Lijst van bruggen over de Delaware River

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De loop van de Delaware River.

Dit is een lijst van bruggen over de Delaware River in de Verenigde Staten. De Delaware River is een 674 kilometer lange rivier in het oosten van het land, stromend door de staten Pennsylvania, New York, New Jersey en Delaware. De rivier staat bekend om zijn grote estuarium waaraan de stad Philadelphia is gelegen.

Stroomgebied

De Benjamin Franklin Bridge tussen Philadelphia en Camden.

De Delaware River ontspringt in de Catskill Mountains in Upstate New York en heeft in eerste instantie twee takken, die bij Hancock, New York samen komen en dan de Delaware River vormen. De rivier vormt vanaf hier de grens tussen Pennsylvania en New York en voert door een smal en bochtig dal. De rivier is op dit deel grotendeels niet breder dan 50 tot 100 meter. De eerste wat grotere stedelijke kern aan de rivier is Port Jervis, New York en Matamoras, Pennsylvania, die tegenover elkaar liggen. Vanaf dit punt vormt de rivier de grens tussen Pennsylvania en New Jersey.

De rivier stroomt dan zuidwestwaarts door een dunbevolkte wildernis tot aan de Delaware Water Gap, een nauwe canyon in de heuvelruggen nabij Stroudsburg. Zuidelijk hiervan wordt de omgeving meer gecultiveerd en vervolgens verstedelijkt, de rivier stroomt langs Easton, de eerste echte stad aan de rivier. De rivier is hier 100 meter breed, de Lehigh River stroomt hier de Delaware River in. De rivier stroomt dan zuid-zuidoostwaarts, nog steeds de grens tussen Pennsylvania en New Jersey vormend. De omgeving raakt hier meer bebouwd, met verre suburbs van Philadelphia en rond de stad Trenton.

Vanaf Trenton wordt de Delaware River een stuk breder, bijna 300 meter. De rivier is hier al praktisch op zeeniveau. Na Trenton buigt de rivier naar het zuidwesten af en stroomt dan door het grote stedelijke gebied van Philadelphia. De rivier wordt hier steeds breder, ter hoogte van Philadelphia is de rivier 500 tot 600 meter breed. De oevers zijn geïndustrialiseerd. Na Philadelphia is de rivier 1 tot 1,5 kilometer breed. Aan de zuidkant van Philadelphia stroomt de Schuylkill River in de Delaware River, die op dit punt feitelijk al een estuarium met zeewater vormt.

Op het meest stroomafwaarts gelegen deel vormt de rivier een breed estuarium die de grens tussen de staat Delaware en New Jersey vormt. Ter hoogte van Wilmington is de rivier twee kilometer breed. Hier liggen ook de laatste twee bruggen over de rivier, de Delaware Memorial Bridge. Zuidelijker wordt het estuarium dermate breed dat het meer het karakter krijgt van open zee en vormt de Delaware Bay, die op het breedste punt ruim 40 kilometer breed is tussen Delaware en New Jersey. De verbinding naar de open oceaan volgt bij Cape May.

Zijrivieren

De Delaware River heeft een relatief smal stroomgebied en kent niet veel grote zijriveren, de belangrijkste zijn de Lehigh River en de Schuylkill River, die beiden vanuit Pennsylvania de Delaware River instromen.

Debiet

Het gemiddelde debiet bij Trenton bedraagt 340 m³/s, waarmee het een relatief kleine rivier is. De rivier is weinig gereguleerd, er zijn geen stuwen of dammen die de afvoer controleren. Het is daardoor één van de weinige grote rivieren in de Verenigde Staten die nog grotendeels een natuurlijk verloop kent. De rivier is daardoor kwetsbaar voor overstromingen, met name door sneeuwsmelt en wanneer ex-orkanen over het gebied trekken. De oevers van de Delaware River zijn op het natuurlijk stromende deel echter relatief dunbevolkt, Easton is de enige stad van omvang direct aan de rivier en is daardoor kwetsbaar voor overstromingen. In de veel dichter bevolkte regio van Trenton en Philadelphia is de rivier al op zeeniveau zodat overstromingen hier bijna geen impact hebben.

