Milaan

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Milano)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het Autostrada & Superstrada-netwerk van Milaan.

Milano (Nederlands exoniem: Milaan) is de op één na grootste stad en grootste agglomeratie in Italië. De stad telt 1,3 miljoen inwoners en het stedelijk gebied telt 7,4 miljoen inwoners. De stad is het belangrijkste centrum van Noord-Italië, Lombardia (Lombardije) en de Povlakte. Strategisch gelegen aan de voet van de Alpen, is Milaan al sinds de oudheid een belangrijk verkeersknooppunt.

Inleiding

De stad is gelegen aan de noordzijde van de Povlakte aan de voet van de Alpen, in het westen van Lombardia. Het belangrijkste deel van het stedelijk gebied valt binnen de provincie Milano en telt 3,1 miljoen inwoners. Het stedelijk gebied loopt over in de provincie Monza, terwijl aangrenzende provincies Como (580.000 inw.), Varese (870.000 inw.) en Bergamo (1 miljoen inw.) van belang zijn als overloopgebied. Het stedelijk gebied is voornamelijk gevormd in een ruime waaier ten noorden van de stad Milaan. Ten zuiden, westen en oosten ervan zijn relatief weinig voorsteden, alhoewel het platteland er wel vrij dichtbevolkt is. De voorsteden zijn voornamelijk geconcentreerd in een waaier van Varese via Como en Lecco naar Bergamo. Opvallend is dat weinig voorsteden echt groot zijn, de meeste tellen enkele tienduizenden inwoners. De belangrijkste zijn Monza, Varese, Como, Lecco en Bergamo. Alhoewel het gebied in de Povlakte ligt, stroomt de rivier de Po een stuk verder naar het zuiden. Ten westen van het stedelijk gebied stroomt de rivier de Ticino. Het zuiden van het kanton Ticino van Zwitserland is economisch sterk met de regio Milaan verweven. Steden als Novara, Vercelli, Pavia en Brescia liggen rond de regio Milaan, maar worden niet gezien als direct onderdeel daarvan.

Wegennet

Het Milanese wegennet is vrij uitgebreid, maar het is gegroeid rondom doorgaande assen. Deze verwerken zowel het doorgaande verkeer als een enorm deel van het lokale/regionale. De A1 begint in Milaan en loopt via Bologna, Firenze en Rome naar Napoli. De A4 is een belangrijke doorgaande route en verwerkt het oost-westverkeer van Torino naar Venezia. De A7 begint in Milaan en loopt naar de havenstad Genova. De A8 loopt naar Varese en de A9 naar Como en is de internationale link naar Noord- en West-Europa. De verder weg gelegen A26 vormt een zeer ruime westelijke bypass van de regio Milaan. Milaan heeft geen ring, maar een serie bypasses die de belangrijkste doorgaande wegen met elkaar verbinden. Deze tangenziali zijn de snelwegen A50, A51, A52 en A58.

Vrijwel alle A-wegen tellen 2x3 of 2x4 rijstroken. Capaciteit is daarmee vrij ruim voorhanden, maar zeker de snelwegen noordelijk van de stad zijn overbelast. Er is zeer veel regionaal verkeer binnen het uitgestrekte stedelijk gebied en er gaat veel doorgaand verkeer langs Milaan: noord-zuid tussen de A8-A9 enerzijds en de A1 of A7 anderzijds; oost-west over de A4 die de industriële centra van Noord-Italië met elkaar verbindt.

Buiten de snelwegen is er een aantal regionale superstrade. De SS35 en SS36 verbinden delen van de noordelijke voorsteden met de stad, en lopen uiteindeljk door naar respectievelijk Como en Lecco. De SS36 is ook belangrijk voor het toerisme, als verbinding naar delen van het Comomeer en skigebieden rond Sondrio. Een aantal kortere superstrade en autostrade verwerkt de rest van het verkeer. Veel aansluitingen zijn knooppuntachtig vormgegeven, alhoewel het wel vaak veel substandaard aansluitingen zijn met scherpe bochten.

De meeste autosnelwegen rond Milaan zijn tolwegen. Over de tangenziali A50, A51 en A52, en over het stedelijke deel van de A4, kan men rijden zonder tol te betalen. Het zijn echter wel tolwegen; bij de verschillende tolstations aan de rand van de stad betaalt men een bedrag dat mede is gebaseerd op gebruik van de tangenziali en de A4.

Geschiedenis

De oudste autostrade van Italië liggen bij Milaan, namelijk de A8 en A9 die reeds in de jaren 1920 zijn opengesteld. In de jaren 1930 zijn ook de A1, A4 en A7 opengesteld. Al deze "autostrade" waren destijds enkelbaans ongelijkvloerse tolwegen en alleen het algemene tracé van deze snelwegen is nog bewaard gebleven. Voor de rest zijn de wegen drastisch aangepast, maar men ziet het verleden nog terug in de kaarsrechte wegen naar met name Varese en Bergamo en de vrij krappe bochten wanneer men deze steden bereikt.

