verbreedt de weg zich tot 2x3 rijstroken, en kruist men de US 82, die vanaf Columbus in Mississippi naar Montgomery loopt. Al na een paar kilometer versmalt de weg weer naar 2x2 rijstroken.

Het gebied wordt langzaamaan wat heuvelachtiger, en de US 11 loopt nog steeds parallel aan de snelweg. Men bereikt dan na 170 kilometer na de grens met Mississippi de stad Birmingham.

Birmingham

De splitsing I-20 / I-59 in het oosten van Birmingham.

Bij de voorstad Bessemer kruist men de Interstate 459, die de zuidelijke randweg van de agglomeratie vormt. Na Bessemer zijn er 2x3 rijstroken beschikbaar. De agglomeratie is in een vrij strak gridpatroon gebouwd. In de woonwijken staan veel bomen, zodat de wijken een groene uitstraling hebben. Even verderop zijn er al 2x4 rijstroken beschikbaar. Vanaf de snelweg is de skyline van Birmingham al zichtbaar. Via een ongebruikelijk sterknooppunt kruist men de Interstate 65, die vanuit Mobile en Montgomery in het zuiden naar Huntsville en Nashville in het noorden loopt. Men passeert dan met 2x4 rijstroken vlak langs het centrum van Birmingham. Aan de oostkant van het centrum kruist men de US 31, de Stephens Expressway, die naar een aantal voorsteden dichtbij het centrum loopt. Tevens passeert men vlak langs het Birmingham International Airport. Ter hoogte van dit vliegveld gaat de Interstate 59 rechtdoor richting Gadsden en Chattanooga, terwijl de Interstate 20 afslaat naar het oosten, richting Atlanta.

De I-20 telt hierna nog maar 2x2 rijstroken, en men komt dan in de oostelijke voorsteden. Men kruist de US 78, die daarna parallel aan de I-20 zal lopen. Even verderop zijn er wel weer 2x3 rijstroken beschikbaar. In de voorstad Irondale kruist men via een 4-level stackknooppunt de Interstate 459 nogmaals. Die eindigt even noordelijker op de I-59, de weg is vanaf het westen voor reizigers op de I-20 niet van groot belang.

Eastern Alabama

I-20 ten oosten van Birmingham.

De I-20 blijft ook buiten de agglomeratie Birmingham 2x3 rijstroken kennen. Pas bij Brompton versmalt de weg naar 2x2 rijstroken. Men komt weer in bebost en heuvelachtig gebied, met soms steile heuvelruggen. Bij Pell City kruist men de US 231, die van Montgomery naar Huntsville loopt. Ter hoogte van Riverside kruist men de ingedamde rivier de Coosa. Vrijwel het hele tracé van deze rivier bestaat uit stuwmeren. De laatste grotere stad voor de grens met Georgia is Anniston, die 24.000 inwoners telt, maar ook enkele voorsteden kent. Hier kruist men de US 431, die vanuit Columbus naar Gadsden loopt. Ter hoogte van het gehucht Lebanon steekt men de grens met Georgia over, waarna de Interstate 20 in Georgia verdergaat naar Atlanta.

Geschiedenis

Exacte openingsdata van de I-20 zijn niet bekend. Begin jaren 60 opende het eerste deel tussen Leeds en Riverside, even ten oosten van Birmingham. Midden jaren 60 opende het deel tussen Knoxville en Tuscaloosa, en in 1965 opende 35 kilometer rond Anniston voor het verkeer. Eind jaren 60 werd het tracé door Birmingham geopend, evenals een kort stukje ter hoogte van de grens met Mississippi bij Cuba. Begin jaren 70 opende het traject ten oosten van Tuscaloosa, evenals het deel tussen Riverside en Lincoln, inclusief de brug over de Alabama River. Midden jaren 70 werd de I-20 door Birmingham voltooid, en eind jaren 70 werd het oostelijkste deel bij de grens met Georgia geopend. Midden jaren 80 werden de laatste delen geopend, zoals tussen Irondale en Leeds, ten oosten van Birmingham, en van Cuba tot Livingston in het westen van de staat.

Verbreding

Rond 2003-2004 is de I-20/59 tussen Tuscaloosa en Birmingham grotendeels naar 2x3 rijstroken verbreed. Pal aan de I-20/59 staat een fabriek van Mercedes-Benz.

