Koppelvlak

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Koppelvlak is de werknaam van landelijke standaarden. Elk Koppelvlak maakt deel uit van de overkoepelende Transmodel Integratie architectuur versie 8 (TMI8), welke het beschrijven van de gehele informatieketen voor Openbaar Vervoer reisinformatie tot doel heeft. Het platform BISON (Beheer Informatie Standaarden OV Nederland) definieert en beheert deze standaarden. Verkeersregelaars, Vervoerders, GOVI en afnemers wisselen hun actuele gegevens uit via diverse koppelvlakken.

Links: Overzicht van alle standaarden

Koppelvlak 1: Dienstregeling

In dit koppelvlak wordt de uitwisselen van de publieksdienstregeling beschreven. Onder de publieksdienstregeling vallen alle planninggegevens, inclusief het lijnennetwerk en de geldigheden die van belang zijn om de reizigers te informeren. De gegevens uit het koppelvlak kunnen ook gebruikt worden ten behoeve van analyse en inventarisatie.

Dit koppelvlak is los gebaseerd op Transmodel 8.00 NL structuur en definities en het Europese conceptueel referentiemodel Transmodel voor structuren en definities.

Koppelvlak 1 kent twee varianten, een rijtijdgroepen versie met geldigheidskenmerken en een passeertijden versie met een operationele kalender.

Een versturend systeem kan slechts de gegevens van 1 van beide versies aanleveren. Het is niet toegestaan gegevens van beide versies samen te voegen. ontvangende systemen moeten beide varianten kunnen verwerken. De vervoerder is vrij in de keuze welke variant wordt gebruikt.

De laatste (huidige) versie van deze standaard is: 8.1.1.0.

Meer informatie over koppelvlak 1

Koppelvlak 4: Dynamische Perrontoewijzing

Het algemene doel van van koppelvlak 4 is om systemen te voorzien van informatie waarmee dynamische perrontoewijzing gerealiseerd kan worden. Het koppelvlak bevat aanvullende informatie op geplande en actuele reisinformatie in relatie tot lokale detectiesystemen.

Koppelvlak 4 heeft een real-time karakter en voorziet in aanvulling met nodige informatie voor het uitvoeren van dynamische perrontoewijzing in een eenduidige interpretatie van het uitwisselingsformaat en verzendmechanisme. Het koppelvlak is niet gerelateerd aan de fysieke infrastructuur ter plaatse.

De laatste (huidige) versie van deze standaard is: 8.1.0.0.

Meer informatie over koppelvlak 4

Koppelvlak 6: Actuele Punctualiteit

Koppelvlak 6 is het koppelvlak voor de punctualiteit waarmee een rit door een voertuig uitgevoerd wordt, gedefinieerd ten opzichte van de geplande dienstregeling, zoals gecommuniceerd door middel van koppelvlak 1.

Binnen TMI8 heeft koppelvlak 6 tot doel de rit te kunnen actualiseren ten behoeve van OV reisinformatie op rit niveau in een eenduidig uitwisselingformaat en verzendmechanisme.

De laatste (huidige) versie van deze standaard is: 8.1.1.0.

Meer informatie over koppelvlak 6

Koppelvlak 7: Geplande Reisinformatie op haltes

Het doel van koppelvlak 7 is om afnemende systemen te voorzien van geplande reisinformatie gezien vanuit de halte. Koppelvlak 7 omschrijft alle informatie die nodig is voor een statische dienstregeling op halteniveau. Het koppelvlak bevat daartoe per halte ondermeer de lijn- en ritnummers met bijbehorende bestemming.

De laatste (huidige) versie van deze standaard is: 8.1.0.0.

Meer informatie over koppelvlak 7

Koppelvlak 8: Actuele Reisinformatie op haltes

Het doel van koppelvlak 8 is om afnemende systemen te voorzien van actuele reisinformatie gezien vanuit de halte als delta ten opzichte een statische planning. Koppelvlak 8 omschrijft alle informatie die nodig is om een statische dienstregeling te actualiseren.

De laatste (huidige) versie van deze standaard is: 8.1.0.0.

