Katy Freeway

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
I-10.svg
Katy Freeway map.png
I-10
Begin Katy
Einde Houston
Lengte 42 km
Route
I-10.svg

Afslagsymbool.svg741 US 90.svg Katy

Afslagsymbool.svg742 Katy-Fort Bend County Road

Knooppuntsymbool.svg743 Texas 99.svg → Grand Parkway

Afslagsymbool.svg745 Mason Road

Afslagsymbool.svg746 Westgreen Boulevard

Afslagsymbool.svg747 Fry Road

Afslagsymbool.svg748 Barker-Cypress Road

Afslagsymbool.svg750 Park Ten Boulevard

Afslagsymbool.svg751 Texas 6.svg

Afslagsymbool.svg753 Eldridge Parkway

Afslagsymbool.svg754 Kirkwood Road

Afslagsymbool.svg755 Wilcrest Drive

Knooppuntsymbool.svg756 Texas Beltway 8.svg → Sam Houston Tollway

Afslagsymbool.svg757 Gessner Road

Afslagsymbool.svg758 Bunker Hill Road

Afslagsymbool.svg759 Campbell Road

Afslagsymbool.svg760 Bingle Road

Afslagsymbool.svg761 Wirt Road

Afslagsymbool.svg762 Silber Road

Knooppuntsymbool.svg763 I-610.svg → Loop 610

Afslagsymbool.svg764 Washington Avenue

Afslagsymbool.svg765 Durham Drive

Afslagsymbool.svg766 Yale Street

Afslagsymbool.svg767 Taylor Street

Knooppuntsymbool.svg768 I-45.svg → Dallas / Galveston

I-10.svg

De Katy Freeway is een onderdeel van de Interstate 10 in Texas. De Katy Freeway loopt vanaf Katy naar het centrum van Houston. De snelweg is één van de drukste van de wereld, met op een lang stuk 14 rijstroken voor doorgaand verkeer, onderverdeeld met 2 tolstroken en 5 general purpose lanes per richting, plus frontage roads. De Katy Freeway verloopt door het snelgroeiende westen van Houston, door de zogenaamde 'Energy Corridor'. De Katy Freeway is 42 kilometer lang.

Routebeschrijving

De Katy Freeway ter hoogte van Beltway 8.

De Katy Freeway begint in Katy, een suburb die geldt als de eerste voorstad van Houston vanuit het westen. De snelweg telt dan al 2x4 rijstroken met aan beide zijden frontage roads met 2 tot 3 rijstroken per richting. Men kruist dan de SH 99, ook wel de Grand Parkway die de buitenste ring van Houston vormt. Men passeert dan al door de meest westelijke wijken van Houston. Een eerste aansluiting volgt in de vorm van Mason Road, die diverse nieuwe suburbs verbindt met de I-10. De snelweg telt dan 2x4 rijstroken met twee HOV-lanes in de middenberm. Tevens zijn de gelijkvloerse frontage roads aanwezig. Men komt dan door een vrij groot park, het George Bush Park waarin een commerciële strip is aangelegd. Men kruist dan de Barker-Cypress Road, die naar de suburb Cypress leidt in het noorden. Men kruist dan de SH 6, die samen met de FM 1960 een ringweg rondom Houston van onderliggend type vormt. De omgeving wordt stedelijker met kantorenpanden langs de snelweg. Vanaf de SH 6 liggen 7 rijstroken per richting, 5 general purpose lanes en 2 managed lanes per richting.

Een ingewikkeld stackknooppunt volgt met de kruising van de Sam Houston Tollway, de tolweg die een ringweg rond Houston vormt. De snelweg is dan langdurig uitgerust met 5+2+2+5 rijstroken, plus frontage roads, dat het totaal aantal rijstroken op enkele trajecten tot 24 rijstroken brengt. Men kruist diverse noord-zuidassen in de wat oudere wijken van Houston, die door de vele bomen erg groen zijn. Dit zijn behoorlijk welvarende wijken met een lagere bebouwingsdichtheid dan de nieuwe suburbs rondom de stad.

