Mall

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een Shopping Mall, meestal afgekort tot Mall is een groot winkelcentrum met vele winkels onder één dak. De shopping mall is vooral bekend uit de Verenigde Staten, maar komt overal ter wereld voor, met name in Zuid- en Oost Europa, Azië en Australië. In Nederland zijn er 3 outlets, alhoewel deze niet direct dezelfde functie hebben als een shopping mall. Een echte shopping mall kent Nederland niet. Men kan in een shopping mall terecht voor zowel de dagelijkse boodschappen als funshopping. Over het algemeen zijn shopping malls behoorlijk gevarieërd in de verschillende retailgroepen.

Verkeer

Shopping Malls zijn doorgaans goed per auto bereikbaar, en liggen vaak bij kruispunten van grote wegen of bij afslagen van snelwegen. Het aantal parkeerplaatsen loopt bij bovenregionale malls snel op tot enkele duizenden. Ze worden meestal gedimensioneerd op het piekmoment, zodat op rustige momenten er sprake is van forse overcapaciteit. Het complex kan behoorlijk groot zijn, soms vele honderden meters lang met vaak tienduizenden tot zelfs meer dan honderdduizend vierkante meter vloeroppervlak.

Het uiterlijk van een shopping mall varieert, maar is vaak goed onderhouden. Een shopping mall bestaat soms uit meerdere lagen, evenals parkeergarages, al dan niet afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare ruimte in de omgeving.

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten liggen shopping malls vaak in suburbane gebieden, waar het grootste gedeelte van de stedelijke gebieden uit bestaan. Vaak gesitueerd bij een afslag van een snelweg, of bij een kruising van grote hoofdwegen, afhankelijk van de grootte van de mall. In de Verenigde Staten zijn er vaak snel meer dan duizend tot vele duizenden parkeerplaatsen. Meestal ligt er een ringweg omheen die alle parkeerterreinen verbindt, en niet zelden zijn er 4 of meer ontsluitingswegen met 2 of 3 rijstroken die het verkeer op de diverse omliggende hoofdwegen uit laat komen. Echt grote bereikbaarheidsproblemen doen zich bij shopping malls meestal niet voor, ook omdat het piekmoment, de zaterdag, niet samenvalt met een woon-werkspits. Een shopping mall wordt vaak geprefereerd boven de traditionele winkelstrips langs oude hoofdstraten, vanwege het veel grotere aanbod, betere bereikbaarheid en beveiliging.

Frankrijk

Franse shopping malls zijn vaak wat kleinschaliger dan Amerikaanse, maar gaan uit van hetzelfde principe; een overdekt winkelcentrum met enkele grote ketens aangevuld met kleinere winkels en een groot parkeerterrein waar meestal gratis geparkeerd kan worden. In Frankrijk liggen deze vaak aan grotere wegen. Ontsluiting gaat hier meestal met rotondes naar de hoofdweg. Bovenregionale malls hebben vaak ook meer dan duizend parkeerplaatsen, en worden vaak ontsloten door al dan niet ongelijkvloerse meerstrooks verbindingswegen.

Nederland

In Nederland is er geen sprake van traditionele shopping malls, de grootste winkelcentra in Nederland zijn vaak wijkcentra, en enkele shopping mall-achtige centra zijn vaak outlets, en niet gericht op de dagelijkse boodschappen. Hier zijn er drie van in Nederland, de Designer Outlet in Roermond, welke meer dan duizend parkeerplaatsen heeft en ontsloten is op de N280. In Roosendaal is Rosada, welke bij knooppunt De Stok ligt, en in Lelystad is er Batavia Stad, en ook een groot parkeerterrein heeft aan de N302.