Missouri

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Flag of Missouri.png
Missouri.png
Hoofdstad Jefferson City
Grootste stad Kansas City
Oppervlakte 180.533 km²
Inwonertal 6.137.000
Lengte snelwegennet 2.445 km
Eerste snelweg 1958
Afkorting MO

Missouri is een staat in het Midwesten van de Verenigde Staten. De staat telt 6.137.000 inwoners (2019) en de hoofdstad is Jefferson City. De grootste stad is Kansas City en de grootste agglomeratie is St. Louis. De staat heeft een oppervlakte van 180.533 vierkante kilometer en is hiermee bijna 5 maal zo groot als Nederland.

Inleiding

Geografie

Missouri is gelegen in het Midwesten en op de Great Plains maar heeft een afwijkende geografie, de zuidelijke helft is veel meer bebost en heuvelachtiger met de Ozark Mountains dan andere staten in het Midwesten. Missouri grenst kloksgewijs aan Iowa, Illinois, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Oklahoma, Kansas en Nebraska. Samen met buurstaat Tennessee heeft Missouri de meeste grenzen van alle staten, namelijk acht. De twee grootste rivieren zijn de Mississippi River, die de oostgrens van de staat vormt, en de Missouri River, die een deel van de westgrens vormt en daarna dwars door het midden van de staat stroomt. De twee grootste steden van Missouri, St. Louis en Kansas City, evenals de hoofdstad Jefferson City zijn aan de Missouri River gelegen. De staat is vernoemd naar de rivier.

De staat kent een dichtbebost en heuvelachtig zuiden, alhoewel het meest zuidoostelijke deel, dat de Missouri Bootheel wordt genoemd vanwege zijn vorm, bestaat uit prairies. Het noorden van de staat is vlak en minder bebost, met uitgestrekte prairies. Het hoogste punt in Missouri is de 540 meter hoge Taum Sauk Mountain in het zuidoosten van de staat. In het zuiden en midden van Missouri zijn enkele stuwmeren gelegen.

Missouri heeft een vochtig landklimaat, met koude en sneeuwrijke winters en warme en vochtige zomers. Het zuidoosten heeft een subtropisch klimaat. De gemiddelde maximumtemperatuur in Jefferson City varieert van 4°C in de winter tot 31°C in de zomer. Missouri is gelegen aan de oostkant van Tornado Alley, tornado's komen met enige regelmaat voor, ook in de Ozark Mountains. In 2011 werd een derde van de stad Joplin verwoest door een grote tornado, hierbij vielen 160 doden.

Economie

Missouri heeft een gemiddeld inkomen dat iets onder het Amerikaans gemiddelde ligt, alhoewel er evenveel staten met een hoger als lager inkomen zijn dan Missouri. De kosten voor levensonderhoud zijn echter laag. Industrie vindt men voornamelijk in de regio's Kansas City en St. Louis, alhoewel er betrekkelijk weinig zware industrie is. Missouri is een belangrijke landbouwstaat en heeft het op één na grootste aantal boerderijen in de Verenigde Staten, na Texas. Er is enige mijnbouw in het oosten van de staat. Missouri is een belangrijke doorvoerstaat voor transport, met name voor oost-westverkeer.

Demografie

stad inwonertal
Kansas City 489.000
St. Louis 309.000
Springfield 167.000
Columbia 122.000
Independence 117.000

Missouri heeft een snelle bevolkingsgroei gekend in de 19e eeuw, als toegangspoort naar het westen van de Verenigde Staten. Al tussen 1820 en 1830 had de staat meer dan 100.000 inwoners en overschreed de grens van 1 miljoen inwoners rond 1860 en de 2 miljoen inwoners rond 1880, gevolgd door 3 miljoen rond 1900. Daarna vlakte de groei af. Waar het in de 19e eeuw steeds 20 jaar duurde om met een miljoen inwoners te groeien werd de grens van 4 miljoen inwoners pas na 1950 bereikt, en de grens van 5 miljoen inwoners na 1980. Rond 2015 overschreed Missouri de grens van 6 miljoen inwoners.

