Lijst van bruggen over de Mississippi River

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het stroomgebied van de Mississippi River.

Dit is een lijst van bruggen over de Mississippi in de Verenigde Staten. De Mississippi River is een 3.765 kilometer lange rivier in de Verenigde Staten.[1] De Missouri River is een zijrivier van de Mississippi, maar is in totaal langer dan de Mississippi. De Mississippi River watert een groot deel van het binnenland van de Verenigde Staten af, tussen de Appalachian Mountains in het oosten en de Rocky Mountains in het westen. De Mississippi heeft een groot aantal lange zijrivieren. Grote steden aan de rivier zijn Minneapolis, St. Louis, Memphis en New Orleans. De Mississippi River is de bekendste rivier van Noord-Amerika. Het stroomgebied beslaat 32 staten en twee Canadese provincies. De Mississippi River wordt gezien als de nationale rivier van de Verenigde Staten, en een belangrijke scheiding tussen het oosten en westen van het continent.

Stroomgebied

Upper Mississippi

De Wabasha Street Bridge in St. Paul.

De bron van de Mississippi River ligt in Lake Ithasca in de staat Minnesota. Van alle grote rivieren in de Verenigde Staten heeft de Mississippi River zijn laagste ontspringing, op slechts 450 meter boven zeeniveau. De rivier stroomt in eerste instantie noordwaarts, later oostwaarts. De eerste plaats van betekenis aan de rivier is Bemidji. De rivier meandert sterk en stroomt door een gebied met veel meren. De omgeving is vrij vlak en overwegend bebost met her en der wat landbouw. Vanaf Brainerd is de rivier meer dan 100 meter breed. De rivier stroomt dan zuidwaarts, waarbij de bossen overgaan in prairies. Hier liggen kleine steden als Little Falls en St. Cloud aan de rivier. De rivier buigt dan naar het zuidoosten af en bereikt dan de verstedelijkte regio rond Minneapolis-St. Paul.

Het centrum van Minneapolis is aan de Mississippi River gelegen, kort daarna stroomt de Minnesota River in de Mississippi. De rivier is hier 200 meter breed en bevaarbaar. Daarna ligt het centrum van de stad St. Paul aan de Mississippi. Daarna stroomt de rivier via een serie stuwmeren in zuidoostelijke richting en vormt dan de grens tussen Minnesota en Wisconsin. Bij het beginpunt van de grensrivier bij Prescott stroomt de St. Croix River er in.

De Mississippi River vormt dan een vrij grote vallei terwijl het zuidwaarts stroomt. Op dit deel liggen vooral wat kleinere steden aan de rivier, zoals Winona en LaCrosse. Zuidelijk van LaCrosse vormt de Mississippi River de grens tussen Iowa en Wisconsin. Aan dit deel liggen geen grotere plaatsen, alleen Prairie Du Chien heeft nog enige betekenis, waar de Wisconsin River in de Mississippi stroomt. Zuidelijker ligt de regionale stad Dubuque aan de rivier, vanaf dit punt vormt de Mississippi de grens tussen Iowa en Illinois. Dit deel van de rivier voert door een heuvelachtige streek, alhoewel het zuidelijk van Savanna, Illinois vlakker wordt.

De rivier buigt daarna wat naar het zuidwesten af, hier ligt het stadje Clinton aan de rivier. Groter zijn de Quad Cities, een collectie van vier steden, Davenport en Bettendorf in Iowa en Moline en Rock Island in Illinois. Op dit deel is de rivier 700 meter breed. Bij Rock Island stroomt de Rock River vanuit Illinois de Mississippi in. Vanaf Muscatine, Iowa buigt de Mississippi weer naar het zuiden af. De Mississippi River kent hier steeds grotere riviereilanden en is door frequente stuwen bevaarbaar. In het zuiden van Iowa liggen drie kleinere steden aan de Mississippi, Burlington, Fort Madison en Keokuk. Bij Keokuk stroomt de Des Moines River in de Mississippi.

