Kiltunnel

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kiltunnel
NLN217.svg
Kiltunnel map.png
Kiltunnel.jpg
Kruist Dordtsche Kil
Lengte 406 meter
Openstelling 1 oktober 1977
Intensiteit 11.500 mvt/dag
Tunnelcategorie C
Locatie kaart

De Kiltunnel is een tunnel in Nederland, gelegen in de provinciale weg N217. De tunnel gaat onder de Dordtsche Kil door en ligt tussen 's-Gravendeel en Dordrecht. De tunnel telt 2x2 rijstroken en heeft een gesloten deel van 406 meter. Het is een toltunnel.

Kenmerken

De Kiltunnel ligt in het westen van Dordrecht en gaat onder de Dordtsche Kil door, een rivier tussen de Oude Maas en het Hollands Diep. Het is één van de weinige noord-zuidrivieren in dit gebied. De tunnel ligt maximaal 17,1 meter beneden NAP. Aan de Dordtse zijde bevindt zich voornamelijk havengerelateerde industrie en bedrijventerreinen. De plaats 's-Gravendeel ligt ten westen van de tunnel. De Kiltunnel is de enige verbinding onder de Dordtsche Kil, er zijn geen alternatieve oeververbindingen. Als er incidenten zijn in de Drechttunnel in de A16, dan is de omleidingsroute via de Heinenoordtunnel en de Kiltunnel, die in dat geval tolvrij wordt.

Geschiedenis

Oorspronkelijk waren er enkel veerdiensten over de Dordtsche Kil, de enige oeververbinding was de Barendrechtse brug, die voor verkeer vanuit de Hoekse Waard naar Dordrecht volledig uit de richting lag. In de jaren 60 werd de noodzaak voor een vaste oeververbinding groter, en in 1968 werd dan ook de Heinenoordtunnel aangelegd. Tevens waren er plannen om de Dordtsche Kil in 1978 te verbreden en te verdiepen, waarbij de veerdiensten zouden verdwijnen. In 1972 is de Stichting Tunnel Dordtsche Kil opgericht, die de tunnel moest gaan financieren.

De bouw van de Kiltunnel begon in september 1974. De tunnel werd tegelijkertijd met de nabijgelegen Drechttunnel gebouwd en is op hetzelfde bouwdok in Barendrecht gebouwd. Dit dok is ook gebruikt voor de bouw van een aantal andere afzinktunnels. De Kiltunnel is zoals de meeste tunnels in Nederland gebouwd met afzinkbare elementen. De plaatsing hiervan was niet gemakkelijk door de smalle vaargeul en de hoge stroomsnelheid van de Dordtsche Kil. De tunnel is in totaal 901 meter lang, met één buis met twee kokers, zodat de rijrichtingen gescheiden zijn. De drie tunnelsegmenten zijn 31,0 meter breed, 8,75 meter hoog en 111,5 meter lang. Het ontwerp was vrijwel hetzelfde als die van de Heinenoordtunnel. De tunnel ligt 17,09 meter beneden NAP. Aan beide zijden is een kruipstrook voor vrachtverkeer. De tunnel zelf telt 2x2 rijstroken met aan beide zijden een afgeschermde strook voor langzaam verkeer zoals landbouwvoertuigen, fietsers en voetgangers. Op 15 november 1977 is de Kiltunnel opengesteld door koningin Juliana, tegelijkertijd met de Drechttunnel, zodat de regio Dordrecht en de Hoeksche Waard een belangrijke impuls kreeg voor de bereikbaarheid.[1]

In de periode 2020-2022 is de tunnel voor ruim € 31 miljoen gerenoveerd. De complete tunnel is daarbij gerenoveerd, inclusief de tunneltechnische installaties. Ook is een nieuw kantoor gebouwd, is het wegtracé verbeterd en zijn extra tolpoorten gerealiseerd.[2]

Tol

De Kiltunnel is een toltunnel. Alleen het snelverkeer betaalt tol. De toltarieven zijn als volgt;

Voertuigtype Contant Telecard
hoogte < 2.30 meter € 2,- € 1,45
hoogte > 2.30 meter € 5,- € 3,80

De jaarlijkse tolopbrengst van de Kiltunnel is ruim € 7 miljoen. Op jaarbasis kost de exploitatie van de tunnel echter € 8 miljoen, waarvan € 5 miljoen voor rente en leningen. De verschillende overheden die in het wegschap vertegenwoordigd zijn, dragen samen zo'n € 775.000 bij om de begroting sluitend te krijgen.

In 2013 is onderzocht of de tunnel na 2020 tolvrij zou kunnen worden, omdat rond die tijd de tunnel is afbetaald. Rond die tijd moet de tunnel echter gerenoveerd worden. Hiervoor worden de kosten geraamd op zo'n € 20 miljoen, waarna de jaarlijkse uitgaven nog ongeveer € 5 miljoen zullen bedragen. Daarmee is de kans vrij klein dat de tolheffing na 2020 in zijn geheel zal worden afgeschaft.[3]

Overig

In 2001 rapporteerde een reinigingsbedrijf dat er veel zand uit de zandvang van de pompkelder was gezogen, ca. 7 m3 zand. Dit deed de alarmbellen rinkelen. Een onderzoek naar de herkomst leidde naar een groot lek in een dilatatievoeg. Dit was een gevolg van grote zettingen en grote krachten op de vertanding in de vloer waardoor een zogenoemde tandbreuk optrad. Om het lek op te sporen en te dichten zijn gaten in de tunnelvloer geboord, iets dat gewoonlijk nooit wordt gedaan vanwege de risico's op lekkage. Door middel van het injecteren van verschillende hard wordende stoffen is de lekkage substantieel beperkt. De op dat moment nieuwe en innovatieve methode op dit soort lekkages te dichten is in latere jaren ook bij andere lekkages in tunnels en onderdoorgangen gebruikt. [4]

Verkeersintensiteiten

In 2017 reden jaarlijks 4,2 miljoen voertuigen door de tunnel, wat neerkomt op gemiddeld 11.500 voertuigen per dag. De capaciteit van 2x2 rijstroken zijn daarmee ruim voldoende, vooral de tolpoorten bepalen de doorstroming. Bij incidenten in of rond de Drechttunnel in de A16 dient de Kiltunnel als omleidingsroute. In dat geval is de tunnel tolvrij om een goede doorstroming te garanderen, omdat er per richting slechts 3 poorten beschikbaar zijn.

Externe links

Referenties

Bruggen en tunnels in de regio Rotterdam & Drechtsteden

Bruggen: AlgerabrugBotlekbrugBrug over de NoordCalandbrugDintelhavenbrugErasmusbrugHarmsenbrugHartelbrugMerwedebrug (Papendrecht)SpijkenisserbrugStadsbrug Zwijndrecht

SuurhoffbrugVan BrienenoordbrugWantijbrugWillemsbrug

Tunnels: Hollandtunnel (Aalkeettunnel) • Maasdeltatunnel (Blankenburgtunnel) • KetheltunnelTunnel Lage Bergse Bos

BeneluxtunnelBotlektunnelDrechttunnelHeinenoordtunnelKiltunnelMaastunnelNoordtunnelThomassentunnel