De Delaware River als vaarweg

Sinds 1885 wordt het estuarium van de Delaware River diep genoeg gehouden voor grote zeeschepen. Er is intensieve scheepvaart in de estuarium, met name vanaf open zee tot en met Philadelphia en Camden, maar sporadisch ook wat verder noordelijk tot nabij Trenton. Trenton zelf heeft geen havenfaciliteiten, de rivier is hier te ondiep, maar net ten zuiden van Trenton zijn industriële complexen die wel havenfaciliteiten hebben. De havens van Wilmington, Chester, Philadelphia en Camden hebben gezamenlijk een overslag van 100 miljoen ton.

De rivier zelf heeft echter geen scheepvaart. Alle scheepvaart vindt plaats op het deel dat onder het estuarium valt, dit zijn feitelijk zeehavens en geen rivierhavens.

Geschiedenis

Philadelphia is één van de oudste en belangrijkste steden aan de Amerikaanse oostkust, waardoor er al vroeg bruggen over de rivier werden gebouwd. De rivier is bij Philadelphia erg breed, daarom werden de eerste bruggen bij Trenton gebouwd. Trenton is de hoofdstad van de staat New Jersey. De eerste brug over de Delaware River was de Lower Trenton Bridge die in 1806 opende. Een andere oude brug over de benedenloop was de Yardley–Wilburtha Bridge in Trenton die in 1835 opende als houten tolbrug. De oudste nog in gebruik zijnde verkeersbrug is de Calhoun Street Bridge in Trenton die in 1884 opende.

In de 19e en begin 20e eeuw zijn enkele spoorbruggen over de Delaware River aangelegd. De oudste nog in gebruik zijnde spoorbrug over de Delaware River in Philadelphia is de Delair Bridge uit 1896. In de 20e eeuw nam het wegverkeer toe, wat leidde tot de aanleg van de Benjamin Franklin Bridge, een imposante hangbrug uit 1926 in Philadelphia. De meeste andere bruggen dateren van de jaren '50 en '60. Eén van de bekendste bruggen is de Delaware Memorial Bridge, die in twee fases gebouwd werd, in 1951 en 1968. De meest recente brug over de benedenloop van de Delaware River is de Betsy Ross Bridge uit 1976.

Tol

De bruggen over de benedenloop van de Delaware River zijn allemaal tolbruggen. De tol wordt in de meeste gevallen alleen richting westen (Pennsylvania/Delaware) geheven.

De tolwegbeheerders zijn;

  • Delaware River and Bay Authority
  • Delaware River Port Authority
  • Burlington County Bridge Commission
  • Delaware River Joint Toll Bridge Commission

Lijst van bruggen over de Delaware River

De iconische Delaware Memorial Bridge, de meest stroomafwaarts gelegen brug.

De lijst loopt stroomopwaarts tot aan Trenton.

Brug Route Lengte Hoofdoverspanning Type rijstroken Opening
Delaware Memorial Bridge 3291 m 655 m hangbrug 2x4 1951 / 1968
Commodore Barry Bridge 4240 m 501 m vakwerkbrug 1x5 1974
Walt Whitman Bridge 3652 m 610 m hangbrug 3+4 1957
Benjamin Franklin Bridge 2918 m 533 m hangbrug 3+4 1926
Betsy Ross Bridge 2586 m 222 m vakwerkbrug 2x3 1976
Tacony-Palmyra Bridge 1115 m 159 m boogbrug 2+1 1929
Burlington-Bristol Bridge 701 m 165 m hefbrug 1x2 1931
Delaware River - Turnpike Toll Bridge 2058 m 208 m boogbrug 2x2 1954
Trenton-Morrisville Toll Bridge 404 m ? liggerbrug 2x3 1952
Lower Trenton Bridge 312 m ? vakwerkbrug 1x2 1928
Calhoun Street Bridge 388 m ? vakwerkbrug 1x2 1884
Scudder Falls Bridge 530 m 55 m liggerbrug 2x2 1961

Referenties