Vervolgens vormt de Mississippi de grens tussen Missouri en Illinois. Tot de regio St. Louis liggen er niet veel steden van betekenis aan de rivier, alleen Quincy en Hannibal hebben enige betekenis. Het vlakke stroomdal van de Mississippi River is hier tot wel 10 kilometer breed. Bij Grafton stroomt de Illinois River er in. Hierna bereikt men de grootstedelijke regio van St. Louis. Aan de noordkant ervan stroomt de machtige Missouri River in de Mississippi, die langer is maar minder afvoer kent.

Middle Mississippi

De Eads Bridge in St. Louis.

De Middle Mississippi begint op het punt waar de Missouri River er in stroomt. Hierna ligt de stad St. Louis aan de rivier. Op dit deel is de rivier 600 meter breed en zijn de oevers geïndustrialiseerd. Het zwaartepunt van het stedelijk gebied van St. Louis ligt ten westen van de Mississippi, met vooral wat kleinere suburbs aan de kant van Illinois. Zuidelijk van St. Louis wordt het stroomdal 6 tot 7 kilometer breed, met name de kant van Missouri kent meer heuvels en bossen. Er liggen diverse mijnbouwgebieden aan de oever van Missouri. Zuidelijk van St. Louis liggen echter geen grotere steden aan de Middle Mississippi River, alleen Sainte Genevieve en Cape Girardeau hebben enige betekenis. Vlakbij Cairo, Illinois volgen de eerste grote meanders in de Mississippi, dit is bij het zuidpuntje van de staat Illinois. Bij Cairo stroomt de Ohio River in de Mississippi en is op dit punt qua afvoer een grotere rivier.

Lower Mississippi

De John James Audubon Bridge over de Mississippi River in Louisiana. Dit is één van de meest onbekende grote tuibruggen in de Verenigde Staten omdat het niet op een belangrijke route ligt.

Vanaf de samenvloeiing met de Ohio River wordt de Lower Mississippi gevormd. De rivier ligt op dit punt al minder dan 100 meter boven zeeniveau ondanks dat men nog diep in het binnenland is. Dit deel van de Mississippi stroomt trager en kent brede uiterwaarden. De rivier vormt hier grotendeels de grens tussen Missouri en Kentucky, alhoewel Kentucky ook land ten westen van de rivier heeft. Bij New Madrid kent de Mississippi een grote meander een bijzondere grenssituatie, waarin een stuk Kentucky in de meander is gescheiden van de rest van de staat. Vanaf dit punt vormt de rivier de grens tussen Missouri en Tennessee. De laatste plaats aan de rivier in de staat Missouri is Caruthersville.

Zuidelijker vormt de rivier de grens tussen Arkansas en Tennessee. Dit deel van de Mississippi kent grote meanders, waarbij beide staten land aan de overkant hebben. Men bereikt dan de grotere stad Memphis. Bij Memphis is de rivier veelal 1 kilometer breed. Zuidelijk van Memphis vormt de rivier de grens tussen Arkansas en Mississippi. Dit deel van de Mississippi is landelijk in karakter, met veel landbouw en geen grotere plaatsen aan de rivier. De Mississippi blijft hier een meanderend karakter hebben in een verder vrij vlak gebied. De Arkansas River stroomt hier de Mississippi in. De enige plaats van betekenis aan dit grenstraject is Greenville, Mississippi.

Vervolgens vormt de Mississippi River de grens tussen Louisiana en Mississippi. Dit is het laatste grenstraject. De sterk meanderende rivier vormt de scheiding tussen de bossen in Mississippi en het agrarisch land ten westen daarvan in Louisiana. De voornaamste stad aan dit deel van de rivier is Vicksburg, iets zuidelijker ligt nog Natchez, de laatste plaats van betekenis aan de rivier in de staat Mississippi, waarna de rivier alleen nog door Louisiana stroomt.

Door Louisiana is de rivier 800 tot 1000 meter breed. In dit gebied splitst de Atchafalaya River zich af als westelijke tak van de Mississippi, hierin stromen ook de Red River en de Ouachita River. Daarna bereikt de rivier de stad Baton Rouge. Vanaf hier zijn de oevers van de Mississippi sterk geïndustrialiseerd, met grote petrochemische complexen op beide oevers. Ook tot aan New Orleans is de rivier sterk meanderend en stroomt vrij dicht langs het Lake Pontchartrain.

