MOVA

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

MOVA en het gelijksoortige T.O.L. (Traffic Optimisation Logic) zijn verkeersafhankelijke regelingen voor geïsoleerde kruispunten, ook wel lokale regelingen genoemd. MOVA is de Engelse afkorting voor Microprocessor Optimised Vehicle Actuated control. Doel van de systemen is het minimaliseren van de wachttijden. MOVA wordt met succes op grote schaal toegepast in Engeland en tot op heden helaas niet in Nederland.

Werking

Op 40 meter voor de stopstreep ligt een detectielus voor hiaatmeting. Op 100 meter afstand van de stopstreep ligt een detectielus voor het tellen van voertuigen. Op basis van de hiaatmeting wordt bepaald wanneer voertuigafhankelijk groen eindigt. Uit de detectielussen op 100 meter afstand komt de informatie om zonodig extra verkeersafhankelijk groen te geven om de totale wachttijd te minimaliseren. Hierbij wordt een afweging gemaakt, welke als volgt werkt.

De linker stippellijn markeert het tijdstip Einde voertuigafhankelijk groen. Hier valt de keuze tussen beeindigen (boven) of verlengen (onder). Het verkeersafhankelijk groen is het gedeelte tussen beide stippellijnen. Bron: Presentatie verkeersafhankelijke regelingen NHTV.

Stel dat twee conflicterende richtingen, richting A en richting B afhangen van elkaar om groen te krijgen. Stel dat op richting A het voertuigafhankelijk groen bezig is en weldra zal eindigen. Dan komt het moment dat wordt gekeken naar het verkeersafhankelijk groen. Wordt er extra groen gegeven aan richting A met tijd δt dan levert dit de volgende winst op:

  • de aankomende voertuigen op A hoeven niet te wachten
  • de aankomende voertuigen op A hoeven niet te stoppen

Maar verlenging van het verkeersafhankelijk groen van A met δt heeft ook negatieve gevolgen:

  • de volgende roodtijd van A wordt langer
  • voertuigen bij B moeten δt-seconden langer wachten

Om een afweging te maken of het nuttig is om richting A extra verkeersafhankelijk groen te geven met tijd δt, worden de negatieve gevolgen afgetrokken van de winst. Wanneer de winst in wachttijd groter dan 0 is dan wordt er extra verkeersafhankelijk groen gegeven. Dit proces blijft zich continu herhalen.

Bron

Presentatie Verkeersafhankelijke regelingen, NHTV, oktober 2008


Verkeersafhankelijke verkeersregelingen
Voor geïsoleerde kruispunten: T.O.L./MOVA · Adaptieve regeling · Fuzzy Logic/Green Logic
Voor strengen: Verkeersafhankelijke programmaselectie · Toptrac · ODYSA · Marathon
Voor netwerken: UTOPIA-SPOT · SCOOT · MOTION · SCATS