München

Uit Wegenwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

München is een stad in Duitsland, gelegen in de staat Bayern, waar het de grootste stad en hoofdstad van is. Met 1.378.000 inwoners is het de derde stad van Duitsland. De Metropolregion München telt 5,5 miljoen inwoners.

Inleiding

München ligt in Oberbayern in vlak gebied ten noorden van de Alpen. De rivier de Isar stroomt door de stad. München ligt op de overgang van beboste heuvels in het zuiden naar glooiende vlaktes met voornamelijk weilanden in het noorden. De Alpen liggen ruim 40 kilometer ten zuiden van de stad. De agglomeratie München kenmerkt zich door de stad zelf en een groot aantal kleine voorsteden, waarvan weinig meer dan 50.000 inwoners tellen. De Metropolregion München omvat een veel groter gebied dat grotendeels niet verstedelijkt is. De Metropolregion omvat bijna heel zuidelijk Bayern, terwijl het stedelijk gebied van München ongeveer 25 bij 35 kilometer meet. In de regio liggen enkele grote meren, waarvan de Starnberger See en Ammersee het dichtst op de stad liggen.

Wegennet

Munchen map.png

München is een belangrijk knooppunt in het Duitse wegennet, maar wordt gekenmerkt doordat er vanaf München geen doorgaande route direct zuidwaarts is, men moet altijd omrijden via het Inntal via Rosenheim. De A8 loopt naar Stuttgart in het westen en Salzburg in het oosten maar is in München zelf onderbroken. De A9 uit Berlin eindigt in München. Tevens begint de A92 hier en loopt noordoostwaarts naar Landshut en Deggendorf. De A95 begint ook in München en loopt zuidwaarts naar de Alpen rond Garmisch-Partenkirchen. De A96 uit Memmingen en Lindau eindigt in het westen van München, terwijl in het oosten van München de A94 begint en naar Passau loopt. De stad wordt dus gekenmerkt door een relatief groot aantal Autobahnen die in het stadsgebied doodlopen. Deze worden verbonden door de A99, die een driekwartsring van München vormt. Er ontbreekt een schakel in het zuidwesten van München. De diverse Autobahnen uit andere delen van Duitsland eindigen 3 tot 10 kilometer binnen de A99.

De meeste Autobahnen van en naar München tellen 2x3 rijstroken en de A9 kent een stuk met 2x4 rijstroken. De A99 telt ook grotendeels 2x3 rijstroken. Alleen de A92 en A94 tellen 2x2 rijstroken. Rond de stad liggen diverse belangrijke knooppunten, zoals het Kreuz München-Nord, Kreuz München-Süd en het Dreieck München-Südwest.

Behalve de A99 heeft München ook een centrumring, de B2R, die grotendeels ongelijkvloers is. Deze is 28 kilometer lang en scheidt de oudere wijken rond het centrum van de buitenwijken. Sinds de A99 grotendeels voltooid is heeft de B2R geen belangrijke doorgaande functie meer, maar wordt wel intensief door het stadsverkeer benut. Bovendien eindigen de A8, A9, A94, A96 en A995 direct op de centrumring. Het centrale deel van München is dus goed bereikbaar vanuit een groot aantal richtingen. Het centrum zelf is relatief verkeersluw.

Geschiedenis

Aangezien München ook in de jaren '30 al één van de belangrijkste steden van Duitsland was werd midden jaren '30 begonnen met de aanleg van Reichsautobahnen van en naar de stad. Het eerste deel van de A8 opende vanaf München tot Holzkirchen op 11 januari 1935 voor het verkeer. Er werd hard gebouwd aan de A8 en zodoende was deze in 1939 doorgaand te berijden vanaf Karlsruhe tot München en vanaf München tot Salzburg. Onduidelijk is of het ooit daadwerkelijk gepland is om de A8 dwars door München aan te leggen. Ten tijde van het Derde Rijk werden er vrijwel geen Stadtautobahnen in Duitsland aangelegd, het netwerk was duidelijk gericht op lange-afstandsverkeer tussen de grote steden.

Ook de A9 werd in de jaren '30 aangelegd tussen Berlin en München. Het overgrote deel hiervan was in 1938 gereed, in 1940 opende een kort stukje in München zelf. Andere Autobahnen zijn er niet aangelegd voor de Tweede Wereldoorlog. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd München op grote schaal gebombardeerd, alhoewel niet zo intensief als veel andere Duitse steden omdat München minder industrie kende. Na de Tweede Wereldoorlog is in tegenstelling tot veel andere Duitse steden het centrum gedetailleerd herbouwd volgens het vooroorlogse wegennet. Dat is de reden dat er rond het centrum van München geen Stadtautobahnen zijn aangelegd zoals in sommige andere Duitse steden.