Vanaf New Orleans begint het hart van de Mississippidelta in de Golf van Mexico. De omgeving bestaat voornamelijk uit moerassen maar de rivier is nog vrij ver omdijkt. De laatste plaats aan de rivier is Venice. De rivier splitst zich dan in meerdere takken en mondt uit in de Golf van Mexico.

Zijrivieren

zijrivier lengte
Minnesota River 534 km
St. Croix River 272 km
Wisconsin River 680 km
Rock River 481 km
Iowa River 520 km
Des Moines River 845 km
Illinois River 439 km
Missouri River 3.767 km
Ohio River 1.579 km
Arkansas River 2.364 km

Ohio River

Zie Ohio River.

De Ohio River is een 1.579 kilometer lange zijrivier van de Mississippi River, bij de samenvloeiing bij Cairo, Illinois is de Ohio River in debiet groter dan de Mississippi River. Dit komt omdat de Ohio River een neerslagrijker gebied afwatert dan de Mississippi en Missouri Rivers. De Ohio River vormt zich in Pittsburgh, Pennsylvania en vormt daarna de grens tussen Ohio, Indiana en Illinois in het noorden en West Virginia en Kentucky in het zuiden. De Ohio River heeft een grote betekenis voor de scheepvaart, het voert door een geïndustrialiseerde regio.

Aan de Ohio River liggen grote steden als Pittsburgh, Cincinnati en Louisville. De Ohio River kent tal van andere grote zijrivieren, zoals de Tennessee River, Cumberland River, Wabash River, Allegheny River, Monongahela River en Kanawha River, die de westelijke helft van de Appalachians en het oostelijk deel van het Midwesten afwateren.

Missouri River

De Missouri River is langer dan de hele Mississippi River en ontspringt in de Rocky Mountains in Montana. De Missouri River is 3.767 kilometer lang. Het debiet is bij de samenvloeiing met de Mississippi River vergelijkbaar. De rivier watert een omvangrijk deel van het centrale noorden van de Verenigde Staten af en heeft ook veel oost-west georiënteerde zijrivieren. De Missouri River stroomt door Montana, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Iowa, Kansas en Missouri. De rivier stroomt bij St. Louis in de Mississippi River. Grote steden aan de Missouri River zijn Omaha en Kansas City. Tot het stroomgebied behoort ook het uiterste zuiden van de Canadese provincies Alberta en Saskatchewan.

Arkansas River

De Arkansas River is een 2.364 kilometer lange rivier, en de op vijf na langste rivier in de Verenigde Staten. De rivier ontspringt in de Rocky Mountains in Colorado en stroomt door de Great Plains van Kansas en vervolgens door Oklahoma en Arkansas. De Arkansas River is relatief lang maar heeft een aanzienlijk geringer debiet dan de Ohio River en Missouri River, gemiddeld 1.130 m³/s bij Little Rock.

Stuwdammen

In de jaren 1930 is een serie van 29 stuwen met sluizen gebouwd in de Upper Mississippi tussen Minneapolis en St. Louis. Vanwege het relatief geringe verval van de rivier zijn de stuwen niet erg hoog. Het voornaamste doel van deze stuwen is om de Upper Mississippi bevaarbaar te houden met een diepgang van tenminste 2,7 meter. De zuidelijkste dam in de Mississippi River is de Chain of Rocks Dam in St. Louis. Zuidelijk daarvan heeft de Mississippi River een vrij stromend karakter, alhoewel er wel veel wing dams zijn die de waterafvoer in het midden concentreren. De dammen zijn niet ontworpen om waterkracht op te wekken, ze mogen ook overstromen als de waterafvoer te groot is, ze spelen geen rol in waterregulering behalve de diepgang.

Debiet

Het gemiddelde debiet bij Baton Rouge bedraagt 16.800 m³/s. Het is daarmee de twaalfde grootste rivier ter wereld. Bij Cairo, Illinois stroomt de Ohio River in de Mississippi, op dit punt heeft de Ohio River een grotere afvoer (8.000 m³/s) dan de Mississippi River (5.900 m³/s). Ter hoogte van St. Louis is het debiet 4.800 m³/s.

