Lettertypes bewegwijzering

Uit Wegenwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Van BPR Highway Gothic naar FHWA Interstate Series E(M) en ANWB-Ee

In de jaren '40 van de vorige eeuw is in de Verenigde Staten door het Bureau of Public Roads (BPR) een nieuw lettertype ontworpen speciaal voor gebruik in dynamische situaties, zoals op wegen. Dit werd Highway Gothic of Interstate genoemd, en vooral het E en E(M) schrift hebben in de wereld veel navolging gevonden, zo ook in Nederland.

In de Verenigde Staten werd BPR Highway Gothic als standaard ontworpen voor bewegwijzering, met tekens die zoveel mogelijk schreefloos waren en zonder nodeloze krullen, zodat het karakter zo min mogelijk "gesloten" elementen bevat. Deze ontwerpeigenschappen zijn van belang omdat bewegwijzering ook op grotere afstand in een bewegend voertuig goed leesbaar moet zijn. Proefondervindelijk bleek dat van de beschikbare series A t/m F de series E het beste leesbaar was.

Om de bewegwijzering bij nacht beter zichtbaar te maken kon men borden aanstralen met een verlichtingsarmatuur, echter veel bewegwijzering staat op plaatsen waar geen elektriciteit aanwezig is. In de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw, toen retroreflecterende folies nog niet bestonden, heeft men de oplossing gezocht in zogenaamde "spikes". Deze nagels werden op een zodanige manier in de letters geslagen dat de spikes reflecteerden in het licht van de koplampen van naderende voertuigen. Om de letters individueel goed zichtbaar te houden was het noodzakelijk om de spatiëring (afstand tussen de karakters) te vergroten. Dit resulteerde in de aangepaste E-serie; de series E(Modified) oftewel E(M). Bijzonder was dat de leesbaarheid van dit schrift zoveel beter werd bevonden, dat de series E(M) tot standaard werd verheven, ook voor borden die niet van spikes werden voorzien. De opvolger van het BPR, de Federal HighWay Agency (FHWA), voert het lettertype BPR-Highway Gothic onder de naam FHWA-Interstate.

Eind jaren '60 kozen ANWB en Rijkswaterstaat voor het Series E(M)-lettertype, vanaf dat moment ANWB-Ee genoemd. Bovendien werd een gestandaardiseerd condensed alfabet ingevoerd dat afgeleid was van het Amerikaanse C-alfabet (Series C). Dat werd ANWB-Cc; waarbij een vertaling werd gemaakt van American-imperial maatvoering naar het metrisch stelsel. Decennialang was dit het uniforme schrift op de Nederlandse bewegwijzering.

Redesign en de ontwikkeling van ANWB-Uu

In 1997 gaf het toenmalige LOB (Landelijk Overleg Bewegwijzering) opdracht het Redesign (nieuw ontwerp bewegwijzering) te ontwikkelen voor alle wegwijzers in Nederland. De ANWB liet een studie naar redesign uitvoeren door de Nederlandse grafisch ontwerper Gerard Unger. Het resultaat was het schrift ANWB-Uu (met de U van Unger), dat in eerste instantie op de vernieuwde handwijzer-armen werd gebruikt. Verder bevatte redesign een groot aantal nieuwe en aangepaste symbolen, alsmede een open pijlvorm, in plaats van de vertrouwde hartkoppijlpunt.

De begeleiding van de uitwerking van het redesign vond plaats door een stuurgroep waarvan naast de ANWB ook wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat deel uitmaakten. De uitwerking ervan is gepresenteerd in 2001 en het LOB keurde de uitwerking goed, behoudens enkele punten. Er bleken vijf punten te resulteren waarover Rijkswaterstaat anders dacht dan in het redesign was opgenomen. Na een bemiddelingspoging is verder overleg hierover niet meer gevoerd. Vervolgens is Rijkswaterstaat niet overgegaan tot invoering van redesign. Men bleef bij het Ee en Cc-schrift, waarvan men omwille van auteursrechten een eigen variant liet ontwikkelen. Naast ANWB-Ee en -Cc ontstonden RWS-Ee en -Cc.

Probleem met het in het kader van redesign ontworpen Uu-schrift is dat het tekort schiet bij hogere snelheden, vanwege de kleinere spatiëring en het gebruik van tekens die veel meer gesloten zijn dan hun voorgangers, zoals de letter g, en de cijfers 6, 8 en 9. De ANWB besloot om op grote schaal redesign te gaan plaatsen met het Uu-schrift, tegen de Richtlijn Bewegwijzering in. Bij de invoering van de nieuwe Richtlijn Bewegwijzering in 2005 moest worden geconstateerd dat er op het onderliggend wegennet veel bewegwijzering stond die niet conform de Richtlijn was, en de ANWB was niet van zins om de nieuwe Richtlijn na te leven.