Er volgt dan opnieuw een stackknooppunt, ditmaal met de Interstate 610, de kleine ring van Houston. Dit knooppunt is minder fors als dat met de Sam Houston Tollway. Ook kent de Katy Freeway vanaf dit punt geen continue frontage roads meer. De tolstroken eindigen ook bij het knooppunt met de I-610. Vanaf dit punt telt de snelweg 2x5 rijstroken op een wat ouder alignment. De snelweg kruist twee spoorlijnen en ligt deels verdiept door wat oudere wijken van Inner Houston. Vlak voor het knooppunt met de Interstate 45 volgt een verhoogde HOV-faciliteit op een viaduct, dat door het knooppunt tussen de I-10 en I-45 loopt en eindigt in Downtown Houston. Het knooppunt tussen beide snelwegen is erg complex, de I-10 en I-45 lopen kortstondig naast elkaar, met vier rijbanen, de verhoogde HOV-baan en verbindingswegen. Op dit knooppunt eindigt de Katy Freeway en gaat de East Freeway verder naar Baytown en Beaumont.

Geschiedenis

Aanleggeschiedenis

De oorspronkelijke corridor vanaf Houston naar het westen was in eerste instantie de SH 73, later de US 90. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Houston corridors onderzocht die beter uitgebouwd moesten worden, en in 1942 werd in eerste instantie gekozen voor een noordelijke ringweg van de US 90, dat later de I-610 zou worden. In 1946 werd de aanleg van een volwaardige freeway over de corridor van de US 90 door Houston goedgekeurd, wat in 1953 westwaarts werd verlengd tot Katy, dat destijds nog 30 kilometer buiten Houston lag.

Er werd besloten om de snelweg in twee verschillende right-of-ways aan te leggen, een brede corridor binnen de I-610 en een smalle corridor daarbuiten. Dit zou later een historische fout blijken, maar de enorme groei van het westen van Houston kon destijds niet goed voorzien worden. De werkzaamheden om de US 90 om te vormen tot freeway begon in 1954 en in 1956 werd de eerste ongelijkvloerse aansluiting met Blalock Road opengesteld. Het eerste echte stuk snelweg opende op 13 november 1962 tussen wat later het knooppunt met I-610 zou worden en Blalock Road, een traject van ruim 6 kilometer. In de periode 1966-1967 opende de rest van de snelweg tot aan Katy.

Het deel binnen de I-610 werd aangelegd naar voorbeeld van de freeways in Los Angeles, meteen met 2x5 rijstroken, maar zonder continue frontage roads. Een deel werd verdiept aangelegd in de oudere buurten van Houston. Het verkrijgen van de right-of-way op dit traject bleek één van de duurste van Houston in die tijd. Dit deel tussen de I-45 en I-610 is tussen 1965 en 1968 aangelegd en is op 20 december 1968 opengesteld over 8 kilometer.

Openstellingsgeschiedenis

Van Naar Lengte Datum[1]
Knooppuntsymbool.svg I-610 Blalock Road 6,6 km 26-11-1961
State Highway 6 Katy 17,1 km 00-05-1966
Blalock Road State Highway 6 11,9 km 00-00-1967
Washington Avenue Knooppuntsymbool.svg I-610 2,4 km 26-07-1968
Knooppuntsymbool.svg I-45 Washington Avenue 6,8 km 20-12-1968

Eerste aanpassingen

De oorspronkelijke Katy Freeway ten westen van de I-610 bleek al snel een nachtmerrie te worden voor automobilisten, met de enorme groei van het westen van Houston en het ontwikkelen van de 'Energy Corridor' als belangrijke werklocatie nam het verkeer snel toe en werd de snelweg met 2x3 rijstroken en tweestrooks frontage roads overspoeld met verkeer. In 1981, slechts 13 jaar na openstelling, reden al 180.000 voertuigen per dag over de Katy Freeway. Om de verkeersdruk iets te verminderen en met name bussen een snelle doorgang te bieden werd in 1984 de Katy Transitway in gebruik genomen, een HOV wisselstrook die op de bestaande linker vluchtstroken werd aangelegd.

