Kentekenonderzoek

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een kentekenonderzoek levert informatie over de hoeveelheid herkomst-, bestemmings- en doorgaand verkeer in een bepaald gebied. Tevens kan worden bepaald welke routes worden gereden. Voor een kentekenonderzoek wordt het gebied omsloten door een virtueel kordon. Op plaatsen waar in- en uitvalswegen het kordon snijden worden waarnemingsposten gesitueerd: kordonposten. In het gebied kunnen tussenposten worden opgesteld waarmee bij de analyse routes kunnen worden bepaald. Tijdens een kentekenonderzoek worden bij de waarnemingsposten kentekens geregistreerd met daarbij het tijdstip van registratie.

Gedurende de kentekenanalyse worden de kentekens van de verschillende waarnemingsposten met elkaar vergeleken. De kentekenanalyse kan geautomatiseerd plaatsvinden, bijvoorbeeld met het programma Kenteko van Trenso. Een voertuig dat binnen de gestelde doorrijtijd (vooraf bepaalde tijd die nodig is om van een waarnemingspost naar een andere waarnemingspost te rijden) van de ene kordonpost naar de andere rijdt wordt aangemerkt als doorgaand verkeer. Een voertuig dat er langer over doet dan de gestelde maximale doorrijtijd, of minder lang dan de gestelde minimale doorrijtijd, wordt gezien als twee aparte verplaatsingen: bij de ingaande kordonpost wordt het voertuig aangemerkt als bestemmingsverkeer en bij de uitgaande post als herkomstverkeer. Voertuigen die slechts bij één kordonpost worden geregistreerd behoren automatisch tot herkomst- of bestemmingsverkeer.