Na de Tweede Wereldoorlog werd niet direct begonnen met de bouw van Autobahnen. Wel werd vanaf 1952-1953 de B2R rond het centrum aangelegd, die in 1972 voltooid was, echter niet volledig ongelijkvloers. Pas decennia na de Tweede Wereldoorlog werd de eerste nieuwe Autobahn opengesteld, namelijk de A95 in het zuidwesten van München in 1966. Ook direct daarna liep de aanleg van snelwegen rond de stad niet storm, zoals elders in Duitsland. Pas gedurende de jaren 1970 werd gebouwd aan de ringweg A99, waarvan het eerste deel in 1973 werd opengesteld aan de oostkant van München. In 1975 was de A99 aan de oostkant van München voltooid tussen de A9 en A8. Het noordelijk deel completeerde pas in 1998 te berijden zodat doorgaand verkeer op de A8 niet meer door de stad of via de beruchte B471 langs Dachau hoefde. Dit was één van de meest beruchte ontbrekende schakels in het Duitse Autobahnnet. In 1978-1980 opende de A92 ten noorden van München en in 1981 opende de A96 in München.

Na 2000 is voornamelijk gewerkt aan het ongelijkvloers maken van de B2R rond het centrum. De grootschalige werkzaamheden begonnen vanaf eind jaren '90 en waren in 2015 afgerond. Ook zijn vanaf 2010 spitsstroken aangelegd langs de A9 ten noorden van München en de A99 langs de oostkant van de stad. Het vrachtverkeer is rond München zeer intensief omdat vrachtverkeer uit diverse delen van Europa hier samenkomt.

In de loop der jaren zijn de verkeersstromen rond München gewijzigd. Oorspronkelijk waren verplaatsingen van de voorsteden naar de stad München dominant. In latere jaren zijn er steeds meer tangentiële verplaatsingen bijgekomen, zo zijn er in de ochtendspits meer verplaatsingen tussen de voorsteden in het Landkreis München, dan van het Landkreis München naar de stad München[1]. In enkele voorsteden is zeer veel werkgelegenheid. In een dorp als Unterföhring zijn twee keer zoveel arbeidsplaatsen als inwoners. Met name de periferie aan de noordkant van München kent veel werkgelegenheid.

Toekomst

Er wordt al decennia gesproken over de aanleg van het ontbrekende stuk A99 door het zuidwesten van München. De snelweg zal vermoedelijk grotendeels in tunnels verlopen, maar er zijn nog geen concrete beslissingen genomen over de aanleg. De aanleg zal de verkeersstromen rond München significant veranderen, aangezien al het doorgaande verkeer nu over het noordelijk en oostelijk deel van de A99 rijdt. Gepland is ook om de A99 aan de oostkant van München naar 2x4 rijstroken te verbreden, evenals de A9 verder ten noorden van München. Afgezien van de A99 zijn geen andere Autobahnen in München gepland. Wel is het de bedoeling om op termijn de A8 tussen München en Rosenheim naar 2x4 rijstroken te verbreden, maar dat is pas zinvol als de A8 verder van Rosenheim tot Salzburg naar 2x3 rijstroken is verbreed.

Verkeersintensiteiten

De A9 is bij Garching de drukste snelweg in de regio München met in 2010 146.000 voertuigen per etmaal. De A99 verwerkt veelal tussen 100.000 en 120.000 voertuigen over de noord- en oostring, de westring is rustiger. De B2R rond het centrum verwerkt eveneens tussen 90.000 en 120.000 voertuigen per etmaal. De A8 telt ten zuidoosten van München maximaal 114.000 voertuigen en 87.000 voertuigen ten noordwesten van de stad. Vanwege forenzenverkeer is de A96 ook nog relatief druk met maximaal 94.000 voertuigen in het westen van München. De A95 is met maximaal 65.000 voertuigen wat minder druk, evenals de A92 en A94.

Congestie

Files komen rond München voornamelijk structureel op de A99 voor, de overige Autobahnen zijn voor het dagelijks verkeer relatief adequaat uitgebouwd, alhoewel de A9 soms vast wil lopen door forenzenverkeer en vrachtverkeer. Tijdens vakantieuittochten is het beeld anders. Dan is de A9 tussen Nürnberg en München filegevoelig, evenals de oostkant van de A99 en de A8 verder tot Rosenheim. Behoudens incidenten is de A8 in de omgeving München tijdens normaal dagelijks verkeer relatief filevrij. Zowel in de zomer als de winter zijn er sterke vakantiepieken richting de Alpen.

Referenties