Los Angeles HOV system

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
   freeways/toll roads
   HOV lanes

Het Los Angeles HOV system is een systeem van High Occupancy Vehicle lanes in de metropool Los Angeles. HOV lanes zijn rijstroken voor carpoolers. Ook bussen gebruiken deze HOV lanes. Alhoewel HOV lanes op diverse plekken in de Verenigde Staten voorkomen, zijn ze het meest gangbaar in de staat California, en met name Los Angeles. In Los Angeles County liggen 825 kilometer HOV lanes, en in aangrenzende counties nog eens honderden kilometers. Het Los Angeles Metropolitan Area telt 1.545 kilometer HOV lanes. De gehele staat telt 2.260 kilometer HOV lanes.[1][2]

Systeem

Vrijwel alle freeways in Los Angeles hebben HOV lanes, en in recente jaren is dit door middel van kleine, maar vrij dure ingrepen bij knooppunten meer continu gemaakt, zodat men grote afstanden over de HOV lanes af kan leggen. In de agglomeratie Los Angeles ligt 1.545 kilometer HOV lane. Nagenoeg alle HOV lanes hebben een 2+ restrictie, waarbij weggebruikers met 2 of meer personen van de HOV lanes gebruik kunnen maken. Dit draagt bij aan het relatief hoge gebruik ervan, aangezien in sommige Amerikaanse steden een 3+ restrictie geldt. HOV-restricties zijn veelal 24/7 van kracht. In sommige gebieden gelden HOV-restricties alleen tijdens de spitsuren, in de regio Los Angeles is dit meestal niet het geval, slechts enkele freeways hebben alleen een HOV-restrictie tijdens de spits. In recente jaren zijn ook Ultra Low Emission Vehicles (ULEV's) zoals de hybride Toyota Prius op de HOV lanes toegestaan, ongeacht het aantal inzittenden.

De HOV lanes zijn doorgaans door gele doorgetrokken dubbele strepen van de reguliere rijstroken gescheiden, zonder fysieke scheiding. Met regelmatige intervallen is het mogelijk legaal tussen de HOV lanes en reguliere rijstroken te wisselen, alhoewel vanaf de HOV lanes vaak wat minder afritten bereikt kunnen worden dan vanaf de reguliere rijstroken. In incidentele gevallen zijn er aparte aansluitingen in de middenberm waar het verkeer op de HOV-lanes gebruik van maakt, maar deze worden relatief weinig toegepast vanwege het excessieve ruimtebeslag en relatief lage gebruik.

In Los Angeles zijn drie HOT-lanes, tolstroken waar HOV-gebruikers tolvrij mogen reizen. De HOT lanes (express lanes genoemd) zijn te vinden in de middenberm van de Riverside Freeway tussen Anaheim en Corona in Orange County, de Harbor Transitway van de Interstate 110 en de voormalige El Monte Busway in de San Bernardino Freeway (I-10).

De drukste HOV-faciliteit is de 4-strooks Harbor Transitway op de Interstate 110, waar dagelijks 56.000 HOV-voertuigen gebruik van maken. Deze heeft ook de hoogste uurintensiteit van 3.200 voertuigen per uur per richting in de spits. De overige HOV-faciliteiten in Los Angeles County liggen vrij eenduidig op 1.200 - 1.400 voertuigen per spitsuur per richting.[3]

Geschiedenis

De eerste HOV-faciliteit van Los Angeles County was de El Monte Busway, die in de middenberm van de San Bernardino Freeway (I-10) liep tussen downtown Los Angeles en de voorstad El Monte. Deze opende in 1973 voor het verkeer. In 1976 werden de rijstroken ook opengesteld voor carpoolers met 3 of meer personen. Alhoewel de HOV lanes een succes waren, werd er vanaf de jaren '70 nauwelijks geïnvesteerd in het freewaynet van de regio Los Angeles. Tussen 1970 en 1990 nam het inwonertal van het stedelijk gebied met bijna 5 miljoen inwoners toe, waardoor de congestie volledig uit de hand liep. De files waren niet alleen langer in lengte, ze duurden ook langer. De regio Los Angeles kent relatief weinig openbaar vervoer, en bestaat grotendeels uit busdiensten en een enkele lightrail- en metrolijn. Slechts 61% van de rijstrookkilometers uit het masterplan van 1954 is daadwerkelijk aangelegd, terwijl het inwonertal van de regio Los Angeles veel groter is dan destijds kon worden voorzien. In de jaren '80 opende slechts één HOV lane, op de Riverside Freeway in 1985.

In 1992 maakte de Los Angeles County Transportation Commission een "Carpool Lane Plan" voor Los Angeles County. In juni 1993 was er 93 kilometer HOV lanes in Los Angeles County. In 1994 werd nog eens 117 kilometer HOV lane opengesteld. In juni 1997 bereikte het HOV system 434 rijstrookkilometer, wat tot 2010 nogmaals verdubbeld werd naar 825 kilometer. Tegenwoordig hebben bijna alle freeways in Los Angeles County HOV lanes in beide richtingen. In 1998 opende de Harbor Transitway, een verhoogde HOV/bus-faciliteit in de middenberm van de Harbor Freeway. Dit project wordt veelal gezien als een faal, aangezien het bus-gedeelte maar zo'n 4.000 reizigers trekt, verwacht waren 65.000 dagelijks reizigers.

Anders dan in veel andere Amerikaanse metropolen zijn er nauwelijks HOT-lanes in Los Angeles. In veel grote steden zijn de HOV lanes omgebouwd tot tolstroken waar ook voertuigen met één persoon gebruik van mag maken - tegen een toltarief, en waar HOV-gebruikers tolvrij of tegen gereduceerd tarief kunnen reizen. Dit is vaak gedaan omdat het gebruik van de HOV-lanes in veel Amerikaanse steden veel lager is dan op de reguliere rijstroken. Dit is echter niet het geval in de regio Los Angeles, waar op veel trajecten geen significante restcapaciteit is om extra verkeer te verwerken.