In 1989 kwam het stack met 5 niveau's met de Beltway 8 gereed. Dit was het eerste stack met 5 niveau's in Houston. Dit zou achteraf blijken als het stackknooppunt met de kortste levensduur, en is 17 jaar later al vervangen door een nog groter stack vanwege de verbreding van de Katy Freeway.

Verbreding

De Katy Freeway voor verbreding in 2002.

De Katy Freeway was al relatief snel overbelast na openstelling. Tussen 1970 en 1980 groeide het inwonertal van Harris County met 700.000 mensen, waarvan een groot deel aan de westzijde van Houston plaatsvond. In de jaren '70 verplaatsten veel energiebedrijven hun kantoor naar de zogenaamde 'Energy Corridor' langs de Katy Freeway. Vanwege de extreme congestie vanaf de jaren '80 nam het gebruik van de Katy Transitway fors toe, met in 2002 10.400 voertuigen per dag op de wisselstrook. Het was daarmee de meestgebruikte transitway van Houston.

Vanaf de jaren '80 werden studies uitgevoerd hoe de Katy Freeway het best verbeterd kon worden. Echter ook vanaf de jaren '80 kampte TxDOT met een groot tekort aan financiering voor grote wegenprojecten. In 1985 werd een studie breed gedragen om over 27 kilometer een viaductsnelweg bovenop de Katy Freeway aan te leggen. In 1986 kwam TxDOT met een studie waarin onderzocht was of een layout van 5+3+3+5 rijstroken mogelijk was. De kosten werden destijds geschat op $ 1,3 miljard. Vanwege de hoge kosten kon het project niet tot aanleg overgaan.

Wel werd duidelijk dat een viaductsnelweg sowieso te duur zou zijn over zo'n grote afstand. Daarom werd overgegaan om een parallelle spoorlijn op te kopen, zodat er een brede right-of-way ontstond waarbij maar weinig huizen en bedrijven onteigend hoefde te worden. In 1992 werd de 45 kilometer lange spoorlijn van Union Pacific voor $ 78 miljoen aangekocht. In 1997 werd het voorkeursalternatief vastgesteld, met 4 general purpose lanes en 2 managed lanes, plus frontage roads. Tussen aansluitingen zouden weefstroken komen, waarmee er over het grootste deel eigenlijk 5 general purpose lanes per richting beschikbaar zouden zijn tussen de SH 6 en I-610. Voor dit dwarsprofiel was een right-of-way van 145 meter breed benodigd. Hiervoor is aan de noordzijde van de snelweg de eerstelijns bebouwing onteigend, voornamelijk bestaand uit kleine bedrijven en parkeerterreinen. Ook werd destijds besloten dat het openbaar vervoer gefaciliteerd moest worden op de corridor. Hiervoor werd een grote park-and-ride voorzien in Addicks, die voor bussen vanaf de managed lanes bereikbaar zouden zijn.

In 2001 werd het definitieve plan vastgesteld. Op 15 januari 2002 werd de record of decision afgegeven door de FHWA. Enkele maanden later werd een proefprogramma met dynamische tolheffing goedgekeurd. Het was het eerste project met tolstroken op een Interstate Highway, maar niet de eerste in de Verenigde Staten, zo bestonden er al tolstroken op de State Route 91 in California. Oppositie tegen het megaproject was in de planfase gering, maar werd groter na het afgeven van de record of decision in 2002. Er werd naar de rechter gestapt, en de bezwaren tegen het project werden uiteindelijk op 9 april 2004 door een federaal gerechtshof afgewezen.