In de periode 2011-2013 zijn aanzienlijke delen van de I-20 in het oosten van Alabama naar 2x3 rijstroken verbreed. Het deel tussen Leeds en Pell City is in 2013 naar 2x3 rijstroken verbreed, evenals een traject ten zuiden van Anniston. Tussen begin 2013 en begin 2015 is een deel in Cleburne County naar 2x3 rijstroken verbreed, vanaf de SR-46 oostelijk van Heflin tot vlak voor de grens met Georgia.[1]

Toekomst

Tuscaloosa

Tussen 2014 en medio 2019 wordt het resterende deel tussen Tuscaloosa en Birmingham naar 2x3 rijstroken verbreed. Dit deel loopt vanaf McFarland Boulevard in Tuscaloosa tot ten oosten van de aansluiting met State Route 7, oostelijk van Cottondale.[2][3][4] In 2017 is het deel aan de oostkant van Cottondale met 2x3 rijstroken opgeleverd.

Birmingham

In het centrum van Birmingham loopt de I-20/I-59 over twee viaducten, tussen de I-65 en US 31/280. Deze viaducten zijn in 1971 gebouwd en in slechte conditie, bovendien is het gebruik ervan hoger dan waar in de jaren '70 op gerekend was. Het is gepland om de viaducten volledig te vervangen, een project dat $ 420 miljoen kost.[5] De nieuwe viaducten zijn iets hoger en hebben doorgaand 2x4 rijstroken. [6] Tijdens de hoofdfase van de werkzaamheden zal I-20/59 door het centrum langdurig worden afgesloten, met een omleiding via I-459.[7] De afsluiting van I-20/59 begon op 21 januari 2019 en duurt tot maart 2020.[8]

Birmingham - Georgia

Grote delen van de I-20 oostelijk van Birmingham tellen al 2x3 rijstroken. Tussen Riverside en westelijk van Oxford is nog een stuk dat 2x2 rijstroken telt, inclusief de brug over de Coosa River. In het oosten van Birmingham is tussen Exit 130 en Exit 132 ook nog een stuk 2x2, dit bestaat grotendeels uit een lang viaduct net ten oosten van de I-59.

Verkeersintensiteiten

Zo'n 23.000 voertuigen steken dagelijks de grens met Mississippi over, wat daarna redelijk stabiel blijft tot Tuscaloosa, waarna de intensiteiten stijgen naar 54.000 voertuigen ten oosten van het knooppunt met I-359. Tussen Tuscaloosa en Birmingham stijgt het van 48.000 naar 67.000 voertuigen voor I-459 om bij Bessemer te dalen naar 44.000 voertuigen. Het loopt in de stad Birmingham op tot 127.000 voertuigen ten westen van I-65 en 155.000 voertuigen ter hoogte van Downtown Birmingham en 124.000 voertuigen voor de splitsing met I-59. Nadat de I-59 is afgeslagen zijn daar nog zo'n 58.000 van over. Oostelijk van I-459 rijden 67.000 voertuigen, dalend naar 38.000 voertuigen bij Anniston en 33.000 tot aan de grens met Georgia.

Rijstrookconfiguratie

Van Naar Rijstroken
Exit 0 Exit 71 2x2
Exit 71 Exit 73 2x3
Exit 73 Exit 77 2x2
Exit 77 Exit 106 2x3
Exit 106 Exit 118 2x2
Exit 118 Exit 120 2x3
Exit 120 Exit 125 2x4
Exit 125 Exit 126 2x3
Exit 126 Exit 130 (I-59) 2x4
Exit 130 Exit 132 2x2
Exit 132 Exit 162 2x3
Exit 162 Exit 179 2x2
Exit 179 Exit 191 2x3
Exit 191 Exit 205 2x2
Exit 205 Exit 215 2x3

Referenties

Expressways in Birmingham

Interstate 20Interstate 59Interstate 65I-422.svgInterstate 459US 31 Stephens ExpresswayUS 78

Interstates en US Highways in Alabama

Interstate 10Interstate 20Interstate 22Interstate 59Interstate 65Interstate 85Interstate 165Interstate 359I-422.svgInterstate 459Interstate 565I-685.svgInterstate 759

US 11US 29US 31US 43US 45US 72US 78US 80US 82US 84US 90US 98US 231US 278US 280US 331US 411US 431

Birmingham

I-20.svg Interstate 20

TexasLouisianaMississippiAlabamaGeorgiaSouth Carolina