De Mississippi River en zijrivieren wateren een groot deel van het binnenland van de Verenigde Staten af, bijna al het land tussen de Appalachian Mountains en de Rocky Mountains. In het algemeen is de neerslag in het westen lager dan in het oosten. Dit is ook de reden dat de Ohio River meer water afvoert dan de Mississippi bij de samenvloeiing.

De vallei van de Mississippi River is gevoelig voor grote overstromingen. Dit heeft verschillende oorzaken, zoals sneeuwsmelt in het noorden en subtropische depressies en ex-orkanen in het stroomgebied. De hoogste afvoer ooit gemeten bedraagt 86.800 m³/s in Baton Rouge. Het grootschalig overstromen van laagland komt vooral voor langs de Mississippi River ten zuiden van St. Louis en vooral ten zuiden van Memphis, waar de hoogteverschillen kleiner zijn. Deze hoogteverschillen zorgen er ook voor dat overstromingen langs de Upper Mississippi en langs de Ohio River minder impact hebben. Periodiek komen ook grotere overstromingen langs de Missouri River voor, met name in het voorjaar als veel sneeuw tegelijk smelt.

Het meest kritieke punt van overstromingen is de stad New Orleans. Vooral een combinatie van hoge waterafvoer en opstuwing vanuit de Golf van Mexico maakt deze stad kwetsbaar. Om New Orleans voor overstromingen te behoeden is in 1931 de Bonnet Carré Spillway in gebruik genomen, dit is een kunstmatige uitlaat van de Mississippi River naar het Lake Pontchartrain, even ten westen van New Orleans.

Noordelijker in Louisiana is in 1963 de Old River Control Structure aangelegd, die moet voorkomen dat de hoofdstroom van de Mississippi River zich verplaatst naar de Atchafalaya River. Iets zuidelijker bevindt zich de Morganza Spillway, een andere nooduitlaat waar rivierwater de Atchafalaya River in kan stromen bij hoogwater, zonder dat zich het risico voor doet dat de Mississippi River zijn bedding verlegd naar de Atchafalaya River.

De Mississippi als vaarweg

De Stan Musial Bridge in St. Louis.

De Mississippi River en de Ohio River zijn cruciale vaarwegen in het binnenland van de Verenigde Staten. Dit belang kwam begin 19e eeuw al tot uiting, met een intensieve scheepvaart met stoomboten. Dit was in de periode dat er nog geen wegen of spoorwegen waren en watertransport de enige mogelijkheid was.

Op de Mississippi River en Ohio River komt grote duwbakvaart voor, vaak grote konvooien, sommige schepen duwen tientallen duwbakken. De rivier is vrij stromend ten zuiden van St. Louis, waardoor schepen geen sluizen nodig hebben. Dankzij 29 sluizen is de Mississippi River voor vrij grote schepen bevaarbaar tot aan Minneapolis. De Ohio River is over zijn hele lengte bevaarbaar voor grote schepen en heeft tal van sluizen.

Zuidelijk van Baton Rouge is de Mississippi River bevaarbaar voor grote zeeschepen met een diepgang tot 14 meter. Hiermee kunnen grote containerschepen, olietankers en bulk carriers afmeren langs de vele industriële complexen langs de rivier tussen Baton Rouge en New Orleans. Deze faciliteiten heten samen de Port of South Louisiana en is de grootste haven in de Verenigde Staten gemeten naar tonnage, met name vanwege de grote volumes bulkproducten. 60 procent van het graan vanuit het Midwesten wordt via de Port of South Louisiana geëxporteerd. De haven van New Orleans wordt hier los van gezien en is ook één van de grotere havens in het land.

De grootste binnenhaven is die van St. Louis, waar de oevers sterk geïndustrialiseerd zijn, zowel in Missouri als in Illinois. Ook wat kleinere steden zoals Davenport of Dubuque hebben omvangrijke watergebonden industrie. Naast de havens in de grotere steden zijn er ook tal van individuele industriële sites langs de rivier die gebruik maken van aanvoer en afvoer per schip.