Het project was meer een volledige heraanleg dan een verbreding. De aanleg startte in 2004, het eerst op het westelijk deel van het project, en in 2005 ook op het oostelijk deel. Tussen 2006 en 2008 is het stackknooppunt met de Beltway 8 volledig vervangen. Tijdens de grootschalige wegwerkzaamheden werd de bestaande capaciteit in stand gehouden, met 3 rijstroken per richting, plus de wisselstrook, die in de bouwfases diverse malen verlegd is. Het project is in fases in gebruik genomen en was in oktober 2008 geheel voltooid. In 2009 is gestart met tolheffing op de managed lanes. Bij de aanleg is er aandacht besteed aan de esthetiek van de snelweg, zo is de 'Lone Star', het symbool van Texas, op viaductpijlers aangebracht, met name rond het knooppunt met de Beltway 8. Het project kostte uiteindelijk $ 2,8 miljard.[2] Het project is in 5 jaar en 4 maanden uitgevoerd. Met conventionele middelen zou het minstens 10 jaar hebben geduurd. Het project is uitgevoerd zonder federale financiering.

Na de verbreding

De Katy Freeway ter hoogte van Beltway 8.

Ten tijde van de werkzaamheden reden dagelijks 250.000 voertuigen op het drukste punt, extreem veel voor 2x3 rijstroken en een wisselstrook. Nadat het project voltooid was namen de verkeersintensiteiten enorm toe, tussen 2009 en 2013 groeide het drukste punt van 246.000 naar 383.000 voertuigen per dag. Het werd hiermee in korte tijd de drukste snelweg van Houston, en de op één na drukste snelweg van de Verenigde Staten. Dit kwam deels door een shift vanaf alternatieve snelwegen, zo daalden de intensiteiten op de Westpark Tollway, de Southwest Freeway en in mindere mate de Northwest Freeway. Ook daalden de intensiteiten op het onderliggend wegennet, bijvoorbeeld op de FM 1093, van 76.000 naar 55.000 voertuigen.

Vanwege de explosieve bevolkingsgroei en banengroei in de regio Houston tijdens de recessie van 2008-2009 nam het verkeer om de Katy Freeway continu toe, en daarmee ook de congestie. Mede door de toenemende congestie is het gebruik van de tolstroken gestaag gegroeid. Het waren in 2013 de meestgebruikte tolstroken van de Verenigde Staten.

In 2017 is een 8 kilometer lang deel tussen SH 6 en Beltway 8 verbreed met één rijstrook per richting door de markering aan te passen. De extra capaciteit is op de bestaande verharding toegevoegd. Hier zijn de general purpose lanes verbreed van 4 naar 5 per richting.[3]

Toekomst

Downtown Houston

Bij het centrum van Houston komen de I-10, I-45 en I-69 samen. Het is gepland om het viaduct van de I-45 (Gulf Freeway) aan de zuidkant van het centrum te slopen, en het verkeer om te leiden langs de oost- en noordkant van het centrum. Hiertoe worden de I-10 (East Freeway) en I-69 (Southwest Freeway) drastisch verbreed. Tevens wordt de knoop tussen de I-10 (Katy Freeway & East Freeway) en de I-45 (Gulf Freeway & North Freeway) aangepast en verbreed.

Ten noordwesten van Downtown Houston komen de vier freeways (Katy Freeway & East Freeway, Gulf Freeway & North Freeway) samen op een complex knooppunt met 4+4+4+3 rijstroken, plus een 2x1 viaduct voor HOV gebruikers. Momenteel liggen hier dus 17 rijstroken. Het is gepland dit te verbreden naar 28 rijstroken, bestaande uit 10 rijbanen, met op maaiveld 4+3+4+3+4+2+2 rijstroken, en op twee viaducten nog eens 2+2 en 1+1 rijstroken. Hier liggen bij elkaar de rijbanen van de I-10, I-45, van HOV lanes, van managed lanes naar de North Freeway en doorgaande express lanes van de I-10 vanaf de Katy Freeway tot de East Freeway.[4]

Managed lanes extension

Het is gepland om op termijn de managed lanes van de Katy Freeway te verlengen naar het westen, vanaf SH 6 tot FM 359 in Brookshire.[5] In 2017 begonnen hiervoor de procedures.[6] De verlenging is 30 kilometer lang, wat de totale lengte van de express lanes tot 50 kilometer zou brengen.