De stad St. Louis heeft een sterke krimp van het inwonertal gekend, en kromp van 857.000 inwoners in 1950 naar 319.000 inwoners in 2010. Het stedelijk gebied van St. Louis groeide echter snel, en werd veel aantrekkelijker bevonden dan de kant van Illinois. Kansas City heeft ook fluctuaties van het inwonertal gekend, maar heeft in tegenstelling tot St. Louis geen lange krimp gekend.

Missouri wordt demografisch vaak gezien als een afspiegeling van het Amerikaans gemiddelde, met twee grote stedelijke gebieden en veel platteland en kleine plaatsen. Het aandeel African Americans ligt ongeveer rond het Amerikaans gemiddelde, maar het aandeel Hispanics is nog betrekkelijk laag.

Geschiedenis

De eerste Europeanen in Missouri waren Franstalige Canadezen. In 1735 werd Ste. Genevieve gesticht, de eerste Europese nederzetting ten westen van de Mississippi River in Missouri. St. Louis werd in 1764 door Fransen uit New Orleans gesticht. Vanaf dat moment stond het gebied echter onder Spaans bestuur, dat in 1803 werd aangekocht door de Verenigde Staten van Frankrijk als onderdeel van de Louisiana Purchase. Missouri is van oudsher de toegangspoort naar het westen van de Verenigde Staten. In eerste instantie was dit de stad St. Louis, later werd dit Kansas City. De expeditie van Lewis & Clark startte in 1804 in St. Charles. In 1811-1812 vonden een serie krachtige aardbevingen plaats rond New Madrid, met een magnitude tot 8.0. Een dergelijk krachtige aardbeving is hedendaags nog steeds een punt van zorgen in de regio. Destijds was de impact gering omdat er nog weinig mensen woonden. Missouri was in de 19e eeuw het startpunt van routes naar het westen, zoals de legendarische Pony Express, de Oregon Trail voor migranten naar het westen en de Santa Fe Trail.

Missouri bleef het oorlogsgeweld van de Amerikaanse burgeroorlog grotendeels bespaard, alhoewel er wel een guerrilla-oorlog was en er sprake was van een aantal incidenten. Eind 19e eeuw werd Kansas City één van de belangrijkste Amerikaanse steden, voornamelijk als handelscentrum voor de vleesindustrie. Vee werd in Texas en Kansas naar spoorlijnen gebracht om vervolgens in Kansas City verwerkt te worden tot producten. Vanaf de jaren '50 nam de werkgelegenheid in de spoorwegen en industrie sterk af, en moest de staat zich opnieuw economisch oriënteren. In 1958 werd geclaimd dat de eerste Interstate Highway van de Verenigde Staten bij St. Charles is opengesteld. Met de bouw van met name I-70 werd Missouri een belangrijke doorvoerstaat, met twee grote steden aan de uiteinden van de snelweg in Missouri, St. Louis en Kansas City.

Wegennet

Missouri heeft een uitgebreid wegennet dat bovendien adequaat is uitgebouwd. Naast de freeways zijn er ook tal van 2x2 divided highways.

Wegbeheer

De wegbeheerder is het Missouri Department of Transportation, afgekort MoDOT.[1] MoDOT heeft een zeer groot netwerk van wegen in beheer, in totaal 55.537 kilometer. Dit is opgedeeld in een primary system van 13.162 kilometer en een supplemental system van 41.375 kilometer. Het netwerk van wegen in het beheer van de staat is groter dan dat van Iowa, Kansas en Nebraska samen. Veel wegen die in andere staten in het beheer van de counties zouden zijn, zijn in Missouri in het beheer van de staat.

het Missouri Department of Transportation beheert 10.376 bruggen, waaronder 53 grote bruggen over rivieren, het grootste aantal grote rivierbruggen van alle staten. Het grote netwerk van wegen moet gefinancierd worden door één van de laagste brandstofaccijnzen in de Verenigde Staten. De grondwet van Missouri schrijft voor dat de brandstofaccijns en andere autobelastingen uitsluitend aan het wegennet uitgegeven mag worden.

In 1907 werd de eerste state highway engineer aangesteld en in 1913 werd het State Highway Department opgericht. In 1952 nam het State Highway Department bijna 20.000 kilometer county roads over, met als beleid dat 95% van alle inwoners binnen 3 kilometer van een verharde weg wonen. In 1974 werd het State Highway Department hernoemd naar het Missouri State Department of Transportation, dat in 1980 werd omgevormd tot het Missouri Highway and Transportation Department. In 1996 werd de naam opnieuw gewijzigd naar het Missouri Department of Transportation.