De Missouri River is ontworpen voor de scheepvaart tot Sioux City, maar het meeste vindt plaats tussen Kansas City en St. Louis. De omvang van de scheepvaart op de Missouri River is echter stukken lager dan het potentieel. In Kansas City ligt wel veel industrie langs de rivier, maar weinig daarvan hebben watergebonden faciliteiten.

Geschiedenis

De oorspronkelijke I-74 Bridge in Davenport, inmiddels vervangen.

De eerste bruggen waren veelal spoorbruggen, met name bij Memphis en St. Louis. De oudste nog in gebruik zijnde verkeersbrug is de Eads Bridge in St. Louis uit 1874. De meeste bruggen zijn in de periode 1925-1975 over de Mississippi aangelegd, vrijwel allemaal als stalen cantilever vakwerkbrug. In de jaren '70 werden ook enkele boogbruggen gebouwd, maar dit type komt relatief weinig voor. Sinds de jaren '80 worden bestaande bruggen vervangen door nieuwe bruggen, vaak breder, en vaak ook vanwege de slechte conditie van de oude bruggen. Vaak, maar niet altijd, zijn dit tuibruggen.

In 2007 stortte de I-35W Mississippi River Bridge in Minneapolis in. Dit brugtype bleek een ontwerpfout te hebben en de staat Minnesota heeft in de jaren daarna bijna alle bruggen over de Mississippi River vervangen. In totaal zijn in de periode 2004-2018 9 bruggen ten zuiden van Minneapolis vervangen.

Lijst van bruggen over de Mississippi

De Crescent City Connection in New Orleans, de meest stroomafwaarts gelegen brug.
De Hernando de Soto Bridge in Memphis.
De I-35W Saint Anthony Falls Bridge in Minneapolis.

Deze lijst verloopt stroomopwaarts van de monding naar Minneapolis.