Breedste snelweg ter wereld?

Na openstelling kwam al vrij snel de claim dat de Katy Freeway de breedste snelweg ter wereld zou zijn, met een genoemd aantal van 23 tot 26 rijstroken. Dit is echter overdreven. De snelweg heeft veelal 4 tot 5 general purpose lanes en 2 managed lanes per richting, veelal dus 12 tot 14 rijstroken voor doorgaand verkeer. Men kan alleen tot meer dan 20 rijstroken komen door ook weefstroken, afritten en frontage roads mee te tellen.

Verkeersintensiteiten

Het stack interchange tussen de I-10 en Beltway 8, dat bestond tussen 1989 en 2006.

Intensiteiten ten oosten van de aansluiting.

locatie 2007 2012 2013 2016
Exit 741 Katy 106.000 124.000 136.000 152.000
Exit 750 SH 6 188.000 247.000 265.000 322.000
Exit 751 Eldridge Parkway 229.000 271.000 281.000 374.000
Exit 755 Beltway 8 276.000 323.000 361.000 387.000
Exit 757 Gessner Road 266.000 360.000 383.000 375.000
Exit 762 Silber Road 275.000 329.000 338.000 356.000
Exit 763 I-610 234.000 276.000 280.000 263.000
Exit 767 Taylor Street 238.000 241.000 244.000 214.000

Managed lanes

Jaargemiddelde intensiteiten. Betreft geen wegvakintensiteit, maar het totaal aantal gebruikers van de managed lanes, per fiscaal jaar.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
26.800 39.000 44.000 53.000 61.000 77.000 87.000 86.600 89.400 93.400 96.600

Tol

De Katy Freeway bij de Beltway 8.

De Katy Freeway heeft managed lanes in de middenberm, waar tol wordt geheven. Deze managed lanes verlopen vanaf de State Highway 6 tot de I-610, met 2 rijstroken per richting. Feitelijk is het een tolweg binnen een snelweg. De managed lanes liggen fysiek gescheiden van de tolvrije rijstroken. De tolstroken zijn gratis voor HOV-gebruikers.

De tolheffing is variabel volgens een vastgesteld schema. De tolkosten bedragen maximaal $ 7.00 in de spits en $ 1.00 daarbuiten.[7] De tolstroken hebben minder aansluitingen dan de reguliere rijstroken, met twee aansluitingen naar transit centers en 4 mogelijkheden om de tolweg op- en af te rijden.[8]

Rijstrookconfiguratie

Het aantal rijstroken exclusief frontage roads.

Van Naar Rijstroken Opmerking
Exit 741 Exit 745 2x4
Exit 745 Exit 748 2x5 1 HOV lane per richting
Exit 748 Exit 751 2x6 1 HOV lane per richting
Exit 751 Exit 753 2x6 2 managed lanes per richting
Exit 753 Exit 763 2x7 2 managed lanes per richting
Exit 763 Exit 768 2x5

Externe links

Referenties

Freeways in Houston

Interstate 10 Katy FreewayEast FreewayInterstate 45 Gulf FreewayNorth FreewayI-69.svgSouthwest FreewayEastex FreewayInterstate 610 The Loop

US 90 Crosby FreewayUS 290 Northwest Freeway

SR-99SR-146SR-225SR-249SR-288Texas Spur 5.svgSR-330Texas Spur 527.svgTexas NASA Road 1.svgFM 1764

Fort Bend ParkwayHardy Toll RoadSam Houston TollwayWestpark Tollway