Mobiliteitsfonds

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Mobiliteitsfonds is een gepland onderdeel van de rijksbegroting die het Infrastructuurfonds gaat vervangen.

Geschiedenis

Sinds 1965 worden Rijksinvesteringen in infrastructuur vanuit een fonds gefinancierd. In 1993 werden het Rijkswegenfonds (1966-1993) en het Mobiliteitsfonds (1988-1993) samengevoegd in één Infrastructuurfonds. Het Infrastructuurfonds is één van de drie begrotingen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het meest prominente en bekende kenmerk van het Infrastructuurfonds is dat in de Wet Infrastructuurfonds het doel van het fonds is vastgelegd.

In 2016-2017 zijn verkenningen uitgevoerd binnen de ministeries om te kijken of het Infrastructuurfonds gewijzigd kan worden. Men sprak in eerste instantie van een Bereikbaarheidsfonds, later van een Mobiliteitsfonds. Voor het invoeren van het Mobiliteitsfonds is een wetswijziging noodzakelijk, de Wet Mobiliteitsfonds. In 2019 werd de ambitie uitgesproken om de wet op 1 januari 2021 in werking te laten treden, waardoor het Mobiliteitsfonds als eerst voor de begroting van 2022 gebruikt kan worden.[1]

Wijzigingen

In het Infrastructuurfonds bestond een vaste verdeelsleutel tussen de modaliteiten. Er is echter meer behoefte aan een flexibele oplossingsrichting. In het Mobiliteitsfonds worden de middelen niet meer op voorhand toegekend aan een modaliteit. Men wil hiermee de doelmatigheid van de uitgaven verbeteren. In verband met de snelle technologische ontwikkelingen met betrekking tot 'Smart Mobility' wil men niet meer de middelen al jaren van te voren vastleggen / toezeggen. Hiermee kan sneller ingespeeld worden op knelpunten die eerder dan verwacht of onverwacht optreden.

De essentie van het Infrastructuurfonds blijft met deze wijzigingen overeind, zoals een meerjarig karakter en stabiliteit. Het merendeel van de uitgaven zal beschikbaar blijven voor investeringsuitgaven, mede gelet op de grote (financiële) opgave op het vlak van beheer, onderhoud, vervanging en renovatie.

Referenties

Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat • (voormalig: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

RijkswaterstaatRijkswegInfrastructuurfondsMobiliteitsfondsMeerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en TransportBrede doeluitkeringTracéwetSpoedwet wegverbredingStructuurvisie Infrastructuur en RuimteNota Mobiliteit