Tezelfdertijd speelde in 2006 in het kader van het project Fileproof bij Rijkswaterstaat de gedachte dat bij het toepassen van staande, omhoog wijzende pijlen er bij splitsingen minder sprake zou kunnen zijn van congestie. Dit is uitgebreid beproefd op het gedeelte van de A12 tussen Duiven en knooppunt Velperbroek. Dit mondde uit in een nieuwe ontwikkeling voor de bewegwijzering op autosnelwegen, ook wel NBA genoemd.

Smallere versies van hetzelfde font versus kerning, en de ontwikkeling van RWS-Dd

Er zijn twee manieren waarop men in de breedte meer karakters op een paneel kwijt kan. De eerste manier betreft het kiezen van een font dat in zijn geheel smaller is. Bijvoorbeeld ANWB-Cc in plaats van ANWB-Ee, of Clearview 2 in plaats van Clearview 5, of DIN 1451-Engschrift in plaats van Mittelschrift. Probleem hierbij is dat borden met meerdere toegepaste schriften meestal minder goed lezen, wanneer het verschil tussen de smallere karakters en de bredere karakters te groot is.

De tweede manier betreft kerning. Hierbij wordt de spatiëring tussen de karakters geminimaliseerd. Het nadeel van de laatste methode is dat de leesbaarheid van de gekernde tekst afneemt.

Traditioneel vond nog vanuit de ANWB-tijd op het rijkswegennet kerning plaats. Rijkswaterstaat meende echter dat met een schriftvariant tussen Ee en Cc in aan de leesbaarheidsproblematiek tegemoet kon worden gekomen. Het in 2010 in opdracht van Rijkswaterstaat ontworpen schrift heet RWS-Dd. Dit lettertype wordt toegepast wanneer de beschikbare bordbreedte beperkt is. RWS-Dd is afgeleid van FHWA-Series D, echter met een grotere spatiëring zoals in Series E(M). RWS-Dd heeft een ruimtebeslag dat vergelijkbaar is met ANWB-Uu, is echter bij gelijke kapitaalhoogte beter leesbaar doordat voldaan is aan de eisen van open karakters met een goede spatiëring. RWS-Dd verschilt veel minder van Ee dan dat bijvoorbeeld bij DIN1451 het Engschrift van het Mittelschift verschilt. Daardoor is het niet problematisch dat op één paneel zowel Ee als Dd worden toegepast.

Kapitaalhoogte en gebruikte fonts op het Onderliggend Wegennet

In principe wordt de kapitaalhoogte 360mm gebruikt op autosnelwegen, en in principe niet kleiner dan 300mm. Afwijkingen komen echter voor als de situatie dat noodzaakt.

Op het onderliggend wegennet zijn in de Richtlijn bewegwijzering uit 2005 de lettertypes ANWB-Ee en ANWB-Cc voorgeschreven. In de praktijk wordt vaak gebruikgemaakt van ANWB-Uu.

Tiresias Signfont

In een tweetal gemeenten, Almelo en Zoetermeer, heeft het bedrijf iRoute lokale bewegwijzering geplaatst. daarbij is gebruikgemaakt van het Tiresias Signfont. Het font Tiresias is ontworpen voor slechtzienden voor een situatie op papier. Het afgeleide Signfont is niet optimaal voor goedzienden in een dynamische omgeving als de auto.

Toegepaste schriften in Nederland

In Nederland zijn de volgende schriften in gebruik:

 • RWS-Ee/ANWB-Ee: op rijkswegen, en op borden van voor 2002 op het onderliggend wegennet, en op borden van na 2009 op het onderliggend wegennet in de provincies Zuid-Holland en Overijssel
 • RWS-Dd: op rijkswegen, in plaats van gekernd Ee
 • RWS-Cc/ANWB-Cc: op oudere handwijzers van voor 1997, en op recentere handwijzers van Rijkswaterstaat. Werd tot in de jaren '80 ook gebruikt op voorwegwijzers op het onderliggend wegennet.
 • ANWB-Uu: op alle door de ANWB sinds 1997 geplaatste handwijzers, en op alle door de ANWB na 2002 geplaatste bewegwijzeringspanelen
 • Tiresias Signfont: op het stedelijk wegennet van de gemeenten Almelo en Zoetermeer.

Toegepaste schriften elders in het buitenland

In het buitenland zijn diverse schriften in gebruik.

 • Austria: Oostenrijk
 • Caractère: Frankrijk
 • Clearview: Verenigde Staten (tussen 2004 en 2016)
 • DIN 1451: o.a. Duitsland, Tsjechië, Zuid-Afrika
 • Drogowskaz: Polen
 • Frutiger: Zwitserland
 • Hangil: Zuid-Korea
 • Interstate/Highway Gothic: Verenigde Staten (FHWA-Interstate), Australië, Nieuw Zeeland, vele Midden- en Zuid-Amerikaanse landen, Nederland en Spanje.
 • SNV: o.a. België, Zwitserland, Slovenië, Kroatië, Servië, Bulgarije, Roemenië
 • Trafikkalfabetet: Noorwegen
 • Transport: o.a. Groot-Brittannië en Portugal, en in afgeleide vorm ook in Denemarken en IJsland
 • Tratex: Zweden

Referenties