Langzaam rijden gaat sneller

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Langzaam rijden gaat sneller, ook aangeduid met het acroniem LARGAS, of zelfs met het speelse LaRGaS is een weginrichtingsconcept om wegen dusdanig in te richten dat bestuurders weliswaar niet hard rijden, maar zich toch sneller verplaatsen. Dit zou bereikt moeten worden door een zo gelijkmatig mogelijke doorstroming te bewerkstelligen, waarin enerzijds zo min mogelijk hoeft te worden gestopt (bijvoorbeeld voor een verkeerslicht) maar anderzijds geen hoge snelheden bereikt kunnen worden (bijvoorbeeld door smallere rijbanen). Het LARGAS-principe is vooral bedoeld voor gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom.

Het concept gaat uit van smalle, gescheiden rijstroken waarop bestuurders elkaar niet kunnen passeren, waarbij langzaam doch met voorrang kan worden doorgereden. De lagere snelheid en het niet kunnen inhalen zorgt daarmee voor een grotere veiligheid. Tevens zorgen de ontwerpelementen er voor dat er kolonnevorming optreedt, waardoor overstekend verkeer gebruik kan maken van de hiaten tussen de kolonnes om veilig te kunnen oversteken. De gescheiden rijrichtingen maakt het mogelijk dat kruisend verkeer en afslaand verkeer vanuit de zijrichting in twee fasen de weg over kan steken, waardoor verkeerslichten meestal niet toegepast hoeven te worden. Linksafslaand verkeer vanuit de hoofdrichting kan zich in de ruimte tussen beide rijrichtingen opstellen totdat een hiaat in de tegemoetkomende richting optreedt.

In Hilversum zijn in de jaren 2000 op de Ring diverse wegvakken voorzien van het LARGAS-concept, waardoor ruime ervaring is ontstaan in het toepassen van het concept. Het voorrangspleintje is zo'n product dat uit het concept is ontstaan, dat in het nieuwe ASVV als standaardoplossing voor binnenstedelijke weginrichting gebruikt kan worden. De LARGAS-weginrichting is gaandeweg op meer locaties toegepast, waaronder in Heemstede en Heerhugowaard.