Brug Route Lengte Hoofdoverspanning Type rijstroken Opening
Crescent City Connection 4.093 m 480 m cantilever vakwerkbrug 2x4 1958 / 1988
Huey P. Long Bridge 2.462 m 241 m cantilever vakwerkbrug 2x3 1935
Luling Bridge 3.261 m 372 m tuibrug 2x2 1983
Gramercy Bridge 945 m 445 m cantilever vakwerkbrug 2x2 1995
Sunshine Bridge 2.510 m 251 m cantilever vakwerkbrug 2x2 1964
Horace Wilkinson Bridge 4.313 m 376 m cantilever vakwerkbrug 2x3 1968
Huey P. Long Bridge (Baton Rouge) 1.792 m 228 m cantilever vakwerkbrug 2x2 1940
John James Audubon Bridge 3.927 m 482 m tuibrug 2x2 2011
Natchez–Vidalia Bridge 1.282 m 258 m cantilever vakwerkbrug 2x2 1940 / 1988
Vicksburg Bridge 3.954 m 265 m cantilever vakwerkbrug 2x2 1973
Greenville Bridge 4.133 m 420 m tuibrug 2x2 2010
I-69 Mississippi River Bridge ? m ? m TBD 2x2 ?
Helena Bridge 1.586 m 245 m cantilever vakwerkbrug 1x2 1961
Memphis & Arkansas Bridge 1.592 m 235 m cantilever vakwerkbrug 2x2 1949
Hernando de Soto Bridge 5.954 m 274 m boogbrug 2x3 1973
Caruthersville Bridge 2.165 m 280 m cantilever vakwerkbrug 2x2 1976
Cairo Mississippi River Bridge 1.577 m 214 m cantilever vakwerkbrug 1x2 1929
Cairo I-57 Bridge 1.246 250 m boogbrug 2x2 1978
Bill Emerson Memorial Bridge 1.205 m 350 m tuibrug 2x2 2003
Chester Bridge 861 m 204 m vakwerkbrug 1x2 1942
Jefferson Barracks Bridge 1.219 m 277 m boogbrug 2x3 1983 / 1992
Poplar Street Bridge 660 m 183 m liggerbrug 2x4 1967
Eads Bridge 1.964 m 158 m boogbrug 2x2 1874
Martin Luther King Bridge (St. Louis) 1.222 m 293 m cantilever vakwerkbrug 1x3 1951
Stan Musial Veterans Memorial Bridge 854 m 457 m tuibrug 2x3 2014
McKinley Bridge 1.924 m 158 m vakwerkbrug 1x2 1910
New Chain of Rocks Bridge 1.649 m 74 m liggerbrug 2x2 1966
Clark Bridge 1.408 m 230 m tuibrug 2x2 1994
Champ Clark Bridge 697 m 127 m liggerbrug 1x2 1928 / 2019
Mark Twain Memorial Bridge 1.369 m 195 m vakwerkbrug 2x2 2000
Quincy Memorial Bridge 1.070 m 191 m vakwerkbrug 1x2 1928
Bayview Bridge 1.374 m 274 m tuibrug 1x2 1987
Keokuk–Hamilton Bridge 1.018 m 90 m liggerbrug 2x2 1985
Fort Madison Bridge 1.091 m 160 m draaibrug 1x2 1927
Great River Bridge 691 m 201 m tuibrug 2x2 1993
Norbert F. Beckey Bridge 920 m 156 m vakwerkbrug 1x2 1972
Sergeant John F. Baker, Jr. Bridge 1.278 m 175 m boogbrug 2x2 1973
Rock Island Centennial Bridge 1.355 m 166 m boogbrug 2x2 1940
Government Bridge 490 m 111 m draaibrug 1x2 1896
I-74 Bridge 1.036 m 242 m boogbrug 2x4 1935 / 1959 / 2020
Fred Schwengel Memorial Bridge 1.062 m 113 m liggerbrug 2x2 1966
Gateway Bridge (Illinois–Iowa) 1.270 m 197 m hangbrug 1x2 1956
Mark N. Norris Bridge 917 m 152 m cantilever vakwerkbrug 1x2 1975
Savanna–Sabula Bridge 750 m 166 m boogbrug 1x2 1932 / 2017
Julien Dubuque Bridge 1.756 m 258 m boogbrug 1x2 1943
Dubuque–Wisconsin Bridge 899 m 204 m boogbrug 2x2 1982
Marquette–Joliet Bridge 781 m 141 m boogbrug 1x2 1975
Black Hawk Bridge 504 m 200 m cantileverbrug 1x2 1931
Mississippi River Bridge (La Crosse, Wisconsin) 784 m 145 m vakwerkbrug + boogbrug 2x2 1940 / 2004
I-90 Mississippi River Bridge 759 m 137 m liggerbrug 2x2 1967
Main Channel Bridge (Winona) 679 m 139 m cantilever vakwerkbrug 1x2 1942
Wabasha–Nelson Bridge 750 m 143 m vakwerkbrug 1x2 1988
Red Wing Bridge 501 m 132 m cantilever vakwerkbrug 1x2 1960 / 2019
Hastings Bridge 166 m boogbrug 2x2 2013
Wakota Bridge 576 m 142 m cantileverbrug 2x5 2006 / 2010
Lafayette Bridge 1.029 m 110 m liggerbrug 2x2 1968
Robert Street Bridge 468 m 81 m boogbrug 2+3 1926
Wabasha Street Bridge 381 m 121 m cantileverbrug 2x2 1998
High Bridge (St. Paul) 841 m 158 m boogbrug 1x2 1987
Lexington Bridge (Mississippi River) 429 m liggerbrug 2x3 2004
Fort Road Bridge 365 m 91 m liggerbrug 2x2 1961
Intercity Bridge 465 m 100 m boogbrug 2x2 1927
Lake Street-Marshall Bridge 452 m 169 m boogbrug 1x4 1992
Franklin Avenue Bridge 322 m 122 m boogbrug 1x2 1923
Dartmouth Bridge 305 m 104 m liggerbrug 2x5 1964
I-35W Saint Anthony Falls Bridge 371 m 154 m cantileverbrug 2x5 2008

Zie ook

Referenties