Milwaukee

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Downtown Milwaukee.

Milwaukee is de grootste stad van de staat Wisconsin in de Verenigde Staten. De stad telt 563.000 inwoners en heeft een agglomeratie van 1.560.000 inwoners (2022). De agglomeratie wordt echter overschaduwd door het nabijgelegen Chicago.

Inleiding

Milwaukee ligt aan Lake Michigan aan de oostkant van de staat Wisconsin. De stad is in een bijna perfect grid gebouwd, en kent vrijwel overal kaarsrechte gemeentegrenzen. Dit geldt ook voor de meeste voorsteden. De stad heeft een vrij grote agglomeratie, die redelijk ongemerkt overgaat in die van Chicago. Enkele delen van de agglomeratie Chicago liggen dichter bij het centrum van Milwaukee dan van Chicago. Ten zuiden van Milwaukee liggen enkele grotere plaatsen aan Lake Michigan die het overgangsgebied tussen beide agglomeraties vormen. De agglomeratie meet ongeveer 55 kilometer van noord naar zuid en 35 kilometer van oost naar west. Behalve aan Lake Michigan ligt de stad ook aan de rivier de Menomonee.

Zoals zoveel steden in het noorden van het Midwesten heeft Milwaukee aan inwonertal verloren, doch niet spectaculair. In 1960 werd een inwonertal van 741.000 inwoners bereikt, waarna dat gedaald is naar 595.000 in 2010. De daling is echter na 1990 afgezwakt. Milwaukee heeft vrij warme zomers, maar koude winters, en is na Minneapolis de koudste stad van de 50 grootste steden in het land.

Wegennet

Het snelwegennet van Milwaukee.

Milwaukee heeft een vrij klein snelwegennet naar omvang van de agglomeratie. Dit wordt echter wel gedeeltelijk goedgemaakt doordat het stratennet goed is uitgebouwd. De I-43 komt vanuit het zuidwesten en loopt richting het noorden. De I-94 komt vanuit het westen, en loopt naar het zuiden, een vrij unieke situatie, wat komt doordat het Lake Michigan in de weg ligt. De I-794 vormt een korte verbinding tussen het centrum en een industriële zone aan Lake Michigan. De I-43, I-94 en I-794 komen samen op het Marquette Interchange. De I-894 vormt een randweg ten zuidwesten van Milwaukee. De US 45 vormt ook een gedeelte van die randweg. De US 41 is de noordwestelijke invalsweg. Een goede ringweg ontbreekt echter, maar de verkeersintensiteiten zijn niet extreem hoog.

Geschiedenis

Milwaukee was één van de grotere steden in de Verenigde Staten waar voor de Tweede Wereldoorlog geen snelwegachtige wegen werden aangelegd, alhoewel het nabijgelegen Chicago ook geen snelwegen had en een stuk groter was. Het stedelijk gebied telde in 1950 1 miljoen inwoners, maar al het verkeer moest over de stadswegen worden afgewikkeld. In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog verdubbelde de hoeveelheid verkeer in Milwaukee en werden begin jaren '50 studies uitgevoerd naar snelwegen zoals die elders in het land ook ontwikkeld werden. In 1952 werd een klein netwerk van freeways van 35 kilometer lengte voorgesteld, dat zo'n $ 150 miljoen zou gaan kosten. Direct daarna begon de aanleg van de eerste snelweg, een kort stukje die 43rd Street verving nabij Milwaukee County Stadium (State Route 341). De snelweg en het stadion openden in 1953 voor het verkeer. In dat jaar werd ook de Milwaukee County Expressway Commission opgericht.

Het eerste was de Milwaukee County Expressway Commission deed was een snelwegenplan opstellen, dat in 1955 werd uitgebracht, met een geprojecteerde voltooiing in 1972 voor een kostprijs van destijds $ 221 miljoen. Een jaar later werd het Interstate Highway systeem gecreëerd, en werden een aantal geprojecteerde snelwegen opgenomen als Interstate Highway, vooral de I-94 ten westen en zuiden van downtown, een stuk van de I-43 langs en ten noorden van downtown en de I-894 als westelijke randweg voor noord-zuidverkeer. Op 4 september 1958 opende de eerste Interstate Highway van Wisconsin, in de suburb Waukesha.[1] De aanleg van nieuwe snelwegen begon toen snel, met name tussen 1962 en 1967 zijn veel nieuwe snelwegen geopend, gemiddeld 15 kilometer per jaar. Aangezien Milwaukee al een vrij grote stad was, moesten toen aanzienlijke stukken bebouwd gebied aangekocht worden voor de aanleg van de snelwegen.

