Leimuiderbrug

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Leimuiderbrug
NLN207.svg
Leimuiderbrug.jpg
Overspant Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder
Rijstroken 2+4
Totale lengte onbekend
Hoofdoverspanning 13,9 meter
Hoogte brugdek 2,5 meter
Openstelling ca 1960 en 1993
Verkeersintensiteit 38.000 mvt/etmaal
Locatie kaart

De Leimuiderbrug is een beweegbare brug in de Nederlandse N207. De brug overspant de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder nabij Leimuiden. De brug die op de provinciegrens ligt van de provincies Noord- en Zuid-Holland is in beheer bij de provincie Noord-Holland.

Kenmerken

De Leimuiderbrug betreft feitelijk drie naast elkaar gelegen basculebruggen.

De zuidelijke brug is bestemd voor verkeer vanaf Nieuw-Vennep en de A4 in de richting van Alphen aan de Rijn en heeft twee rijstroken. Daarnaast ligt vlak tegen de rijbaan nog een tweerichtingen fietspad. Deze brug is in de jaren vijftig aangelegd ter vervanging van een draaibrug.

Daarnaast liggen zeer dicht tegen elkaar aan twee bruggen voor verkeer van Alphen aan den Rijn in de richting Nieuw Vennep en de A4. De scheiding tussen deze beide bruggen loopt dwars door de over de brug lopende rijbaan heen. Op het ene brugdeel liggen twee rijstroken voor verkeer dat rechtdoor gaat plus een voorsorteerstrook voor linksafslaand verkeer. Op het andere brugdeel, tevens het meest noordelijke brugdeel, ligt een een voorsorteerstrook voor rechtsafslaand verkeer alsmede een vrijliggende busbaan. Deze twee dicht tegen elkaar aanliggende bruggen zijn begin jaren negentig aangelegd en in juni 1993 opengesteld voor verkeer.[1]

Alledrie de bruggen overspannen de Ringvaart in twee delen. In alle gevallen is het oostelijke deel beweegbaar. Deze delen hebben een overspanning van 13,9 meter. In gesloten toestand hebben de bruggen een doorvaarthoogte van 2,4 tot 2,5 meter. De twee noordelijke tegen elkaar aanliggende bruggen hebben een gezamenlijke breedte van 25 meter.

Naast de Ringvaart van de Haarlemmermeer overspannen de bruggen ook een kruisende lokale weg die aan de Haarlemmermeerse kant over de ringvaartdijk loopt. Doordat de brug vrij laag is (en op die plek niet beweegbaar) is de maximale doorrijhoogte voor verkeer op deze Leimuiderdijk 1,9 meter. Vanwege verkeersoverlast voor omwonenden is deze onderdoorgang vanaf 2020 gesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Direct aan de Haarlemmermeerse kant van de brug ligt een door middel van VRI's geregelde kruising met de Weteringweg.

Geschiedenis

Na de drooglegging van de Haarlemmermeer rond 1860 zijn er op diverse plekken bruggen over de ringvaart aangelegd. Nabij Leimuiden betrof dit een draaibrug. Aan de Haarlemmermeersekant was in het verlengde van deze brug geen weg aanwezig en sloot de brug alleen op de ringvaartdijk. Aan de Leimuidense kant sloot de brug aan op een weg richting Leimuiden.

In de jaren vijftig werd besloten een nieuwe weg aan te leggen tussen Alphen aan de Rijn via Leimuiden richting rijksweg 4 nabij Nieuw Vennep. Nabij Leimuiden kwam deze nieuwe weg, de (latere) Zuid-Hollandse provinciale weg S7, vlak langs de oude weg te lopen. In verband met de nieuwe weg werd de oude draaibrug gesloopt en werd direct daarnaast een basculebrug aangelegd. Verkeer richting rijksweg 4 werd aan de Haarlemmermeerse kant van de brug via een verbindingsweg naar de Venneperweg geleid. De nieuwe brug en het aansluitende wegvak in Leimuiden werden rond 1960 geopend.

Begin jaren zeventig werd besloten in het verlengde van de Haarlemmermeerse kant van de Leimuiderbrug een rechtstreekse verbinding met rijksweg 4 aan te leggen, de zogenaamde Leimuiderweg. Dit wegvak, de toenmalige provinciale weg S20, de latere N207, werd rond 1975 opengesteld.

Begin jaren tachtig bleek dat de Leimuiderbrug de toegenomen hoeveelheid verkeer niet meer kon verwerken. Dagelijks stonden er daardoor voor de brug lange files. Vanuit onder andere de toenmalige gemeente Leimuiden, de gemeente Alphen aan de Rijn en de ANWB werd gepleit voor een verbreding van de brug. Mede omdat de brug precies op de provinciegrens ligt tussen Noord- en Zuid-Holland nam de besluitvorming hierover echter enige tijd in beslag. Aan de Leimuidense kant van de brug moesten vanwege de aansluitende weg ook gemeentelijke en provinciale grenscorrecties plaatsvinden. Ook leverde de gedeeltelijke onteigening van een rietsnijdersbedrijf de nodige vertraging op.[2] Uiteindelijk werd in 1990 het besluit genomen direct ten noorden van de oude brug twee nieuwe bruggen aan te leggen. De aanleg van de nieuwe bruggen begon in februari 1991. De nieuwe bruggen zijn in juni 1993 opengesteld voor verkeer, maar de officiële opening vond plaats op 7 oktober 1993. De aanleg van de nieuwe bruggen en aansluitende infrastructuur kostte 28 miljoen gulden (ongeveer € 13 miljoen) waarvan de provincie Noord-Holland ongeveer 90% betaalde en de provincie Zuid-Holland het restant.

Toekomst

De Leimuiderbrug vormt al enige tijd een groot probleem in de doorstroming door de regelmatige brugopeningen en de combinatie met een verkeerslichtengeregeld kruispunt ten westen van de brug, en de beperkte capaciteit van de N207 door en ten oosten van Leimuiden. In de avondspits is dit probleem het meest zichtbaar omdat door de beperkte capaciteit richting Alphen aan den Rijn het verkeer terugslaat tot op de brug, en bijna werkdagelijks tot op de kruising met de A4.

De provincies Noord- en Zuid-Holland hebben dit onderkend en zijn een verkenning gestart naar mogelijke oplossingen.

Enkele mogelijkheden zijn:

  • aanpassen openingsregiem Leimuiderbrug;
  • verplaatsen van bedrijven die veelvuldig gebruikmaken van de Haarlemmermeerringvaart;
  • vervangen van de brug door aquaduct;
  • verhogen van de doorvaarthoogte van de brug.

Verkeersintensiteiten

In 2018 reden dagelijks ongeveer 35.000 voertuigen over de bruggen.[3]

Externe links

Referenties

  1. Leidsch Dagblad 15 juni 1993
  2. Leidsch Dagblad 22 oktober 1987
  3. Provincie Noord-Holland