Kansas City

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De skyline van Kansas City, Missouri.
Kansas City.

Kansas City is een agglomeratie die bestaat uit Kansas City, Kansas met 153.000 inwoners en Kansas City, Missouri met 509.000 inwoners. Samen tellen beide Kansas City's 662.000 inwoners en telt de agglomeratie 2.209.000 inwoners (2022).

Inleiding

Kansas City is gelegen aan de Missouri River en bij het centrum vloeit de Kansas River daar in. De staatsgrens tussen Missouri en Kansas loopt dwars door de agglomeratie. Het stedelijk gebied ligt in vrij vlak gebied met wat glooiende heuvels in de overgang van prairies naar wat meer bebost gebied in Missouri. In het zuidoosten van de agglomeratie liggen diverse stuwmeren. Kansas City ligt 280 kilometer ten noordoosten van Wichita, 390 kilometer ten westen van St. Louis en 265 kilometer ten zuidoosten van Omaha. De agglomeratie is behoorlijk groot voor de omvang van de bevolking en meet 45 kilometer van oost naar west en 45 kilometer van noord naar zuid. De stad kenmerkt zich door een vrij lage dichtheid en er zijn geen natuurlijke obstakels geweest zodat de stad evenwichtig in alle richtingen heeft kunnen groeien. Kansas City wordt vaak genoemd als één van de beste en meest betaalbare steden om in te wonen.

Wegennet

Het snelwegennet van Kansas City.
Het knooppunt tussen de I-70 en I-435 in het oosten van Kansas City.

Kansas City heeft het meest uitgebreide snelwegennet van de Verenigde Staten wanneer gerekend wordt naar het aantal rijstrookkilometers per inwoner.[1] Dit komt vooral doordat de ringweg nogal lang is en ook voor een groot deel door onbewoond gebied loopt met 2x3 rijstroken. Daarnaast hebben de meeste snelwegen ruim voldoende capaciteit, dit geldt voornamelijk voor niet-centrum verbindingen waar traditioneel minder gebruik van wordt gemaakt dan de verbindingen naar het centrum. Daarnaast zijn er enkele snelwegtrajecten met intensiteiten die niet direct een snelweg noodzakelijk maken.

Het centrum van de stad wordt aangedaan door drie hoofdroute Interstates, de I-29, I-35 en I-70. De I-670 vormt een onderdeel van de kleine centrumring. De I-635 vormt een bypass van het centrum ten westen ervan en de I-435 vormt de lange ringweg om de stad. De I-470 vormt een extra randweg aan de zuidoostkant van de agglomeratie. Daarnaast zijn er een aantal US Highways die gedeeltelijk als snelweg zijn uitgebouwd, zoals de US 69 en US 71 vanuit het zuiden en de US 50 naar het oosten. De US 169 vormt de noordelijke uitvalsweg. De SR-10 in Kansas vormt een zuidwestelijke invalsroute terwijl de SR-152 in Missouri een oost-westroute vormt ten noorden van de stad.

Opvallend is dat de I-435 grotendeels door (nog) onbebouwd gebied loopt, met name ten noorden van de agglomeratie. Hier is ook de luchthaven van Kansas City gesitueerd. Door de lage bevolkingsdichtheid geven de langere afstanden automatisch een hoger aantal rijstrookkilometer per inwoner.

Lijst van freeways

weg lengte[2] eerste opening laatste opening max AADT 2012
30 km 1954 1960 80.000
65 km 1954 1971 153.000
17 km 196x 1972 81.000
65 km 1959 1969 111.000
130 km 1954 1987 147.000
27 km 1980 1983 89.000
20 km 1973 1977 80.000
4 km 1968 1991 43.000
12 km 197x 1980 70.000
24 km 1959 1981 80.000
17 km 196x 196x 77.000
23 km 1956 ? 57.000
20 km 1976 1984 57.000
23 km ? ? 48.000

Geschiedenis

I-70 in Kansas City.

Kansas City ligt op de samenvloeiing van de Kansas River en de Missouri River, een laaggelegen gebied dat “the flats” genaamd wordt. Het centrum van Kansas City, Missouri is echter wat hogerop gebouwd, net ten oosten van the flats. Het centrum van Kansas City, Kansas is wel direct aangrenzend gebouwd. Halverwege de 19e eeuw nam Kansas City het stokje van St. Louis over als toegangspoort naar het westen. Met name vanaf 1870 nam het inwonertal sterk toe vanwege de strategische locatie van Kansas City als spoorknooppunt en waterknooppunt. In 1930 telde Kansas City, Missouri al 400.000 inwoners, en de Kansas City, Kansas 120.000 inwoners. Dit was tevens al relatief dicht bij de piek die beide steden kenden in de jaren 70. Na de tweede wereldoorlog begon de regio sterk te suburbaniseren, met name aan de zuid- en oostzijde van de agglomeratie. Grote voorsteden als Independence, Lee's Summit, Overland Park en Olathe werden ontwikkeld.

De eerste grote rivierbruggen in Kansas City waren allemaal tolbruggen, waarvan de eersten begin 20e eeuw gebouwd zijn, en veelal in de jaren 50 vervangen zijn door modernere bruggen. Gedurende de jaren 50 waren er al enkele snelwegachtige trajecten, dat wil zeggen U.S. Routes die her en der ongelijkvloerse kruisingen hadden. De eerste volwaardige snelweg van de agglomeratie was de Kansas Turnpike (I-70) die in 1954 werd opengesteld, en Kansas City met Topeka en Wichita verbond. Begin jaren 50 was nog geen geld in zowel Missouri als Kansas om tolvrije snelwegen aan te leggen, daardoor werden diverse belangrijke U.S. Routes als gelijkvloerse 2x2-wegen aangelegd vanuit Kansas City. Bekende voorbeelden waren de US 40, US 50, US 69 en US 71. Later zijn een aantal van deze routes geupgrade naar snelwegen.

Het snelwegenplan van Kansas City uit 1955.

Het creëren van het Interstate Highwaysysteem gaf veel kansen voor Kansas City. Met name de staat Missouri ging direct vol gas met de bouw van het snelwegennet, en de I-29, I-35 en I-70 werden begin jaren 60 al door Kansas City voltooid, evenals in de nabije omgeving. In 1965 was de belangrijke link tussen Kansas City en St. Louis voltooid, waardoor het oost-westverkeer aanzienlijk vergemakkelijkt werd. In 1970 werd de I-35 door downtown Kansas City voltooid, evenals het deel door voorstedelijk Kansas. Hiermee beschikte Kansas City tegen 1970 over één van de meest uitgebreide snelwegennetten in het midwesten van de Verenigde Staten.

Vanaf 1965 werd begonnen met de bouw van de ringweg van Kansas City, eerst aan de zuid- en oostkant, en pas midden jaren 80 aan de west- en noordkant. Kansas City kon vanaf de jaren 70 niet meeprofiteren met de snelle bevolkingsgroei in het zuiden van de Verenigde Staten, het inwonertal van de stad zelf nam zelfs af, en de groei van de agglomeratie daalde tot een minimum, onder het Amerikaanse landelijke gemiddelde. Begin jaren 80 werd ook de I-470 door Lee's Summit en Independence voltooid, maar daarna zijn er weinig snelwegen meer aangelegd.

Anders dan in sommige andere staten zijn de meeste snelwegenplannen in Kansas City wel uitgevoerd. Er is geen sprake van een significant aantal niet gebouwde snelwegen, zoals in Oklahoma City en Tulsa wel het geval was. De enige snelweg die nooit helemaal voltooid was, was de US 71 door het zuiden van Kansas City, die nog een aantal verkeerslichten telt. Verder zuidelijk is het wel een doorgaande snelweg.

Kansas City's beperkte groei en het goed uitgebouwde wegennet zorgen ervoor dat het één van de grootste agglomeraties is die grotendeels filevrij blijft. Met ruim 2 miljoen inwoners blijft congestie tot een absoluut minimum beperkt, zeker nadat recenter enkele verbeteringsprojecten zijn uitgevoerd. Het meest kritieke punt is nog wel de complexe en enigszins substandaard Downtown Loop, een korte ringweg van 3 kilometer waar de I-35, I-70 en I-670 samenkomen, inclusief al het doorgaande verkeer, met name veel vrachtverkeer, aangezien zowel de I-35 als de I-70 de belangrijkste transportcorridors in het midden van de Verenigde Staten zijn. Sommige snelwegen zijn duidelijk op de toekomst gebouwd, met name in het noorden van de stad, waar significante overcapaciteit is.

Tussen 2012 en 2017 is significant geïnvesteerd in het snelwegennet aan de kant van Kansas, met name in de suburbs Lenexa en Overland Park, waar de ringweg verbreed is en de knooppunten met I-35, K-10 en US 69 gereconstrueerd zijn onder het grote project 'Johnson County Gateway'. In diezelfde periode is aan de kant van Missouri het snelwegennet op enkele punten gemoderniseerd, met name door bruggen te vervangen.

Trafficway

Een woord dat uniek gebruikt wordt in de regio Kansas City is 'trafficway', afgekort op wegwijzers als 'trfwy'.[3] Het woord komt zowel aan de kant van Missouri als Kansas voor. Een trafficway is meestal een aanduiding voor een belangrijker dan gebruikelijke weg, vaak een tracéverlegging ten opzichte van het oorspronkelijke grid.

Congestie

I-70 in Kansas City, Missouri.

Kansas City is de minst filegevoelige grote agglomeratie in de Verenigde Staten. Congestie is vaak het gevolg van wegwerkzaamheden en incidenten, en zelden vanwege een tekort aan capaciteit, alhoewel met name de hoge afritdichtheid rond het centrum voor vertraging kan zorgen. In 2013 had de agglomeratie Kansas City de minste congestie van alle grotere Amerikaanse steden.[4] Het openbaar vervoer in Kansas City bestaat uit bussen, een metro of lightrail zijn afgewezen door kiezers in het verleden. De auto is daardoor de enige serieuze transportmogelijkheid. De intensiteiten zijn op de snelwegen desondanks vrij laag. De hoogste verkeersintensiteiten worden op de I-35 in Kansas gehaald met amper 150.000 voertuigen per etmaal. Daarnaast rijdt er nog vrij veel verkeer op de zuidelijke I-435 rond Overland Park met 138.000 voertuigen. Rondom het centrum liggen de intensiteiten onder de 100.000, wat ook te danken is door het aantal routes rondom het centrum.

Referenties

Freeways in Kansas City

Interstate 29Interstate 35 (MO) (MO) • Interstate 35 (KS) (KS) • Interstate 70 (MO) (MO) • Interstate 70 (KS) (KS) • Interstate 435 (KS) (KS) • Interstate 435 (MO) (MO) • Interstate 470Interstate 635Interstate 670

US 50US 69US 71US 169SR-10SR-152