Interstate Highways

Het Interstate Highway-netwerk van Missouri.

Missouri wordt doorkruist door een aantal belangrijke Interstate Highways. De Interstate 29 begint in Kansas City en voert noordwaarts langs de westgrens van Missouri, via St. Joseph richting Omaha. De Interstate 35 komt in Kansas City de staat binnen en voert in noordoostelijke richting naar Des Moines. De Interstate 44 vormt een diagonale oost-westverbinding door het zuiden van de staat, vanaf Joplin via Springfield tot St. Louis. De Interstate 49 vormt een noord-zuidroute door het westen van de staat, vanaf Joplin tot aan Kansas City, en ligt min of meer in het verlengde van I-29.

De Interstate 55 vormt een noord-zuidroute in het zuidoosten van de staat, vanuit Memphis tot aan St. Louis. De Interstate 57 splitst van I-55 bij Sikeston af en voert als alternatieve route richting Chicago. De Interstate 64 begint in de westelijke suburbs van St. Louis en voert oostwaarts door de stad richting Illinois. De belangrijkste snelweg van de staat is echter de Interstate 70, die de twee grootste staten van Missouri verbindt, Kansas City en St. Louis. Dit is een belangrijke transportroute voor oost-westverkeer door de Verenigde Staten. Een stompje van de Interstate 72 loopt ook in Missouri bij Hannibal.

Daarnaast zijn er een aantal auxiliary routes in de stedelijke regio's, met uitzondering van de Interstate 155 verloopt vanaf Caruthersville naar Dyersburg in Tennessee. De Interstate 170 vormt een bypass langs de luchthaven van St. Louis en de Interstate 229 is een snelweg die deels dubbeldeks is door het centrum van de stad St. Joseph. De Interstate 255 en Interstate 270 vormen de ringweg van St. Louis. De Interstate 435 vormt de ringweg van Kansas City terwijl de Interstate 470 vormt een bypass door de zuidoostelijke suburbs van Kansas City. De Interstate 635 verloopt ook door Kansas City als bypass van het deel in Kansas dat zich tot net in Missouri uitstrekt. De Interstate 670 is de aanbevolen route door Kansas City voor doorgaand oost-westverkeer, aangezien I-70 een minder optimale route rond het centrum van de stad vormt.

US Highways

Vanwege de centrale ligging van Missouri doorkruisen tal van US Highways de staat. Een opvallend groot aantal hoofdroutes doorkruist Missouri, alhoewel de belangrijkste corridors uiteraard vervangen zijn door Interstate Highways. De belangrijkste US Highway in Missouri is wellicht de US 36, die door de hele staat met 2x2 rijstroken is uitgerust van St. Joseph tot Hannibal. Dit is onderdeel van de Chicago - Kansas City Expresway of CKCE, alhoewel deze administratief als de State Route 110 is genummerd. Van oudsher was de US 71 de belangrijkste noord-zuidroute in het westen van de staat, maar is omgenummerd tot I-49. De US 65 vormt een belangrijke noord-zuidroute door het midden van de staat, via de stad Springfield en is daar als freeway uitgebouwd. De US 60 is de zuidelijkste belangrijke oost-westroute en is oostelijk van Springfield met 2x2 rijstroken uitgerust. De US 54 vormt een diagonale route en doet de hoofdstad Jefferson City aan. De US 61 loopt ten zuiden van St. Louis parallel aan I-55, maar is ten noorden van St. Louis de belangrijkste noord-zuidroute in de regio en volgt de Mississippi River.

Interstates en US Highways in de staat Missouri

Interstate 29Interstate 35Interstate 44I-49.svgInterstate 55Interstate 57Interstate 64Interstate 70Interstate 155Interstate 170Interstate 229Interstate 255Interstate 270Interstate 435Interstate 470Interstate 635Interstate 670

US 24US 36US 40US 50US 54US 56US 59US 60US 61US 62US 63US 65US 67US 69US 71US 136US 159US 160US 169US 275US 412

Kansas CitySt. Louis


State Highways

Missouri heeft een zeer uitgebreid netwerk van state routes. Deze worden meestal aangeduid als de 'Missouri Route XX'. Het wordt opgedeeld in twee klassen, primary roads en supplemental roads. De primary roads vullen het netwerk van US Highways op interlokaal niveau aan. Enkele state routes zijn uitgebouwd als freeway, zoals de State Route 152 bij Kansas City en de State Route 364 en State Route 370 in de westelijke suburbs van St. Louis. Verder zijn in de regio St. Louis ook de State Route 21 en State Route 141 gedeeltelijk als freeway uitgebouwd. De State Route 360 vormt een freeway bypass van de stad Springfield.

