Lange zware vrachtwagen

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een LZV in Nederland.
Een LZV in Zweden.

Een lange zware vrachtwagen (LZV), ook wel bekend als een ecocombi of EuroCombi, is een extra lange vrachtwagencombinatie. Normaliter worden er vrachtwagens van 25,25 meter lengte en maximaal 60 ton onder verstaan.[1] Een LZV is geen road train.

Kenmerken

Een LZV is een vrachtwagen van maximaal 25,25 meter lengte en een maximumgewicht van 60 ton, alhoewel het maximumgewicht per land kan verschillen. Een LZV wordt onderscheiden van langere road trains of een convoi exceptionnel, die nog langer, breder en zwaarder kunnen zijn.

Ondanks het hogere totaalgewicht is de aslast bij LZV's lager dan reguliere vrachtwagens van 40 ton. Dit komt omdat het hogere totaalgewicht over meer assen verdeeld wordt. De aslast bedraagt bij LZV's veelal 7,5 - 8,5 ton. Moderne wegen worden ontworpen op aslasten van 11,5 ton. Reguliere vrachtwagens van 40 ton hebben doorgaans een aslast van 8 tot 10 ton.

Bij LZV's wordt op meer assen geremd, waardoor LZV's een vergelijkbare remkracht hebben als reguliere vrachtwagens. Aan LZV's worden hogere eisen gesteld qua remkracht.

Chauffeurs van LZV's dienen in de meeste landen extra cursussen te hebben gevolgd om op een LZV te mogen rijden.

Wegen

LZV's zijn niet voor alle wegen geschikt, alhoewel met extra meesturende assen de wendbaarheid vrij hoog blijft. In Nederland mogen LZV's alleen op specifiek vrijgegeven wegen rijden, veelal de autosnelwegen, een select aantal overige rijkswegen, enkele provinciale wegen en gemeentelijke wegen, voor zover die bedrijventerreinen ontsluiten. LZV's worden doorgaans niet gebruikt in bebouwde kommen (anders dan bedrijventerreinen).

Typen

Varianten LZV.jpg
  • A: trekker + oplegger + middenasaanhangwagen
  • B: trekker + oplegger + oplegger (B-double)
  • C: bakwagen + aanhangwagen
  • D: bakwagen + dolly + oplegger
  • E: bakwagen + middenasaanhangwagen + middenasaanhangwagen
  • F: bakwagen + oplegger (zeldzame vorm met een aangepaste bakwagen)
  • G: bakwagen + middenasaanhangwagen (drie assen-variant)

Verkeersveiligheid

In 2009 en 2010 is een monitoringsonderzoek uitgevoerd naar de verkeersveiligheid van LZV's, wat in de periode 2011-2013 herhaald is. Hieruit bleek dat LZV's geen verslechtering van de verkeersveiligheid betekenen.[2] Het aantal LZV's bedroeg in 2014 ruim 1.000, waarbij er in de periode 2011-2013 slechts 10 ongevallen hebben plaatsgevonden met een LZV, waarbij geen zwaargewonden of doden zijn gevallen. Bij geen van de ongevallen was een kwetsbare verkeersdeelnemer betrokken.

Geschiedenis

LZV's worden al sinds de jaren '70 toegelaten op de openbare weg in Finland en Zweden. Elders in Europa kwamen er pas proeven met LZV's vanaf 2004, waaronder in Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Noorwegen en Frankrijk. Sinds 2012 rijden in Zweden ook LZV's van 32 meter lengte, met 11 assen en een gewicht van 80 ton, in eerste instantie alleen 's nachts op de E6 tussen Malmö en Göteborg.[3]

In 2015 ondertekende men in Benelux-verband een akkoord over de mogelijkheid dat langere en zwaardere voertuigen (LZV) de grens kunnen oversteken, rekening houdend met het feit dat Luxemburg deze mogelijkheid nog niet toelaat op zijn grondgebied.[4] Zo hoeven minder vrachtwagens de weg op om dezelfde hoeveelheid goederen te vervoeren.

Voordelen

Het voordeel van een LZV is dat er meer vracht meegenomen kan worden terwijl het brandstofverbruik maar gering toeneemt. Per tonkilometer zijn LZV's daarom milieuvriendelijker dan reguliere vrachtwagens. Voor elke 3 reguliere vrachtwagens kunnen 2 LZV's rijden.

Tegenstanders van LZV's menen dat door LZV's het goederenvervoer via spoor zal verminderen. Echter in de praktijk heeft het binnenlands goederenvervoer per spoor een aandeel dat vrijwel nihil is (2,1%)[5][6][7][8] en blijkt er geen modal shift te ontstaan.[9] Ook uit Duitse praktijkproeven blijkt er geen modal shift te ontstaan.[10]

Zie ook

Referenties