In de regio Los Angeles werden de meeste snelwegen in de jaren '60 aangelegd met linker vluchtstroken. Deze zijn vanaf de jaren '80 voornamelijk omgebouwd tot HOV lane. Alhoewel de linker vluchtstrook vaak net te smal was voor een volwaardige rijstrook, zijn de overige rijstroken vaak iets opgeschoven of versmald om de extra HOV lane mogelijk te maken. Slechts in incidentele gevallen is een bestaande rijstrook omgebouwd tot HOV lane.

Sinds 2013 is de HOV-restrictie buiten de spits opgeheven op enkele freeways, beginnend op de State Route 134 en Interstate 210 tussen Studio City en Glendora (53 kilometer). In 2014 opende een $ 1,4 miljard kostende 16 kilometer lange HOV lane op de I-405 richting noorden over de Sepulveda Pass. Dit was waarschijnlijk de duurste carpoolstrook ter wereld.

HOT lanes

   freeways/toll roads
   HOV lanes
   HOT lanes

Op 27 december 1995 opende de eerste HOT-faciliteit van Greater Los Angeles, namelijk de 91 Express Lanes, een tolweg met 2x2 rijstroken in de middenberm van de Riverside Freeway tussen Anaheim en Corona waar HOV 3+ tolvrij kunnen reizen.[4] Lange tijd was dit de enige HOT-faciliteit in de regio. In de herfst van 2012 openden twee nieuwe HOT-faciliteiten, namelijk de ombouw van de Harbor Transitway op de I-110 en de ombouw van de El Monte Busway op de I-10 tot HOT-faciliteit, beiden met 2x2 rijstroken. De toltarieven liggen tussen een minimum van $ 0,25 per mijl tot $ 1,40 per mijl. Als het aanbod te groot wordt dan geldt er een HOV-restrictie. Op die manier blijven de stroken altijd filevrij. De maximum toltarieven zijn zeer hoog naar Amerikaanse begrippen.[5]

Effectiviteit

Ongeveer 12 tot 14% van het woon-werkverkeer wordt uitgevoerd door middel van carpooling. Dit betekent feitelijk dat een carpoolstrook rendabel is als 5e rijstrook per richting. Dit is ook het meest gebruikelijke dwarsprofiel in de regio, met 2x4 gewone rijstroken en een HOV lane per richting, met 2x5 rijstroken in totaal. Op sommige plekken zijn er ook HOV lanes bij 2x3 of 2x4 rijstroken, waardoor deze ruimtelijk gezien inefficiënt zijn, omdat ze 30 of 25% van de wegcapaciteit in beslag nemen, maar slechts circa 15% van het verkeer verwerken. De gemiddelde HOV lane in Los Angeles County verwerkt 1.300 voertuigen per uur in de spits, tegen 2.000 - 2.200 voertuigen op de gewone rijstroken. Dit wordt deels offset door de hogere bezettingsgraad, maar de capaciteit van een autosnelweg wordt altijd uitgedrukt in voertuigen per uur. Op sommige trajecten zijn de HOV-lanes net zo vol als de reguliere rijstroken, maar op andere trajecten, met name die niet direct naar het centrum leiden, worden ze minder gebruikt. Een probleem van de HOV lanes is dat men andere voertuigen niet kan passeren, waardoor gemakkelijk pelotonvorming ontstaat die de doorstroming belemmert. Er zijn in de regio Los Angeles nauwelijks HOV-faciliteiten met meer dan één rijstrook per richting. De gemiddelde rijsnelheid op een HOV lane is echter wel hoger, met name buiten de spits.

Het HOV-systeem vangt een groot deel van het gebrek aan openbaar vervoer in de regio op. Het OV-gebruik in Los Angeles is met 10 procent laag voor een grote stad, maar wanneer OV-gebruik en carpoolgebruik gecombineerd wordt, komt men op 20 - 25%, wat redelijk gangbaar is in stedelijke gebieden in Europa. Het voordeel van HOV is dat het de voordelen van reizen per individueel vervoer combineert met de schaalvoordelen van collectief vervoer. De reistijd per auto is immers gemiddeld genomen altijd lager dan per openbaar vervoer. De gemiddelde reistijd naar het werk in Los Angeles County (12.309 km²) is 29 minuten,[6] terwijl dit 30.1 minuten was in Manhattan (87 km²).[7]

Statistieken

Los Angeles County heeft 825 kilometer HOV lanes. Het Los Angeles Metropolitan Area heeft 1.545 kilometer HOV lanes. 11.2% van het woon-werkverkeer in Los Angeles en Orange Counties gebeurt via een carpool.[8] Dit is in San Bernardino en Riverside Counties met 14.9% wat hoger.[9]

In Los Angeles County is het gemiddelde gebruik van de HOV lanes 1.300 voertuigen per uur, en 3.300 personen per uur tijdens spitsuren. Dit betekent dat gemiddeld gezien de HOV lanes minder voertuigen verwerken dan de reguliere rijstroken, maar meer reizigers. Dagelijks maken 331.000 voertuigen van het HOV systeem in Los Angeles County gebruik.

Zoals in alle Amerikaanse agglomeraties is het aandeel carpooling aan het dalen. Het aandeel carpool is in de agglomeratie Los Angeles nog wel hoger dan in andere steden.

Cijfers van de agglomeratie Los Angeles:

jaar % carpool
1980 17,1%
1990 15,5%
2000 14,6%
2010 10,9%

Zie ook

Referenties