Kwaliteitscentrale

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Kwaliteitscentrale is een programma voor verkeersregelingen welke inzicht verschaft in vele soorten (statistische) data. Met de Kwaliteitscentrale is het mogelijk om verkeersregelingen te evalueren, inzicht te verschaffen in verwerkte intensiteiten, defecten van detectielussen op te sporen, lichtbeelden bij ongevallen op te sporen, en nog veel meer.

Geschiedenis

Met de voortschrijdende automatisering van de samenleving kon ook de verkeerslichtenwereld niet achter blijven. Steeds meer technologische snufjes deden hun intrede. Dat heeft er voor gezorgd dat elke fabrikant zijn eigen specifieke techniek aan het ontwikkelen was. In de verkeersregelinstallatie zit een procesgedeelte en een CVN-interface welke fabrikantafhankelijk is. De applicatie regelt de uitgangen zoals de aansturing van de verkeerslichten welke fabrikant-onafhankelijk is.

Met de intrede van het IVERA-protocol is het mogelijk om ook de processen in het procesgedeelte één 'taal' te laten spreken. Het procesgedeelte zorgt sinds de intrede ook voor het genereren van zogenaamde MV-files, wat staat voor measure value. In Nederland kunnen in 2009 reeds 1100 verkeersregelautomaten MV-files genereren, en de fabrikant van de Kwaliteitscentrale is de enige partij in Nederland die deze files uitleest.

Toepassingsgebieden

De Kwaliteitscentrale is een hulpmiddel om de historie van verkeersregelingen te bekijken. De kwaliteitscentrale wordt bij wegbeheerders vaak ingezet om naar aanleiding van klachten van derden de verkeersregeling te bekijken. De Kwaliteitscentrale kan ingezet worden om regelingen te evalueren en als hieruit blijkt dat er actie ondernomen moet worden, kan men dit uitvoeren met behulp van beheerprogrammas. Er zijn diverse mogelijkheden beschikbaar binnen de Kwaliteitscentrale om evaluatiegegevens inzichtelijk te maken. Dit kan met behulp van een faselog of met behulp van statistische gegevens.

Faselog

Voorbeeld van een faselog van de Kwaliteitscentrale

De faselog heeft als voordeel dat de evaluatiegegevens grafisch worden weergegeven, waardoor al snel duidelijk wordt hoe de regeling zich gedraagt. Elke verkeersregeling verstuurt op een vooraf gedefinieerd tijdstip de MV-files naar een centrale computer van de wegbeheerder. De server bewerkt deze MV-files in grafische informatie per uur. Er kan bekeken worden hoe lang elke richting groen, geel en rood heeft gehad en wat de status en de bezettijd is geweest van de detectielussen. Daarnaast is het ook nog mogelijk om de blokkenvolgorde en de status van andere lussen te tonen. Een voorbeeld van de faselog is hiernaast zichtbaar.

De faselog wordt ook gebruikt als ondersteuning voor de politie om de toedracht van een ongeval te achterhalen.

Statistische gegevens

Naast de mogelijkheden van de faselog is het ook mogelijk om statistische informatie uit de Kwaliteitscentrale te halen. Dit kan informatie zijn zoals intensiteiten, belastingsgraden, wachttijden, enz. Dit kan als input dienen voor verkeersregeltechnische software zoals COCON of voor verkeersmodellen om kruispunten door te rekenen en te optimaliseren, of om vergelijkingen te maken tussen gedane prognoses en huidige situaties.