Leidsebaan

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Blank.png
Leidsebaan
Begin Den Haag
Einde Leiden
Lengte circa 12 km
Route

Brug.svg Schenkviaduct → Den Haag

Knooppuntsymbool.svg Rijksweg 14

Knooppuntsymbool.svg Rijksweg 11

Junction.svg Haagweg → Leiden

De Leidsebaan, ook wel bekend als Forensenweg of Provincialeweg 16, was een geplande ontsluitingsweg tussen Den Haag en Leiden. De weg was gepland vanaf het Schenkviaduct in Den Haag in noordelijke richting globaal langs de spoorlijn Amsterdam - Rotterdam naar Leiden te lopen om daar aan te sluiten op de Haagweg.

Routebeschrijving

De Leidsebaan was gepland als een voortzetting van het Schenkviaduct en de aansluitende Schenkkade in Den Haag. De route zou grotendeels parallel lopen aan de spoorlijn Amsterdam - Rotterdam. Bij Mariahoeve zou de rijksweg 14, gepland als A14, gekruist worden om daarna de weg te vervolgen langs het spoor[1]. Ter hoogte van Voorschoten zou het geplande tracé afbuigen in meer noordelijke richting midden door het polderland om vervolgens met een viaduct de Papeweg, de huidige N448 ongelijkvloers te kruisen. Verder naar het noordoosten zou de Leidsebaan dan de geplande rijksweg 11 kruisen[2] om vervolgens af te buigen richting de Haagweg om daar tenslotte op aan te sluiten[3].

In een tweede variant zou de Leidsebaan een voortzetting zijn van de Bezuidenhoutseweg vanaf de A14 om vervolgens parallel aan de richting het spoor te gaan en dan af te buigen richting Voorschoten.

Geschiedenis

De plannen voor de Leidsebaan stammen uit de jaren 1960 toen de gemeente Den Haag ambitieuze plannen ontwikkelde om de stad te ontsluiten met drie grote uitvalswegen te weten de Utrechtsebaan, de Rotterdamsebaan en de Leidsebaan. De Utrechtsebaan kwam eind 1976 gereed als verlengstuk van de A12 vanaf het toenmalige knooppunt Leidschendam. Voor de andere twee wegen zou de uitvoering op zich laten wachten.

De Leidsebaan werd als alternatief gezien voor de plannen van de Duinweg, de autoweg of autosnelweg tussen Den Haag en Haarlem, waarvan slechts een kort gedeelte van de N206 tussen Katwijk en De Zilk en de N208 tussen Haarlem-Zuid en de Velsertunnel zijn gerealiseerd. Deze plannen van de Duinweg zijn omstreeks 1970 afgeschoten. De Leidsebaan kwam toen in de vorm van Provincialeweg 16 in de wegenplannen en er werd een tracé als stippellijn ingetekend op diverse kaarten. De geschatte intensiteiten lagen op 40.000 - 50.000 per dag in het jaar 2000, waarvoor in eerste instantie een weg met 2x3-rijstroken was bedacht, later zelfs 2x4-rijstroken[4]. Er werden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals de bouw van een viaduct over de Papelaan dat gereed kwam in 1971. Bij de Horst en Voordelaan net ten zuiden van Kasteel De Horsten is een fietstunnel onder het spoor aangelegd met een overlengte zodat de Leidsebaan er langs gelegd kon worden[5]. Als laatste is de aansluiting op de Haagweg bij Landgoed Ter Wadding voorbereid als een soort knooppunt[6][7]. Daarnaast is er een nieuwe brug over de Korte Vliet gebouwd.

Voor de kruising met rijksweg 11 was waarschijnlijk een klaverbladknooppunt gepland volgens een plankaart uit 1958[8]. De Leidsebaan wordt hier aangeduid als Forensenweg en de huidige A4 en A44 staan ingetekend als respectievelijk rijksweg 4a en rijksweg 4. Rijksweg 11 was nog bekend onder het nummer 4b.

De plannen voor de Leidsebaan leidde tot felle protesten onder de lokale bevolking omdat de weg waardevolle natuur zou doorsnijden. Daarnaast werd getwijfeld over de noodzaak van een derde doorgaande verbinding parallel aan de bestaande rijkswegen A4 en A/N44. Ook de politiek begon zich te roeren over de plannen en uiteindelijk verdween de Leidsebaan eerst in de stoffige lades om vervolgens definitief geschrapt te worden[9].

Van het tracé en het voorwerk zijn enkele sporen terug te vinden. Het viaduct over de Papelaan dat er circa 15 jaar doelloos heeft gelegen is omstreeks 1985 weer afgebroken. Maar de overbemeten fietstunnel bij De Horsten bestaat nog steeds. Ook ligt in zuidelijke richting een fietspad over het tracé, het Oude Veenpad. Er waren destijds diverse dammen over de watergangen gebouwd voor de Leidsebaan. Verder is de nu overgedimensioneerde kruising bij de Haagweg nog steeds aanwezig.

Toekomst

Van de grote wegenplannen die Den Haag had is tot op heden alleen de Utrechtsebaan uitgevoerd. De Leidsebaan zal niet meer worden aangelegd, de oorspronkelijke plannen zijn niet meer uit te voeren aangezien delen van het ooit geplande tracé inmiddels bebouwd zijn. De Rotterdamsebaan is in februari 2021 opengesteld. De plannen voor rijksweg 11 in de vorm van een A11 zijn in 1980 geschrapt. Wel wordt tot medio 2022 de Rijnlandroute aangelegd. De route volgt in aagepaste vorm deels het tracé dat voor rijksweg 11 bestemd was.

Referenties