Meer informatie over koppelvlak 8

Koppelvlak 9: KAR Meldpunten

Koppelvlak 9 verschaft alle basisinformatie voor de aansturing van verkeerssystemen vanuit voertuigen door middel van Korte Afstand Radio (KAR) berichten. De basis voor het koppelvlak zijn de Verkeer Regel Installaties (VRI), waarmee bedoeld wordt dat de beheerders VRI informatie aanlevert per VRI.

De aansturing van verkeerssystemen door middel van KAR neemt steeds verder toe. Koppelvlak 9 is slechts bedoeld voor gebruik van KAR berichten voor VRI systemen. In het verleden werd dit met name met lusgebonden systemen zoals VeTag en VeCom gedaan, waarmee de verkeerssystemen passerende voertuigen konden identificeren en de daarmee samenhangende actie uitvoerde. Dit gebeurde automatisch op de locatie van de lus.

Bij het aansturen via KAR dient het voertuig actief een bericht te sturen naar het verkeerssysteem op vooraf gedefinieerde posities. Deze posities worden door de wegbeheerder bepaald en dienen door de vervoerder en hulpdienst in het systeem van het voertuig te worden verwerkt.

Beide partijen hebben hierdoor behoefte aan een eenduidige, gestandaardiseerde manier van vastleggen en uitwisselen van deze informatie. De informatie wordt geleverd door de wegbeheerders, waarbij de eindverantwoordelijkheid voor de levering van de informatie ligt bij de concessieverlener van het betreffende gebied.

Afnemers zijn partijen die voertuigen moeten voorzien van de juiste KAR gerelateerde meldpunten.

De laatste (huidige) versie van deze standaard is: 8.1.0.0.

Meer informatie over koppelvlak 9

Koppelvlak 9 definities kunnen worden vastgelegd met behulp van TRAFFICK.

Koppelvlak 15: Vrije teksten

Het doel van koppelvlak 15 is om afnemende systemen te voorzien van tekstuele informatie. Het gaat hierbij om informatie over een exploitatie proces en niet over een ingreep op het proces. De informatie is altijd gerelateerd aan 1 of meerdere haltes.

De laatste (huidige) versie van deze standaard is: 8.1.0.0.

Meer informatie over koppelvlak 15

Koppelvlak 17: Mutaties op Operationeel Proces

Koppelvlak 17 voorziet informatie over ingrepen in het exploitatie proces, gedefinieerd ten opzichte van de geplande dienstregeling, zoals gecommuniceerd door middel van koppelvlak 1. Door middel van koppelvlak 17 kan informatie gecommuniceerd worden aan de reiziger.

De laatste (huidige) versie van deze standaard is: 8.1.0.0.

Meer informatie over koppelvlak 17

Koppelvlak 19: Actuele Haltetijden

Het doel van koppelvlak 19 is het voorzien van actuele dienstuitvoering, gedefinieerd ten opzichte van de geplande dienstregeling, zoals gecommuniceerd door middel van koppelvlak 1.

Het koppelvlak bevat alle informatie die nodig is om op rit basis de dienstuitvoering te actualiseren. De basis voor het koppelvlak is de halte.

De laatste (huidige) versie van deze standaard is: 8.1.0.0.

Meer informatie over koppelvlak 19

Koppelvlak 20: Tijdelijke mutaties

Ritten in het OV worden uitgevoerd volgens een dienstregeling. Deze dienstregeling is generiek en het proces om te komen tot deze dienstregeling is niet toegespitst op kortdurende veranderingen. Om toch in staat te zijn kortdurende verandering in de dienstregeling te communiceren is koppelvlak 20 ontwikkeld. Koppelvlak 20 is het 1e onderdeel van de gefaseerde introductie van geplande mutaties op basis dienstregeling, en is beperkt tot het laten vervallen van passages en ritten (verminderen van capaciteit) en de eventuele gevolgen daarvan.

Het doel van koppelvlak 20 is te voorzien in informatie over tijdelijke mutaties op het geplande vervoersaanbod, gedefinieerd ten opzichte van de dienstregeling, zoals gecommuniceerd door middel van koppelvlak 1. Tijdelijke mutaties op het geplande vervoersaanbod worden voorafgaand aan de operationele dag gecommuniceerd, wijziging op de operationele dag zelf worden gecommuniceerd met koppelvlak 17.

De laatste (huidige) versie van deze standaard is: 8.1.0.0.

Meer informatie over koppelvlak 20