LKW-Maut

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf LKW Maut)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Zie ook LKW-Maut (Europa) voor LKW-Maut in andere Europese landen.

LKW-Maut.svg

In Duitsland moet tol betaald worden voor enkele tunnels, maar het wegennet is voor het lichte verkeer tolvrij. Het vrachtverkeer moet echter wel tol betalen, wat bekend staat als LKW-Maut. De tol is gebaseerd op de gereden afstand, het aantal assen en de emissie-categorie (euronorm).[1] Op circa 40.000 kilometer Autobahn en Bundesstraße moet tol betaald worden.

Achtergrond

35% van het aantal gereden LKW-kilometers in Duitsland wordt gegenereerd door buitenlandse vrachtwagens. De toegenomen verkeersdruk door de snelle groei van het vrachtverkeer heeft tot gevolg dat de onderhoudskosten stijgen en dit opgevangen moest worden door tolheffing. In 2005 is het systeem ingevoerd voor elektronische tol voor voertuigen van meer dan 12 ton. Sinds 2015 geldt het ook voor voertuigen van meer dan 7,5 ton.[2] Het systeem heet "Toll Collect". De tolkosten liggen veelal tussen € 0,15 en € 0,25 per kilometer. Vrachtwagens hebben hiervoor een On-Board-Unit (OBU), een in het voertuig aangebrachte zender nodig die de afstand berekent. De OBU verstuurt die informatie naar een Toll Collect Center en de eigenaar van de vrachtwagen ontvangt per e-mail de rekening. De Duitse overheid heeft subsidie verstrekt voor 450.000 OBU's. Daarnaast kan voor minder frequente gebruikers van het Duitse snelwegennet ook handmatig betaald worden. Dit kan via 3.500 tolterminals of via internet. De chauffeur moet dan het begin en eindpunt invoeren waarna de kortste route via het snelwegennet wordt berekend. Het betaalautomaat berekent dan de tolkosten. Eind 2006 werd bekend dat 90% van de tolbetalers gebruikmaakt van de OBU.

Sinds 1 juli 2015 wordt op 1.100 kilometer Autobahnähnliche Bundesstraße tol geheven.[3] Sinds 1 oktober 2015 is de LKW-Maut uitgebreid naar alle vrachtwagens vanaf 7,5 ton.[4] Sinds 1 juli 2018 wordt op alle Bundesstraßen tol geheven.[5][6] Het contract met Toll Collect liep op 31 augustus 2018 af, pogingen om een nieuwe aanbesteding uit te schrijven duurden langer dan verwacht, waardoor Toll Collect per 1 september 2018 overgenomen werd door de Duitse federale regering.[7] Een nieuwe privatisering is daarna helemaal geschrapt.[8]

Systeem

Het systeem wordt gehandhaafd door ongeveer 300 portalen met camera's langs de snelwegen. Daarnaast zijn er 300 voertuigen geschikt gemaakt om rijdende vrachtwagens te kunnen controleren. Wanneer er niet is betaald wordt een boete van 500 kilometer opgelegd. De kosten van dit systeem zijn 20% van de opbrengst. In de eerste acht maanden werden 11,6 miljoen vrachtwagens gecontroleerd waarbij slechts 2% overtreders waren. Het tolsysteem zet vrachtwageneigenaren er ook toe om schonere trucks te kopen aangezien deze goedkoper zijn in de tol

Opbrengsten

In 2016 bedroegen de inkomsten € 4,63 miljard.[9] Na aftrek van de systeemkosten bedroegen de inkomsten € 3,4 miljard. In 2014 bedroegen de inkomsten € 4,46 miljard. Na aftrek van de systeemkosten bedroegen de netto inkomsten € 3,13 miljard[10]. Het systeem leverde in 2013 € 4,523 miljard op. Daarvan vloeit € 3,485 miljard terug in het wegennet.

Voor 2011 vloeide slechts € 1,125 miljard terug in het wegennet omdat de spoor- en waterwegen eveneens uit de opbrengsten van de LKW-maut gesubsidieerd werd. Sinds 1 januari 2011 vloeien alle inkomsten (na aftrek van kosten) terug naar het wegennet.[11] Tegelijkertijd is het reguliere budget voor wegen gereduceerd zodat er per saldo geen extra geld voor wegen is gekomen.

Statistieken

In 2015 werden 29,7 miljard tolplichtige kilometers afgelegd, hiervan vallen 17 miljard kilometers ten deel aan Duitse vrachtwagens en 11 miljard kilometers ten deel aan buitenlandse vrachtwagens. De meeste kilometers door buitenlandse vrachtwagens werden afgelegd door chauffeurs uit Polen (4 miljard km), Tsjechië (1,3 miljard km) en Nederland (1 miljard km). Vrachtwagens uit Malta leggen de minste kilometers af in Duitsland van alle EU-landen. Vrachtwagens uit niet-EU landen zijn goed voor 0,67 miljard kilometer op tolplichtige wegen.[12]

Systeemkosten

In 2014 bedroegen de systeemkosten van TollCollect € 1.335 miljoen, oftewel 29% van de inkomsten.[13]

Tarieven

De tarieven zijn gebaseerd op het aantal assen en de uitstootklasse. Anders dan in andere landen worden deze klassen niet direct gebaseerd op euronormen, maar moet men een conversie maken.[14] Er wordt onderscheid gemaakt tussen vrachtwagens tot 3 assen en met 4 of meer assen. De schoonste 4-assige categorie A moet € 0,155 per kilometer betalen, de meest vervuilende categorie € 0,288 per kilometer. De meeste vrachtwagens zullen in de categorieën A of B vallen.[15]

Vergelijking met andere landen

Vrachtwagens betalen in Duitsland circa de helft van de toltarieven in Oostenrijk en circa een vierde van de tol in Zwitserland. De tolkosten liggen ook iets lager dan in Tsjechië.[16] Hiermee is Duitsland relatief goedkoop, maar de opbrengsten zijn desondanks groot vanwege de omvang van zowel het land als het vrachtverkeer.

Toekomst

Het is niet voorzien om tol te heffen op kleine vrachtwagens en zware campers tussen 3,5 en 7,5 ton.

Externe links

Referenties