In 1967 waren al wezenlijke delen van het snelwegennet in Milwaukee gereed en werd door de Milwaukee County Expressway and Transportation Commission 13 snelwegen gepland;[2]

 • Airport Freeway (I-894) als oost-westroute in het zuiden van Milwaukee
 • Airport Spur (SR-119) als verbindingsweg naar de luchthaven in het zuiden van Milwaukee
 • Bay Freeway (SR-16) als oost-westroute door het noorden van Milwaukee
 • Belt Freeway als westelijke en zuidelijke bypass van Milwaukee
 • East-West Freeway (I-94) als oost-westroute vanaf Milwaukee richting Madison
 • Fond Du Lac Freeway (SR-145) vanaf het centrum naar het noordwesten
 • Lake Freeway (I-794), als noord-zuidroute langs Lake Michigan, vanaf het centrum tot Chicago
 • North-South Freeway (I-43/I-94) als noord-zuidroute langs de westkant van het centrum door de gehele stad
 • Park Freeway als oost-westroute vanaf het centrum naar de Stadium Freeway
 • Rock Freeway (I-43) als oost-westroute vanaf de Airport Freeway naar Beloit
 • Stadium Freeway (US 41) als noord-zuidroute door de westelijke wijken van Milwaukee
 • West Bend Freeway als noord-zuidroute ten westen van de North-South Freeway in het noorden van de regio
 • Zoo Freeway (I-894) als noord-zuidroute in de westelijke suburbs

Vanaf eind jaren '60 nam de tegenstand tegen freeways toe, waardoor veel plannen begin jaren '70 geschrapt werden. De bouwsnelheid nam na 1969 sterk af, tot gemiddeld nog 3 kilometer per jaar. Met name was er tegenstand tegen de aanleg van snelwegen in bestaand stedelijk gebied. In een referendum in 1967 was er echter nog een duidelijke meerderheid om de snelwegen in Milwaukee aan te leggen. Met name de Lake Freeway en de Fond Du Lac Freeway werden vrij snel geschrapt. In 1974 was van de geplande 180 kilometer snelweg 98 kilometer voltooid. Dit kwam neer op 54% van de geplande rijstrookkilometers.

In 1974 werd voor de tweede maal een referendum gehouden om een vijftal snelwegen aan te leggen. Het referendum werd gehouden in een groter gebied - 5 counties, en werd goedgekeurd door de bevolking. Opmerkelijk genoeg werd in de buurten waar de meest vocale oppositie tegen de aanleg van snelwegen was, in 3 van de 5 gevallen toch voor aanleg van de snelwegen gestemd. Desondanks nam de politieke tegenstand tegen de aanleg van nieuwe snelwegen toe, en eind jaren '70 kwam de aanleg van de snelwegen min of meer tot stilstand, zoals in veel Amerikaanse steden het geval was. Tussen 1977 en 1987 werden in het geheel geen nieuwe snelwegen meer opengesteld. Met name de Belt Freeway en de West Bend Freeway stierven een stille dood, hier is geen enkel deel van aangelegd. Ook de Bay Freeway kwam niet in een concrete fase. Concreter was een zuidwaartse verlenging van de Stadium Freeway tot de I-894 ten zuiden van Milwaukee, maar is uiteindelijk ook niet aangelegd.

Vanwege stagnatie en daling van het inwonertal van zowel de stad Milwaukee als Milwaukee County werd de aanleg van nieuwe snelwegen in de jaren '80 en '90 minder urgent. In 2002-2003 werd de enige aangelegde kilometer van de Park Freeway aan de noordzijde van Downtown gesloopt en vervangen door een stadsweg met verkeerslichten. Aangezien de rest van de route niet is aangelegd was de Park Freeway niet meer dan een veredelde afrit van de I-43.

Alhoewel het inwonertal van de regio stagneerde nam het verkeer geleidelijk toe, zodat de files langzaam in omvang toenamen. Midden jaren '90 werd een studie uitgevoerd door het Wisconsin Department of Transportation om de snelwegen van Milwaukee te verbeteren, maar veel kwam hier niet van terecht. Een uitzondering was de grootschalige reconstructie van het Marquette Interchange tussen de I-43, I-94 en I-794 aan de rand van Downtown tussen 2004 en 2008. Dit was destijds het grootste reconstructieproject in de geschiedenis van Wisconsin. In 2015 is de US 41 (Stadium Freeway) omgenummerd tot de State Route 175. Tevens is toen de US 41 over de westring geleid, die ook is dubbelgenummerd met de Interstate 41. Door het zuiden van Milwaukee zijn sindsdien drie Interstate Highways over de Airport Freeway genummerd, de I-41, I-43 en I-894.

Congestie

Doordat er niet zo heel veel snelwegen zijn, die vaak verouderd zijn komen er regelmatig files voor in Milwaukee. De situatie is echter lang niet zo ernstig als bijvoorbeeld in het zuidelijker Chicago. Daarnaast heeft Milwaukee weinig last van doorgaand verkeer, omdat dat meestal de I-90 via Madison, Rockford en Chicago neemt. Drukte komt voornamelijk bij het centrum en op de I-894 voor.

Referenties

Freeways in Milwaukee

Interstate 43Interstate 94Interstate 794Interstate 894US 41US 45