Supplemental routes

De supplemental routes vormen een secundair wegennet dat in veel andere staten als een county road beheerd zou worden. Het systeem is in 1952 van de counties overgenomen door de staat. Supplemental routes zijn niet genummerd maar geletterd, waarbij in principe 19 letters van het alfabet gebruikt te worden. Enkele letters worden overgeslagen omdat ze teveel lijken op een cijfer. Het doel van de supplemental routes was om 95% van alle boerderijen, scholen, kerken en winkels binnen 2 kilometer van een verharde weg te krijgen. Veel supplemental routes zijn niet veel meer dan een paar kilometer lang. Supplemental routes worden bewegwijzerd.

De supplemental routes worden opgedeeld in vier klassen;

  • Farm to Market Roads
  • Wegen naar State Parks
  • voormalige routes van US Highways of andere state highways
  • korte verbindingen bij staatsgrenzen om aan te sluiten op het wegennet van de buurstaat

Tolwegen

Een DDI in Maryland Heights.

In Missouri zijn geen algemene tolwegen. Wel is er één tolbrug, de Lake of the Ozarks Community Bridge.[2]

Diverging Diamond Interchange

Missouri was de eerste staat die een Diverging Diamond Interchange (DDI) heeft gebouwd. De eerste verscheen in 2009 in Springfield, en sindsdien zijn op diverse locaties, met name in grotere steden, DDI's gebouwd. In de stad Springfield zijn diverse aansluitingen vervangen door DDI's. Het concept was een succes en is sinds 2012 in tal van andere staten toegepast.

Geschiedenis

De geschiedenis van het wegennet begint in Missouri begin 20e eeuw. In 1903 werd de eerste maximumsnelheid ingevoerd, 9 mijl per uur. In 1905 opende in St. Louis het eerste tankstation ter wereld. Daarvoor werd benzine in per blik verkocht in winkels. Tot 1907 was het wegennet in beheer van de counties, die doorgaans geen expertise hadden met wegenbouw en bruggenbouw. Bovendien was er weinig coördinatie tussen de counties. In 1907 werd de positie van de state highway engineer gecreëerd, die onder het Board of Agriculture viel. Met de opkomst van de auto werd in 1913 het State Highway Department opgericht. Met de Federal Aid Road Act van 1916 kwam federale financiering voor wegen beschikbaar. Daarvoor werd heel weinig geld uitgegeven aan het wegennet, dat nog bijna geheel uit zandwegen bestond.

In 1920 werden obligaties ter waarde van $ 60 miljoen uitgegeven om 'Missouri uit de modder te krijgen'. Veel wegen waren na regenval slecht of niet begaanbaar. In 1924 werd de eerste brandstofaccijns in de staat geïntroduceerd, $ 0.02 per gallon. In de jaren '20 werd gewerkt aan de eerste doorgaande wegen met een asfaltverharding. In 1929 was de US 40 al volledig geasfalteerd tussen St. Louis en Kansas City, tevens was een tweede, zuidelijker route via de hoofdstad Jefferson City in ontwikkeling, de US 50. Ook prioriteit had de US 66, die in 1929 al voor tweederde geasfalteerd was. Elders waren alleen delen van de US Highways geasfalteerd.

Zoals in veel staten op de Great Plains is het hoofdwegennet hoofdzakelijk in de jaren '30 geasfalteerd. Er was een urgente noodzaak voor goede asfaltwegen, en de 'New Deal' die de economische depressie moest tegengaan hielp hierbij, omdat vanuit de federale overheid veel geld voor investeringen naar de staten vloeiden. De bouw van bruggen en wegen had daarbij zo ongeveer de hoogste prioriteit. Tegen 1939 waren bijna alle US Highways geasfalteerd, alleen wat later de US 160 zou worden door het uiterste zuiden van Missouri was toen nog onverhard.

