Kattegatbrug

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kattegat.png

Een Kattegatbrug (Deens: Kattegat-forbindelsen) is een mogelijke brug in Denemarken. De brug moet over het zuidwesten van het Kattegat lopen, tussen het eiland Sjælland waar ook de hoofdstad København op ligt en het schiereiland Jylland. Een dergelijke verbinding moet lopen tussen Røsnæs en Hov, een afstand van ongeveer 40 kilometer.

Route

Het Kattegat is de brede zeestraat tussen het noorden van Denemarken en de westkust van Zweden. De geplande Kattegatbrug loopt over het zuidwesten van het Kattegat. Er zijn twee opties. De eerste loopt van Sjællands Odde naar Ebeltoft, gebruik makend van twee schiereilanden. Deze route is 40 kilometer over zee. Een andere optie is om via een schiereiland bij Kalundborg naar het eiland Samsø te gaan en dan door te steken naar een punt ten zuiden van Aarhus, of naar het noorden te gaan naar het schiereiland ten oosten van Aarhus. Deze route vereist twee kortere bruggen van 18 en 15 kilometer. De zuidelijke route gaat directer naar Aarhus, maar de noordelijke geeft betere mogelijkheden richting het noorden van Jylland, met name de regio Aalborg.

In de financiële analyse van 2015 werd uitgegaan van twee bruggen via Samsø, een brug van 19 kilometer lengte tussen Røsnæs en Samsø, en een brug van 20 kilometer lengte tussen Samsø en Hov.

Reistijden

Met de verbinding wordt met name de reistijd tussen København en Aarhus en het noorden van Jylland verkort. De treinreis van København naar Aarhus kan dan in 58 minuten plaatsvinden, en een rit per auto in 2 uur en 20 minuten.

Geschiedenis

Sinds 1874 varen er veerdiensten tussen Kalundborg en Aarhus. In 1934 begon een veerdienst te varen van Grenaa naar Hundested. Met de oliecrisis van de jaren '70 van de 20e eeuw werd het aantal veerdiensten over dit deel van het Kattegat teruggeschroefd vanwege gebrek aan verkeer. In 2007 werd een route via het eiland Samsø aangemerkt als mogelijk haalbaar door een infrastructuurcommissie van de Deense overheid. Het ministerie van transport heeft in 2014 berekend dat de kosten voor een dergelijke verbinding op circa 132 miljard DKK ligt, zo'n € 17,5 miljard.[1] Later werden lagere bedragen van 50 - 65 miljard DKK berekend, afhankelijk van wat het project omvat. Onderzoek wees uit dat zelfs bij een beperkte verkeersgroei een dergelijke verbinding economisch haalbaar is. De tolkosten zouden op circa 480 DKK / € 65 uitkomen voor een personenauto.

Chronologie

  • 27 maart 2014: een kostenraming van 132 miljard DKK wordt gemaakt.
  • 16 december 2015: een financiële analyse wordt gepubliceerd met een kostenraming van 118 miljard DKK, de kosten worden door de regering te hoog bevonden.
  • 22 maart 2018: een gecombineerde weg/spoorbrug wordt te kostbaar geacht. Alleen een wegbrug is mogelijk wel rendabel.
  • 22 augustus 2018: er wordt opdracht gegeven voor een vooronderzoek.
  • 20 december 2018: de strategische analyse wordt gepubliceerd, met een kostenraming van 62 miljard DKK voor alleen een wegbrug en 136 miljard DKK voor een gecombineerde weg/spoorbrug.[2]
  • 19 januari 2020: de nieuwe regering geeft aan het project te willen voortzetten, maar met de mogelijkheid van een spoorverbinding.[3]

Toekomst

Een render van de Kattegatbrug.

Met het oog op het dure infraproject van de Fehmarnbelttunnel is het onwaarschijnlijk dat de Kattegatbrug op afzienbare termijn in uitvoering gaat. In 2015 heeft de regering aangegeven dat het project met een staatsbijdrage van 50 miljard kronen te duur is om voort te zetten.[4] In 2018 werd echter gesteld dat het wel haalbaar is om alleen een verkeersbrug aan te leggen en de spoorlijn te schrappen. Vervolgens is 60 miljoen DKK toegekend om een haalbaarheidsstudie te starten.[5]

Kosten

Op 16 december 2015 werd een financiële analyse gepubliceerd, waaruit blijkt dat de Kattegatverbinding 118 miljard kronen (€ 15,8 miljard) kost, waarvan 67 miljard kronen (€ 9 miljard) met tolheffing opgebracht kan worden en 50 miljard kronen (€ 6,7 miljard) aan staatsfinanciering nodig is. Van de aanlegkosten vallen 95 miljard kronen (€ 12,7 miljard) ten deel aan de oeververbinding zelf en 23 miljard kronen (€ 3 miljard) nodig is voor de aansluiting op het bestaande wegennet op het vasteland. In dit scenario zou de verbinding lopen vanaf Røsnæs op Sjælland tot Hov, ten zuiden van Aarhus, via het eiland Samsø. De aanlegkosten zouden in 40 jaar terugverdiend kunnen worden bij een rente van 3%.[6]

Op 22 maart 2018 werd vastgesteld dat een gecombineerde weg/spoorverbinding te duur is en niet zonder grote subsidies van de overheid bekostigd kan worden.[7] Dit is in lijn met eerdere berekeningen uit 2015 dat dit te kostbaar is. De kosten van uitsluitend een wegverbinding worden geschat op 58 miljard DKK (€ 7,8 miljard) en is wel haalbaar. De aanleg en rente zou over een periode van 32 jaar terugbetaald kunnen worden.

Verkeersintensiteiten

Uit de studie van 2015 bleek dat dagelijks 26.900 voertuigen van de verbinding gebruik zouden maken, evenals 15.800 treinpassagiers, in het jaar 2030. De verwachting is dat 39% van het gemotoriseerd verkeer en 63% van het treinverkeer vanaf de Grote Beltbrug zouden komen. Bij een herberekening in 2018 bleek dat er 31.000 voertuigen van de brug gebruik zouden maken. Wanneer er geen spoorverbinding aangelegd zou worden zou dit slechts marginaal hoger liggen op 31.300 voertuigen per dag, omdat er nauwelijks een modal shift van spoor naar weg zal plaatsvinden als de spoorlijn niet gerealiseerd wordt.

Externe links

Referenties

Grote oeververbindingen in Denemarken

FarøbruggenFehmarnbelttunnelGrote BeltbrugGuldborgsundtunnelHelsingørbrugKattegatbrugKleine BeltbrugKronprinsesse Marys BroLimfjordtunnelØresundbrugOude Kleine BeltbrugRostock-GedserbrugStorstrømbrugTweede Kleine Beltbrug