De A1, A4 en A8 tellen 2x4 rijstroken en de meeste andere snelwegen zijn naar 2x3 rijstroken verbreed. De eerste verdubbelingen naar 2x2 snelwegen vonden in de jaren 50 en 60 plaats en die wegen zijn sinds de jaren 70 verder verbreed. In 2007 werd de A4 tussen Milaan en Bergamo naar 2x4 rijstroken verbreed. Omdat de Legge 492 van kracht was sinds de jaren 1970, zijn tot 2010 geen nieuwe snelwegen gebouwd. Deze wet verbood namelijk de aanleg van nieuwe snelwegen.

Na decennia van stilstand is er in de 21e eeuw weer grootschalig geinvesteerd in het Milanese snelwegennet. Een aanzienlijk deel van de investeringen is erop gericht om regionaal verkeer snelwegen te bieden waardoor regionale verplaatsingen minder vaak over de grote doorgaande snelwegen lopen. Hiervoor is de A52 aan de noordkant van de stad gecompleteerd (decennialang was dit niet meer dan een inprikker vanuit het oosten naar noordelijke voorsteden). Men heeft een tweede oostelijke bypass aangelegd, namelijk de A58. De A35 is een tweede autosnelweg tussen Milaan en Brescia, parallel aan de A4. Deze laatste twee projecten zijn in 2014-2015 opengesteld.

Toekomst

Voor de nabije toekomst is de Pedemontana Lombarda het grootste project, een serie oost-westsnelwegen door het noorden van het stedelijk gebied. Deze moeten de A4 en in mindere mate de A8-A9 van regionaal verkeer ontlasten. Deze autosnelwegen zijn minder bedoeld voor doorgaand verkeer. De eerste fase van het Pedemontana-project is grotendeels opgeleverd; dit bestond uit de A36 tussen de luchthaven van Malpensa via de A9 naar de superstrada SS35, een eerste fase van de A59-inprikker bij Como en de A60-bypass van Varese.

Er zit nog een tweede Pedemontana-fase in de pijplijn, maar timing is onduidelijk. Nog wat onzekerder is een mogelijke tweede westelijke bypass van de stad, de Tangenziale Esterna Ovest.

Congestieheffing

In Milaan is een congestieheffing van kracht. Men betaalt binnen de zogenaamde Area C, die tevens Zona a Traffico Limitata (ZTL) is voor delen van het verkeer. Area C omvat het gebied binnen de oude stadsmuren (bastioni) oftewel de oude stad en wat 19e eeuwse wijken eromheen.[1] De voormalige naam van dit systeem was Ecopass. In de ZTL zijn sommige voertuigen volledig verboden, zoals benzinevoertuigen met de euronorm 0 en dieselvoertuigen met een euronorm 3 of lager.

Inwoners van de stad Milaan hoeven minder congestieheffing te betalen, namelijk € 2 tegen niet-inwoners, die € 5 moeten betalen. Bovendien krijgen inwoners 40 gratis dagen per jaar. De heffing geldt op alle dagen tussen 07:30 en 19:30 uur behalve in het weekend en op feestdagen. Hybride voertuigen en scooters hoeven geen heffing te betalen. Het systeem is volledig elektronisch.

Effecten

In de eerste maanden nam het verkeer in het stadscentrum met 33% af, een daling van gemiddeld 40.000 voertuigen per etmaal. Area C is effectiever dan het voormalige Ecopass. Het effect op de luchtkwaliteit bleek nihil, vermoedelijk omdat scooters - één van de meest vervuilende voertuigtypes - niet geweerd worden. De gemiddelde snelheid ging over de gehele dag met 3% omhoog, in de spits met 10%. Gezien de reeds lage gemiddelde snelheden in het centrum is de verbetering feitelijk niet veel meer dan 3 of 4 km/h.

Milieuzone

In aanvulling op Area C is op 25 februari 2019 Area B geïntroduceerd, een milieuzone die nagenoeg de gehele stad omvat.[2] Vanaf dat moment mochten benzineauto's van Euro 0 of zonder euronorm de stad niet meer in, evenals dieselauto's van euro 3 of ouder zonder roetfilter. Per 1 oktober 2019 mochten ook dieselauto's van euro 4 zonder roetfilter de stad niet meer in. Per 1 oktober 2020 worden ook benzineauto's van euro 1 geweerd, waarna de eisen geleidelijk strikter zijn geworden, waarna vanaf 2030 helemaal geen dieselauto's de stad meer in mogen.

Verkeersintensiteiten

De verkeersintensiteiten zijn rond Milaan erg hoog, vrijwel alle A-wegen verwerken meer dan 100.000 voertuigen per etmaal alhoewel exacte cijfers niet bekend zijn. Zo verwerkt de A50 tot 150.000 voertuigen en de A51 tot 160.000 voertuigen per etmaal.

Referenties

Weginfrastructuur in de regio Milano

A1 IT.svgA4 IT.svgA7 IT.svgA8 IT.svgA9 IT.svgA26 IT.svgA35 IT.svgA50 IT.svgA51 IT.svgA52 IT.svgA58 IT.svgA59 IT.svg

BreBeMiTangenziale Est Esterna di MilanoPedemontana LombardaSuperstrada Milano-MedaSS33SS36SS336SS671