Lokgroen

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Lokgroen is het onbewust of bewust opvolgen van groen licht dat niet voor de weggebruiker in kwestie bedoeld is. Daarmee negeert de bedoelde weggebruiker meestal het rode licht voor zijn of haar richting. Lokgroen heeft daarmee invloed op de roodlichtnegatie bij een verkeersregeling. Lokgroen komt in verschillende situaties voor:

Verkeer reageert op het naastliggende verkeerslicht dat niet voor hem/haar bedoeld is

Hiervan bestaan twee situaties, één bij het gemotoriseerd verkeer en één bij langzaam verkeer. In beide gevallen is het zo dat hier twee apart geregelde signaalgroepen op één en dezelfde mast gecombineerd zijn of zeer dicht bij elkaar aanwezig zijn. Dit is het geval als bijvoorbeeld het verkeerslicht van een afslaande richting ook het verkeerslicht van een rechtdoorgaande richting bevat, of in het tweede geval dat fietsers ook het verkeerslicht van voetgangers op dezelfde richting kan zien.

In beide gevallen is het zo dat een richting op groen gaat terwijl het naasthangende licht bedoeld voor de weggebruiker in kwestie rood blijft. Het wil dan voorkomen dat weggebruikers reageren op het naasthangende groene licht en vervolgens dus door het rode licht van zijn/haar richting rijdt. Ook het optrekken van verkeer bij de naastliggende signaalgroep wil nog wel eens het oprijden van verkeer uitlokken dat nog rood heeft.

Verkeer reageert op het verkeerslicht aan de overzijde

Bij kruispunten wil het nog wel eens voorkomen dat een grote oversteeklengte benodigd is omdat de wegbreedte groot is. Oversteken voor langzaam verkeer worden dan vaak in twee delen gesplitst zodat een gefaseerde oversteek ontstaat. Voor beide delen van de oversteek zijn dan meestal aparte verkeerslichten noodzakelijk.

De situatie die hierdoor op kan treden is dat bij een eerste oversteek het licht op rood staat terwijl het vervolglicht wel op groen staat waardoor de weggebruikers in verwarring kunnen raken en soms al beginnen met de oversteek. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren als gemotoriseerd verkeer nog bezig is met het afrijden van het kruispunt. In onder meer Engeland vangt men dit probleem op door een raster onder een bepaalde hoek over het vervolglicht te bevestigen zodat de weggebruiker het vervolglicht alleen ziet als deze vrijwel geheel het eerste gedeelte van de oversteek heeft gemaakt.

Lokgroen bij groene golfen

Een bijzondere vorm van lokgroen is het geval dat optreedt wanneer verkeer een wegvak betreedt dat een groene golf heeft. In deze gevallen is het alleen van toepassing op ter plaatse bekend verkeer. Lokgroen komt hier voor wanneer de groene golf altijd op dezelfde manier het verkeer afwikkelt en met vaste tijden werkt. Wanneer dan een voertuig vanuit de zijrichting het groene-golfwegvak betreedt zal deze in de normale situatie vlak voor het verkeerslicht op het groene-golfwegvak een rood licht tegenkomen. Wanneer de verkeersdeelnemer deze situatie door heeft wil het volgende keren nog wel eens voorkomen dat deze met hogere snelheid het verkeerslicht benadert om wel het groene licht te kunnen halen. Dit heeft tot gevolg dat de verkeersdeelnemer met hoge snelheid het kruisingsvlak passeert, wat een onveilig gevoel geeft voor de overige weggebruikers.

Deze situatie van lokgroen doet zich ook voor bij ODYSA. Dit komt voor wanneer verkeer het wegvak vanuit de zijrichting aan komt rijden en geen groene golf verleent krijgt. Uit onderzoek is gebleken dat dit verkeer nog wel eens met onveilig verkeersgedrag het voorliggende verkeer wil opdrukken.

Om deze vorm van lokgroen te verminderen is het te overwegen een roodlichtcamera te plaatsen, eventueel met snelheidscontrole.