Na de Tweede Wereldoorlog had het asfalteren van het wegennet nog steeds een hoge prioriteit. In 1952 nam de staat Missouri 20.000 kilometer county roads over met de intentie om deze allemaal te asfalteren, zodat bijna alle inwoners binnen 3 kilometer van een geasfalteerde weg zouden worden gebracht. Missouri had daarmee in één klap één van de grootste wegennetten van de Verenigde Staten in het beheer van de staat. In andere staten zijn dergelijke wegen vaak overgedragen aan de counties.

De bouw van het netwerk van Interstate Highways begon direct nadat het systeem in 1956 gecreëerd werd, en in 1958 werd het eerste deel opengesteld, een stuk I-70 ten westen van St. Louis. Ook in 1958 opende het eerste deel van de I-44 bij Joplin voor het verkeer. De Interstate 70 tussen St. Louis en Kansas City is in hoog tempo aangelegd, de snelweg was al in 1967 geheel voltooid. Een andere vroege snelweg was de I-57, waarvan het eerste deel in 1960 werd opengesteld. De rest van de Interstate Highways is voornamelijk eind jaren 70 geheel gereedgekomen, alhoewel de meeste routes eind jaren 60 al significant gereed waren. In 1974 was de gehele I-55 door het zuidoosten van de staat voltooid en in 1977 was de I-29 in het noordwesten van Missouri gereed. De I-35 en I-57 volgden beiden in 1978. De bouw van de I-44 duurde wat langer, in totaal 22 jaar. Dit kwam omdat de I-44 deels een gefaseerde upgrade van de bestaande US 66 was, waardoor de prioriteit om rustige kruisingen ongelijkvloers te maken niet zo groot was. In 1980 was de gehele I-44 voltooid. Na 1980 zijn nog beperkt nieuwe Interstates geopend. Zo was de I-170 in St. Louis in 1985 voltooid, en de I-229 in St. Joseph in 1986. In 1987 opende het laatste deel van de I-435 rond Kansas City. In 1991 opende de meest recente Interstate Highway, de I-670 in Kansas City. Er zijn sindsdien wel nieuwe snelwegen opengesteld, maar dit waren vooral U.S. Highways en met name state routes. In 2012 werd de US 71 tussen Joplin en Kansas City opgewaardeerd naar de Interstate 49. In 2014 opende de Stan Musial Veterans Memorial Bridge over de Mississippi River in St. Louis voor het verkeer, waarmee I-70 een nieuwe route kreeg naar Illinois.

Toekomst

De prioriteit in Missouri is het in stand houden van de bestaande infrastructuur en uitbreiding van de bestaande wegen, met name in de regio St. Louis zijn in recente jaren diverse snelwegen verbreed en bruggen vervangen. In Kansas City is de verkeersdruk betrekkelijk gering, en wordt voornamelijk gewerkt aan renovatie en vervanging. Een wens van de politiek is om de Interstate 70 tussen Kansas City en St. Louis integraal te verbreden naar 2x3 rijstroken of 4x2 rijstroken met aparte rijstroken voor vrachtwagens. Dit is financieel echter niet haalbaar en tolheffing is impopulair. I-70 is de oudste snelweg van Missouri en heeft een modernisatie nodig.

Verkeersdrukte

zie Lijst van drukste snelwegen in Missouri.

Agglomeraties

Freeways in Kansas City

Interstate 29Interstate 35 (MO) (MO) • Interstate 35 (KS) (KS) • I-49.svgInterstate 70 (MO) (MO) • Interstate 70 (KS) (KS) • Interstate 435 (KS) (KS) • Interstate 435 (MO) (MO) • Interstate 470Interstate 635Interstate 670

US 50US 69US 71US 169SR-10SR-152

Freeways in St. Louis

Interstate 44Interstate 55 (MO) (MO) • Interstate 55 (IL) (IL) • Interstate 64 (MO) (MO) • Interstate 64 (IL) (IL) • Interstate 70 (MO) (MO) • Interstate 70 (IL) (IL) • Interstate 170Interstate 255Interstate 270 (MO) (MO) • Interstate 270 (IL) (IL)


SR-255MO-141.svgSR-364SR-370


Referenties

Flag of the United States.svg Verenigde Staten

AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming